daugiakalb tarpkult rin verslo komunikacija europai http www mig komm eu http www mig uki vu lt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dalia Bukauskaitė (UKI), Eglė Gudavičienė (LSK), Vaida Našlėnaitė-Eberhardt (LSK),

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Dalia Bukauskaitė (UKI), Eglė Gudavičienė (LSK), Vaida Našlėnaitė-Eberhardt (LSK), - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai http://www.mig-komm.eu http://www.mig.uki.vu.lt. Dalia Bukauskaitė (UKI), Eglė Gudavičienė (LSK), Vaida Našlėnaitė-Eberhardt (LSK), Elvyra Petrašiūnienė (LSK), Joana Pribušauskaitė (LSK) 2010-10-08. Apie projektą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dalia Bukauskaitė (UKI), Eglė Gudavičienė (LSK), Vaida Našlėnaitė-Eberhardt (LSK),' - niyati


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
daugiakalb tarpkult rin verslo komunikacija europai http www mig komm eu http www mig uki vu lt

Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europaihttp://www.mig-komm.euhttp://www.mig.uki.vu.lt

Dalia Bukauskaitė (UKI), Eglė Gudavičienė (LSK), Vaida Našlėnaitė-Eberhardt (LSK),

Elvyra Petrašiūnienė (LSK), Joana Pribušauskaitė (LSK)

2010-10-08

apie projekt
Apie projektą

ES finansuojamas daugiašalis projektas

MIG-KOMM-EU – Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai

apie projekt1
Apie projektą

Projekto koordinatorius

Tarpkultūrinės komunikacijos institutas Vokietijoje

(IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.)

apie projekt2
Apie projektą

Projekto partneriai

Aukštosios mokyklos ir kalbų mokymo institucijos iš 8 Europos Sąjungos šalių:

Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos, Vengrijos

apie projekt3
Apie projektą

Projekto vykdytojai Lietuvoje

VU UKI Vokiečių kalbos katedra

www.uki.vu.lt

VU Filologijos fakultetas

Lituanistinių studijų katedra

www.lsk.flf.vu.lt

apie projekt4
Apie projektą

Projekto tikslas – verslo komunikacijos skatinimas ES, verslo kalbos mokymas, verslo kalbos testavimo medžiagos sukūrimas.

apie projekt5
Apie projektą

Šis projektas iš esmės remiasi dviem sėkmingai

įvykdytais Europos Sąjungos pilotiniais projektais:

 • – Lingua projektu „Užsienio kalbų programų savarankiškam bei nuotoliniam kalbos mokymui verslo danų, vokiečių, prancūzų, ispanų kalbomis paruošimas ir išbandymas“ (D/95/A/188/P/III/FPC) (trukmė: 1995–1997)
 • – Erasmus/Lingua D projektu ECL (European Consortium for Certificate of Attainment in Modern Languages).
mokomoji priemon
Mokomoji priemonė
 • Orientuota į viešąją verslo erdvę, t. y. į tas situacijas, kur verslininkai bendrauja su klientais.
 • Kalbos mokėjimo lygis: B1-B2.
kalbos mokymo kursas
Kalbos mokymo kursas

Verslo sritys, atsispindinčios kurse:

 vadyba

 rinkodara

 paslaugų sfera

 • tarpkultūrinė komunikacija
vadyba
Vadyba

Numatomi žanrai

 Įmonės pristatymas

 • Produkto pristatymas

Įdėtame pavyzdyje – pagal Lietuvos įmonėje nufilmuotą medžiagą audiovizulinio teksto supratimo užduotys (3 sakinių siejimo užduotys) ir išmoktos leksikos tikrinimo užduotis.

Penkios kalbos vartojimo užduotys.

rinkodara
Rinkodara
 • Produktų reklama
 • Akcijos, nuolaidos

Įdėtame pavyzdyje – kalbos vartojimo užduotis (jungiamųjų žodžių įrašymas).

paslaug sfera
Paslaugų sfera
 • Turizmas (akcentuojant kaimo turizmą)
 • Maitinimas
 • Draudimas ir bankas
tarpkult rin komunikacija
Tarpkultūrinė komunikacija
 • Lietuva svetimšalių akimis: kai kurie kultūriniai skirtumai
 • Svetimšaliai lietuvių akimis (teisingi ir neteisingi stereotipai)

Įdėtame pavyzdyje – įrašytas dviejų užsienio studentų, besimokančių lietuvių kalbos (B1-B2 mokėjimo lygis), pokalbis apie verslo galimybes Lietuvoje. Po klausomo pokalbio – 2 audioteksto supratimo užduotys.

teorinis pagrindas
Teorinis pagrindas
 • Kalbos požiūriu – gramatikos, žinynai, “Aukštumoje” susistemintos gramatinės struktūros.
 • Dalykiniu požiūriu – įvairių verslo sričių vadovėliai (Appleby R.C., Kotler Ph., Keller K.L., Langvinienė N., Vengrienė B., Vengrauskas V., Vengrienė B. Mačys G., Vanagas ir kt.); daugiakalbiai ir aiškinamieji verslo terminų žodynai.
med iagos rinkimas
Medžiagos rinkimas
 • Užduočių medžiaga (tekstai iš interneto svetainių, filmuota medžiaga, pratybų su B1-B2 lygio užsienio studentais, besimokančiais lietuvių kalbos, medžiaga).
 • Užduočių medžiaga atrinkta pagal reikalingas komunikacines intencijas ir “Aukštumoje” susistemintas gramatines struktūras.
u duo i r ys
Užduočių rūšys

 Audiovizualinio teksto supratimo užduotys

 Skaitomų tekstų supratimo užduotys

 Kalbos vartojimo užduotys

– gramatikos,

– žodyno

 • Komunikacijos užduotys
 • Testas apie Lietuvą
siekiamas rezultatas
Siekiamas rezultatas
 • Mokomoji svetainė
 • Kompaktinės plokštelės (mokomoji priemonė)
 • Mokomoji knyga
 • Testai
 • Publikacijos iš kalbotyros ir lingvodidaktikos
 • Projekto sklaida

Visa mokomoji ir testavimo medžiaga išbandoma!

interneto svetain
Interneto svetainė
 • Tekstai su užduotimis(≈ 5 kiekvienai potėmei)
  • skaitomi (po 2-3 tekstus kiekvienai potėmei)
  • klausomi (garso įrašai, po 2-3)
  • klausomi su vaizdine paspara (vaizdo įrašai, po 1)
 • Kalbos vartojimas
  • gramatika (formos atrenkamos atsižvelgiant į komunikacinių intencijų raišką, ≈ 7 užduotys)
  • leksika (terminai, kolokacijos ir pan., ≈ 5 užduotys)
 • Komunikacija (≈ 3 užduotys)
 • Rašymas (anketos, oficiali korespondencija, reikalų raštai, po 1 užduotį)
 • Žodynas (vienkalbis)
kompaktin s plok tel s
Kompaktinės plokštelės
 • Klausymo užduotys
  • garso įrašai ir užduotys
  • vaizdo įrašai ir užduotys
 • Skaitymo užduotys
 • Kalbos vartojimo užduotys
  • gramatikos
  • leksika
 • Komunikacijos užduotys
 • Rašymo užduotys
 • Žodynas
mokomoji knyga
Mokomoji knyga
 • Skaitomi tekstai su užduotimis
 • Kalbos vartojimo (gramatikos ir leksikos) užduotys
 • Komunikacijos užduotys
 • Užduočių atsakymai (su paaiškinimais)
 • Gramatikos kompendiumas
 • Žodynas
testai
Testai
 • Išmokimo (orientuojamasi į kurso programą)
 • Laikomasi komunikacinės krypties principų
 • Orientuojamasi į BEKM lygius (B1-B2)
 • Uždarosios užduotys (kelių pasirinkčių, siejimo)
 • Užduotys bandomos
 • Kuriama užduočių sankaupa
publikacijos
Publikacijos
 • Gramatinių modelių atrankos problemos
 • Leksikos atrankos problemos
 • Tarpkultūrinės komunikacijos iššūkiai
sklaida
Sklaida
 • Interneto svetainėje nuolat informuojama apie projekto darbus
 • LSK interneto svetainėje – nuorodos ir informacija
 • Bendradarbiaujama su verslo įmonėmis
 • Dalyvaujama viešuosiuose renginiuose

(2010 m. rugsėjo 26 d.Europos Kalbų dienos renginyje projektas pristatytas visuomenei)

 • Teikiama informacija žiniasklaidos priemonėmis