slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan - PowerPoint PPT Presentation


 • 2110 Views
 • Uploaded on

Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan, Na Kanyang Katawan Ika-2 PAGBASA:1COR. 12:27

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ang Misyon ni Jesus ay Siyang Misyon ng Simbahan' - guest4669


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

30 TAON NA SI JESUS,

AT NAGSIMULA NG MISYON SA ISRAEL.

GALILEA

SAMARIA

NAGUMPISA SA GALILEA, ISA SA TATLONG LALAWIGAN NG BANSANG ISRAEL NOON

JUDEA

EBANGHELYO NGAYON: LK. 1:1-4; 4:14-20

slide2

UMUWI SI JESUS SA NASARET NA KANYANG NILAKHAN.

NASARET

GALILEA

SAMARIA

SA SINAGOGA, BINASA NIYA ANG BAHAGI NG AKLAT NI PROPETA ISAIAS

JUDEA

EBANGHELYO NGAYON: LK. 1:1-4; 4:14-20

PROPETA

ISAIAS

slide3

BINASA NIYA

MULA KAY PROPETA ISAIAS...

 • IPANGARAL MABUTING BALITA SA MGA DUKHA
 • IPAHAYAG MGA BIHAG LALAYA
 • IPAHAYAG MGA BULAG MAKAKAKITA
 • MGA SINISIIL MAKA
 • KAHULAGPOS
 • 5. IPAHAYAG PAGLILIGTAS

SUMASAAKIN ANG ESPIRITU NG PANGINOON. SAPAGKA’T HINIRANG NIYA AKO....

NATUPAD NGAYON ANG BAHAGING ITO NG KASULATAN SAMANTALANG NAKIKINIG KAYO

HINIRANG NIYA AKO UPANG ...

LK. 4:18-19

slide4

MGA DUKHA

 • 2. MGA BIHAG
 • 3. MGA BULAG
 • 4. MGA SINISIIL

POPULAR NA

AWIT:

DOON PO SA AMIN, BAYAN NG SAN ROQUE, MAY NAG KATUWAANG APAT NA PULUBI: KUMAN TA ANG PIPI, NAKINIG ANG BI NGI,SUMAYAW ANG PILAY, NANOOD ANG BULAG.

IYAN ANG . . . .

MISYON KO

ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT

HINIRANG NIYA AKO UPANG IANGAT ...

AT IPAHAYAG ANG PAGLILIGTAS NA GAGAWIN NG PANGINOON.

LK. 4:18-19

slide5

HINIRANG NIYA AKO ...

PARA SA MGA ABANG KAILA

NGANG IANGAT

slide6

PARA SA MGA ABANG KAILA

NGANG IANGAT

HINIRANG NIYA AKO ...

slide7

PARA SA MGA ABANG KAILA

NGANG IANGAT

HINIRANG NIYA AKO ...

slide8

PARA SA MGA ABANG KAILA

NGANG IANGAT

HINIRANG NIYA AKO ...

slide9

PARA SA MGA ABANG KAILA

NGANG IANGAT

HINIRANG NIYA AKO ...

slide10

4.KAYA’T ANG PAGIBIG

ANG KABUUAN NG KAUTUSAN (ROM.13:10)

DIYOS

AY PAGIBIG (1 JN. 4:8)

3. ANG 2 DAKILANG UTOS

IBIGIN: DIYOS AT KAPWA (MT. 22:37-39)

AY ANAK NG DIYOS (1 JN. 4:7)

2. ANG BAWAT UMIIBIG

1. ANG DIYOS AY PAGIBIG

(1 JN. 4:8)

GAYON NA LANG ANG PAG-IBIG NG DIYOS, KAYA IPINADALA ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK... (JN. 3:16)

slide11

4.KAYA’T ANG PAGIBIG

ANG KABUUAN NG KAUTUSAN (ROM.13:10)

DIYOS

AY PAGIBIG (1 JN. 4:8)

3. ANG 2 DAKILANG UTOS

IBIGIN: DIYOS AT KAPWA (MT. 22:37-39)

AY ANAK NG DIYOS (1 JN. 4:7)

2. ANG BAWAT UMIIBIG

1. ANG DIYOS AY PAGIBIG

(1 JN. 4:8)

slide12

4.KAYA’T ANG PAGIBIG

ANG KABUUAN NG KAUTUSAN (ROM.13:10)

3. ANG 2 DAKILANG UTOS

IBIGIN: DIYOS AT KAPWA (MT. 22:37-39)

AY ANAK NG DIYOS (1 JN. 4:7)

2. ANG BAWAT UMIIBIG

1. ANG DIYOS AY PAGIBIG

(1 JN. 4:8)

slide13

MGA DUKHA

 • 2. MGA BIHAG
 • 3. MGA BULAG
 • 4. MGA SINISIIL

ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT

IYAN ANG . . . .MISYON KO

LK. 4:18-19

slide14

KAYO NGANG LAHAT ANG KATAWAN NI KRISTO, AT BAWA’T ISA’Y BAHAGI NITO

ANG MISYON NI JESUS AY SIYANG MISYON NG SIMBAHAN, NA KANYANG KATAWAN

IKA-2 PAGBASA:1 COR. 12:27

slide15

TAYONG LAHAT, ...AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN

ANG MISYON NI JESUS AY SIYANG MISYON NG SAN PEDRO APOSTOL PARISH

 • MGA DUKHA
 • 2. MGA BIHAG
 • 3. MGA BULAG
 • 4. MGA SINISIIL

ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT

ITO ANG . . . .MISYON NG KATA WAN NI KRISTO

1 COR. 12:13

LK. 4:18-19

PAROKYA NG SAN PEDRO

slide16

TAYONG LAHAT, ...AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN

KAISA NI KRISTO, KONKRETONG NAGAANGAT SA MGA NASA IBABA

KONKRETONG PROJECTS

KONKRETONG NAGAANGAT

1 COR. 12:13

LK. 4:18-19

PAROKYA NG SAN PEDRO

24 NA

slide18

ISASAMA NIYA SA LANGIT AY ANG MGA NAGANGAT SA MGA ABA; ITATABOY SA IMPIERNO ANG MGA “WALANG PAKIALAM” SA ABA.

MT. 25: 31-46

slide19

PAG BUMALIK SI KRISTO, ILALAGAY NIYA SA KANAN ANG MGA LIGTAS, AT ISASAMA SA LANGIT

ILALAGAY NIYA SA KALIWA ANG MGA SINUMPA, AT ITATABOY SA IMPIERNO

MT. 25: 31-46

slide20

SA MGA NASA KANAN NA LIGTAS, SASABIHIN NIYA

HALIKAYO MGA PINAGPALA, PUMASOK NA KAYO’T MANIRAHAN SA KAHARIAN.

MT. 25: 31-46

slide21

SA MGA NASA KANAN NA LIGTAS, SASABIHIN NIYA

SAPAGKAT, NANG AKO’Y NAGUTOM, NAUHAW, DAYUHAN, HUBAD, MAYSAKIT, BILANGGO, KINALINGA NYO AKO

MT. 25: 31-46

slide22

SA MGA NASA KALIWA NA SINUMPA, SASABIHIN NIYA

SA APOY KAYO... DAHIL NANG AKO’Y NAGUTOM, NAUHAW, DAYUHAN, HUBAD, MAYSAKIT, BILANGGO, WALA KAYONG PAKIALAM

MT. 25: 31-46

slide23

PINAGPA LA, HALIKAYO

DAHIL AKO’Y ABA, INIANGAT NYO AKO

DAHIL AKO’Y ABA, DI NYO AKO INIANGAT

MGA SINUMPA, PASAAPOY KAYO

MT. 25: 31-46

slide24

ANOMAN ANG GINA WA NINYO SA PINA KAHAMAK NINYONG KAPWA,

IYON AY SA AKIN NINYO GINAWA

MT. 25: 31-46

slide25

TAYONG LAHAT, ...AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN

 • MGA DUKHA
 • 2. MGA BIHAG
 • 3. MGA BULAG
 • 4. MGA SINISIIL

ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT

ITO ANG . . . .MISYON NG KATA WAN NI KRISTO

1 COR. 12:13

LK. 4:18-19

PAROKYA NG SAN PEDRO

slide26

MGA DUKHA

 • 2. MGA BIHAG
 • 3. MGA BULAG
 • 4. MGA SINISIIL

ANG MGA ABANG KAILANGANG IANGAT

IYAN ANG . . . .MISYON KO

LK. 4:18-19