tineri navali ti rom ni profesioni ti ntr un mediu sigur i s n tos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tineri navalişti români, profesionişti, într-un mediu sigur şi sănătos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tineri navalişti români, profesionişti, într-un mediu sigur şi sănătos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
gwyn

Tineri navalişti români, profesionişti, într-un mediu sigur şi sănătos - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Tineri navalişti români, profesionişti, într-un mediu sigur şi sănătos
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tineri navalişti români, profesionişti, într-un mediu sigur şi sănătos Ing. Adriana Arghirescu - Consultant Senior WTR Ing. Simion Nita - Manager SC Marman Comtrans S.R.L.

 2. Încă de la început politica de resurse umane a SC Marman Comtrans S.R.L. a avut ca unic obiectiv dezvoltarea carierei într-un mediu sigur şi sănătos, prin specializarea şi certificarea tinerilor angajaţi în construcţii, conversii şi reparaţii navale. Beneficiind de o locaţie geografică favorabilă, tehnologie avansată, programe de investiţii şi foarte buni experţi români, SC Marman Comtrans S.R.L. îşi propune să utilizeze în principala activitate a firmei şi anume reparaţiile navale, tineri lăcătuşi şi sudori profesionişti, capabili să execute lucrări diversificate la un nivel calitativ foarte ridicat. Dorinţele, aspiraţiile şi motivaţiile individuale, integrate în politica organizaţiei, au condus la o suită de activităţi care au ca scop final derularea programelor educaţionale şi de formare continuă, simultan cu practicarea cunoştinţelor dobândite în activităţile productive.

 3. Consilierea la angajare Evaluarea cunoştinţelor dobândite Informarea opţiunilor de pregătire Îndrumarea în activităţile de formare profesională Etapele parcurse de noii angajaţi pentru integrarea profesională reprezintă un ciclu de activităţi legate între ele într-o permanentă interdependenţă: • consilierea la angajare • cunoaşterea activităţilor de pregătire • îndrumarea în activităţile de formare profesională • evaluarea cunoştinţelor dobândite Integrarea profesională

 4. Consilierea la angajare • cunoaşterea politicii organizationale de resurse umane • cunoaşterea politicii de securitate şi sănătate în muncă • cunoaşterea regulilor şi standardelor organizaţiei • cunoaşterea tipurilor de programe de integrare

 5. Cunoaşterea activităţilor de pregătire • pregătirea profesională la locul de muncă • pregătirea specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă • pregătirea în scopul îndeplinirii responsabilităţilor profesionale şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă • participarea la şedinţe privind măsuri de îmbunătăţire continuă a activităţii şi de înlăturare a neconformităţilor

 6. Îndrumarea în activităţile practice de formare profesională • organizarea activităţilor de producţie în strictă concordanţă cu regulile de securitate • stabilirea regulilor de comunicare şi a lucrului în echipă • purtarea permanentă a echipamentelor individuale de protecţie • utilizarea protecţiilor instalaţiilor tehnologice şi a aparaturii folosite • formarea atitudinii de sesizare a potenţialelor pericole la locul de muncă • modul de acţiune în situaţii de urgenţă

 7. Evaluarea cunoştinţelor dobândite • asigurarea organizaţiei asupra pregătirii profesionale şi de securitate a tânărului nou angajat • depistarea problemelor insuficient abordate pe parcursul pregătirii • cunoaşterea impresiilor în legătură cu calitatea programului de integrare profesională parcurs • admiterea pe post în cadrul organizaţiei astfel încât tânărul nou angajat să beneficieze de un start sigur

 8. Un rol important în instruirea tinerilor îl reprezintă cunoaşterea riscurilor posibile la locul de muncă. În organizaţia noastră au fost identificate următoarele riscuri: • specifice executantului (acţiuni greşite şi omisiuni) • specifice mediului de muncă (fizic, biologic) • specifice sarcinii de muncă (conţinut necorespunzător al sarcinii, sarcină sub/supra dimensionată în raport cu executantul) • specifice mijloacelor de muncă (mecanic, termic, fizic, biologic) Pe baza acestora a fost elaborat programul propriu de prevenire şi protecţie, cuprinzând măsurile concrete de monitorizare a acestor riscuri şi diminuarea probabilităţii producerii accidentelor de muncă.

 9. REPREZENTAREA GRAFICA A FACTORILOR DE RISC FUNCŢIE DECOMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂLoc de muncă: Lăcătuş confecţii metaliceUnitatea: MARMAN COMTRANSSecţia: Docuri

 10. REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCĂ Loc de muncă: Lăcătuş confecţii metalice Unitatea: MARMAN COMTRANS Secţia: Docuri

 11. Ponderea cea mai mare a factorilor de risc fiind generată de mijloacele de producţie,managementul organizaţiei a decis îmbunătăţirea permanentă a tehnologiei de lucru şi a resurselor umane, astfel toţi muncitorii firmei sunt autorizaţi şi execută lucrări de calitate cu tehnologie şi echipamente noi, fiind conduşi de o echipă de tineri profesioniştitehnicieni.

 12. Preocupările organizaţiei faţă de pregătirea profesională şi desfăşurarea activităţii proprii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă au fost încununate în aprecierea comunităţii locale. Astfel între anii 1997-1999am primit distincţia de excelenţă iar începând cu anul 1999 ne-am situat în primele trei locuri ale Topului Firmelor din Municipiul Mangalia organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.

 13. SC Marman Comtrans S.R.L. este compania care asigură un start sigur tinerilor navalişti români. Dacă doriţi un partener credibil cu o politică organizaţională sănătoasă, apelaţi la compania noastră care se află în România, la Marea Neagră, în nordul oraşului Mangalia, la 45 Km sud de Constanţa - Portul Agigea şi la 12 Km de graniţa cu Bulgaria. Climatul din această zonă dezvoltă bune condiţii pentru activităţi de construcţii şi reparaţii navale. România, Mangalia, str. Rozelor, nr. 4, bl. R2a, sc. A, ap1. Telefon: (+40) 0744 684 944 sau (+40) 0241 750 110 Fax: (+40) 0241 750 110 Web: www.marman.ro E-mail: office@marman.ro