1 / 3

Bradley: Facebook har ny e-postadresse for svindelforsøk (ph

Facebook har skapt en e-postadresse for folk å rapporten svindel. Adressen er phish (at) fb.com. Alle, selv de som ikke er på Facebook, kan bruke den til rapporten ondsinnede e-postmeldinger som later til å komme fra Facebook. Kjent som phishing, prøver slik e-post å få passord og annen informasjon ved utgir seg å komme fra en legitim virksomhet. Fordi mange mennesker bruker det samme passord på banktjenester og andre nettsteder, kan noen som får kontoinformasjon for Facebook logge på et annet sted. Facebook Inc. sier svindel har en tendens til å inneholde informasjonen som er vaguer enn hva som er i legitime e-postmeldinger fra Facebook. Facebook sier det vil rapportere svindel til utenfor garanti selskapene og varsle svartelister at Internett selskaper holder å blokkere ondsinnede nettsteder. Den vil også forhindre brukere fra bokføring av slike koblinger på Facebook.

guest47201
Download Presentation

Bradley: Facebook har ny e-postadresse for svindelforsøk (ph

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bradley: Facebookharny e-postadresse for svindelforsøk (phishing)

  2. Bradley Associates Facebook har skapt en e-postadresse for folk å rapporten svindel. Adressen er phish (at) fb.com. Alle, selv de som ikke er på Facebook, kan bruke den til rapporten ondsinnede e-postmeldinger som later til å komme fra Facebook. Kjent som phishing, prøver slik e-post å få passord og annen informasjon ved utgir seg å komme fra en legitim virksomhet. Fordi mange mennesker bruker det samme passord på banktjenester og andre nettsteder, kan noen som får kontoinformasjon for Facebook logge på et annet sted.

  3. Bradley Associates Facebook Inc. sier svindel har en tendens til å inneholde informasjonen som er vaguer enn hva som er i legitime e-postmeldinger fra Facebook. Facebook sier det vil rapportere svindel til utenfor garanti selskapene og varsle svartelister at Internett selskaper holder å blokkere ondsinnede nettsteder. Den vil også forhindre brukere fra bokføring av slike koblinger på Facebook.

More Related