Download
sistemul respirator i respira ia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sistemul respirator şi respiraţia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sistemul respirator şi respiraţia

Sistemul respirator şi respiraţia

590 Views Download Presentation
Download Presentation

Sistemul respirator şi respiraţia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sistemul respiratorşi respiraţia

  2. Sistemul respirator este alcatuit din totalitatea organelor care contribuie la schimbul de gaze respiratorii dintre organism şi mediu • Sistemul respirator cuprinde: ▪ căile aeriene ▪ plămâni.

  3. Căile aeriene sau respiratorii • Căile aeriene sunt alcătuite din: fosele nazale, faringele, laringele, traheea, bronhii. • Fosele nazale,care alcătuiesc cavitatea nazala, se deschid la exterior prin nări, iar în faringe prin două orificii. Interiorul foselor nazale este căptuşit cu o mucoasăale cărei secretii mentin locul mereu umed. Mucoasa, fiind puternic vascularizată, încălzeşte aerul inspirat. Mucusul, cât şi firele de păr din fosele nazale opresc înaintarea prafului şi a altor impurităţi care se pot afla în aerul inspirat.

  4. Faringeleeste organul în care se încrucişează calea respiratorie cu calea digestivă. • Laringele este alcătuit din mai multe cartilaje. La intrarea în laringe se află un căpăcel numit epiglota, care, la nevoie, astupă cavitatea laringelui numităglota. • Traheea este un tub lung de aproximativ 12cm, menţinut deschis datorită inelelor cartilaginoase. Peretele intern al traheii este căptuşit cu o mucoasă umedă, ale cărei celule sunt ciliate.

  5. Bronhiile,în număr de două, sunt ramificaţii ale traheii care pătrund în plămâni.Bronhiile se ramificăîn bronhii secundare: ▪ douăîn plămânul stâng, ▪ trei în plămânul drept.

  6. Plămânii • Plămânii sunt două organe buretoase elastice, de culoare roz, aşezate în cutia toracică, deasupra diafragmei. • Plămânul drept este alcătuit din trei lobi, iar plămânul stâng are doar doi lobi, între cei doi plămâni aflându-se inima. • În fiecare lob pătrunde câte o bronhiesecundară, care se ramificăîn tuburi din ce în ce mai mici, numite bronhiole. Cele mai fine bronhiole se termină cu saci pulmonari, alcătuiţi din mici umflături cu pereţii foarte subţiri, numite alveole pulmonare.

  7. Alveola pulmonară este unitatea structurala şi funcţională a plămânului. • Alveolele pulmonare: ▪au pereţii foarte subţiri; ▪sunt înconjurate de vase de sânge; ▪realizeaza schimbul de gaze astfel: ◦oxigenul din alveolă trece în sânge ◦dioxidul de carbon trece din sânge în alveolă, de unde este eliminat la exterior prin expiraţie.

  8. Structura plamanilor

  9. RESPIRAŢIA • INSPIRAŢIA=când cutia toracică a animalului se ridică , volumul acesteia se măreşte şi aerul încărcat cu oxigen pătrunde în plămâni. (fig.A) • EXPIRAŢIA=când cutia toracică se lasă volumul ei se micşorează şi aerul cu dioxid de carbon se elimină din plămâni. (fig.B)