Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012

AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012

240 Views Download Presentation
Download Presentation

AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AKADEMİK GENEL KURUL Haziran 2012

 2. GÜNDEM I- Giriş II- Misyon-Vizyon III-Yönetim IV- Stratejik Plan ve Kurumsal Analiz V- Eğitim Öğretim Faaliyetleri VI- Akademik Yenilikler ve Etkinlikler VII- Öğrenci Profili VIII- Akademik Personel Profili IX- İdari Personel Profili X- Finansal Alt Yapı ve Bütçe Uygulamaları XI- Bilimsel & Sosyal & Sanatsal & Kültürel Etkinlikler XII- Teşekkür

 3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISI Bugün Dekanlık Yönetimi olarak son bir yıldır yapmakta olduğumuz icraatları sizlerle birlikte değerlendirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu süreç içerisinde yapıcı eleştiriler ve paylaştıkları olumlu görüşlerle bizleri yüreklendiren öğretim elemanlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Göreve başladığımız ilk yıldan itibaren büyük bir gayret sarf ederek yılmadan verilen görevleri özveri ile ile titizlikle yerine getiren idari personelimize içtenlikle teşekkür etmek isteriz. Mühendislik Fakültesinin birbirlerini sevip saygı duyan üyelerden oluşan bir aile olmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

 4. AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISININ AMACI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ’nin 7. maddesi hükmüne göre, Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konularıtartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe iletilir.

 5. Mühendislik Fakültesi – Haziran 2012 Misyonumuz • Mühendislik bilimine ve teknolojiye özgün katkılar yaparak topluma ve insanlığa hizmet , • Akademik mükemmeliyet, fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci, • Bilginin sınırlarını sürekli genişletmek. Vizyonumuz • Mühendislik eğitimi ve öğretiminde yüksek standartlar • Çağın sorunlarına duyarlı, yüksek ahlaka sahip mezunlar yetiştirmek • Ulusal ve uluslar arası arenada öncü konumda olabilmek

 6. DEKANLIK Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK Prof. Dr. Bülent AKAY Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Nezihe ER Fakülte Sekreteri

 7. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU

 8. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

 9. 1- KUVVETLİ YANLAR K1. Köklü akademik gelenekler : araştırma ve eğitim-öğretim alanında K2.Üniversite içinde göreceli dinamik, genç ve yeniliklere açık bir fakülte olmamız, K3. Öğretim kadrosunun deneyimli ve konularında uzman elemanlardan oluşması, K4. Sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlanan, nitelikli araştırmalar yapılması, K5. Görsel-işitsel olanaklar ve bilgisayar donanımlarının bulunması, K6. Dekanlık personel işleri çalışanlarının, öğretim elemanlarına her zaman yardıma hazır olmaları ve işlerini ciddiye almaları, K7. Öğrencilerin öğretim üyelerine rahatça ulaşabilmeleri ve ilişkilerin sıcak ve samimi olması, K8. Bazı bölümlerin MÜDEK değerlendirmesinden geçmesi ve diğerlerinin yakın gelecekte geçecek olması, K9. DPT, TÜBİTAK ve BAP gibi çok sayıda araştırma projesinin başarıyla yürütülmesi ve yeni projeler için potansiyel olması, K10. Güçlü ve yaygın elektronik kütüphane, K11. Yerleşkenin şehir içinde bulunması. STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ

 10. STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ 2- ZAYIF YANLAR Z1. Bağımsız mühendislik binalarının olmaması, bölümlerin tek bir yerleşkede bulunmaması, yerleşim alanında yeni ofis, derslik ve laboratuar için yer kalmamış olması, Z2. Uzman, teknisyen, idari personel ve hizmetli sayılarının yetersizliği, Z3. Bütçe yetersizliği, Z4. Öğretim üyelerin yaş ortalamalarının giderek yükselmesi, kadrolu ve genç elemanların (Araş. Gör., Yrd. Doç) sayısının azalmakta oluşu, Z5. Performansa dayalı ücret sisteminin olmaması, Z6. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarını destekleyen atölyelerin ve bakım-onarım hizmetlerinin yetersiz olması, Z7. Ulusal ve uluslararası ortak çalışmaların istenen düzeyde olmaması, Z8. Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması, Z9. Sanayi ile işbirliğinin istenen düzeyde olmaması.

 11. STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ 3- ÇEVRESEL FIRSATLAR F1. Üniversitemiz için Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması ile ortak proje ve danışmanlık olanaklarının artması, F2. Bilim insanı yetiştirme projesi ve diğer olanaklarla lisansüstü öğrenci sayısının artma potansiyeli, F3. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerde İngilizce oranı artırma potansiyelinin olması, F4. Bölümlere daha nitelikli öğrencilerin alınabilme potansiyeli, F5. Ulusal kurumların ve üniversitemizin araştırmaya daha fazla kaynak sağlaması, F6. Disiplinler arası araştırma yapma ve problem çözme potansiyelinin bulunması.

 12. STRATEJİK PLAN & KURUMSAL ANALİZ 4- ÇEVRESEL TEHDİTLER T1. Nitelikli genç elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler, T2. Araştırma görevlilerinin doktoraları bitince ayrılma zorunluluğu, T3. Öğretim üyesi ve yardımcılarının maddi olanaklarının iyileştirilememesi, T4. Bütçe talebi ve karşılanma oranlarındaki dengesizlik.

 13. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Toplam yılık ders saati: 56 400 Öğr.Üyesi Başına Haftalık ortalama ders saati : 17

 14. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/03/2012 tarihli toplantısında, Fakültemiz bünyesinde  “MakİneMühendİslİğİ, İnşaat Mühendİslİğİ, BİyomedİkalMühendİslİğİ ve Çevre Mühendİslİğİ” Bölümlerinin açılması 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

 15. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/03/2012 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Fakültemiz “ElektronİkMühendİslİğİ Bölümü”nün adInIN“Elektrİk-ElektronİkMühendİslİğİ Bölümü” olarak değiştirilmesi ve Bölüme bağlı “Elektrik Anabilim Dalı” açılması uygun görülmüştür.

 16. * Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında Fakültemiz Fizik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü ile Universita Ca Foscari Venezia/Venice-Italy Üniversitesi arasında İkili Anlaşma imzalanmıştır. • * Almanya Giessen Üniversitesi ile ikili anlaşma, • * MTA ile ikili anlaşma, • Türkiye Çevre Vakfı ile ikili anlaşma. • SAMSUNG ile android işletim sistemleri eğitimi üzerine protokol • Bölümler tarafından gerçekleştirilen işbirliği anlaşmaları.

 17. ÇİFT DİPLOMA LİSANS PROGRAMI Uluslararası eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan SUNY Üniversiteler Sistemi kapsamında Albany’deki New York Devlet Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ortak bir çift diploma lisans programı başlatılmıştır. Program mevcut öğretim üye sayısı da dikkate alınarak halen Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde devam eden % 100 İngilizce Lisans Programı ile birlikte işbirliği içerisinde yürütülmeye başlanacaktır.

 18. ARAŞTIRMA ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ Fakültemiz idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermektedir. Bu çerçevede, çağdaş öğrenim için dershane, laboratuar ve bilgisayar salonlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesine de öncelik vermektedir. Fakültemizin temel hedefi, araştırma alt yapılarının iyileştirilmesi ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi ve bilimde ileri ülkelerin oluşturdukları platformlarda yer almaktır. Bu amaçla, bilim ve teknolojilerdeki çağdaş gelişmeleri güncellikle izleyerek bu gelişmelere katkıda bulunmak; toplumsal yaşama, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak hedeflenmektedir. Kullanılan Ödenek =864.920,43 TL ( 10.02.2011 - 10.02.2012 )

 19. Ülkemizin ilk jeolojik koruma bölgesi KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE JEOPARKINA BİLİMSEL DANIŞMANLIK Üniversitemiz (Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü), Ankara Valiliği, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ile ortaklaşa Çamlıdere Kızılcahamam’daki 23 ayrı duraktan oluşacak Ülkemizin en büyük jeoparkı olma özelliğini taşıyan projeye verilen bilimsel danışmanlık çalışmaları yoğunlaşarak sürmektedir. Her ay gelişmeleri gözden geçirmeye yönelik olarak ortak toplantılar yapılmaktadır.

 20. KUVATERNER BİLİMİ LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU Alanında Türkiye’de ilk olacak ve 11 ayrı üniversiteden 22 hocanın ders vereceği, Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Müh. Bölümü, Kuvaterner Araştırma Grubu’nun öncülüğünde 18-23 Haziran 2012 tarihleri arasında Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu düzenlenmiştir. TÜBİTAK desteği de alan proje için yine alanında ilk olacak ve 22 bölümü kapsayacak bir kitap basılmıştır.

 21. MODELLEME VE SİMÜLASYON MERKEZİ ÖNERİSİ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının teklifi doğrultusunda Fakülte Kurulunun 12/10/2012 tarih ve 32 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Modelleme ve Simülasyon Merkezi kurulması önerisi Rektörlüğe iletilmiştir. Bu Merkezin Enformatik Enstitüsü şeklindeki daha üst yapı altında kurulması Senato Gündeminde.

 22. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) • Mühendislik Fakültesinin Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına 2004 yılından itibaren, Jeoloji Mühendisliği lisans programına 2006 yılından itibaren, Gıda mühendisliği Bölümüne ikinci kez 2008 yılında itibaren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 2010 yılında itibaren MÜDEK tarafından yetkinlik verilmiştir. • Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans programlarına 30 Eylül 2011 tarihinden itibaren 30 Eylül 2013 tarihine kadar 2 yıl süreli Ara Ziyaret (AZ) koşullu akreditasyon verilmiştir. * MÜDEK 2011 Haziran ayında Washington Accord’a üye kabul edilmiştir

 23. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARI * Bu sayılara dikey geçişle gelen öğrenciler eklenmelidir.

 24. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

 25. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci İstatistiği

 26. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayıları

 27. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Sildiren Öğrenci Sayıları

 28. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2010-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Donduran Öğrenci Sayıları

 29. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları

 30. ÖĞRENCİ PROFİLİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı DGS İle Gelen Öğrenci Sayıları

 31. ÖĞRENCİ PROFİLİ

 32. ÖĞRENCİ PROFİLİ

 33. ÖĞRENCİ PROFİLİ ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (UYM 101 Programı) AMAÇ Öğrencilerin öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları, kişisel-sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak üniversiteli olma kimliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtla gelen 579 öğrencimize 3 gün süren çeşitli etkinlikler kapsamında eğitim ve öğrenim görecekleri bölümleri tanıtılmıştır.

 34. ÖĞRENCİ PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI İkili Anlaşmalar: 40 Üniversite

 35. ÖĞRENCİ PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI Staj Hareketliliği 5 Öğrenci 12 Öğrenci

 36. ÖĞRENCİ PROFİLİ IAESTE Uluslararası Öğrenci Staj Hizmetleri Kapsamında Fakültemize gelen ve giden öğrenciler: GELEN ÖĞRENCİLER 1.) GauravKaila- Hindistan Staj Yeri: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 2.) AnnaNarkowicz-Polonya Staj Yeri: A. Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü GİDEN ÖĞRENCİLER 1) Selin Güler-Elektronik Mühendisliği Staj Yeri:EVVA SicherheitstechnologieGmbH, Viyana, Avusturya 2) Selin Kara- Gıda Mühendisliği Staj Yeri: UINKAL FoodstuffProductionCompany, Bakü, Azerbaycan 3) Bengü Yılmaz, Fizik Mühendisliği Staj Yeri: Institut of HealthCare, BanjaLuka, Bosna-Hersek

 37. ÖĞRENCİ PROFİLİ • Kırgızistan Manas Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde Fakültemize, • Bilgisayar Mühendisliği Kırgızistan-Manas Üniversitesi 2 öğrenciTemmuz-Ağustos 2011 • Kimya Mühendisliği Kırgızistan-Manas Üniversitesi 3 öğrenci 1 yıl boyunca değişim öğrencisi • Gıda Mühendisliği Irak-Musul Üniversitesi 1 öğrenci6 Ekim-31 Ağustos 2012 • Bilgisayar Mühendisliği Kore-Seul Üniversitesi 1 öğrenci2011-2012 Bahar Dönemi • olmak üzere toplam 7 öğrenci gelmiştir.

 38. YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şinasi Barış Emre, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle İspanya’da,(25.09.2011-25.09.2011) Fizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 12 ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde, (6.3.2011-05.12.2011) Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Handan Olğar, AlexandervonHumboldt Vakfı’nın “Deneyimli Araştırmacı Bursu” kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da (01.08.2011-01.08.2012) Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Olğar, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında 1 yıl süreyle Almanya’da,(01.08.2011-01.08.2012) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.H. Gül Yağlıoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırma Bursu Desteği kapsamında 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde,(17.06.2011-25.07.2012) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, “sabbatical” (7. yıl) izni kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde, (01.08.2011-31.07.2012)

 39. Yükselmeler AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Profesör : 5 Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ (BM) Prof. Dr. Hakkı Gökhan İLK (EM) Prof. Dr. Handan OLĞAR (FM) Prof. Dr. Ali KARADUMAN (KM) Prof. Dr. Yahya SUYADAL (KM) Doçent : 7 Doç. Dr. Şahin EMRAH (BM) Doç. Dr. Asım Egemen YILMAZ (EM) Doç. Dr. Niyazi MERİÇ (FM) Doç. Dr. Korkut Okan OZANSOY (FM) Doç. Dr. Halime Gül YAĞLIOĞLU (FM) Doç. Dr. Barış AKOĞLU (FM) Doç. Dr. Veysel IŞIK (JM) Yardımcı Doçent : 3 Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBULUT (EM) Yrd.Doç. Dr. Özge Şakıyan DEMİRKOL (GM) Yrd. Doç. Dr. İrfan AKÇA (JFM)

 40. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Bilim Ödülü Alan Akademik Personel Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YEBİM) Danışmanlığındaki Projeye Uluslararası Koruma Ödülü 2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra Ödülleri’nden koruma başlığındaki Büyük Ödül, Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen “Milet İlyas Bey Külliyesi Koruma Projesi”ne verilmiştir. Tarihi eserlerin korunmasına yönelik olarak yapı malzeme araştırma çalışmalarına 2004 yılında başlayan sistematik çalışmalarını 2004 yılında başlayan, sistematik çalışmalarını 2009 yılından itibaren de YEBİM çatısı altında sürdüren Üniversitemiz Arkeometri Grubu kültürel mirasın korunması alanında verilen bu en büyük ödül olan 2012 AB Kültür Mirası Ödülü/Europa Nostra ödüllerinin koruma dalındaki en büyük paydaşı oldu. Ödüle layık görülen koruma ve uygulama projesinde tarihi malzeme analizleri Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Selma KADIOĞLU ve Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL tarafından gerçekleştirilmiştir.

 41. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Bilim Ödülü Alan Akademik Personel Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi tarafından her yıl 4 kategoride verilen “Kemal Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri”ne Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil KAYABALI danışmanlığında, Ahmet Hamdi DENERİ tarafından tamamlanan “Zeminlerin Kıvam Limitlerindeki Kesme Dayanımının İncelenmesi” başlıklı lisans tezi 2012 yılı Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülüne layık bulunmuştur.

 42. Akademik Personel Sayıları AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Karşılaştırma için ODTÜ Müh. Fakültesi Toplam Öğr. Üye Sayısı : 420 +Araş. Gör : 430

 43. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Fakültemizde Görev Yapan Akademik Personel Dağılımı

 44. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Yurtdışında Doktora Yapmakta Olan Akademik Personel Toplam : 2 Kişi

 45. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Giden Öğretim Üyeleri Toplam : 4 Kişi

 46. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ YÖK Bursundan Yararlanarak Yurtdışına Gidecek Öğretim Üyeleri Toplam : 1 Kişi

 47. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ 35. Madde Kapsamında Fakültemizde Görev Yapan Araştırma Görevlileri • S. No Adı Soyadı Bölümü • Araş. Gör. Zekiye Merve ERKINAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği • Araş. Gör. M. Özgü ARISOY Jeofizik Mühendisliği • Araş. Gör. Alper GÜRBÜZ Jeoloji Mühendisliği • Araş. Gör. Uğur Erdem DOKUZ Jeoloji Mühendisliği • Araş. Gör. Özlem GÜLLÜ Jeoloji Mühendisliği • Araş. Gör. Bahattin GÜLLÜ Jeoloji Mühendisliği • Araş. Gör. Emine ÇARKÇIOĞLU Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. İlker AKOĞLU Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Ahmet MENEVŞELİOĞLU Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Necla ÖZDEMİR Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Gizem ÖZLÜK Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Güliz YALDIRAK Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Naciye KUTLU Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Meryen Nur KANTEKİN Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Mehmet TOKATLI Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. İlkay TÜRKMEN Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Sündüz SEZER TURHAN Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Cansu EKİN GÜMÜŞ Gıda Mühendisliği • Araş. Gör. Hilal ÇELİK Kimya Mühendisliği • Araş. Gör. İbrahim BİLİCİ Kimya Mühendisliği • Araş. Gör. Adnan ALDEMİR Kimya Mühendisliği Toplam : 21 Kişi

 48. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ YENİ ATAMALAR Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ Jeoloji Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ömer Özgür TANRIÖVER Bilgisayar Mühendisliği Araş. Gör. Baran ÖZYURT Kimya Mühendisliği

 49. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Toplam : 3 Kişi

 50. AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Naklen Ayrılan Öğretim Elemanları Toplam : 5 Kişi