Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä

Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä Yksilölliset opintopolut & Laajennettu työssäoppiminen EDU.FI/AMMATTIPEDA TOPLAAJA.PUROT.NET Sirpa Pursiainen, YTM Tampereen seudun ammattiopisto

 2. AJANKOHTAISTA: Tulevat lakimuutokset Tulevat tutkinnon perusteiden muutokset Rahoituksessa tapahtuvat muutokset Muuttuvat työelämän tarpeet = Näiden vaikutukset koulutuksen järjestämiseen

 3. KEHITTÄMISTARPEITA: Johtamisen uudistaminen Koulutuksen järjestäminen kokonaisuudessaan Opettajuus Tutkinnon perusteet/opetussuunnitelmat Joustava oppisopimuskoulutus = Näiden vaikutukset koulutuksen järjestämiseen

 4. Nykyinen tilanne Tutkinnon perusteet esim. tutkinto x Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma 4 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 3 ov 1 ov 1,5 ov 1 ov Tutkinnon perusteet esim. tutkinto y Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma 4 ov 3 ov 0,5 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1,5 ov 1 ov Koulutuksen järjestäjän jaksotus Jakso 1 Jakso 1 Jakso 1 Jakso 1 Sirpa Pursiainen 2013

 5. Tavoiteltava tilanne Tutkinnon perusteet esim. tutkinto x Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Työprosessi Työprosessi Työprosessi Työprosessi Työprosessi Työprosessi Tutkinnon perusteet esim. tutkinto y Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Työprosessi Työprosessi Työprosessi Työprosessi Työprosessi Koulutuksen järjestäjän jaksotus Jakso 1 Jakso 1 Jakso 1 Jakso 1 Sirpa Pursiainen 2013

 6. Ikäihmisten määrän kasvu Tiukentuva talous Viennin kohdentuminen Aasian markkinoille? Yritystoiminnan kehittäminen Tulevaisuudessa Osaamisen vienti? Valmiudet yrittäjyyteen Osaamisen jatkuva kehittäminen Innovatiivisuuden tukeminen

 7. Nuorisotakuu Tuettu oppisopimus? Työvaltaisuus Tulevaisuudessa Avoin ammattiopisto? Kokonaisvaltaisuus opiskelussa Riittävästi osaavaa työvoimaa

 8. Osaamisperustaisuus Yksilölliset opintopolut ECVET Rakenteelliset ratkaisut? Rakenteellisten ratkaisujen testaus AMIS Tulevaisuudessa Rakenteellisten ratkaisujen mallintaminen Rakenteellisten ratkaisut osaksi toimintastrategiaa

 9. Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen myötä Tutkinto = 180 osaamispistettä O H J A U S Vapaasti valittavat tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT tai Ammatilliset tutkinnon osat Työprosessi Työprosessi Työprosessi Työprosessi AMMATILLINEN TUTKINNON OSA AMMATILLINEN TUTKINNON OSA AMMATILLINEN TUTKINNON OSA AMMATILLINEN TUTKINNON OSA Työprosessi tai Yhteiset tutkinnon osat Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Viestintä –ja vuorovaikutus osaaminen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Sirpa Pursiainen2013

 10. Työelämäyhteistyön kehittäminen Työelämän neuvottelukunnat Opetuksen ja uusien toimintatapojen testaus, ohjaus ja käyttöönotto Alueellisten tarpeiden kartoittaminen Työvoimatarve Työssäoppimispaikkojen kartoittaminen TYÖELÄMÄKUMPPANUUS Alueellisen yhteistyön kehittäminen Työpaikkaohjaajien jatkokoulutus Työpaikkakoulutuksen tarve Opettajien työelämäjaksot Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus Opiskelijoiden työssäoppimisen suunnittelu ja toteutus Palaute Sirpa Pursiainen 2013

 11. Tulevaisuuden tarpeita Yksilölliset opintopolut (ja laajennetun työssäoppimisen yksilölliset polut) tulee mahdollistaa (rakenteet, strategia johtaminen) ja ottaa osaksi toimintakulttuuria

 12. Rakenteelliset ratkaisut • Rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan • Pedagoginen johtajuus • Strateginen suunnittelu • Toimintatapojen muutokset

 13. Miksi opetan sitä mitä opetan? • Työelämän tarpeet • Opiskelijan tarpeet Aikuisen roolimallina Awareness Opiskelijan elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen Mitä vaatii opettajuudelta? Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä Guidance Steering Direction Navigation Beingpart of Yhteisöllisyys Aitojen yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu, toteutus, ohjaus Osaamisen ja tiedon jakaminen In Action Tutkinnon perusteiden tulkinta Osaamisen päivittäminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisympäristöjen laaja hyödyntäminen Sharingresults Valtaistavaa Uudistavaa Voimauttavaa Sirpa Pursiainen, YTM

 14. TYÖPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TYÖPAIKKA Pursiainen Sirpa, Konkarikoski Anu 2013 Työprosessien opiskelu ryhmänä työpaikalla opettajan ohjauksessa Työprosessi Osaaminen Osaaminen Työprosessi Reaaliaikainen ohjaus ja reflektointi Osaamistavoitteet HOPS Ammattiosaamisen näyttö Opiskelijat + Työpaikan edustajat + Opettajat Havainnointi, dokumentointi Arviointikriteerit Oppimisen arviointi Työprosessi Työprosessi TUTKINNON PERUSTEET

 15. Heino Aki Pursiainen Sirpa 12.12.12 Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallien levittäminen Palaute & arviointi Palautteen keruu järjestelmä Strategia Uudistuva opettajuus Koulutus Muutosohjaus Opiskelijoiden kokemukset Pedagoginen tuki Pedagoginen johtaminen Toimintamallin testaus Oppimisympäristön & Toimintamallin käytettävyyden varmistaminen Yhteisöllisyys & vertaiskehittäminen Työelämän kokemukset Opiskelijoiden opintopolut Pedagogiset toimintalinjaukset Rakenteelliset ratkaisut Resurssit Vaikuttavuus alan työpaikkoihin Alueellinen yhteistyö Välineet Uusi pedagoginen toimintamalli Yhteistyö omalla koulutusalalla KV-yhteistyö

 16. OPETUKSEN TOTEUTUS OPPILAITOS TYÖPAIKKA JAETTU OPETTAJUUS JAETTU OPETTAJUUS JA OHJAAJUUS TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI Osaaminen, jota ei voida näyttää työelämässä AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Opiskelija 2 HOPS Opiskelija 1 HOPS TUTKINNON PERUSTEET Sirpa Pursiainen, Terhi Puntila, Sirpa Saari, Minna Taivassalo- Salkosuo 2013

 17. Koulutuksen järjestäminen ja opiskelu työprosessilähtöisesti (avoin ammattiopisto) Opintojen ohjaus- ryhmä, -t OHJAUS & ERITYINEN TUKI Valmistelu vaihe HOPS Oppilaitokset • Kartoitetaan: • Oppimis-valmiudet • Osaaminen • Työelämä-valmiudet • Tarpeet • Toiveet • Oppimistyylit Työprosessi 1/ tutkinnon osa Työprosessi 2/ tutkinnon osa Tarve Työprosessi 3/ tutkinnon osa Työprosessi 4/ tutkinnon osa Työpaikat Aloitusryhmä A Aloitusryhmä B Verkkoympäristöt Muut oppimisympäristöt Aloitusryhmä C HOPS TUTKINNON PERUSTEET Sirpa Pursiainen & Minna Taivassalo-Salkosuo 2013

 18. YKSILÖLLISEN TYÖSSÄOPPIMISEN JÄRJESTÄMINEN RYHMÄSSÄ TUTKINNON PERUSTEET Ryhmänohjaaja vastaa yksilöllisen opintopolun suunnittelusta Työpaikkojen kartoitus Tutkinnon perusteiden tulkinta • Työpaikkarekisteri: • Mitä voidaan opiskella • Opiskelijan tarpeet TYÖPAIKKA OPPILAITOS ERI VUOS IRYHMI LTÄ Työpaikkaohjaajalle tuki ohjaukseen & arviointiin OPISKELURYHMÄ HOPS Yhden ryhmän opetus Esim. 1 pv oppilaitoksessa + 4 pv työelämässä + Ajoittain pidempi intensiivinen opiskelu oppilaitoksessa TYÖSSÄOPPIMINEN Tutkinnon perusteet työprosesseina OHJAUS • TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSESSA VARMISTETTAVA: • Ohjauksen suunnitelmallisuus • Oppimisen dokumentointi • Ohjausprosessin hoitaminen • Oppimisen arviointi Tutkinnon perusteet työprosesseina Jaettu opettajuus Mitä ei voida opiskella työelämässä + Ryhmäyttäminen + Vertaistuen tarjoaminen • AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ • Osaamisen arviointi 13 opiskelijaa + oppisopimusopiskelijat Sirpa Pursiainen, Terhi Puntila, Sirpa Saari , Minna Taivassalo-Salkosuo 2013

 19. Samaa perustutkintoa opiskelevat yhtenä ryhmänä Ryhmän koko esim. 21-30 opiskelijaa 1.-3. vuoden opiskelijat, sisäänotto 7-10 opiskelijaa vuodessa Ammatilliset tutkinnonosat + ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Ammattitaito & Osaamisvaatimukset Työprosessit joissa osaaminen saavutetaan Henkilökohtaistaminen Yksilöllinen opintopolku Ammattitaito ja osaaminen suhteessa Sisältäen yksilöllisesti toteutetun työssäoppimisen kuhunkin työprosessiin Osaamisen kartoittaminen Opintojen sisältö ja tavoitteet Työelämävalmiudet Tuen tarpeet Oppimisympäristöt joissa työprosessit ja niihin liittyvät työtehtävät opitaan Työsalit yms. 2/3 ajasta Ohjaus Työpaikat 1/3 ajasta opettaja, työpaikkaohjaaja, ammatillinen ohjaaja, opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat vertaisohjaajina Mattila Kaija, Pursiainen Sirpa 2013

 20. Työelämän neuvottelukunnat Opetuksen ja uusien toimintatapojen testaus, ohjaus ja käyttöönotto Alueellisten tarpeiden kartoittaminen Työvoimatarve Työssäoppimispaikkojen kartoittaminen TYÖELÄMÄKUMPPANUUS Alueellisen yhteistyön kehittäminen Työpaikkaohjaajien jatkokoulutus Työpaikkakoulutuksen tarve Opettajien työelämäjaksot Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus Opiskelijoiden työssäoppimisen suunnittelu ja toteutus Palaute Sirpa Pursiainen 2013

 21. Esimerkki valtakunnallisesta koordinoinnista Laajennettu työssäoppiminen

 22. Valtakunnallinen koordinointi Tutor- ja tuotteistamisryhmät Vertaiskehittäminen Mallintaminen Tiimit Työssäoppimisenlaajentaminen –valtakunnallinen koordinointi Verkostoituminen Tiedotus Seminaarit, työleirit Koulutuksen järjestäjien kokeilut OPH:n linjaukset Valtionavustukset

 23. Valtakunnallisen koordinoinnin myötä: • Valtakunnallinen laaja verkosto (30 koulutuksen järjestäjää mukana) • Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa • Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeista välittyy OKM:lle (koontiraportit, tulosraportit, tapaamiset)

 24. Valtakunnallinen koordinointi Tutor- ja tuotteistamisryhmät Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat työssöoppien Oppisopimus Nopeat Yritysyhteistyö Ryhmämallit Hitaat, tuetut Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussa työssäoppimisessa Yksilölliset polut Koulutuksen järjestäjien kokeilut

 25. Laajennettu työssäoppiminen Tulevaisuudessa: Yksilöllisesti ryhmässä?

 26. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Opiskelijapalvelut yhteydet ja tehtävät, kirjaamiset Henkilökohtainen ohjaus Teoreettisen tiedon ja käytännön kokoaminen Veli-Pekka Körkkö

 27. Yksilöllisesti ryhmässä • ryhmällä yhteinen suunnitelma ja päämäärä • yhteiset toimintamallit • yhteisiä kiintopisteitä: • perehdytykset ja orientaatiot • lähiopetusjaksot • ammatitaitoa täydentävien opintojen jaksot ja ammattitaitoa täydentävien opintojen integroinnit • opetusmateriaalit/oppimistehtävät • sosiaalisen median ryhmät • oppimisalusta esim: Wikispaces, Purot, Moodle • arvioinnin ja palautteen jaksotus Ryhmämalli • KENELLE? • kaikille halukkaille • motivoituneille • toisen tutkinnon omaaville • kouluallergisille • työorientoituneille • haasteita haluaville • oman tien kulkijoille EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Veli-Pekka Körkkö, Tavastia

 28. Veli-Pekka Körkkö

 29. Laajennettu työssäoppiminen Nuorten tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus

 30. OPPILAITOS • Vastuuopettaja: • Perehdytys • Ohjaus • Arviointi • Opetus • HOPS / HEO • Tukipalvelut • KRITEERIT: • Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat suoritettu • Itsenäinen & vastuullinen • Riittävät työelämävalmiudet • KRITEERIT: • Resurssit • Rakenteet ja käytönnöt • Pedagoginen johtaminen • OPISKELIJA • Tekee ansiotyötä • Suorittaa teoriaopinnot oppilaitoksessa • Tekee opinnäytetyön yritykseen • Valmistuu Nuortentutkintoonjohtavaoppisopimuskoulutus • TYÖPAIKKA • Työpaikkakouluttaja: • Perehdyttäminen työturvallisuuteen ja työtehtäviin • Ohjaa, tukee ja arvioi työn oppimista • Näyttöjen arviointi • Työssäoppimisen arviointi • OPPISOPIMUSKESKUS • Koulutustarkastaja: • Oppisopimuksen solmiminen • Arvioi työpaikan • Seuraa oppisopimuksen toteumista • Tuottaa tutkintotodistuksen yhdessä oppilaitoksen kanssa • Oppisopimus ilman oppisopimuskeskusta • - Oppilaitos vastaa ja tuottaa tutkintotodistuksen • KRITEERIT: • Monipuoliset työtehtävä • Koulutettu työpaikkakouluttaja Liisa Uusitalo, Tampereen ammattiopisto

 31. Viimeinenvuosioppisopimuksella • OPPISOPIMUS-OPISKELU 4 – 12 kk • Opiskelu työpaikalla • Lähipäivät oppilaitoksessa • Ammattiosaamisen näytöt •  tutkinto • OPISKELU OPPILAITOKSESSA • Perusammattitaidot • Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osa • Työssäoppimista • Ammattiosaamisen näyttöjä n. 80 ov 120 ov

 32. Oppisopimus • Olennaisin ero on siinä, että laajennettu osa on opiskelijalle palkallista työtä. • Opiskelija on työsuhteessa.

 33. Oppisopimus • Tässä muodossa toteutettava laajentaminen voidaan toteuttaa yksittäiselle opiskelijalle, osaryhmälle tai kokonaiselle ryhmälle. • Koulutuksen järjestäjä voi päättää laajennuksesta myös koulutusohjelmittain tai tutkintonimikkeittäin.  EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjät: Liisa Uusitalo, Tredu & Jaakko Lainio TAOS

 34. Laajennettu työssäoppiminen Yksilöllisesti nopea polku

 35. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku • KENELLE? • motivoitunut opiskelija • nopea oppimaan • ylioppilaat • ammatillinen perustutkinto • toisen asteen opintoja suorittanut • työkokemusta omaava • opintoihin uudelleen palaaja TARVE: RAKENTEELLISET MUUTOKSET

 36. Nopea polku työssäoppien TYÖELÄMÄ JATKO-OPISKELU HOPS PEDAGOGINEN JOHTAMINEN SOME LÄPÄISY Toimintatavat OPS Rakenteet Työpaikalla tapahtuva oppiminen Resurssit SOME HENKILÖKUNTA SOME NOPSA SOME VAKIO-JOLLA Näytöt PERUSKOULU LUKIO TYÖELÄMÄ AMMATILLINEN TUTKINTO JNE Valinnaiset KV Atot SOME HOPS Osaaminen TOP TOP KOTISATAMA Sirpa Pursiainen, Annika Lithe`n, Päivi Suotunen, Hillevi Kivelä, Eija Vesterinen, Kaisa Ukkonen, Tomi Rönkkö 2013

 37. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku • MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? • Opintoviikko ei ole 40hnopealla opiskelijalla • Työssäoppimistatavallista enemmän • Opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaa samanaikaisesti työtehtävistä riippuen • Työssäoppimisenlaajentaminen keskiössä • Työn tekeminen korostuu • opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka • laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä • Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat työssäoppien • Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat suoritettu • Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osia koskevat testit; opiskelija osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen

 38. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku • MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? • käy työssä opiskelun ohessa • alan harrastustoiminta • kansainvälinen vaihto • loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen • huomioi nuoren työntekijän suojelu • koulutus pysyy ajan tasalla • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat

 39. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku • Rakenteet • tutkintojen perusteiden moduloiminen ja rakenteistaminen • opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi ja tuki-ihmiseksi • työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden ja laaduntarkistaminen • modulointi tehty siten, että hopsaaminen onnistuu nopeutetusti (opintopolut)

 40. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Rakenteita voisi kehittää A) Isompi ryhmä tekee laajennettua työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan samassa suhteessa kuin opetus luokassa resurssoitaisiin)

 41. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku • Rakenteita voisi kehittää • B) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus • opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti • ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan • opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet • työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät • arviointi on tasapuolista • Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu

 42. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku • Rakenteita voisi kehittää • C) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk • opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen • opiskelijoille kohdennetaan aikaa • työssäoppimiseen • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen • näyttösuunnitelman tekemiseen • oppimistulosten kirjaamiseen • oppimispäiväkirjan tekemiseen • mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot) • puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus

 43. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Läpäisyn tehostuminen parantaa: - tuloksellisuutta - työllistymistä Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise! EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Eija Vesterinen, OSAO

 44. Laajennettu työssäoppiminen Yksilöllisesti hitaampi, tuettu polku

 45. Yksilölliset polut: Hitaampi, tuettu polku Työllistyminen Perehdytys Ohjaus Yhteistyö vanhempien kanssa Tutkinnon perusteiden tulkinta Annetaan tarvittava tuki Oppiminen Ohjaus Laajennettu työssäoppiminen TYÖPAIKKA Ohjaus Henkilökoh-taistaminen Osaaminen ja tieto-taito Toiveet Työelämävalmiudet Tausta ja tarpeet Oppimistyylit Oppimisvalmiudet Opiskelu ryhmässä Omaan tahtiin opiskelevat Erityisopiskelijat Opintoihin palaavat Muut syyt? Esko-Asikainen Pirkko, Miettinen Pekka, Pursiainen Sirpa, Raivio Susanna 2013

 46. Kenelle? Mistä syystä? • Tekemällä oppija • Koulumuotoinen ei sovellu • Opintojen täydentäjä • Erilainen oppija • Oma uratavoite

 47. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku • Mikä laajenee • Työssäoppimisaika pitenee • Työssäoppimisen ajankohdat laajenevat • Opiskeltavat sisällöt laajenevat • Valinnaisuus opinnoissa laajenee • Oppimisympäristö laajenee • Ohjausresurssien tarve kasvaa • Ohjausta antava henkilöstö kasvaa moniammatilliseksi EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Pirkko Esko-Asikainen, Hyria

 48. Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus? • Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset? • Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaan opiskelijalle sopivia? • Opiskelija hyväksyy työpaikan? • Työpaikkaohjaaja perehdytetty laajennettuun työssäoppimiseen ja opetussuunnitelmaan • Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?

 49. Laajennettu työssäoppiminen Yritysyhteistyö