sjl kymi saimaan alue strategia 2007 2010 1 4 2007 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SJL Kymi-Saimaan alue strategia 2007-2010 1.4.2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

SJL Kymi-Saimaan alue strategia 2007-2010 1.4.2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

SJL Kymi-Saimaan alue strategia 2007-2010 1.4.2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SJL Kymi-Saimaan alue strategia 2007-2010 1.4.2007' - tale


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Suomen Jääkiekkoliitto on suuri suomalainen urheilujärjestö, jolla on yli 60.000 lisenssipelaajaa ja yhteensä yli 190.000 aktiivista harrastajaa. Valtaosa lajin harrastajista on lapsia ja nuoria, minkä vuoksi liiton toiminnalla on korkeat laatukriteerit. Jääkiekkoliitto on yksi Suomen suurimmista nuorison kasvattajajärjestöistä. Liitto on jäsentensä palveluorganisaatio. Jääkiekkoliitto on Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) jäsen ja sen virallinen edustaja Suomessa.Suomen Jääkiekkoliiton käytännön toiminnasta vastaa kahdeksan aluetta. Aluetoiminnan piirissä harrastaa lajia suurin osa nuorista ja lapsista sekä aikuisikäisistä harrastekiekkoilijoista. Kymi-Saimaan alueen toiminnan piiriin kuluu noin 5500 rekisteröityä pelaajaa 46 seurassa ja yli 250 joukkueessa. Junioritoimintaa alueella harjoittaa 23 seuraa.

slide3

Kymi-Saimaan alueelle on laadittu toimintastrategia, jotta yhteisiin päämääriin voidaan seuroissa ja joukkueissa sitoutua entistä vahvemmin. Kymi-Saimaan alueen tavoitteiden ja menetelmien selkeä kirjaaminen on myös ympäröivän yhteiskunnan, seurojen sidosryhmien ja alueen palvelujen kuluttajien informoimisen takia välttämätöntä.

Kymi-Saimaan alue on osa Suomen Jääkiekkoliittoa. Alueparlamentti on alueen jäsenseurojen kokous. Aluehallitus johtaa alueen toimintaa SJL:n, aluetoiminnan toimintasäädösten ja alueparlamentin päätösten mukaisesti. Aluehallituksen päätöksien toteuttamisesta vastaa aluepäällikkö yhdessä alueelle sijoitetun muun henkilökunnan kanssa.

Tämä alueellinen strategia luo pohjan alueen toimintaan, pyrkii täydentämään ja selkeyttämään olemassa olevaa ohjeistusta, yhdessä sovittuja käytäntöjä sekä sääntöjä. Kaikkea kilpailutoimintaa ohjaavat lisäksi kilpailu- ja pelisäännöt.

slide4

Toiminnan arvopohja ja keskeiset käsitteet

 • Kymi-Saimaan alueen tarkoituksena on tarjota kaikille mahdollisuus saada jääkiekosta virkistystä elämäänsä. Alue noudattaa toiminnassaan arvopohjaa, joka perustuu: tasa-arvoon ja tasapuolisuuteen, saavutettavuuteen, sosiaalisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, päihteettömyyteen, eettisesti kestävään toimintaan, keskinäiseen kunnioittamiseen ja rehtiin peliin.
 • Suomen Jääkiekkoliiton Kymi-Saimaan alueen laadukkaan toiminnan keskeisiä käsitteitä ovat harrastajalähtöisyys ja –läheisyys, urheilullisuus, mielekkyys, turvallisuus ja vastuuntunto, kustannustietoisuus, julkikuva, yhteiskunnan tukitoimet, alueellinen kilpailutoiminta ja yhteiskunnallisesti merkittävä nuorisotyö.
 • Kymi-Saimaan alueen käytännön toiminta toteutetaan seuroissa, joiden toimintaa suuntaa ja laatua alue valvoo ja ohjaa yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa. Päätöksenteossa käydään aktiivista ja välitöntä keskustelua aluehallituksen ja jäsenyhteisöjen välillä. Jäseniä sitoutetaan yhdessä tehtyihin päätöksiin.
strategiakehys
Strategiakehys

Tahtotila

Visio

Missio

Sidosryhmät

Toiminta-ympäristö

Seurat, pelaajat, perhe

Strateginen

tahtotila

Väestö- ja ikärakenne

Yleisö, media

Yhteistyö-kumppanit

Julkisen sektorin toimenpiteet

Toimeenpano

Tavoitteet ja mittarit kehittämisalueittain

Valtio, kunnat

SM-liiga, Mestis

Toimenpiteet, vastuut ja resurssit kehittämisalueittain

Talous ja lajin olosuhteet

Sisäiset

Toiminnan arvopohja

suomalaisen j kiekkoilun visio ja strateginen tahtotila

Visio

Suomalainen jääkiekko: suuria elämyksiä ja tunteita, mukavaa yhdessäoloa, kansainvälistä menestystä – KIEKKOA KAIKILLE

Missio

Suomen Jääkiekkoliiton Kymi-Saimaan alueen tarkoituksena on tarjota alueen väestölle mahdollisuus saada jääkiekosta lisäarvoa elämäänsä.

Strateginen

tahtotila

 • Toiminta kehitetään entistä laadukkaammaksi ja järjestelmällisemmäksi alue- ja seuratasolla.
  • Laatuarvioinnin tulokset hyödynnetään, ja toimintaa arvioidaan uudelleen laatumittareiden avulla
  • Seurakäyntejä seuroissa tehostetaan
 • Jääkiekkoilussa ovat parhaat ohjaajat ja valmentajat
  • 5-14-vuotiaille lapsille tarvitaan lisää koulutettuja ja päätoimisia ohjaajia
 • Lisenssipelaajien määrä kasvaa jos olosuhteet kehittyvät suhteessa alueen väestömäärään.
  • Strategiakauden aikana lisenssipelaajien määrä voi kasvaa, mikäli olosuhteet kehittyvät suhteessa alueen väestömäärään. Tyttöjen ja naiskiekkoilijoiden sekä harrastekiekkoilijoiden määrä voidaan kasvattaa.
  • Lisenssipelaajien määrä kasvaa strategiakaudella yhteensä 10 %.
  • Strategiakauden tavoite on saada alueelle kuusi uutta katettua jäärataa. Tämän lisäksi on tarvetta vanhojen jääratojen peruskorjaukselle.
 • Kansallinen menestys
 • Jääkiekon harrastaminen on olosuhdekustannuksiltaan tasavertaista muiden urheilulajien kanssa
 • Jääkiekolla on positiivisin ja kiinnostavin imago urheilulajina ja yhteistyökumppanina.
 • Kymi-Saimaan alueella on vahva talous, joka mahdollistaa resurssit strategisen tahtotilan saavuttamiseksi.
 • Kymi-Saimaan alueen toiminta on eettisesti kestävää ja yhteiskuntavastuullista.
Suomalaisen jääkiekkoilun visio ja strateginen tahtotila
kriittiset menestystekij t

Tahtotila

Kriittiset menestystekijät

 • Toiminta kehitetään entistä laadukkaammaksi ja järjestelmällisemmäksi alue- ja seuratasolla
  • Laatuarvioinnin tulokset hyödynnetään ja toimintaa arvioidaan uudelleen laatumittareiden avulla
  • Seurakäyntejä seuroissa tehostetaan
 • Liiton ja sen alueorganisaatioiden toimenpiteet ja tuki seuroille
 • Liiton, sen alueiden ja seurojen halu kehittää toimintaansa
 • Koulutettujen vapaaehtoistyöntekijöiden sekä palkattujen työntekijöiden riittävyys ja työn arvostus
 • Jääkiekkoilussa on parhaat ohjaajat ja valmentajat
  • 5-14-vuotiaille lapsille tarvitaan lisää koulutettuja ja päätoimisia ohjaajia
 • Koulutustoiminta vastaa nykyajan haasteita
 • Uuden valmennustietouden hyödyntäminen
 • Nuori Suomi -ideologian ja kilpakiekon yhteensovittaminen
 • Pää ja oto- toimisten ohjaajien ja valmentajien lisääminen
 • Ohjaajien ja valmentajien palkkiojärjestelmistä informointi
 • Seurojen tahtotilan vahvistaminen tyttökiekkoilun, luistelukoulun,korttelikiekon sekä harrastekiekkoilun aloittamiseen ja kehittämiseen
 • Harrastekiekkoilun mahdollistaminen koko alueella
 • Seurayhteistyön toimivuus ja kehittäminen
 • Yhteistyö kuntien ja OPM:n kanssa olosuhteiden kehittämisessä
 • Kuntien ja seurojen taloustilanne
 • Kansallinen ja kansainvälinen menestyminen
 • Lisenssipelaajien määrä kasvaa jos olosuhteet kehittyvät suhteessa alueen väestömäärään.
  • Strategiakauden aikana lisenssipelaajien määrä voi kasvaa, mikäli olosuhteet kehittyvät suhteessa alueen väestömäärään. Tyttöjen ja naiskiekkoilijoiden sekä harrastekiekkoilijoiden määrä voidaan kasvattaa. Lisenssipelaajien määrä kasvaa yhteensä strategiakaudella 10 %.
  • Strategiakauden tavoite on kuusi uutta katettua jäärataa. Tämän lisäksi on tarvetta vanhojen jääratojen peruskorjaukselle.
 • Jääkiekon harrastaminen on olosuhde-kustannuksiltaan tasavertaista muiden urheilulajien kanssa
 • Aktiivinen yhteydenpito ja vaikuttaminen päätöksentekijöihin
 • Jääkiekkoihmisiä kuntien päätöksentekoelimiin
 • Yhteistyö muiden lajiliittojen ja SLU:n alueorganisaatioiden kanssa
 • Seurayhteistyön tiivistäminen
 • Jääkiekolla on positiivisin ja kiinnostavin imago urheilulajina ja yhteistyökumppanina
 • Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen menestyminen
 • Määrätietoinen markkinointi- ja viestintätyö
 • Sidosryhmien aktiivinen hallinta
 • Kansallinen menestys
  • Sijoittuminen valtakunnan sarjoissa
  • Pääsy alue- ja maajoukkueisiin
 • Yksilön valmentamisen tehostaminen ja seurojen urheilutoiminnan kehittäminen
 • Valmentajakoulutukseen sitouttaminen
 • Harjoittelutapojen kehittäminen
 • Sarjaohjelmien kehittämien
 • Kymi-Saimaan alueella on vahva talous, joka mahdollistaa resurssit strategisen tahtotilan saavuttamiseksi
 • Budjetti- ja talouskuri
 • Varainhankinnan tehostaminen
 • Aktiivinen tiedottaminen terveellisistä ja urheilullisista elämäntavoista ja antidoping - toiminnasta
 • Tasa-arvon edistäminen ja erityisryhmien huomioiminen
 • Ympäristötyön jatkaminen ja kehittäminen
 • Kymi-Saimaan alueen toiminta on eettisesti kestävää ja yhteiskuntavastuullista
Kriittiset menestystekijät
slide8

Jääkiekon arvokenttä

Liitto ja alue noudattaa toiminnassaan arvopohjaa, joka perustuu seuraaviin asioihin:

tasa-arvo ja

tasapuolisuus,

turvallisuus ja vastuuntunto,

oikeudenmukaisuus,

sosiaalisuus

asiakaslähtöisyys ja

–läheisyys,

saavutettavuus,

kustannustietoisuus

LAADUKAS TOIMINTA,

YKSILÖN KOKONAIS-

VALTAINEN

KEHITTÄMINEN

reilu peli,

eettisesti kestävä ja

ympäristön huomioiva

toiminta,

antidoping-toiminta

terveys ja urheilulliset

elämäntavat,

päihteettömyys

sidosryhm t ja heid n odotuksensa aluetta kohtaan 1 5

Sidosryhmä

Odotukset

Jäsenseurat

 • laadukas ja monipuolinen sarjatoiminta alueellisesti ja yli-alueellisesti
 • laadukas ja monipuolinen koulutustoiminta alueella
 • laadukas ja monipuolinen tiedottaminen
 • taloudellinen tuki
 • konsultointi
 • jäähallien rakennus- ja saneerauskonsultointi
 • yhteydet ja vaikuttaminen valtiollisiin ja kunnallisiin päättäjiin
 • alueorganisaatioiden toimivuus (= lähellä oleva tuki ja palvelu)
 • yleinen jäsenseurojen palvelu
 • seurojen ja lajien välisen yhteistyön kehittäminen

Lisenssipelaajat

(jäsenseurojen

jäsenet)

 • laadukas ja monipuolinen sarja- ja kilpailutoiminta
 • laadukas ja monipuolinen koulutustoiminta (= mahdollisuudet toimia lajin parissa pelaajauran aikana ja jälkeen)
 • laadukas ja monipuolinen tiedottaminen
 • kattava vakuutusturva ja lisenssijärjestelmä
 • pelaajanuralla kehittymisen mahdollisuudet
 • pelaajakartoitus (aluejoukkuetoiminta + maajoukkuetoiminta)  ammatti

Junioripelaajien

vanhemmat ja

muut läheiset

 • kuin edellä, lisäksi:
 • lajin kustannuksiin vaikuttaminen
 • koulun ja harrastuksen yhteensovittaminen
 • turvallisuus, toiminnan laatu
 • kasvatustyö
 • seurojen ja lajien välisen yhteistyön kehittäminen
Sidosryhmät ja heidän odotuksensa aluetta kohtaan (1/5)
sidosryhm t ja heid n odotuksensa aluetta kohtaan 3 5

Sidosryhmä

Odotukset

Opetusministeriö ja

muut yhteiskunnalliset

tahot

 • samat kuin SLU
 • tukikriteerien täyttyminen ja toiminta-avustuksen tarkoituksenmukainen käyttö
 • erilaiset kehittämisprojektit
 • yhteistyö jäähallirakentamisessa ja jäähalleihin liittyvässä tutkimustoiminnassa

Yhteistyökumppanit

Sidosryhmät ja heidän odotuksensa aluetta kohtaan (3/5)
 • harrastajamäärät
 • lajin imago ja kiinnostavuus
 • liiketoiminnalliset mahdollisuudet jääkiekon ympärillä
 • kasvatustyö ja yhteiskuntavastuu
sidosryhm t ja heid n odotuksensa aluetta kohtaan 5 5
Sidosryhmät ja heidän odotuksensa aluetta kohtaan (5/5)

Sidosryhmä

Odotukset

Sisäiset sidosryhmät

 • henkilöstö
  • turvallinen, vakaa ja kilpailukykyisen palkan/palkkion tarjoava työ(yhteisö)
  • kehittymismahdollisuudet
  • harrastuksen / kiinnostuksen kohteen ja työn yhdistäminen
  • mielenkiintoinen, kansallinen, haastava työympäristö
  • tuki(organisaatio) ja resurssit työn tekemiseksi
 • luottamushenkilöt (aluehallitus ja valiokuntien jäsenet)
  • laajaa toimintaa oman seurayhteisön ulkopuolella
  • oman seurayhteisön etujen ajaminen + edunvalvonta
  • mahdollisuus vaikuttaa
  • arvonanto lajin sisällä
  • suurissa tapahtumissa mukana oleminen
  • palkitseminen ja etuisuudet
sidosryhm hoitomallit ja vastuut

Sidosryhmä

Hoitomalli

Vastaa

Toteuttaa

Osallistuu/

informointi

Jäsenyhteisöt, lisenssipelaajat, junioripelaajien läheiset

 • Aktiivinen ja molemminpuolinen yhteydenpito, yhteistyö, tiedotus ja tiedonvälittäminen
 • Kaikille mahdollisuus osallistua lajin toimintaan sen eri muodoissa
 • Toimintojen mallintaminen ja välittäminen seuratasolle
 • Ylialueellinen yhteistyö

Potentiaaliset lajin harrastajat

Opetusministeriö ja muut yhteiskunnalliset tahot

 • yhteistyö lajin etujen varmistamiseksi
Sidosryhmähoitomallit ja vastuut

aluehallitus

aluepäällikköalueen oto- henkilöstö

valiokunnat

aluehallituksen

jäsenet, parlamentit

 • Mukaan tulon helppous (mahdollisuuksien tarjoaminen uusille lajin harrastajille)
 • Tyttökiekon, luistelukoulutoiminnan,korttelikiekon sekä harrastekiekon aloittamiseen mahdollistaminen koko alueella

aluepäällikkö,

oto - henkilöstö

aluehallitus

Aluehallitus

aluehallituksen

jäsenet,

aluepäällikkö

Aluehallituksen puheenjohtaja

aluehallitus

sidosryhm hoitomallit ja vastuut1
Sidosryhmähoitomallit ja vastuut

Sidosryhmä

Hoitomalli

Vastaa

Toteuttaa

Osallistuu/

informointi

Muut lajiliitot, SLU, Nuori Suomi

 • yhteistoiminta SLU:n,SLU:n alueorganisaatioiden, Nuoren Suomen ja lajiliittojen kanssa

aluehallituksen

jäsenet, aluepäällikkö,oto - henkilöstö

aluehallitus,

aluepäällikkö,

oto - henkilöstö

oto-henkilöstö

aluepäällikkö

aluepäällikkö

 • Tieto-taidon vaihto
  • Koulutuksen ja valmennuksen kehittämismahdollisuudet

aluehallitus,

valmennus- ja

koulutus-

valiokunnat

muut kansalliset liitot

 • Aktiivinen yhteydenpito ja huomioiminen
 • Uusien yhteistyömallien kehittäminen
 • Koulutuksen ja valmennuksen kehittämismahdollisuuksien sekä Tanhuvaaran leiritysmahdollisuuksien tarjoaminen

aluehallitus,

aluepäällikkö

aluepäällikkö

aluehallituksen jäsenet

Yhteistyökumppanit

aluehallitus

 • Lajin julkikuvan ylläpitäminen ja parantaminen
 • Elämyksellisten ja viihdyttävien tapahtumien järjestäminen
 • kansallinen menestys

aluehallituksen ja valiokuntien jäsenet, aluepäällikkö ja oto-henkilöstö

aluehallitusaluepäällikkö

aluehallitus

Suuri yleisö

Media

 • Monipuolinen ja säännöllinen tiedottaminen liiton ja alueen toiminnoista

puheenjohtaja

aluepäällikkö,

oto-henkilöstö

aluehallitus oto-henkilöstö seurat

Aluehallitus,aluepäällikkö oto - henkilöstö

Puheenjohtaja,aluepäällikkö

Sisäiset sidosryhmät

 • Innovatiivisen ja palveluhenkisen yhteisön luominen
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 1 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Kilpailu-

toiminta

 • Tarmo-järjestelmän käyttöönotto sarjailmoittautumisissa
 • alkaen 2007-2008

aluepäällikkö,sarjavaliokunta

 • Sarjailmoittautumiset internetpohjaiseksi
 • 2007-2010

puheenjohtaja, sarjavaliokunta, aluepäällikkö

 • Vakiintuneet sarjajärjestelmät ja yli-alueellisen sarjatoiminnan kehittäminen
 • Yhteistyö muiden alueiden kanssa
 • Sarjajärjestelmän muutos
 • Käytössä 2007-2008
 • lopputurnausten käyttöönotto Cn, D ja E-junioreissa

sarjavaliokunta,aluepäällikkö

 • Reilun pelin edistäminen alueen sarjoissa
 • Käytössä 2007-2008

aluehallitus,sarjavaliokunta,aluepäällikkö

 • Tiedottaminen
 • Koulutus

aluehallitus,aluepäällikkö

 • SJL:N Starttipaketti uusille jäsenseuroille

sarjavaliokunta,aluepäällikkö

 • Käytössä 2007-2010
 • Sähköiseen tulospalveluun siirtyminen
 • Liiton mallinnuksen vieminen alueen sarjoihin
 • Tulospalvelun ohjeistaminen
Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (1/8)
 • Paketista tiedottaminen sekä ohjeistaminen uusille seuroille
 • Käytössä 2007-2008
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 2 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Valmennus-

toiminta

 • Yksilöiden valmentamisen tehostaminen
 • Jääkiekkoakatemioiden syntymisen edistäminen. Yhteistyön tehostaminen Liikuntapainotteisten oppilaitosten kanssa
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Alueleirien ja Kiekkokoulun ohjelmien kehittäminen
 • Valmentajakoulutuksen tehostaminen
 • Toteutuneiden ja suunnitteilla olevien akatemioiden määrä
 • Kiekkokoulun ja aluejoukkue leirien osallistuja määrä
 • Valmentajakoulutus tapahtumiin osallistuneiden määrän kasvattaminen

aluekouluttaja,maalivahti-kouluttaja, tyttökiekko kouluttajat, valmennus-päälliköt,

valmennus-valiokunta, aluekouluttaja,maalivahti-kouluttaja, tyttökiekko kouluttajat

 • Alueen seurojen Laatuarvioinnin kilpa- ja huippu-urheilustrategian pistekeskiarvo nousee 20%:lla v. 2010 mennessä
 • Projekteihin osallistuvien menestys verrattuna muihin
 • Seuratason urheilutoiminnan kehittäminen
 • Tavoitteellisen urheilutoiminnan tehostamis-toimenpiteet
 • Seurakäynnit ja muu yhteistyö seurojen kanssa
 • D2/C2 ja Talent- projektien toteuttaminen
 • kansallinen menestys

aluekouluttaja,maalivahti-kouluttaja, tyttökiekko kouluttajat.

aluepäällikkö

 • Joukkueiden pääseminen kansallisiin pääsarjoihin
 • Pelaajien pääsy maajoukkueisiin
 • Alueleirivuorokaudet vähintään nykyisellä tasolla
 • Pelaajatarkkailujärjestelmän kehittäminen
 • Pelin kehittäminen ja jääkiekon aseman säilyttäminen edelläkävijänä
 • Seurojen yhteistyön kehittäminen valmennuksessa

valmennus ja koulutus-valiokunnat, aluepäällikkö,alue-, maalivahti-kouluttaja, tyttökiekko kouluttajat

 • Laadun parantaminen
 • Lajimarkkinoinnin tehostaminen
 • Koulutus
 • Informointi
 • Uusien valmentajien ja ohjaajien rekrytointi juniori- ja naiskiekkoon
Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (2/8)
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 3 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Erotuomari-

toiminta

 • Tuomareiden koulutuksen tehostamien
 • Turnausmuotoisten otteluiden lisääminen alueella. Kerhoihin lisää turnauksia.
 • Kerhojen kuukausikokousten lisäämien,osallistujien aktivointi - myös nuoret tuomarit mukaan
 • Liiton turnauksiin mahdollisimman monta tuomaria
 • Videokamerat kerhoille
 • Tavoitekeskustelut valiotuomareille
 • Jokaisella paikkakunnalla on sen ylimmän sarjan mukainen erotuomarikolmikko 2008-2009
 • Kuukausikokousten sisällön laatiminen
 • 2007 syksystä lähtien
 • 2007 - 2009

erotuomari-valiokunta, erotuomari-kouluttaja,kerhokouluttajat,

kerhot

 • 2007-2008
 • 2007 syksyPaikkakunnan ylimmälle sarjatasolle vähintään kaksi tarkkailijaa. Muihin sarjoihin riittävä määrä.
 • Nimeämis- ja tarkkailujärjestelmä
 • Tarkkailijoiden riittävä määrä kaikkiin sarjoihin

SJLkerhotet-kouluttaja, kerhot

 • Nimeämisohjelma kerhoille
 • Nettisivut kerhoille
 • Tarkkailukoulutuksen lisääminen

et-kouluttaja,kerhojen puheenjohtajat

 • Kaikki Kerhokouluttajat mukaan liiton aloituspalaveriin
 • Kerhokouluttajat mukaan liiton turnauksiin
 • 2007 alkaen
 • Jokaiseen mahdolliseen turnaukseen
 • Kouluttaja-koulutuksen lisääminen
 • 2007-2010
 • Tuomareille saatava parempi perustieto toimitsijatoiminnasta

et-kouluttaja, kerhot

 • Toimitsijatoiminnan tason nostaminen
 • Kerhoihin toimitsijakouluttajat
 • Erotuomareille lisää toimitsijakoulutusta
 • Rekrytointia lisättävä (lopettaneet pelaajat)
 • Aktiivinen yhteydenpito seuroihin ja mediaan (tiedottaminen)
 • Peruskurssien pitäminen tarpeen mukaan
 • Tuomareiden määrä oltava kerhon tarpeenmukainen
 • 1-2 lopettanutta pelaajaa mukaan / kerho
 • Vähintään neljä kurssia / kausi
 • Erotuomareiden määrän riittävyys

et-kouluttaja

kerhot

 • Erotuomareiden arvotuksen nostaminen
 • Yhteistyöpalaverit seurojen kanssa
 • Median aktivointi
 • Sääntöluennot seuroille
 • 2007 syksystä alkaen

kerhot, et-kouluttaja

Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (3/8)
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 4 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Koulutus-

toiminta

 • Huoltajakoulutuksen tehostaminen
 • Koulutusmateriaalin käyttöönotto
 • Kouluttajan / Kouluttajienvalinta
 • Huoltohenkilöstön koulutus seuroissa
 • Käynnistetään syksyllä 2007

aluepäällikkö,

aluehuoltaja

 • Jokaisen jojon suoritusvelvollisuus
 • 3-5 uutta maakunnallista jojo-kouluttajaa
 • F-junioreiden jojot koulutettava vuosittain

koulutusvaliokunta

aluepäällikkö

 • Joukkueenjohtaja-koulutus
 • Uusien jojojen kouluttaminen vuosittain
 • Seurajohtajakoulutus
 • Ajankohtaisen tiedon tuottaminen SJL:n ja alueen asioista
 • Mallinnukset
 • Seurajohtajien aktivointi
 • Seuratoiminnan kehittäminen

koulutusvaliokunta

 • Säännöistä ja sääntömuutoksista tiedottaminen

erotuomari-kouluttaja, kerhokouluttajat, valiotuomarit

 • Sääntökoulutukset
 • Sääntöluennot kausittain seurojen joukkueille
 • Seuratoimitsija-koulutus
 • Sääntöluennot toimitsijoille
 • Toimitsijakoulutuksen käynti

erotuomari-kouluttaja, kerhokouluttajat, valiotuomarit

 • Toimitsijan tehtävien opetus
 • Säännöistä ja sääntömuutoksista tiedottaminen
 • Keskustelut seuran laatu- ja tavoite asetteluista kohderyhmittäin/ aihealueittain
 • Kauden aloituspalaveri elo- syyskuussa seurajohdolle / yhteyshenkilöille
 • Seurajohdon tapaamiset
 • Laadukkaampaa seuratoimintaa
 • Tiedon lisääminen seuroissa

aluepäällikkö, aluehallituksen jäsenetkouluttajat

Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (4/8)
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 5 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Nais- ja tyttö-kiekkoilu

 • Harrastajamäärän kasvattaminen
 • Potentiaalisten nais- ja tyttökiekkoseurojen löytäminen ja tukeminen sekä vastuuhenkilöiden nimeäminen
 • Mallinnusten tekeminen ja niistä tiedottaminen aloittaville seuroille ja joukkueille
 • Tyttöjoukkueiden perustaminen nuorille ikäryhmille
 • Naiskiekon imagokampanjan tukeminen alueella
 • Tyttökiekkokouluttajien tukeminen, aktivointi ja jalkauttaminen seuratyöhön
 • Nais- ja tyttökiekon tiedotuksen kehittäminen
 • Girls’ Hockey Dayn levittäminen alueella
 • Alueleiri toiminnan kehittäminen
 • Nais- ja tyttökiekkoilijoiden määrä kasvaa 500 harrastajaan 2010 mennessä
 • GHD kampanja toteutetaan vuosittain alkaen v. 2007
 • Tyttökiekon toimintaedellytysten kehittäminen
 • Seurojen aktivointi ja motivointi tyttöjen aluetoimintaan
 • Vanhojen nais- ja tyttökiekkoseurojen toiminnan kehittäminen

Aluehallitus,tyttökiekko-kouluttajat, aluepäällikkö

sarjavaliokunta, tyttökiekko-kouluttajat, aluepäällikkö

 • Tyttökiekon sarjatoiminnan tehostaminen
 • Suunnitelma valmis 2007-2008
 • Tehdään toiminnan kehittämissuunnitelma sarjojenturvaamiseksi ja kehittämiseksi
Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (5/8)
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 6 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Lapsi- ja nuoriso-toiminta

 • Lisenssin lunastavien määrän kasvattaminen
 • Kaikki halukkaat otetaan mukaan toimintaan  rinnakkaisjoukkueiden muodostamisen mahdollistaminen tarvittaessa erityissäännöillä
 • ¾ alueen lisenssimäärän kasvusta tulee lapsi ja nuorisotoiminnasta

aluehallitus

sarjavaliokunta, aluepäällikkö

 • Mahdollisimman vähän poistuu lajin parista

sarjavaliokunta, aluepäällikkö,aluehallitus

 • Drop out vähenee B- ja C-nuorissa
 • Harrastejoukkueiden luonti seuroihin tai seurayhteisöihin
 • Rinnakkaisten kilpa- ja harraste- joukkueiden rakentaminen seurayhteistyönä
 • Luistelukoulu tyttökiekko korttelikiekko jarullakiekko toiminnan tehostaminen
 • Lisenssipelaajien ja joukkueiden määrän kasvu

aluehallitus

sarjavaliokunta,aluepäällikkö

 • Yhteistyö ”maankuntaveturien” kanssa
 • mallinnukset, koulutus, informointi
 • rullakiekkoon alueturnauksia
 • 1-2 päätoimista lasten ja nuorten ohjaajaa seuroissa, joissa on yli 300 pelaajaa
 • Seurojen informointi, aktivointi ja tukeminen
 • Yhteistyö Tanhuvaaran kanssa pätevien jääkiekko-ohjaajien kouluttamiseksi
 • Oppisopimus ja rahoitusmalleista tiedottaminen seuroille

aluehallitus,aluepäällikkö

 • 5-14-vuotiaille lapsille lisää koulutettuja ja päätoimisia ja OTO ohjaajia
 • NS-toiminnan aseman vahvistaminen ja arvostuksen lisääminen
 • Säännöllinen ja monipuolinen tiedottaminen NS-toiminnasta
 • Harrastajamäärän kasvu

aluepäällikkö

Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (6/8)
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 7 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Harraste-

toiminta

Jäähalli-

toiminta

 • Harrastekiekkoa on tarjolla kaikissa alueen maakunnissa
 • Harrastetoiminnan mallinnukset
 • ”maakuntavetureiden” aktivointi
 • Erilaisten tapahtumien alueellinen toteuttaminen
 • Harrastekiekkolisenssien määrä kasvaa ¼ alueen kasvutavoitteesta

sarjavaliokunta aluepäällikkö

 • Kaikki jääkiekon harrastetoiminta liiton piiriin
 • Kaikissa alueilla pelattavissa harrastepeleissä vähintään alueen lupa ja SJL:n lisenssit
 • Tarvittaessa toimintaa myös yksittäiselle, joukkueeseen kuulumattomalle harrastajalle
 • Tapahtumien järjestäminen seuroihin kuulumattomille, lajista kiinnostuneille harrastajille yhdessä seurojen kanssa

alueen puheen-johtajat,

aluepäällikkö

(jäähalliasiamies, jäähalli-valiokunta)

 • Tiedottaminen ja seura/kunta yhteistyö
 • 6 uutta jäärataa
 • 1-2 uutta rataa / vuosi
Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (7/8)
toimialueittaiset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit 8 8

Toimialue

Tahtotila

Toimenpiteet

Tavoite

Vastuu

Viestintä

 • Alueen toiminnan tunnettuuden kasvattaminen
 • Sidosryhmien säännöllinen informointi
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen
 • Sidosryhmät saavat alueviestinnän kautta riittävän informaation

aluepäällikkö

 • Internetsivujen sisällön ja siellä tarjottavien palveluiden kehittäminen
 • Interaktiivisten palvelujen ja toimintojen lisääminen
 • Tarmo-järjestelmän hyödyntäminen

Yhteiskunta-vastuullinen toiminta

 • Alueen toiminta on eettisesti kestävää ja yhteiskunta-vastuullista
 • Tehtyjen ohjelmien ja tutkimus-tulosten hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen
 • Alueen seuroilla on ympäristö-ohjelma v. 2010

Aluehallitus, aluepäällikkö

Toimialueittaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (8/8)
alueen ja liiton strategia
alueen ja liiton STRATEGIA
 • 8 / 8 strategista tahtotilaa

38 / 52 eri toimialojen tahtotilaa

35 / 75 mitattavissa olevaa tavoitetta

78 / 96 toimenpidettä näiden tahtotilojen saavuttamiseksi

ja näille nimetyt vastuuelimet tai -henkilöt!

slide26

JÄÄKIEKON TOIMINTAKENTTÄ

KIEKKOA KAIKILLE

ikä

aikuisten harrastekiekko

nuorten harrastekiekko

30- 35-v

kilpa-

kiekko

pro

18-v

13-v

lasten

urheilu

* lisenssiurheilijoita 60.000 kpl

ad