voorlichtingsbijeenkomst 15 oktober 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlichtingsbijeenkomst 15 oktober 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlichtingsbijeenkomst 15 oktober 2008

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
ulfah

Voorlichtingsbijeenkomst 15 oktober 2008 - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Voorlichtingsbijeenkomst 15 oktober 2008
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Voorlichtingsbijeenkomst 15 oktober 2008 • Energiebesparing koel- en vrieshuizen • Uitfasering R22

  2. Strategie 2008-2010 MDIJEnergiebesparing koel- en vrieshuizen

  3. Doel • Uitfasering koudemiddel R22 • Energiebesparing (CO2 reductie): >20 % door natuurlijke koudemiddelen >10 % juiste afstelling installatie • Overzicht van: • besparingsopties • terugverdientijden • subsidiemogelijkheden • successen

  4. Wet milieubeheer • Vergunningsplichtig → > 1500 kg NH3 • Meldingsplichtig → Activiteitenbesluit BEVI 1-1-2009 > 1500 kg NH3

  5. Energiebesparing In de Wm vergunning: • aansluiting bij Best Beschikbare Technieken • verplichting energieonderzoek • plan van aanpak met uitvoering maatregelen In Activiteitenbesluit art. 2.15 • aansluiting bij Best Beschikbare Technieken • verplichting energieonderzoek • plan van aanpak met uitvoering maatregelen

  6. Handhaving energiebesparing • De milieuvergunning of het Activiteitenbesluit • Handhavingstermijn afhankelijk van: • deelname MJA-3 (Meerjarenafspraak) • deelname subsidieprogramma ROB • gerealiseerde energiebesparing bedrijf • naleefgedrag energiebesparing bedrijf

  7. Wat verwachten wij van u ! • Continue aandacht voor energiebesparing • Nemen van maatregelen met TVT < 5 jaar • Deelname aan het subsidieprogramma ROB • Deelname aan de MJA 3

  8. Wat kunt u van ons verwachten ! • Voorlichting over subsidiemogelijkheden • Voorlichting en ondersteuning bij de overgang naar natuurlijke koudemiddelen • Delen van successen Besparing van 10% in de IJmond 153 ton CO2