otpad kao sirovina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otpad kao sirovina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otpad kao sirovina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Otpad kao sirovina - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Otpad kao sirovina. Tijana Isoski Konvent mladih, mart 2012. Odr živi razvoj. “ Razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnji h , bez ugro žavanja sposobnosti budućih generacija da podmire svoje vlastite potrebe.” Aspekti: ekonomski, socijalni, ekološki. Regulative. Rio de Žaneiro:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Otpad kao sirovina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otpad kao sirovina

Otpad kao sirovina

Tijana Isoski

Konvent mladih, mart 2012

odr ivi razvoj
Održivi razvoj

“Razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih, bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da podmire svoje vlastite potrebe.”

Aspekti: ekonomski, socijalni, ekološki

regulative
Regulative

Rio de Žaneiro:

Deklaracija o životnoj sredini i razvoju

Agenda 21

Johanesburg:

Svetski samit o odrivom razvoju (Rio+10)

zelena ekonomija
Zelena ekonomija

Koncept zelene ekonomije podrazumeva širokokorišćenje obnovljivih izvora energije, povećanje broja radnih mesta i investicija u takozvanim zelenim granama industrije.

Odlike: emituje malo ugljenika,

efikasno koristi prirodne resurse

socijalno inkluzivna

slide5

Zelena ekonomija stvara velike šanse za održivi razvoj, što podrazumeva povećanje dohotka, smanjenje siromaštva i unapređenje kvaliteta života.

Čista energija, zelena radna mesta, ekonomska konkurentnost i investicije u obnovljive izvore energije donose korist celoj populaciji.

recikla a kao izvor sekundarnih sirovina
Reciklaža kao izvor sekundarnih sirovina
 • Reciklaža je processakupljanjaitretiranjaotpadakako bi se ponovoupotrebiokaosirovimaterijal u pravljenjuistihilisličnihproizvoda.
 • Trgovinasekundarnimsirovinamajedna je odnajprofitabilnijihgranaprivrede
 • Međunarodnotržištesekundarnihsirovina je jednoodnajaktivnijihčaki u dobaekonomskekrize
 • 40 do 50 odstootpadanadeponijamaimaekonomskuvrednostiodnjegamožeda se podignereciklažnaindustrija
otpad nije ubre otpad je sirovina
Otpad nije đubre, otpad je sirovina

Srbijagodišnjeproizvede 2,5 milionatonaotpada

Dok se u Japanurecikliravišeod 90 odstoproizvoda, u Evropskojunijioko 60 odsto, u Srbiji se recikliramanjeoddesetodsto.

Industrijareciklaže u svetuzapošljava 1,5 milionaljudi, doksuprocenedaSrbijagodišnjenadeponijebacioko 50 milionaevra u vidusekundarnogotpadakoji se možereciklirati."Otpad u suštiniimasvojuvrednost, možeda se valorizuje"

injenice
Činjenice
 • GrađaniSrbijegodišnjebace227000 tonaotpadnogpapira, kadabi se recikliraospasilo bi se 3,8 milionastabaladrveća.
 • Jedna plastična kesasekoristi20 min., a trebajoj300 godinada bi se razložila uprirodi.
 • Reciklažomjedneflašeodstaklauštedi se energijakoja je dovoljnadasijalicaod 100W svetli4h, 1 recikliranastaklenaflašasačuvatolikoenergijekoliko jepotrebnokompjuterudaradi25 minuta.
 • Proizvodnjomnovogodstarogaluminijumauštedi se i do 95% energije.
 • 1recikliranakonzervaušteditolikoenergijedamože da je koristitelevizor3 sata.