6331 say l sa l ve g venli i kanunu
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. İşyerlerindeki işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6331 say l sa l ve g venli i kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

İşyerlerindeki işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kamuda zorunluluk tarihi 01.07.2016’dır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Kapsam
KAPSAM çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • Kamu ve özel bütün işyerleri,

 • Memur ve işçi bütün çalışanları kapsamaktadır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


St snalar
İSTİSNALAR çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

a) Türk Silahlı Kuvvetleri,

b) Genel kolluk kuvvetleri,

c) Milli istihbarat teşkilatının,

eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetleri,

ç) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

d) Ev hizmetleri,

e) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet

üretimi yapanlar,

f) Ceza infaz kurumlarının iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek

edindirme faaliyetleri

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Kamu kurumlari
KAMU KURUMLARI SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu hizmeti, doğrudan Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan (ÇSB)alabileceği gibi, 4737 sayılı Kamu ihale kanunu kapsamında özel sektörden de alabileceklerdir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

Kanunun 6.7. ve 8. maddeleri; SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1)Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli

sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016’te,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer

alan işyerleri için 1 Ocak 2014’te, yürürlüğe girecektir.

3) 50 üzeri çalışanı olan işyerleri için 1 ocak 2013’teyürürlüğe

girmiştir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Veren
İŞVEREN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini

sağlamakla yükümlü dür.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet

alınması işverenin sorumluluklarını kaldırmaz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük

getirmeyecek şekilde sunulur.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Kanunun verene get rd y k ml l kler
KANUNUN İŞVERENE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İşyerinde risk değerlendirmesi ve

acil durum planları

Çalışanlarıbilgilendirmeve eğitim

İşyeri hekimliği veiş güvenliği

uzmanıhizmeti

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Yerindeki risklerin de erlendirilmesi
İşyerindeki Risklerin Değerlendirilmesi SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İşveren tarafından oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.(İşveren veya vekili + işyeri hekimi + iş güvenliği uzmanı + çalışan temsilcileri + işyerindeki destek elemanları + işyerindeki tüm birimleri temsil edecek şekilde belirlenen çalışanlar)

Risk değerlendirmeleri çalışmaları için gerekli araç, gereç, mekan ve zaman işverence karşılanır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Acil durum planlar
Acil Durum Planları SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım vebenzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçlerisağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Al anlar n bilgilendirilmesi
Çalışanların Bilgilendirilmesi SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İşyerinden kaynaklanacak sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler

 • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarıAcil ve olağan dışı durumlar

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Ali anlarin e t m
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • İşe başlamadan önce,

 • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

 • İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji

  uygulanması hâlinde,

 • iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan

  çalışana işe başlamadan önce

 • herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak

  kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme

  eğitimi verilir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Sa l ve g venli i birimi sgb
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmek için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hizmet vereceği İSGB kurulur.

İSGB’ne diğer sağlık personeli görevlendirmesi de yapılabilir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Yer tehl ke sinifi
İŞYERİ TEHLİKE SINIFI SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Müdürlük Az Tehlikeli

 • TSM Tehlikeli

 • Halk Sağlığı Lab. Çok Tehlikeli

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Yeri hekimi ve i g venli i uzman al ma s releri
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜçalışma süreleri

İş güvenliği uzmanı

Az Çalışan

Tehlikeli başına 6 dk/ay

Tehlikeli Çalışan

başına 8 dk./ay

Çok Çalışan

Tehlikeli başına 12 dk. /ay

İşyeri Hekimi

Az . çalışan

Tehlikeli başına 4dk./ay

Tehlikeli çalışan

başına 6dk./ay

Çok çalışan

Tehlikeli başına 8dk./ay

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Yeri sa l ve g venlik birimi sgb
İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Birimi (İSGB) SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Fiziki Mekan

Faaliyetleri

 • İşin yürütüldüğü mekanda ve

  giriş katta

 • 8 m²’den küçük olmamak üzere

  2 oda

 • 12 m²’den az olmayan ilk yardım ve acil odası

 • Çalışma ortamı gözetimi

 • Çalışanların sağlık gözetimi

 • Çalışanların eğitimi

 • Acil durum planları

 • Kayıtların tutulması (onaylı defter, kişisel sağlık dosyaları, yıllık çalışma planı , yıllık değerlendirme raporu vb.)

Personel Durumu

 • İşyeri hekimi

 • İş güvenliği uzmanı

 • Diğer sağlık personeli

Bildirim

 • İSG-KATİP

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Onayli defter
ONAYLI DEFTER SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen hususların yazıldığı, seri numaralı, sayfaları 1 asıl 2 kopyalı şekilde düzenlenmiş,

Çalışma İl Müdürlüğü veya noter tarafından onaylı defter.

Onaylı deftere yazılanlar işverene tebliğ edilmiş sayılır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Yeri hekimi ve i g venli i uzman n n y k ml l kleri
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yükümlülükleri

İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene bildirir ve uygulanmasını sağlar.

İşverence yerine getirilmemesi durumunda Çalışma Bakanlığı’na bildirimini yapar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Sa l k g zetimi
Sağlık Gözetimi yükümlülükleri

1) İşe girişlerde,

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan

işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerindetalep etmeleri

hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin

tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

periyodik muayene

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

Bu Kanun kapsamında alınması gereken yükümlülüklerisağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamusağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Veren1
İŞVEREN yükümlülükleri

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü

içinde,

b)Meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten

itibarenüç iş günü içindeSosyal

Güvenlik Kurumu’na bildirmekle

yükümlüdür.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

MESLEK HASTALIKLARI yükümlülükleri

Kesin tanısı yetkilendirilen kurumlarca konur.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Kanunun ali ana get rd y k ml l kler
KANUNUN ÇALIŞANA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER yükümlülükleri

 • Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim

  ve talimatlar doğrultusunda çalışmak,

 • Çalıştığı Cihaz ve Ekipmanları korumak kullanma talimatlarını oluşturmak ve emniyet kurallarına uymak,

 • Çalıştığı İşyerinin tertip düzenini sağlamak

 • Çalıştığı alandaki atıkların toplanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

 • İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri işverene

  veya çalışan temsilcisine bildirmek,

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için

  işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar.

 • Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili İSGK hazırlanan prosedürleri ve yönergede yer alan kuralları uygulamak

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l kanun ile
6331 Sayılı Kanun ile yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği konularında, işyerinde çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için çalışan temsilcisi kavramı getirildi.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Al an temsilcisi
Çalışan Temsilcisi yükümlülükleri

a) 2-50arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1

b) 51-100arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2

c) 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3

ç) 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4

d) 1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5

e) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğine haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Sa l ve g venli i kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Elli(50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı(6) aydan fazla sürensürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kuruloluşturur.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Sa l ve g venlik kurulu kimlerden olu ur
İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu Kimlerden Oluşur?

1-İşveren veya vekili

2-İnsan kaynakları veya idari mali işleri yürüten bir kişi

3-Çalışan temsilcisi

4-İşyeri hekimi

5-İş güvenliği uzmanı

6-Varsa sendika temsilcisi

7-Sivil savunma uzmanı

8-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Sa l ve g venli i koordinasyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonu

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Ulusal sa l ve g venli i konseyi
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Konsey
Konsey

 • İlgili Bakanlıklar

 • İşçi ve işveren sendikaları

 • Üniversite

 • Sivil toplum kuruluşları

  Yılda iki defa toplanır. Sekretaryayı İSGGÜM yapar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişleri tarafından yapılır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Cezai yapt r mlar
Cezai Yaptırımlar teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık

 • İşin durdurulması

 • İdari para cezaları

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


6331 say l sa l ve g venli i kanunu

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ