liikkuminen oppimisen ja yhteis llisyyden tukijana peruskoulussa 2009 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa 2009-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa 2009-2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa 2009-2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa 2009-2010. Pääkohderyhmä: opettajiksi ja lastentarhanopettajaksi opiskelevat Muut kohderyhmät: lehtorit, opettajat, vanhemmat ja lapset Aihepiiri: Peruskoulun liikunnan ja toiminnallisten oppimistapojen kehittäminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa 2009-2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liikkuminen oppimisen ja yhteis llisyyden tukijana peruskoulussa 2009 2010
Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa2009-2010

Pääkohderyhmä: opettajiksi ja lastentarhanopettajaksi opiskelevat

Muut kohderyhmät: lehtorit, opettajat, vanhemmat ja lapset

Aihepiiri: Peruskoulun liikunnan ja toiminnallisten oppimistapojen kehittäminen

Näkökulmat: Työyhteisökohtainen kehittäminen, verkostotyö, osaamisen lisääminen, olosuhdetyö

Marko Kielinen

taustaa
Taustaa
 • Tutkimustulosten perusteella liikunnan lisääminen koulupäivän aikana on vaikuttanut erittäin positiivisesti kaikkien lasten keskittymiskykyyn ja sitä kautta oppimistuloksiin (Ericsson 2007, Nupponen ym.2008, Borremans ym. 2010).
 • Myönteiset vaikutukset ovat myös havaittavissa erityisen tuen tarpeessa olevilla oppilailla (Rintala 2005).
 • Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan liikunnan merkitys keskittymiskyvyn lisääntymiseen ja ylivilkkauden vähentymiseen mm. ADHD –lapsilla on verrattavissa vastaavaan vaikutukseen, mitä lääkkeillä saadaan aikaiseksi (Kuo & Faber 2008).
hankkeen keskeisi teemoja
Hankkeen keskeisiä teemoja :

Marko Kielinen

 • liikunnan merkitys päiväkoti- ja kouluikäiselle lapselle
 • koululaisten liikunnan ydinsisällöt
 • koulun mahdollisuudet liikuttajana
 • koko koulupäivän ja päiväkotipäivän liikunnallistamista tukevat keinot ja harjoitteet
 • -Liikkujaksi – koulutus
 • Liikkujaksi-koulutuksessa etsitään keinoja vähän liikkuvien ja erityistukea tarvitsevien lasten liikkumisen lisäämiseksi.
 • Liikuttava lauantai

2.4.2014

tavoitteet
Tavoitteet:
 • Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on kodin ja koulun välisen toiminnallisen yhteistyön mallintaminen.
 • Koulutukset loivat pohjan Liikuttavan lauantain toteuttamiseen
 • Kenttäpäivissä haetaan käytännön kokemusta kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäämisestä liikunnan keinoin.
 • Hankkeella on myös tarkoitus lisätä valmiuksia yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöön ja työskentelyyn moniammatillisessa työryhmässä.
slide7

Marko Kielinen

2.4.2014

liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle

lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten rohkaisijoina

vähän liikkuvien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten innostamista tukevat keinot ja ohjaustavat

yhteisen toiminnan erilaiset keinot

Vanhempien rohkaiseminen

Opettajien rohkaiseminen

Tutkimusta linkitettynä opinnäytetöiden muodossa

tuloksia
Tuloksia
 • Hankkeessa on vahvistettu tulevien perusopetuksen opettajien valmiuksia liikkumisen huomioimisessa, opetuksen suunnittelussa ja liikunnan mahdollisuuksien huomioimisessa akateemisten taitojen opetuksessa (mm. toiminnalliset opetusmenetelmät, ryhmä- ja tiimityötaidot, sosioemotionaalinen ja kognitiivinen kehitys sekä itsetunnon vahvistaminen)
 • Hankkeessa on kehitetty toimivia menetelmällisiä ratkaisumalleja opettajan työhön. Koulutuset ovat lisänneet opiskelijoiden tietoa siitä, miten liikunnan avulla voidaan opettaa toiminnallisesti ja samalla sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä tukevasti oppiaineita
 • Väitöskirjat: Virpi Louhela ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä luokassa, jossa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia.
hankkeen toimijat
Hankkeen toimijat

Oulun yliopisto ja kasvatustieteiden tiedekunta:

 • Lehtori LL Susanna Takalo, liikunnan didaktiikka
 • Yliopisto-opettaja Ari Rahikkala, liikunta
 • Yliopitosnlehtori fil.tri Marko Kielinen, erityiskasvatus
 • Tohtorikoulutettava Virpi Louhela

Toteuttava liikunnan aluejärjestö:

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

 • Lasten liikunnan päällikkö Lassi-Pekka Risteelä