a k z pkor m v szete l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A középkor művészete PowerPoint Presentation
Download Presentation
A középkor művészete

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

A középkor művészete - PowerPoint PPT Presentation

finna
720 Views
Download Presentation

A középkor művészete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A középkor művészete • Ókeresztény művészet II–V/VI. sz. • Római birodalom keretei; a hellenisztikus művészet hatása • Bizánci stílus VI. sz. • Eltávolodás az antik hagyományoktól • Új, a keresztény teológiával összefüggő művészet kialakítása • Kelet-Római birodalom • (Konstantinápoly/Bizánc) IV. sz. • Román stílus X–XII. sz. • Róma központú latin kereszténység • Bizánci hatás; a „nyugati” művészet – törzsi művészeti hagyományok továbbélése Gótikus stílus XIII–XIV. sz.

 2. Ókeresztény szarkofágok • Hellenisztikus stílus – keresztény tematika A „12 apostol-szarkofág” Ravenna, San Apollinare in Classe, V. sz.

 3. III. sz.-i ókeresztény művészet – hellenisztikus hatások Krisztus szobor – a filozófus-szobrok stílusában Jó Pásztor – Krisztus-szimbólum Róma, Priscilla katakomba Jó Pásztor. IV. sz.

 4. Az ókeresztény művészet fordulópontja: IV. sz.a monumentális keresztény művészet születése • Constantinus császár [306–337] – templomépítkezések (Konstantinápolyban 21 templomot emeltetett) • Róma, Szent Péter templom, IV. század (rekonstrukció)

 5. A bazilikális templomtípus eredete A p sz i s hosszház /hajó Aula Palatina, 310 k. Contantinus helytartói palotájának fogadóterme

 6. Maxentianus bazilikája. 310 k.

 7. Ókeresztény – bizánci bazilika Ravenna, San’Apollinare in Classe, 549

 8. Az ókeresztény mozaik művészet • – a Jó pásztor képtéma hellenisztikus életkép jelenetként Ravenna, Galla Placidia mauzóleuma, V. sz.

 9. A bizánci stílus kialakulása Síkhatás Szkémák szerinti ábrázolás Az antik illúziókeltő ábrázolás (rövidülés, térmélység) kerülése Ravenna, San Apollinare in Classe, VI. sz. Apszismozaik

 10. Keleti eredetű Krisztus-ikonográfia Krisztus Pilátus előtt Szíria, VI. sz-i kézirat illusztráció) Trónoló Krisztus Egyiptom, Bauiti freskó. VI. sz.

 11. A bizánci művészet jellegzetes vonásai • Hieratikus (a szentség megjelenítésére törekvő) stílusjegyek: • Arany háttér • Geometriai rend – emberi alak ábrázolásában is • Szkémák szerinti (lényeges vonásokra leegyszerűsített) emberábrázolás • konceptuális művészet • Síkhatás • Esztétikai kánon Delphi, Hosziosz Lukasz Kolostortemplom XI. sz. Pantokratór apszismozaik A három körös bizánci szkéma

 12. Pantokratór ábrázolás ('Mindenható') Pantokratór-ikon VI. sz. Sínai Szt. Katalin kolostor Krisztus-Pantokratór XIII. sz. mozaikkép, Hagia Szophia

 13. Ortodox ikonművészet (bizánci tradíció, orosz átvétel) Vlagyimiri Istenanyja. XII.sz. Andrej Rubljov: Szentháromság-ikon (XV. sz.)

 14. Konstantinápoly, Hagia Szophia, 532–537.

 15. A Hagia Szophia belső tere Jusztiniosz császár

 16. A nyugati keresztény művészet kezdetei • Róma építészeti öröksége – a „romanika” • Előzmény: ókeresztény bazilika-típus • VII. sz. közepe: hispániai vizigót templom

 17. A román stílusú bazilika Rosheim, plébániatemplom, 12. sz.

 18. A román stílus – kolostori építészet St. Nectaire bencés apátsági templom

 19. A román stílusú templom belső térkiképzése • Dongaboltozat, bordákkal erősített • A boltozat a félköríves lezárású tagozati- és formaelemek rendszerébe illeszkedik (ajtók, kapuk, árkádsorok, díszítő vakárkádok) Toulouse, Saint-Sernin templomfőhajója, 12. sz.

 20. A román stílus (az első összeurópai stílusirányzat) Murbach (Elzász), Bencés apátsági templom. 1130 k. Ják, Szent György Bencés apátsági templom, 1220 –1256.

 21. Bélapátfalva, ciszterci apátsági templom. XIII. sz.

 22. Román stílusú szobrászat:Maiestas DominiTrónoló Krisztus az evangélista szimbólumokkal övezve Chartres, nyugati homlokzat, főkapu, tümpanon-dombormű, XII. sz.

 23. Szobrászat Arles, St. Trophime templom Nyugati homlokzat főkapu Stílusjegyek: Félköríves lezáródású formák Kapubéllet Tümpanon-dombormű Kapuosztó pillérszobor Klasszikus örökség: oszlopokkal tagolt felület Háromszügű tümpanon-forma

 24. Törzsi művészet hatása (germán, kelta motívumok) A Herefordshire-i templom kapuja. XII. sz.

 25. Román stílusú szobrászat– a törzsi művészet hatása Szarmata övdísz (Kr.e. 4. sz.) Souillac, 12. sz. kapuosztó pillér Viking hajó 850 k. Oseberg

 26. Romás stílusú szobrászat (oszlopfők) Chauvigny St. Pierre káptalani templom oszlopfői, XII. sz.

 27. A képzőművészet szerepe a középkori keresztény művészetben • Bizánci művészet – kultikus funkció: • Ikon (szentkép): mennyei szférában lévő szentek megjelenítése • „Az ikonosztáz: látomás. …szentek és angyalok megjelenése, mennyei bizonyságok, mindenek előtt pedig az Istenanyja és a testet öltött Krisztus bizonyságának megjelenése: bizonyság arról, ami a testen túl van.” (Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz Corvina, 1988. 23.o.) • Nyugati művészet – illusztratívfunkció: • „Ami az olvasni tudóknak az írás, a tanulatlan szemlélőnek ugyanaz a festészet…” I. Gergely pápa, VI. sz. vége (In Marosi: A középkori művészet olvasókönyve. Bp. Balassi Kiadó, 1997. 29.

 28. A román stílusú festészetXII. sz. Aviai oltár (táblakép)

 29. A Seo de Urgel székesegyház antependiuma (oltár előlap) XII. sz.

 30. Kódex illusztrációk X. sz-i kódex-illusztráció (Beatus: Apokalipszis-kommentár) Evangélista szimbólumok