til m te i ror 14 02 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Til møte i ROR 14.02.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Til møte i ROR 14.02.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Til møte i ROR 14.02.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Til møte i ROR 14.02.2014. Aktuelle saker for 2014 Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Til møte i ROR 14.02.2014


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
til m te i ror 14 02 2014

Til møte i ROR 14.02.2014

Aktuelle saker for 2014Fylkesmannen i Møre og Romsdal

sitat fra statsbudsjettet 2014

«Regjeringen har tillit til at folkevalgte vil det beste for sitt lokalsamfunn. Kommunene bør derfor gis større makt og ansvar. Gjennom en kommunereform vil Regjeringen bidra til mer robuste kommuner, som også kan påta seg større oppgaver. Arbeidet med reformen vil starte i 2014» sitat slutt

Sitat fra Statsbudsjettet 2014
m l for reformen et sterkt lokaldemokrati

Kommunereformen skal sikre et sterkt lokaldemokrati.

 • Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til større, robuste enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene som har utviklet seg over tid. Reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv.
 • Større og mer robuste kommuner vil gjøre at dagens oppgaver kan løses med mindre behov for interkommunale løsninger og statlig detaljstyring.
Mål for reformen: Et sterkt lokaldemokrati !
tenketank

Første møte 3.janunar

 • Hvordan skape robuste kommuner i MR ?
 • Hvilke oppgaver bør overføres til kommunene ?
 • Hvordan få til en god prosess ?
 • Neste møte 2.april !
Tenketank !
mandat for ekspertutvalg

Skal vurdere kriterier for god oppgaveløsning i kommunene. Delrapport kommer 24.3

 • Regjeringen vil legge til rette for regionale og lokale prosesser, der kommunene skal diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Sluttrapport kommer 1.12
 • Kommuneproposisjon 14.5
Mandat for ekspertutvalg:
fylkesmannens kommunebes k 2013 2015

Fylkesmannen tar med seg sine direktører og besøker formannskap og øverste administrativ ledelse i alle kommunene i Møre og Romsdal

 • Besøkte 6 kommuner i 2013
 • Besøker 20 kommuner i 2014
 • Besøker 10 kommuner i 2015
Fylkesmannens kommunebesøk 2013-2015

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

fylkesmannen si m lsetting med kommunebes ka

Lage «Kommunebilde» til kvar kommune

  • formidle kunnskap og forventningar fra statleg hald
  • betre koordinering og kjennskap internt hos Fylkesmannen
 • Legge til rette for dialog
  • Vekt på Fylkesmannen si rolle som medspelar for kommunane i Møre og Romsdal
  • Følger også opp med egne «Rådmannsdager» hos Fylkesmannen
Fylkesmannen si målsetting med kommunebesøka:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

kommunebes k 2013 2015
Kommunebesøk 2013-2015

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

slide10
Hovedmål:

Barn og unges oppvekstsvilkår skal vurderes i alle beslutninger og i all aktivitet.

Barn og unge 0-20 år

oppvekst barnevern

2011: 26 nye stillinger i MR til barnevern

 • 2013: 13 nye stillinger i MR til barnevern
 • 2014: 7 nye stillinger i MR til barnevern
 • Oppfølging og tilsyn: 1 ny stilling også hos fylkesmannen for å føre tilsyn med at barn og unges rettigheter blir ivaretatt
 • Fylkesmannen skal samarbeide med andre sektorer i utviklingsarbeid for barn og unge
 • Oppfølging av barnekonvensjonen!
Oppvekst - barnevern
skj nnsmidler

Prosjektskjønn – omstilling, utvikling og innovasjon – Frist 21.3

  • Betre oppvekst
  • Spesialundervisning og læringsmiljø
  • Samfunnstrygghet
  • Fremmede plantearter
  • Velferdsteknologi
  • Kommunereform . Søknader behandles fortløpende fram til 01.07.2014
 • Ordinære skjønnsmidler
  • Ressurskrevende tjenestemottakere
  • Barnevern
  • Språkdeling
  • Ekstraordinære utfordringer; beredskap
  • Enkelt/spesielle saker/ROBEK
 • Tilbakeholdt skjønn
  • Kriser/ naturkatastrofer; flom, skred, orkan, mv
Skjønnsmidler
slide16

Robek-kartet

Smøla

Aure

Kristiansund

Halsa

Rindal

Averøy

Tingvoll

Eide

Fræna

Gjemnes

Surnadal

Sandøy

Aukra

Molde

Midsund

Haram

Vestnes

Sunndal

Giske

Skodje

Ørskog

Nesset

Ålesund

Rauma

Sula

Ulstein

Herøy

Stordal

Hareid

Sykkylven

Sande

Ørsta

Norddal

Vanylven

Stranda

Volda

afternoon tea p slottet for lokale ildsjeler
4 ildsjeler fra Møre og R

En av de inviterte i 2013

Afternoon tea på slottet - for lokale ildsjeler !

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

www grunnloven200 no

Et grunnlovsjubileum for fremtiden!

 • Det offisielle programmet for jubileet skal derfor bidra til økt kunnskap om Grunnloven, særlig blant barn og unge.
 • 194 offisielle arrangementer og aktiviteter pr. 09.01.2014
 • Kun 2 aktiviteter i Møre og Romsdal så langt. Her må alle arrangement registreres inn!
www.grunnloven200.no
slide19

Hovedmålgruppe: Barn og unge!

 • Fylkesmannen i MR til 4 ungdomsskoler i Fylket. Blant annet Helland skole i Vestnes.
 • Konkurranse for ungdomsskoleklasser:Lag en ny grunnlov!
 • Premie: Gratis tur til Oslo  Besøk på Stortinget og deltakelse på feiringen av grunnlovsjubileet.

www.stortinget.no/grunnloven200

statsborgerseremoni 2014 l rdag 24 mai kl 12 15

Oppmoding til aktuelle ordførarar om å delta!

Eit bedre opplegg med reserverte plassar for kommunane både i salen og ved lunchen etterpå.

Nye statborgarar vert ropt opp kommunevis, og ordførarenfrå kommunen ynskjer også velkomen

Statsborgerseremoni 2014Lørdag 24. mai kl 12-15

Fylkesmannen i Møre og Romsdal