az skor s az kori kelet t rt nete kult r ja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az őskor és az ókori Kelet története, kultúrája PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az őskor és az ókori Kelet története, kultúrája

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Az őskor és az ókori Kelet története, kultúrája - PowerPoint PPT Presentation


 • 439 Views
 • Uploaded on

Az őskor és az ókori Kelet története, kultúrája. Összefoglalás. I. A történelem forrásai, tudományai. Forrás : minden olyan ránk maradt dolog – pl. tárgyi emlék, szöveg, mese vagy népszokás -, amely hozzásegít minket a múlt megismeréséhez, felidézéséhez. Források 2 fő csoportja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Az őskor és az ókori Kelet története, kultúrája


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i a t rt nelem forr sai tudom nyai
I. A történelem forrásai, tudományai
 • Forrás: minden olyan ránk maradt dolog – pl. tárgyi emlék, szöveg, mese vagy népszokás -, amely hozzásegít minket a múlt megismeréséhez, felidézéséhez.

Források 2 fő csoportja

tárgyi emlékek írott emlékek

milyen tudom nyok seg tenek minket a m lt megismer s ben
Milyen tudományok segítenek minket a múlt megismerésében?
 • Régészet: a tárgyi emlékek kutatásával, feltárásával, vizsgálatával foglalkozó tudomány.
 • Paleontológia= őslénytan, a történelem előtti életformák tanulmányozásával foglalkozik (pl. dino )
 • Antropológia= embertan, az emberi faj tanulmányozásával foglalkozik (pl. Dr. Bones, a Dr. Csont sorozatból)
atlasz
(ATLASZ!!!)

A történelem korszakai

ŐskorÓkorKözépkor ÚjkorJelenkor

i.e. 3millió év -i.e. 3000 – i. sz. 476476 – 14921492 – 1917/1945 1917/1945-től napjainkig

i.e. 3000

ii skor
II. ŐSKOR
 • Az ember kialakulása
  • emberiség bölcsője: Afrika
  • kb. 20 millió évvel ezelőtt elkülönülnek az emberfélék (hominidák) a majmféléktől
  • Charles Darwin: A fajok eredete (1859) c. munkájában felállítja az evolúció elméletét
  • Evolúció: az ember együtt fejlődött a természettel; legerősebb fajok maradnak életben
2 k kor
2. Kőkor
 • Őskőkor = paleolitikum
  • csiszolatlan, azaz pattintott kőeszközök
  • ősemberek általános jellemzői
   • zsákmányolás: gyűjtögetés, halászat, vadászat
   • vándorló életmód  zsákmányolás következménye
   • csoportban élnek
  • ősembertípusok az őskőkorban:
homo habilis gyes ember
Homo habilis = ügyes ember
 • Jellemzői:
  • Kb. 2,5 millió éve alakult ki Afrikában
  • eszközöket készített, pl. pattintott kőszerszámok

kifordul a nagyujj

lehetővé válik a fogás

  • 2 lábon jár
homo erectus felegyenesedett ember
Homo erectus = felegyenesedett ember
 • Jellemzői:
  • 1,5 millió éve alakult ki
  • agy térfogata megnőtt
  • eszközei: szakóca, lándzsa
  • ismeri a tüzet  miért fontos ez?
  • elterjedése: Afrika, Ázsia, Európa
  • leletek: Jáva szigete, Vértesszőlős (Samu)
homo sapiens sember
Homo sapiens = ősember
 • Jellemzők:
  • tovább nő az agytérfogat
  • túléli a jégkorszakot
  • zsákmányszerzés főleg csoportos vadászattal (pl. mamut, orrszarvú), gyűjtögetés már kevésbé jellemző
  • csonteszközök (csiszolással)
  • hajítódárda  nagyvadak elejtése veszélyes (pl. barlangi medve)
  • egyik altípusa a Neander-völgyi ember (Németo.)
  • leletek: Tata, Subalyuk-barlang (Bükk)
homo sapiens sapiens mai ember
Homo sapiens sapiens = mai ember
 • Jellemzők:
  • koponyamérete a mai emberének felel meg (átlagosan kb. 1400 cm3 )
  • a jégkorszak embere
  • Leletek: Szeleta-barlang, Istállóskő
neolitikum jk kor jellemz i
Neolitikum = újkőkor jellemzői
 • eszközkészítés: főleg csiszolással
 • földművelés kialakulása
  • eszközök: ásóbot, faeke, kapa, sarló
  • gabonanövények (p. búza)
  • élelmet halmoznak fel
 • állattenyésztés kialakulása
  • feltétele: háziasítás
  • juh, kecske, szarvasmarha, ló
  • Mit adnak az állatok? igaerő, tej, hús, gyapjú
mesters gek kialakul sa a neolitikumban letelep lt letm d
Mesterségek kialakulása a neolitikumban – letelepült életmód
 • Fazekasság
  • Minek köszönhető? Földművelés, terményfelesleg  raktározni kellett
  • Agyagedények
  • Először napon kiszárították, majd kiégették  tartósabb
  • Milyen új eszközt hívott életre? fazekaskorong (lábbal hajtották, vizes kézzel dolgoztak)
 • Szövés
  • Minek köszönhető? Állattenyésztés, felesleg
  • Gyapjú
  • Kender
  • Fonal
  • Milyen új eszközt hívott életre? szövőszék
m v szet az skorban
Művészet az őskorban
 • Barlangrajzok
  • Altamira barlang (Spanyolország)
  • lascaux-i barlang (Franciaország)
 • Szobrászat
  • Vénusz-szobrok  termékenység (pl. Willendorfi Vénusz)
iii kor
III. ÓKOR
 • Mezopotámia

(TK. 3-4. lecke)

f ldrajzi jellemz k
Földrajzi jellemzők
 • nem egy összefüggő területű országról van szó!!!!
 • Mezopotámia = folyóköz (gr. szó)  folyam közi civilizáció
 • Folyói: Tigris és az Eufrátesz  késői áradásúak  öntözéses földművelés kialakulása
 • Határai:
  • Kelet: Zagrosz-hegység
  • Nyugat: Szír-sivatag, Arab-félsziget
  • Dél: Perzsa-öböl
 • Őslakói: sumérok
 • Városok: Ur, Uruk, Kis
t rsadalom gazdas g
Társadalom, gazdaság
 • Társadalom
 • Papkirályok
 • Hadvezérek, papok
 • Szabadok
 • Gazdaság
 • templomgazdaság
 • toronytemplom = zikkurat raktár + palota (állam irányítása)
 • termény központi újra elosztása
vall s
Vallás
 • Politeizmus = többistenhit
 • Helyi istenségek
 • Vallási dualizmus a világot a jó és a rossz harca irányítja
slide18
ÍRÁS
 • ékírás
 • agyagtáblára, írópálcával
 • Irodalmi, írásos emlékek:
  • Gilgames eposz
  • Hammurapi törvényoszlopa
tudom ny
Tudomány
 • 60-as számrendszer
 • Kört 360°-ra osztották
 • Szorzás, osztás
 • Helyi értékek ismerete
m v szetek tal lm nyok
Művészetek, találmányok
 • babiloni Istar-kapu
 • Szemiramisz függőkertje
 • ninivei könyvtár (22 ezer agyagtábla)
 • kocsi
2 egyiptom
2. EGYIPTOM

„ez a föld a Nílus ajándéka”

(Hérodotosz)

f ldrajzi t r atlasz
Földrajzi tér (Atlasz!!!)
 • Észak-Afrikában helyezkedik el
 • kezdetben 2 része volt: Alsó- és Felső-Egyiptom
 • Kb. 2900 körül egyesítették és létrejött az Egyiptomi Birodalom
 • folyója: Nílus  tavasszal árad, termékeny iszapot rak le  öntözéses földművelés
 • városok a Nílus két partján jönnek létre
 • csak a Nílus mentén alakul ki művelésre alkalmas terület
 • területe: forró, sivatagos  oázisok
 • határai:
  • Észak: Földközi-tenger
  • Dél: Núbiai-sivatag
  • Kelet: Vörös-tenger
  • Nyugat: Líbiai-sivatag
gazdas g t rsadalom
Gazdaság, társadalom
 • Gazdaság
 • Öntözéses földművelés: Mezopotámiában és Egyiptomban jellemző; az éghajlat miatt öntözőrendszereket, csatornákat építenek ki, hogy a növények számára biztosítani tudják a locsolást
slide24
Társadalom
 • Egyiptom élén a fáraó áll
 • Fáraó:
  • Isten származás
  • Hatalma despotikus: élet és halál ura, teljhatalom, minden föld az övé
 • Írnokok: gazdasági élet legfontosabb szereplői, írnok iskolák
 • Szabadok: földművelés, kézművesek, részt vesznek a piramisépítésben
vall s1
VALLÁS
 • Politeizmus
 • Állatistenek: állat fejű, ember testű (belső tulajdonságaik emberiek)
 • Főisten: Amon-Ré – napisten
 • Istenek: Anubisz – sakál, Thot – ibisz madár/pávián, Hórusz – sólyom, Ozirisz, Ízisz
 • hisznek a túlvilágban  mumifikálás, balzsamozás  fejlett orvostudomány
r s irodalom
ÍRÁS, IRODALOM
 • Hieroglifa = szent véset; képírás+mássalhangzó írás
 • Papirusz
 • Megfejtés: Rosette-i kő
 • Írnokok, írnok iskolák
 • Irodalmi emlékek:
  • Halottak könyve
  • Sírfeliratok (pl. a piramisok falán)
p t szet szobr szat
Építészet, szobrászat
 • Piramisok, pl. Ghizai-piramisok
 • Luxori templom
 • Szolgaszobrocskák, pl. Ülő írnok szobra
 • Szfinx
 • Nofertiti királynő mellszobra
 • Tutanhamon halotti maszkja
tudom ny1
TUDOMÁNY
 • 365 napos naptár
 • Tízes számrendszer
 • Törtek használata
 • Fejlett orvostudomány
f ldrajzi t r atlasz1
Földrajzi tér (Atlasz!!!)
 • Kis-Ázsiában helyezkedik el
 • folyója: Jordán
 • Jelentősebb tavai: Holt-tenger, Genezáreti-tó
 • Területe: sivatagos + sziklás
vall s2
Vallás
 • monoteizmus = egyistenhit (eredetileg politeista volt)
 • Istenük Jahve – sivatagi vihar, tűz pusztító istene (nem írják le és nem mondják ki a nevét)
 • Szent könyvük:Biblia – Ószövetség
 • Tóra = Mózes öt könyve
 • ősatyjuk: Ábrahám
 • 12 héber törzs
 • nem fogadják el, hogy Jézus a Megváltó
 • földjüket Kánaánnak= Paradicsomnak nevezik
t rt nete
Története
 • Isten két szövetséget kötött a zsidókkal:
  • Ábrahám
  • Mózes
 • Ábrahám  Izsák  Jákob  12 fiú = 12 héber törzs (József, Benjámin)
 • Mózes kivezeti a zsidókat Egyiptomból
slide34
2. szövetség bizonyítéka: tízparancsolat
 • Ellenségük: filiszteusok
 • Első királyuk : Dávid
  • Jeruzsálemi Királyság megalapítója
 • Második ~ : Salamon (Dávid fia)
  • jeruzsálemi templom (frigyláda őrzésére)
  • erős központi hatalom
 • Salamon halála után Jeruzsálem szétesik

(Júda+Izrael)

ltal nos jellemz k
Általános jellemzők
 • templomuk: zsinagóga
 • Rabbi: lelki vezető, pap
 • Sem templomaikban, sem könyveikben nem használnak ember- és állatábrázolásokat a díszítéséhez, csak növényi motívumokat (ornamentika)  oka: bálványimádásának számít
 • a férfiak fejükön kipát, azaz kis fekete sapkát hordanak
 • Jelképeik: Dávid-csillag, menóra=gyertyatartó
 • csak kóser = tiszta ételeket fogyasztanak
 • fontosabb ünnepeik:
  • Hanuka = 7 napig tartó karácsony
  • Pészah = tavasz, hálaadás ünnepe
  • Sabbath = szombat
slide37
Földrajzi elhelyezkedés (Atlasz!!!)

Kis-Ázsia (ma Libanon)

Földközi-tenger partján

Írás

22 vonalas jelből áll

csak mássalhangzók

a héber és az arab írás alapja

Általános jellemzők

kereskedő nép  Földközi-tenger urai, hajósai

Ismerték a bíborfestéket és az üveget

f ldrajzi jellemz k atlasz
Földrajzi jellemzők (Atlasz!!!)
 • Indiai-félszigeten fekszik
 • Folyói: Indus és a Gangesz
 • Határai:
  • Észak: Himalája
  • Dél: Indiai-óceán elzártan
  • Kelet: Bengál-öböl fejlődik
  • Nyugat: Arab-tenger
 • Északon, az Indus folyó mentén alakul ki először fejlett kultúra  Indus-völgyi civilizáció
vall s3
VALLÁS
 • Brahmanizmus
  • Nem térítő
  • Nincsenek dogmái = szabályai
  • A világ megváltoztathatatlan  kasztrendszer
  • 4 kaszt: legfelső kasztba tartoznak az árják
  • a kasztok nem érintkezhetnek és nem is szólhatnak egymáshoz
  • Hisznek az újjászületésben és a lélekvándorlásban
  • 3 istenük:
   • Brahma  teremtő
   • Visnu  megtartó
   • Siíva  pusztító
slide41
Buddhizmus

Alapítója: Gautama Sziddharta Buddha herceg

Minden jelenség e földön csak átmeneti

Cél: elérni a Nirvánát (=boldog megsemmisü- lés)

Hogyan lehet ezt? – le kell mondani a vágyakról és a javakról

slide42
ÍRÁS, IRODALOM
 • Árják nyelve: szanszkrit (ma már holt nyelv)
 • Irodalmi emlékek:
  • Védák könyve
  • Eposzok (Rámájana, Mahábhárata)
p t szet szobr szat1
Építészet, szobrászat
 • Építészet:
  • sziklatemplomok
  • barlangkolostorok
 • Szobrászat:
  • Síva-szobrok
  • Buddha-szobrok
t nc s tudom ny
Tánc és tudomány

Tánc:

 • „kéztánc”
 • az egész test mozog

Tudomány:

 • trigonometria
 • „arab” számok (1,2 …)
f ldrajzi t r atlasz2
Földrajzi tér (Atlasz!)
 • Kelet-Ázsiában helyezkedik el
 • Folyói:
  • Hoang-ho (Sárga-f.)
  • Jangce (Kék-folyó)
 • Földrajzilag viszonylag zárt fekvésű, ezért sajátos fejlődési utat jár be
vall s4
VALLÁS
 • Univerzizmus
  • Két őselem: fény (jin) és árnyék (jang)
 • Konfucianizmus
  • alapító: Kung Fu-ce (=Konfuciusz)
  • hagyomány és ősök tisztelete
  • Állam szolgálata
slide48
Taoizmus
  • alapítója: Lao-ce
  • szent könyve: Tao-tö King – taoizmus tanításit tartalmazza
  • ember és természet harmóniája
  • boldognak vélt ősi múlt felé fordul
  • változás/változtatás elvetése
r s irodalom1
ÍRÁS, IRODALOM
 • Írás jellemzői:
  • bonyolult fogalomjelekből áll
  • keveset változott
  • Kalligráfia = szépírás
 • Irodalmi emlékek:
  • Dalok könyve
  • Okmányok könyve
p t szet fest szet
Építészet, festészet

Építészet:

 • Nagy Fal (hunok elleni védekezés)
 • Agyaghadsereg (Csing Si Huang-ti)

Festészet:

 • papírra
 • ecsettel
 • tussal
tudom ny2
Tudomány
 • negatív számok
 • mágnesesség
 • puskapor
 • papír
 • porcelán
 • selyem
 • iránytű