utvikling av spr k og positivt samspill n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvikling av språk og positivt samspill PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvikling av språk og positivt samspill

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Utvikling av språk og positivt samspill - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Utvikling av språk og positivt samspill. Foreldremøte - Karmøybarnehagene. Barns språkutvikling. Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv Det læres gradvis gjennom samtale, fortelling og lek i samspill med omgivelsene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Utvikling av språk og positivt samspill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utvikling av spr k og positivt samspill

Utvikling av språk og positivt samspill

Foreldremøte - Karmøybarnehagene

barns spr kutvikling
Barns språkutvikling
 • Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv
 • Det læres gradvis gjennom samtale, fortelling og lek i samspill med omgivelsene
 • Foreldre, nære omsorgspersoner og personalet i barnehagen har avgjørende betydning for en god utvikling
 • Godt utviklet språk i barnehagealder er svært viktig for sosial mestring og læring i skolen
gi barnet de beste forutsetninger
Gi barnet de beste forutsetninger
 • Sett ord på det dere ser i hverdagen, hjemme, i bilen, på butikken, ute – ALLTID!
 • Unngå ”den”, ”det”, navngi og bygg begreper
 • Gjenta ord med riktig uttale, og utfyll setninger:

F. eks: nana – banan, en stor gul banan

 • Bruk barnas nysgjerrighet, se på tall og bokstaver på skilt, etiketter, kartonger osv.
 • Inkluder barna i hverdagslige aktiviteter.
 • Foreldrene er barnets første og beste lærer!
les les les
LES LES LES!
 • Ha en fast lesestund for barna hver dag, gjerne før leggetid
 • Det skal være gøy å lese!
 • Bygg opp spenningen, snakk om boka i forkant
 • Bruk fantasien, lag stemmer, bruk kroppen og illustrer historien
 • Gi ros når barna spør om ting de lurer på
 • Snakk om det dere har lest/bildene – du er brobygger
 • Inspirer barnet til å fortelle om det dere har lest til andre
 • Les om ulike tema barna møter i hverdagen
 • Gjenta og varier
 • Avslutt når barnet er uoppmerksomt
 • Å lese gir barna et forsprang
 • Gi barna leselyst!
er spr kutviklingen i rute
Er språkutviklingen i rute?
 • Språket utvikler seg svært ulikt
 • Dialekt, flerspråklighet, kjønn, prematur og hørsel kan påvirke utviklingen
 • Når kan det være grunn til bekymring?
 • Kontakt barnehagen eller helsestasjonen om du er usikker, så bli dere eventuelt henvist til logoped v/ PPT.
positivt samspill
Positivt samspill
 • Foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i barnets liv
 • Positiv og varm relasjon er viktig for barnets utvikling – barnet må alltid vite at det er elsket, uansett adferd
 • Forventninger og krav, tilpasset alder og modenhet, kombinert med mye omsorg og kjærlighet gir gode oppvekstvilkår
 • Hvordan kan du få et enda bedre forhold til barnet ditt?
om barnet lever opp til forventninger eller ei
Om barnet lever opp til forventninger eller ei
 • Gi barnet mye positiv oppmerksomhet når det har ønsket adferd – minimal oppmerksomhet til uønsket adferd
 • Lag positive fremtidsbilder: ”Dette kommer til å gå kjempefint neste gang!”
 • Den voksne har alltid ansvaret, og er den som bestemmer/har siste ordet. Dette føles trygt for barnet.
alle barn kan utfordre
Alle barn kan utfordre
 • Lær barnet:
  • Å respektere andre, dele og vente på tur
  • Kontrollere følelser og være ansvarlig for egen adferd
  • Ta kontakt og ha positiv lek med andre barn
  • Problemløsning – oppmuntre til å prøve selv, gi passe med hjelp.
  • Ros barnets fremgang og gode oppførsel
ha glede av oppdragerrollen
Ha glede av oppdragerrollen
 • Lek med barnet ditt – la barnet styre leken
 • Bruk humor, le sammen og ha det gøy!
 • Styrk selvbildet til barnet, gi mye positiv oppmerksomhet
 • Ha klare regler som du lager sammen med barna
 • Vær konsekvent – ikke streng
 • Gjør mer av det som fungerer bra!
gode rollemodeller
Gode rollemodeller
 • Barn kopierer det vi voksne gjør, ikke det vi sier de skal gjøre…
 • Ser barnet deg være en god problemløser, vil også barnet ha god sjanse til å bli det
 • Hører barnet deg gi ros og komplimenter, vil også barnet lære å være positivt
 • Ser barna deg lese, blir ofte også barna glad i å lese, barnet forbinder lesing med noe positivt
slide12

Alle foreldre kjenner på frustrasjon, sinne og trår skjevt en gang i blant. Dersom du har flere dårlige enn gode dager, kan du kontakte:

 • Helsestasjonen
 • PPT – åpen dør (tirsdager 15.00 – 17.30)
 • Foreldre- og barn teamet
 • Barnevernstjenesten