racion lis etikai d nt sek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Racionális Etikai döntések PowerPoint Presentation
Download Presentation
Racionális Etikai döntések

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Racionális Etikai döntések - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

5. óra. Racionális Etikai döntések. Feladat. Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket?. Döntéselméletek. Normatív: hogyan kell/lehet helyesen dönteni? Mi a helyes módszer? Racionális döntések elmélete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Racionális Etikai döntések' - glenda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
feladat
Feladat
 • Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket?
d nt selm letek
Döntéselméletek
 • Normatív: hogyan kell/lehet helyesen dönteni? Mi a helyes módszer? Racionális döntések elmélete
 • Leíró: döntéspszichológia: hogyan szoktunk dönteni (gyakran rosszul, néha pedig nagyon gyorsan és jól)
d nt sek oszt lyoz sa
Döntések osztályozása
 • Egyéni-társas
 • Jól strukturált – rosszul strukturált
 • Nagy kockázatú – kiskockázatú
 • Nagy tét – kis tét
 • Morális – egyéb
 • Stb.
d nt si m dszerek
Döntési módszerek
 • Formális racionális: formális eljárást alkalmazva elemezzük a problémát, és egy választott módszer szerint döntünk. Ugyanezekkel indokoljuk a döntést.
 • Heurisztikus (automatikus, intuitív): a probléma egészét tekintjük és ránézésre, megérzés alapján döntünk, egyben átlátjuk a problémát és a megoldást. Utólag indokoljuk a döntést. (a később foglalkozunk velük)
 • Érvelés: érveket hozunk az egyes megoldások mellett és ellen, és a legjobban érvelt megoldást választjuk. Ugyanazzal indokolunk.
 • Tárgyalás: érdekkonfliktusra közösen keresünk mindenki számára elfogadható megoldást.
 • Informális megbeszélés
 • Formális döntési értekezlet: szabályok szerint vezetett értekezlet, melyen kiválasztott módszer szerint hozunk döntést.
 • Vegyesen is előfordulnak. 1-3. lehet egyéni és társas, 4-6. társas.
feladat1
Feladat
 • Hogyan választ autót?
a racion lis d nt si elj r s i
A racionális döntési eljárás I.
 • A racionális döntés modellje (ami bármely kérdésben alkalmazható):
  • Definiálja a megoldandó problémát! Pl: melyik autót vegyem? Melyik a legjobb nekem? (Hiba a javasolt megoldásokkal, a tünetekkel, és nem megfelelő szinten definiálni!)
  • A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy-kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult)
  • A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újraértelmezése.
  • Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Minden fontos kritériumot tekintetbe kell venni!)
  • Súlyozza a kritériumokat! (si -- az i-ik kritérium súlya, értéke számomra)
a racion lis d nt si elj r s ii
A racionális döntési eljárás II.
 • A racionális döntés modellje (folyt.):
  • Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!)
  • Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (pmi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból)
  • Számítsa ki az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, és válassza a legnagyobb értékkel rendelkezőt! (Hm -- az m-ik megoldás várható hasznossága: Hm= ∑ si * pmi)
feladat lott
Feladat: Lottó
 • Döntse el racionálisan, hogy megjátssza-e a héten az ötös lottón az 1, 2, 3, 4, 5 számokat!
br zol s d nt si f val
Ábrázolás döntési fával

Kérdés

Lehetőségek

Az egyes kimenetek értéke

Nyernek a számok

900 mFt + nagy öröm ≈ 1000mFt

pr

Igen

1-pr

-225 + kis bánat ≈ -300 Ft

Nem nyernek

Megjátsszam?

Nyernek a számok

0Ft+nagy bánat≈ -100 mFt

pr

Nem

1-pr

pr≈ 1/5274m

0Ft+kis öröm≈ 225 Ft

Nem nyernek

br zol s d nt si t bl zatban
Ábrázolás döntési táblázatban

*Ha Ft-ban számoljuk az örömöt, akkor a súlynak nincs sok szerepe, mert azt a Ft érték megállapításánál figyelembe tudjuk venni.

sszehasonl t s t bl zat s fa i
Összehasonlítás: táblázat és fa I.

Döntési táblázat

Döntési fa

esemény szemléletű

Könnyű figyelembe venni, hogy a világ bizonytalan, és a döntés eredményét később más események is befolyásolják.

 • tulajdonság szemléletű
 • Akkor célszerű, ha a döntés után már nincs más befolyásoló tényező.
sszehasonl t s t bl zat s fa ii
Összehasonlítás: táblázat és fa II.

Döntési táblázat

Döntési fa

Segíti a lehetséges események számbavételét

Segíti a döntést befolyásoló külső tényezők számbavételét

Többlépcsős döntési folyamatok is ábrázolhatók

 • Segíti a szempontok (krit.ok) figyelembevételét
 • Ráirányítja a figyelmet a szempontok összemérésének és a kimenetek értékelésének problémájára
a racion lis d nt s probl m i korl tai
A racionális döntés problémái / korlátai*
 • A probléma meghatározásából
 • A preferenciák (súlyszámok) működéséből
 • Megismerési korlátokból adódnak
 • *Egyik tábor (racionalisták) szerint ezek elvileg javítható problémák, másik (korlátozott racionalisták, irracionalisták) szerint elvi korlátok!
 • Általában csak korlátozottan racionális döntéseket hozhatunk!!!
korl tozott racionalit s
Korlátozott racionalitás
 • A korlátozottan racionális eljárás
  • nem maximalizál,
  • nem optimalizál, hanem
  • kielégítő megoldást keres.
 • Korlátozottan racionális döntési szabályok:
 • Pl. válaszd az első minden szempontot legalább alapszinten kielégítő megoldást!
 • Pl. Válaszd ki a legfontosabb szempontot, és keresd meg azt legjobban kielégítő megoldást, ha több van, dönts közöttük a második legfontosabb szempont alapján!
az erk lcsi d nt sek szempontjai
Az erkölcsi döntések szempontjai
 • Kik a cselekvők, és hogyan vesznek részt benne?
 • Kik a felelősök? Mik a hatalmi viszonyok?
 • Kik az érintettek, és hogyan érinti őket?
 • Hogyan lehet mindannyiukat bevonni a döntésbe?
 • Milyen kötelességeket (jogokat) (erkölcsi, szakmai) kell figyelembe venni?
 • Milyen értékek (személyes, szakmai) játszanak szerepet?
 • Milyen motívumaik, érdekeik vannak 1-3-nak? Milyen hasznok adódnak ezekből?
 • Milyen érzések, érdekek, értékek vezetnek engem?
 • Milyen döntési módszert alkalmazunk?
 • A döntés ellenőrzése az egyes etikai elméleteknél tanult kérdések szerint!
a racion lis erk lcsi d nt s elemei
A racionális erkölcsi döntés elemei
 • A racionális erkölcsi döntés
  • határpontokon alapuló kizárási feltételekből,
  • utilitarianizmusra épülő racionális döntési eljárásból (táblázatból/fából)
  • morális ellenőrzésből áll.
 • A nem a következmények értékére épülő (nem haszonelvű) erkölcsi szempontokat veszi 1. és 3. figyelembe.
 • 1.-t és 3.-t beépítjük a az előzőekben tanult általános racionális döntési eljárásba, így kapjuk a racionális erkölcsi döntés eljárást.
kiz r si felt telek
Kizárási feltételek
 • Az értékrendünk (erkölcsi és szakmai) és az erkölcsi elméletek bizonyos esetekben kizárási feltételeket adnak. (Nem csak ezek, hanem például az ár is adhat: Pl. ez a megoldás nem jó, mert olyan költséges, hogy azt senki nem fizeti meg.)
 • Kizárási feltételt adnak:
  • a kötelességek. Pl. nem szegem meg a BTK paragrafusait.
  • a folytonos kritériumokat adó értékek és etikai elméletek, ha kijelölünk határpontokat, amin nem megyünk túl. Pl. érték a minőség, néha engedni kell, de azt már nem vállalom, hogy a mű a tervezési élettartam előtt valószínűleg tönkremegy. Az utat nem lehet úgy megépíteni, hogy ne ártsunk az ott lakóknak, de nem alkalmazok olyan megoldást, amit én sem viselnék el.
 • A kizárási feltételek, megadják, hogy milyen szempontok és megoldások esetében nincs mérlegelés és kompenzáció. Milyen szempontok alapján, mely megoldásokat kell kizárni. Azokat a szempontokat, amelyekben van, a rac. döntési eljárásban vesszük figyelembe. (az erkölcsi szempontokat is!)
a racion lis d nt si elj r s alkalmaz sa erk lcsi k rd sekben
A racionális döntési eljárás alkalmazása erkölcsi kérdésekben
 • A racionális döntés utilitariánus keret, amely erkölcsi kérdésekre alkalmazható.
 • Minden cselekedetnek, megoldásnak van minden releváns szempontból valami haszna/ értéke minden egyes érintettre nézve, és összességében a legjobbat kell választani.
 • Mivel a morális értékelés személytelen, így bárkire meg lehet állapítani a szubjektív hasznosságokat. Ezért
  • alkalmazni kell az aranyszabály változatát: hogy érintene engem, ha ezt tennék velem
  • minden szempontot minden résztvevőre külön kell alkalmazni (a sorok megszorzódnak a résztvevők számával), és
  • az összességében legnagyobb hasznosságú alternatívát kell választani.
 • Feltételezi, hogy az emberek azonos súllyal szerepelnek, és a különböző emberek értékelései összehasonlíthatók.
a racion lis erk lcsi d nt si elj r s i
A racionális erkölcsi döntési eljárás I.*
 • A racionális erkölcsi döntés modellje:
  • Definiálja a megoldandó erkölcsi problémát! Pl: használjak-e fogamzásgátlót, milyent? Melyik a legjobb összességében?
  • A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy-kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult)
  • A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újrafogalamzása, pontosítása.
a racion lis erk lcsi d nt si elj r s folyt ii
A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) II.*
 • A racionális döntés modellje (folyt.):
  • Vegye számba az összes résztvevőt/érintettet!
  • Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Mindenki minden fontos kritériumát tekintetbe kell venni!)
  • Súlyozza a kritériumokat! (sil -- az i-ik kritérium súlya, az l-edik résztvevő számára)
a racion lis erk lcsi d nt si elj r s folyt iii
A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) III.*
 • A racionális döntés modellje (folyt.):
  • Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!)
  • Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (pmi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból)
  • Válassza ki azokat a kritériumokat, ahol meg lehet vagy kell adni kizárási feltételeket!
  • Adja meg a kizárási feltételeket, és törölje a kizárható alternatívákat!
  • Számítsa ki minden résztvevőre az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, összegezze ezeket, és válassza azt, amelyikben az összesített érték a legnagyobb! Hm -- az m-ik megoldás várható hasznossága: Hm= ∑ sil * pmi (összegezni i-re és l-re!)
  • Ellenőrizze a megoldást az alábbi ellenőrző kérdések segítségével!
a d nt st erk lcsi szempontb l ellen rz k rd sek i
A döntést erkölcsi szempontból ellenőrző kérdések I.
 • Megfelel az értékrendemnek? Összhangban van az értékeimmel?
 • Mi lenne, ha hasonló helyzetekben mindenki így tenne?
 • Elvileg lehetséges, hogy mindenki így tegyen?
 • E cselekedet mögött álló norma lehetne általános törvény?
 • Szeretném, ha mások hasonló helyzetben ezt tennék velem?
 • Mit szeretnék, mit tegyenek mások hasonló helyzetben (velem)?
 • Az érintettek hozzájárulnak tervem megvalósításhoz, szándékos aktív résztvevők benne, vagy csak passzív eszközök? (Minden érintettre vonatkozik a kérdés, nem csak a közvetlen résztvevőkre.)
 • Az adott cselekedet meg szeg-e a valamilyen kötelességet, valamilyen kategorikus normát? (általános erkölcsi norma, szakmai előírás, Etikai Kódex stb.)
a d nt st erk lcsi szempontb l ellen rz k rd sek ii
A döntést erkölcsi szempontból ellenőrző kérdések II.
 • Kialakulhatna-e közmegegyezés az adott cselekedet alapjául szolgáló norma körül?
 • Mit szólna a közösség a cselekedetemhez, ha nyilvánosságra kerülne (TV, sajtó, internet)? Elfogadható lenne a közösség számára? Megdicsérnének?
 • Mit szólnának a kollégák, mit szólna a szakma az eljárásomhoz, ha megtudnák? Elfogadható lenne számukra? Megdicsérnének?
 • Melyik lehetséges cselekedetnek, mi a valószínű következménye?
 • Melyik okozza ezek közül a legnagyobb valószínűséggel összességében a legtöbb jót és a legkevesebb kárt?
 • Ha valamilyen szabályt szegünk, akkor tényleg lényegesen több jó származik ebből, mintha betartanánk?
 • Milyen erényeket tükrözne a cselekedet?
 • Milyen jellemvonásokkal rendelkezők cselekszenek így?
 • Mit tenne egy általam nagyra becsült személy, a mesterem ebben a helyzetben? Mit szólna hozzá, ha megtudná, hogy ezt tettem?
feladat2
Feladat
 • Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket?
fogamz sg tl s1
Fogamzásgátlás
 • Kizáró feltételek:
 • Hasznosság számítása
 • Ellenőrzés
figyelem
Figyelem!
 • A racionális erkölcsi döntésnél a táblázatban az összes (fontos) érintett szempontjából értékelni kell a megoldásokat, azaz minden érintett minden fontos kritériumát fel kell venni, és azok szerint értékelni kell a megoldásokat! Másképpen: az összes érintett összesített várható hasznosságát kell maximalizálni. Ez jelenti azt, hogy mások szempontjait, érdekeit is figyelembe vesszük. (Pl.: A fogamzásgátlás példában a férfi és a nő szempontjából a megoldások értékelése külön soron szerepel. Tehát valójában a férfi és a nő szempontjából is kitöltjük a táblázatot.)
 • Ha fával ábrázoljuk, akkor pedig az összes kimenetet értékelni kell az összes (fontos) érintett szempontjából, és az egyes kimenetekhez ezek összegét, az összesített értéket kell beírni!
a racion lis d nt sek szerepe
A racionális döntések szerepe
 • A racionális erkölcsi döntési módszer szerepe:
  • Segítenek abban, hogy módszeresen figyelembe tudjuk venni és értékelni tudjuk a fontos tényezőket (intuitíve ezeket NEM tudjuk megtenni!), és ezért jobb döntéseket eredményez.
  • A résztvevőket ezzel lehet meggyőzni, hogy jó a döntés.
  • Ezzel lehet igazolni a döntést, ha szükséges.
az erk lcsi d nt sek
Az erkölcsi döntések
 • Az erkölcsi döntések (tegyem - ne tegyem, melyiket tegyem) általában:
  • Kontextuálisak
  • Általában korlátozottan racionálisak
  • Társas döntések
 • Az erkölcsi szempontok a döntést kétféleképpen befolyásolják:
  • Bizonyos dolgokat nem teszünk az adott szituációban
  • Az összességében jobbat próbáljuk meg tenni
a zh r l
A ZH-ról
 • Jövő héten ZH.
 • A dolgozat az 1-4. órák anyagát kéri számon. (Az 5. órát NEM!) A ppt-k megtalálhatók a www.filozofia.bme.hu címen a Mérnöketika tárgynál.
 • Az óráról készült videók elérhetők (ahogy készülnek) www.video.bme.hu címen.
 • Kérdések típusai:
  • Fogalmak meghatározása: Pl. Mit nevezünk erénynek?
  • Etikai álláspontok, kritikák bemutatása, összehasonlítása stb.: Pl. Ismertesse az erényetikák alapvető megállapításait! Milyen kritikák fogalmazhatók meg az tett-utilitarianizmussal szemben?
  • Alkalmazások: Pl. Szituáció leírása (mint fent) és a kötelesség-etika alapján döntse el, és indokolja, hogy mi lenne a helyes cselekedet! A szakszerű indoklás a lényeg!
 • Az értékelés az alapján történik, hogy mennyire pontos, szakszerű, teljes és lényegre törő a válasz.