aktywno w pozyskiwaniu rodk w unijnych w powiecie leszczy skim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w Powiecie Leszczyńskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w Powiecie Leszczyńskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
gyula

Aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w Powiecie Leszczyńskim - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
Aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w Powiecie Leszczyńskim
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w Powiecie Leszczyńskim www.powiat-leszczynski.pl

 2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiat Leszczyński w latach 2007-2011 aplikował o środki na dofinansowanie przedsięwzięć z następujących programów www.powiat-leszczynski.pl

 3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 www.powiat-leszczynski.pl

 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice Koszt inwestycji 6.377.911,00 Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 2.693.914,00 Operacyjnego na lata 2007-2013 Dofinansowanie inwestycji: 1.500.000,00 Gmina Święciechowa, Gmina Rydzyna, Miasto Leszno Wkład własny powiatu 2.183.997,00 www.powiat-leszczynski.pl

 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica Powiatu • Koszt inwestycji 7.000.000,00 Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 5.600.000,00 Operacyjnego na lata 2007-2013 Rezerwa subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury 468.000,00 • Dofinansowanie Gmina Rydzyna 300.000,00 Wkład własny powiatu 632.000,00 www.powiat-leszczynski.pl

 6. Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie Koszt inwestycji 824.422,00 Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 618.317,00 Operacyjnego na lata 2007-2013 Wkład własny powiatu 206.105,00 www.powiat-leszczynski.pl

 7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 www.powiat-leszczynski.pl

 8. Rozwijamy nasze szanse – projekt realizowany corocznie od 2008 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Lesznie Wartość przedsięwzięcia 963.728,00 Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 857.096,00 Wkład własny 106.632,00 www.powiat-leszczynski.pl

 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 www.powiat-leszczynski.pl

 10. Dzień Powiatu Leszczyńskiego 2010 – prezentujemy powiat powiatowi • Opracowanie i wydanie publikacji informacyjnej • Powiatu Leszczyńskiego Powiatowy Dzień Niepodległości Łączna wartość przedsięwzięć 84.837,00 Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 47.097,00 na lata 2007-2013 Wkład własny 37.740,00 www.powiat-leszczynski.pl

 11. Wartość projektów objętych wsparciem unijnym, realizowanych przez Powiat Leszczyński w latach 2007-2011 wynosi ok. 14.000.000,00 zł w tym dofinansowanie unijne – ok. 9.000.000,00 zł www.powiat-leszczynski.pl

 12. Wykorzystanie środków unijnych przez gminy powiatu leszczyńskiego www.powiat-leszczynski.pl

 13. Wartość przedsięwzięć realizowanych przez gminy powiatu przy wsparciu środków unijnych wynosi ok. 56.000.000,00 zł w tym dofinansowanie – ok. 31.000.000,00 zł www.powiat-leszczynski.pl

 14. Od początku perspektywy finansowej do końca roku 2011 na terenie Miasta Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego zrealizowane zostały projekty na łączną kwotę blisko 350.000.000,00 zł, z czego ok. 220.000.000,00 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Znaczący udział w rozwoju regionu mieli także lokalni przedsiębiorcy. Wartość zrealizowanych przez nich projektów wynosiła prawie 160.000.000,00 zł. www.powiat-leszczynski.pl

 15. Dziękuję za uwagę www.powiat-leszczynski.pl