Stiftelsen
Download
1 / 28

30 oktober 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Stiftelsen. 30 oktober 2008. Bergslagsgårdar. Organisation. Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '30 oktober 2008' - greta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
30 oktober 2008

Stiftelsen

30 oktober 2008

Bergslagsgårdar


30 oktober 2008

Organisation

Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar.

Stiftelsens Bergslagsgårdar är allmännyttig, politiskt och religöst obunden och ej vinstdrivande.


30 oktober 2008

Organisation

 • I styrelsen sitter representanter från

 • Kommuner i Örebro län

 • Landstinget i Örebro län

 • Företagarna (Länsförsäkringar)

 • LRF

 • Verdandi

 • Hela Människan


30 oktober 2008

Organisation

Stiftelsen Bergslagsgårdar

Familjehemsvård för VUXNA Örebro Karlstad

Familjehemsvård för BARN och UNGDOMÖrebro Karlstad Västerås

BehandlingshemmetFamiljeresursen LÄGENHETENÖrebro


30 oktober 2008

Organisation

Vårdideologi

Stiftelsen Bergslagsgårdars vårdideologi grundar sig på en humanistisk människosyn som vilar på en psykodynamisk grund.


30 oktober 2008

Organisation

 • Personalens kompetens

 • Samtliga familjevårdskonsulenter och behandlingspersonal har adekvat högskoleutbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling

 • Flertalet har också mycket lång erfarenhet inom socialt arbete

 • Personalen har tillgång till kontinuerlig handledning


30 oktober 2008

Organisation

Våra familjehem finns 10 – 15 mil från

Örebro

Karlstad

Västerås


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

Familjehemsvård med konsulentstöd

Vanliga familjer öppnar sina egna hem och tar emot barn, ungdomar och vuxna med ett kontinuerligt stöd av en erfaren familjevårdskonsulent.


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

Jourhem

Stiftelsen Bergslagsgårdar har kontrakterade jourhem som enbart arbetar med akut- och jourplaceringar.


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Utredning av jour- och familjehem

 • Djupintervju

 • Extern tolkning

 • Referenstagning

 • Socialtjänstens, kronofogdens och polisens register


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • MålgruppBarn, unga och vuxna med

 • Social problematik

 • Missbruksproblematik

 • Kriminalitet

 • Funktionshinder

 • Ensamkommande flyktingbarn


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Placering sker med stöd avBarn och Ungdom Vuxna

 • SoL SoL

 • LVU LVU

 • LVM LVM

 • LSS LSS Kontraktsvård

 • Kval (§ 56)


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Uppdragsgivare

 • Socialnämnden för barn, ungdom och vuxna

 • Kriminalvården för vuxna

 • Landstinget för vuxna


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

Antal placeringar i samma familjehem

Huvudprincipen är att vi endast har en person i varje familjehem såvida det inte gäller par, syskon eller föräldrar med barn.


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

Vård- och genomförandeplan

Vi följer den vård- och genomförandeplan som myndigheten upprättat. Uppföljning sker var tredje månad.

Stiftelsen Bergslagsgårdars personal är utbildade enligt BBIC.


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Vården syftar till

 • Att få struktur, trygghet och balans i sitt liv

 • Att bli delaktig i familjegemenskapen

 • Att skola/ arbete och fritiden ska fungera

 • Att ev. skapa möjlighet för en flytt tillbaka

 • Att ev. förberedas för eget boende, studier eller arbete efter placeringens slut


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

Familjehemmen

Barn- och ungdomsenheten har ca 60 familjehem.

Vuxenenheten har ca 40 familjehem. Flertalet av familjehemmen är belägna inom 10 till 15 mils avstånd från Örebro, Karlstad och Västerås.


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Våra familjehem

 • Har ett intresse och engagemang att ta emot vuxna, barn eller ungdom i sitt hem

 • Har stabila förhållanden

 • Har erfarenhet av att arbeta med människor

 • Har möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Stödet till våra familjehem

 • Regelbunden handledning av familjevårdskonsulent var 14:e dag

 • Utbildningar, föreläsningar samt möten med andra familjehem minst fyra gånger per år

 • Jourverksamhet dygnet runt

 • Vid kontakter med myndigheter


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

 • Konsulentens uppdrag

 • Rekrytera och utreda nya familjer

 • Matchning och inskrivning

 • Ge stöd och handledning

 • Delta i att upprätta genomförandeplan

 • Myndighetskontakter och samordning

 • Jourberedskap

 • Vara behjälplig vid utslussning


30 oktober 2008

Familjehemsvård

med konsulentstöd

Jourhavande familjevårdskonsulent

Våra familjehem har tillgång till jourhavande familjevårdskonsulent dygnet runt.


30 oktober 2008

Familjeresursen

Lägenheten

Målgrupp och antal platser i Familjeresursen LägenhetenPojkar och flickor i åldrarna 12 –17 år, med psykisk eller psykosocial problematik.

Familjebehandling ingår

4 platser för boende och 3 utslussningsplatser


30 oktober 2008

Familjeresursen

Lägenheten

 • Ungdomarnas problematik

 • Känslomässig omognad

 • Svår relationsproblematik

 • Anknytningsproblematik

 • Skolproblematik


30 oktober 2008

Familjeresursen

Lägenheten

 • Behandlings innehåll

 • Vi eftersträvar en förutsägbar miljö som bygger på ramar, struktur och tydlighet. Miljön skapar trygghet och tillit.

 • Stöd i skolsituationen

 • Familjebehandling


30 oktober 2008

Familjeresursen

Lägenheten

Behandlingsmetod

Behandlingsmetod är miljöterapi

med tonvikt på relationer och samspel utifrån ett systemteoretiskt och utvecklings-psykologiskt synsätt.


30 oktober 2008

Organisation

 • Stiftelsen Bergslagsgårdar

 • Etablerad verksamhet sedan 1986

 • Allmännyttig stiftelse - ej vinstdrivande

 • Familjehemsvård med konsulentstöd

 • Behandlingshem

 • Familjevård med jour dygnet runt

 • Erfaren, stabil och kompetent personalgrupp

 • Snabb och korrekt service

 • Kundvänlig prisnivå


30 oktober 2008

Organisation

Stiftelsen Bergslagsgårdar är medlem i

RFFRiksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

FfF

Forum för Familjevård


30 oktober 2008

Organisation

Välkomna att kontakta oss!

Stiftelsen Bergslagsgårdar

Box 222

701 44 ÖREBRO

019 - 17 05 90

Hemsida www.bergslagsgardar.se

e-post stiftelsen@bergslagsgardar.se