pl2 dag 3 30 oktober 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008. Jessens ”SIX-BOX”-modell. FRAMTID!. ”Kultursiden”. ”Struktursiden”. Prosjekt- MÅL. Struktur. Relasjoner. Mennesker Hvorfor?. Struktur øker sjansen til å komme til målet. Prosjekt- Ledelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008' - nakeisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jessens six box modell
Jessens ”SIX-BOX”-modell

FRAMTID!

”Kultursiden”

”Struktursiden”

Prosjekt-MÅL

Struktur

Relasjoner

Mennesker

Hvorfor?

Struktur øker sjansen til å komme til målet

Prosjekt-

Ledelse

Belønning er ikke bare penger. Ulike mennesker ønsker ulik belønning

Belønning

og straff

Metoder

og teknikker

Du velger prosjekt-verktøyene

”Mosaikkfag”

”Mursteinsfag”

paradokser i ledelse
Paradokser i ledelse…
 • Å kunne etablere et nært forhold til sine medarbeidere…- og holde passende avstand
 • Å kunne gå foran…- og holde seg i bakgrunnen
 • Å vise medarbeiderne tillit…- og følge med i hva de foretar seg
 • Å være tolerant…- og vite hvordan man vil at tingene skal fungere
 • Å tenke på sin egen avdelings mål…- og samtidig være lojal mot helheten
 • Å kunne planlegge sin tid ordentlig…- og være fleksibel overfor sin egen planlegging
 • Å kunne gi uttrykk for hva man mener- og være diplomatisk

Fra Legos ledelsesfilosofi

paradokser i ledelse1
Paradokser i ledelse…
 • Å være visjonær…- og holde beina på jorden
 • Å tilstrebe enighet…- og være i stand til å skjære igjennom
 • Å være dynamisk…- og ettertenksom
 • Å være selvsikker…- og ydmyk

Fra Legos ledelsesfilosofi

teorier om ledelse
Teorier om ledelse
 • En oppsummering av lederteorier konkluderer med at fremgangsrike ledere kjennetegnes av høyt prestasjonsbehov i følgende retninger:
  • De tiltrekkes av problemsituasjoner hvor de kan ta et personlig ansvar for å løse problemene
  • De setter moderate krav til seg selv og sitt arbeid, men tar kalkulert risiko
  • De har et sterkt ønske om tilbakemelding på hvordan de har gjort arbeidet de påtok seg

Kilde: Bjørn Lien BI

prosjektlederens rolle
Prosjektlederens rolle
 • På side av hierarkiet
 • Midlertidig organisasjon
 • Tverrfaglig – mange spesialister som skal integreres

Krav til generalist-

kompetanse

Prosjektets kompleksitet

prosjektlederen er oppsummert
Prosjektlederen er (oppsummert):
 • Ansvarlig for at prosjektet når sitt avgrensede resultatmål
 • Prosjektets adm. dir
 • En person som ikke kan gjemme seg bort
 • Tvunget til å arbeide på tvers av org. vanlige grenser og gamle vaner
 • I gang med nye arbeidsområder for virksomheten
 • En person med personallederutfordringene – men har ikke personalansvaret
kjennetegn p gode prosjektleder bhg
Kjennetegn på gode prosjektleder (BHG)
 • Kan forklare vanskelige saker enkelt og slik at omgivelsene begriper hva som foregår
 • Får ikke panikk som stresser opp de andre, og blir heller ikke totalt lammet av situasjonen – de beholder roen og arbeider seg videre, steg for steg, sammen med gruppa
 • Møter problemene, finner årsakene og kommer med løsningsforslag til ledelse og kunder
 • Lar alle få vite hva som foregår hele tiden – medarbeidere, sjefer og kunder
 • Betrakter gode og dårlige nyheter som like viktige
 • Bevarer visjonen og helhetsperspektivet, samtidig som de føler prosjektets framdrift på pulsen

Nøkkelen er at man klarer å samhandle og kommunisere mens man leder prosjektet framover

prosjektlederen som integrator
Prosjektlederen som integrator

Prosjektledererfaring:

” Før trodde jeg at jeg som prosjektleder skulle dra lasset selv. Nå forstår jeg at min oppgave faktisk er å sørge for at lasset blir lettere når jeg bygger opp et lag med ulike kvalifikasjoner hvor jeg er laglederen. I riktig miljø og med perfekt lagarbeid går resten som en lek!”

hva gj r lederrollen tydeligere
Hva gjør lederrollen tydeligere?
 • Godt prosjektmandat…
 • Vel definerte mål, både effekt- og resultatmål…
 • Avgrenset og unik oppgave…
 • Fokus på oppgaven…
 • Fokus på prosjektleders kompass…
 • Leveranse pr. fase og prosjektslutt…
situasjonsbestemt ledelse
Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsvariabler

Diagnose

Handling

Resultat

 • Lederens personlighet
 • Medarbeidernes modenhet
 • Selve situasjonen eller oppgavene

Lederens

diagnose

av

situasjonen

Mål-oppnåelse

Lederatferd

situasjonsvurdering
Situasjonsvurdering
 • ”Vurdere alle vesentlige sider ved nåsituasjonen”
 • Skal føre til valg av mest hensiktsmessig lederatferd

Eksterne omgivelser

Overordnet

Kolleger

Medarbeidere

Lederen

Tid

Bedriftskultur

Jobbkrav

situasjonsvurdering valg av lederadferd
Situasjonsvurdering – valg av lederadferd

Farges av:

 • Medarbeiderens kompetanse
 • Overordnets atferd, verdier og forventninger
 • Kollegaers holdninger og atferdsmønstre
 • Bedriftskulturen
 • Arbeidets egenart
 • Disponibel arbeidstid
 • Lederen selv: verdisystem, tillit, ledertilbøyelighet, følelser i en usikker situasjon, personlighet
st ttende atferd
STØTTENDE ATFERD
 • Gir støtte
 • Kommuniserer to-veis
 • Samhandler
 • Aktivt lyttende
 • Gir tilbakemelding
 • Viser forståelse
 • Viser forsoning

GIR PSYKOLOGISK “NÆRING”

styrende atferd
STYRENDE ATFERD
 • Målsetting
 • Organisering
 • Tidsfrister
 • Dirigere
 • Kontrollere
 • Oppfølging

SETTE MÅL OG DEFINERE ROLLER

stil 1 instruerende
STIL 1-Instruerende
 • Gir spesifikke instruksjoner om hva, hvordan og når
 • Hyppig kontroll
 • Enveiskommunikasjon
 • Effektivt: klarhet, ta initiativ, strukturere, hyppig feedback
 • Ineffektiv: dominere, være aggressiv, kritisere
stil 2 selgende
STIL 2 – ”Selgende”
 • Innleder til kommunikasjon, forklarer avgjørelser, gir anledning til utdyping og oppklaring
 • Effektiv: klargjør, utveksler info.,spørre, oppsummere
 • Ineffektiv: manipulere, rettferdiggjøre, plukke på detaljer, være mistenksom
stil 3 deltakende
STIL 3 - Deltakende
 • Medvirkende, utveksle ideer, diskutere løsninger, legge forholdene tilrette
 • Effektivt: støtte, oppmuntre, anerkjenne, utveksle ideer, redusere stress
 • Ineffektiv: skape avhengighet, oppdra, dempe, overbeskytte, uhemmet forståelse
stil 4 delegerende
STIL 4 - Delegerende
 • Overlate ansvar for beslutning og gjennomføring
 • Effektivt: vise interesse, lytte aktivt, støtte, være behjelpelig, skaffe informasjon
 • Inneffektivt: trekke seg tilbake, unngå kontakt, miste interesse
kompetanse
KOMPETANSE

EVNE

VILLIGHET

KUNNSKAP ENGASJEMENT

ERFARING MOTIVASJON

FERDIGHET SELVSIKKERHET

hva er din dominerende lederstil
Hva er din dominerende lederstil?

Deltakende

Selgende

Behov for personlig støtte

Instruerende

Delegerende

Behov for rettledning

medarbeiderorientert eller sjefsorientert
Medarbeiderorientert eller sjefsorientert

Sjefssentrert - autoritær

Medarbeider-orientert

Instruerende

Selgende

Deltakende

Delegerende