slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTPAD PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTPAD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

OTPAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

OTPAD. Renata Stergar mag.sanit.ing . Ecooperativa d.o.o . TEME: ZBRINJAVANJE OTPADA- pregled zakonske regulative: Podjela otpada,obveze proizvođača otpada, identifikacija otpada, razvrstavanje otpada na mjestu nastanka ,pravilno skladištenje otpada

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OTPAD' - brinly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OTPAD

Renata Stergar mag.sanit.ing.

Ecooperativa d.o.o.

slide2
TEME:

ZBRINJAVANJE OTPADA- pregled zakonske regulative:

Podjela otpada,obveze proizvođača otpada, identifikacija otpada, razvrstavanje otpada na mjestu nastanka ,pravilno skladištenje otpada

VOĐENJE OČEVIDNIKA OTPADA- ONTO, ONTOU, ONTOBA, ONTOG

PRATEĆA DOKUMENTACIJA- prateći list, deklaracija o fizikalno- kemijskim svojstvima otpada

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ROO BAZA-REGISTAR ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA

PREGLED ZAKONSKIH OBVEZA PO DJELATNOSTIMA

INFO

PITANJA I ODGOVORI

zbrinjavanje otpada pregled zakonske regulative
ZBRINJAVANJE OTPADA PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE

ZAKONO OTPADU (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

- Prema svojstvima otpad dijelimo na: OPASNI I NEOPASNI

- Razvrstavamo ga prema Katalogu otpada koji je sastavni dio

Uredbe o Kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s listom

opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

- PROIZVOĐAČ OTPADA je svaka osoba čijom aktivnošću

nastaje otpad

slide4

OBVEZE PROIZVOĐAČA OTPADA:

 • Proizvođač otpada koji godišnje proizvede više od 150 T neopasnog otpada ili više od 200 kg opasnog otpada dužan je izraditi plan gospodarenja otpadom.
 • Proizvođač otpada može vlastiti proizvedeni otpad privremeno skladištiti najduže 1godinu
 • - Proizvođač otpada mora svoj otpad predati tvrtki koja ima važeću dozvolu za
 • gospodarenje otpadom!!!
 • - Proizvođač otpada mora voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada
 • Očevidnik je potrebno čuvati 5 godina.
 • Proizvođač otpada uz otpad mora ovlaštenoj tvrki predati prateći list s podacima iz očevidnika o otpadu i on je odgovoran za točnost podataka
 • - Proizvođač opasnog otpada mora uz prateći list predati sakupljaču i DFKSO ukoliko se radi o količini manjoj od 1 T (godišnje). Ukoliko ta količina prelazi 1 T proizvođač otpada dužan je izraditi fizikalno- kemijsku analizu otpada (akreditirani laboratorij HIDRO LAB, Rijeka). Ta analiza vrijedi godinu dana od datuma izrade.
pravilnik o gospodarenju otpadom nn 23 07 111 07
PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 23/07, 111/07)

PRAVILNOSKLADIŠTENJE OTPADA

- Odrediti unutar svojeg poslovnog prostora dio namijenjen za privremeno skladištenje otpada

- Odvojeno skladištiti svaku vrstu otpada za sebe (razvrstavanje otpada)

- Osigurati spremnike za svaku vrstu otpada, označiti spremnike podacima o vrsti i ključnom broju otpada

- Postaviti dodatnu posudu (tankvanu) ispod spremnika za tekući otpad

- Onemogućiti kontakt oborinskih voda s uskladištenim opasnim otpadom

- Osigurati sredstva za gašenje požara.

slide6
UREDBA O KATEGORIJAMA, VRSTAMA I KLASIFIKACIJI OTPADA S KATALOGOM OTPADA I LISTOM OPASNOG OTPADA (NN 50/05, 39/09)

KATALOG OTPADA- otpad se razvrstava u 20 grupa ovisno o djelatnostima

koje ga stvaraju.

Svaka grupa sadrži podgrupe kojima se otpad razvrstava prema procesu u

kojem je nastao.

Vrste otpada unutar podgrupe označene su šesteroznamenkastim brojem i

označene su ključnim brojem otpada (npr.ključni broj otpada 15 01 10*)

Zvjezdica uz ključni broj označava opasni otpad

Klasifikacija otpada radi se na temelju ove Uredbe.

slide7
ONTO – Očevidnik o nastanku i tijeku otpada
 • ONTOU- očevidnik o nastanku i tijeku otpadnih ulja (jestivih i motornih)

Za razliku od ONTO-a u ovom se očevidniku bilježi ulaz svježeg ulja

 • ONTOBA- očevidnik o nastanku i tijeku otpadnih baterija
 • ONTOG- očevidnik o nastanku i tijeku otpadnih guma
 • OČEVIDNIK SE VODI ZA SVAKU VRSTU OTPADA ZASEBNO!
 • OČEVIDNIK JE VEZAN NA PRATEĆE LISTOVE (u njemu se prati ulaz otpada na interno skladište i izlaz otpada prema pratećem listu)
 • OČEVIDNIK SE VODI I ZA OPASAN I ZA NEOPASAN OTPAD (osim komunalnog)
 • OČEVIDNIK SE VODI GODIŠNJE!
 • OČEVIDNIK ZA SVAKU GODINU ČUVA SE 5 GODINA!!!!
 • ONTO obrasci mogu se kupiti u narodnim novinama ali se mogu naći u elektronskom obliku na stranicama Agencije za zaštitu okoliša.
prate i list za opasni i neopasni otpad i deklaracija o fizikalno kemijskim svojstvima otpada
PRATEĆI LIST ZA OPASNI I NEOPASNI OTPAD I DEKLARACIJA O FIZIKALNO-KEMIJSKIM SVOJSTVIMA OTPADA
 • Obveza proizvođača otpada je da prilikom predaje otpada sakupljaču izradi i preda prateći list.
 • Ključni broj otpada na pratećem listu mora odgovarati ključnom broju otpada na ONTO obrascu !!!!!
 • Prateći list se može kupiti u Narodnim novinama.
 • Postoji prateći list za opasni, neopasni otpad (PL-Oo, PL-No)
 • Uz prateći list za opasan otpad proizvođač mora priložiti i DFKSO ukoliko proizvede manje od 1 T opasnog otpada godišnje (pojedinačno po vrsti otpada)
 • Ukoliko proizvođač proizvede više od 1 T opasnog otpada godišnje (po vrsti- ne ukupno) dužan je izraditi fizikalno-kemijsku analizu otpada te je priložiti uz prateći list.
 • Prateći list popunjava se prema Katalogu ključnih brojeva otpada.
 • Prilikom predaje otpada, proizvođač zadržava zadnju (bijelu) kopiju pratećeg lista i jednu kopiju DFKSO. To je jedini dokaz da je predao otpad.
 • Plava kopija pratećeg lista koju će proizvođač naknadno dobiti od sakupljača mora se čuvati 5 godina.
plan gospodarenja otpadom
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
 • izrađuje se za razdoblje od 4 godine
 • Izrađuje se u 3 primjerka, jedan zadržava proizvođač, jedan se šalje nadležnom područnom uredu, a jedan se šalje Agenciji za zaštitu okoliša
 • Izrađuje se ukoliko proizvođač otpada proizvede više od 150 T neopasnog otpada ili više od 200 kg opasnog otpada godišnje
 • Izrađuje se za svaku vrstu otpada koja nastaje djelatnošću
slide14

ROO BAZA- REGISTAR ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA

 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Ovim pravilnikom osigurava se obveza dostavljanja podataka o onečišćavanju okoliša.
 • Obveznik dostave podataka je svaka tvrtka koja na bilo koji način onečišćuje okoliš (otpadom, ispuštanjima u zrak, vodu, tlo i sl.)
 • Podaci se dostavljaju isključivo internetom (na stranici Agencije za zaštitu okoliša)
 • Podaci se moraju dostaviti najkasnije do 01.03. tekuće godine za prošlu godinu!!! (znači; podaci za 2011. dostavit će se najkasnije do 01.03.2012.)
 • U ROO bazu mora se prijaviti svaka tvrtka koja proizvede više od 50 kgopasnog otpada i 2000 kg neopasnog otpada godišnje.
 • napomena: za popunjavanje PI-1 obrasca potrebno je da tvrtka zna Gauss-Krügerove koordinate centroida lokacije (mjesta ispuštanja). To se može zatražiti u Uredu za katastar. Bez toga program ne dozvoljava daljnje upisivanje!!!!
slide15

ZAKONSKE OBVEZE PO DJELATNOSTIMA

 • AUTOLAKIRERI:
 • Sakupljenje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:
 • 080111*- otpadne boje i lakovi
 • 080117*- otpad od uklanjanja boja i lakova (npr. razrjeđivači)
 • 150110*- onečišćena ambalaža
 • 150202*- onečišćene krpe, papiri, komorni filteri i sl.
 • 160119- otpadna plastika (branici)
 • 160120- otpadno staklo
 • 160117- otpadno željezo
 • Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada
 • Izrada Plana gospodarenja otpadom
 • Prijava onečišćenja u ROO bazu
slide16
TISKARE:

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

080312*- otpadne tiskarske boje

080314*- muljevi od tiskarskih boja

080316*- otpadne otopine za graviranje

080317*-otpadni tiskarski toner

080319*- disperzivno ulje

150110*-onečišćena ambalaža

080308- vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

200101- papir i karton

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada

- Izrada Plana gospodarenja otpadom

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

slide17
STOLARI:

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

030104* -piljevina i strugotine koje sadrže opasne tvari

080111*- otpadne boje i lakovi

080117*- otpadni razrjeđivač

150110*- onečišćena ambalaža

150202*- onečišćene krpe, apsorbesi, filterski materijali

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada

- Izrada Plana gospodarenja otpadom

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

slide18
KEMIJSKE ČISTIONICE:

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

140604*- muljevi ili kruti otpad koji sadrže halogenirana otapala

(perkloretilen)

140603*- ostala nehalogenirana otapala

150110*- onečišćena ambalaža

150202*- apsorbesi, filterski materijali, krpe koji su onečišćene opasnim

tvarima

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada

- Izrada Plana gospodarenja otpadom

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

slide19
IZRADA I SERVIS BRODICA (MARINE):

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

160601*- akumulatori

130205*- motorna ulja

160107*- zauljeni filteri

080111*- otpadne boje i lakovi

080117*- otpadni razrjeđivač

150110*- onečišćena ambalaža

150202*- apsorbensi, filterski materijali, tkanine koji sadrže opasne tvari

080115*- muljevi koji sadrže boje i lakove

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada

- Izrada Plana gospodarenja otpadom

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

napomena
NAPOMENA

Uz zakonske obveze iz područja otpada autolakireri, tiskare, kemijske čistionice, stolari i djelatnost izrade brodica moraju izvršiti neke druge obveze vezane za područje onečišćenja zraka ; prijavu u REGVOC, EHOS, voditi očevidnik o potrošnji otapala i izraditi godišnju bilancu organskih otapala.

slide21
FOTO LABORATORIJ:

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

090101*- razvijači i aktivatori

090103*- razvijači na bazi otapala

090104*- otpadni fiksiri

150110*- onečišćena ambalaža

150202*- krpe i sredstva za brisanje

160602*- nikal- kadmij baterije

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada

- Izrada Plana gospodarenja otpadom

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

slide22
AUTOMEHANIČARI:

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

160601*- akumulatori

130205*- motorno ulje

160107*- filteri za ulje

150110*- onečišćena ambalaža

150202*- krpe, tkanine za brisanje (onečišćene)

140603*- razrjeđivač

160103- otpadne gume

160119- plastika (branici)

160120- staklo

160117- željezne kovine

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada i ONTOBA, ONTOG, ONTOU

- Izrada Plana gospodarenja otpadom

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

slide23
UGOSTITELJSKI OBJEKTI:

Sakupljanje i zbrinjavanje slijedećih vrsta otpada:

200125- otpadna jestiva ulja

190809- otpad od čišćenja kuhinjskog mastolova

Napomena:

Svaka kuhinja koja proizvede više od 30 obroka dnevno mora imati kuhinjski mastolov i on se mora

čistiti.(prateći list)

200108- biorazgradivi otpad iz kuhinja

150101- ambalaža od papira i kartona

150102- ambalaža od plastike (boce, folije)

150104- ambalaža od metala

150107- staklena ambalaža

150105- višeslojna ambalaža (tetrapak)

- Vođenje ONTO obrazaca za svaku vrstu otpada i ONTOU

- Izrada Plana gospodarenja otpadom (ovisno o količinama)

- Prijava onečišćenja u ROO bazu

slide24
INFO
 • OTPADNA ELEKTRONIKA (kompjuteri, florescentne cijevi, televizori i sl.) SE PREUZIMA BESPLATNO (TEL: 0800 444 110)
 • OTPADNO MOTORNO ULJE SE PREUZIMA BESPLATNO
 • OTPADNE GUME SE PREUZIMAJU BESPLATNO
 • OTPADNO JESTIVO ULJE SE PREUZIMA BESPLATNO ALI ECOOPERATIVA VAM PLAĆA DO 1,00 KN/KG !!!!!!

Detaljnije informacije o obvezama obrtnika po djelatnostima možete pronaći na

www.okolis.net

Korisni linkovi : www.mzopu.hr

www.azo.hr