etikai k dex n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etikai Kódex PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etikai Kódex

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Etikai Kódex - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Etikai Kódex. Az Etikai Kódex fogalma. Az Etikai Kódex

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etikai Kódex' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az etikai k dex fogalma
Az Etikai Kódex fogalma
 • Az Etikai Kódex

jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem általános) fogalmazású, a szemléletet és a gyakorlatot befolyásolni szándékozó, írásba foglalt és közzétett erkölcsi szabály és normagyűjtemény.

etikai k dex1
Etikai Kódex

Etikai Kódex = írásba foglalt normagyűjtemény

Fajtái:

 • Alapelveket megfogalmazó
 • Részletesen kidolgozott:
  • Érték ( vagy integritás) orientációjú
  • Jog megfelelés orientációjú
az etikai k dex szerepe
Az Etikai Kódex szerepe
 • Az Etikai Kódex kidolgozásának célja, hogy a szervezet (vállalkozás, intézet, közhasznú társaság, alapítvány, tudományos, műszaki-gazdasági célú egyesület stb.) fenntartsa és erősítse belső értékrendszerét.
az etikai k dex szerepe1
Az Etikai Kódex szerepe
 • Tartalmát a szervezet egyes tagjaira vonatkozó és magát a szervezetet, annak működését szabályozó erkölcsi normák képezik.
 • Az etikai kódex léte, elfogadása és tartalmi jegyeinek érvényre jutása befolyásolja a szervezet rövid és hosszabb tavú működését.
az etikai k dex tartalma
Az Etikai Kódex tartalma

Az Etikai Kódex magába foglalja az általános emberi, társadalmi és a szervezet sajátosságaihoz kötődő speciális magatartás jellemzőit. Így:

 • a kulturált magatartás munkahelyen elvárható szabályait;
 • az emberek közötti kapcsolatokban érvényesítendő általános etikai, erkölcsi normákat;
az etikai k dex tartalma1
Az Etikai Kódex tartalma
 • gazdasági etikai elvárásokat, amelyek a szervezet érdekei alapján meghatározottak;
 • a szervezetek belső viszonyrendszeréből fakadó elvárásokat;
 • a szervezet külső kapcsolatrendszerébe tartozókkal kapcsolatos magatartási előírásokat. (Ide tartoznak a partnerek, ügyfelek, versenytársak, állami és önkormányzati, valamint a különböző társadalmi és civil szervezetek.)
tartalmi jegyek
Tartalmi jegyek

Jellemzői:

 • Tartalma nem jelenthet újat.
 • Gyakorlatban működő, élő értékek, elvek.
 • Nem tartalmaz minden etikus és etikátlan cselekedetet.
 • Iránymutató.
 • A kódex szelleme hasson.
tartalmi jegyek1
Tartalmi jegyek

Tartalmaznia kell:

 • Az etikus magatartásmódot az alkalmazottakkal szemben.
 • A tulajdonos(ok) etikáját tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben.
 • Az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel, az állammal szembeni üzleti viselkedést.
 • A szponzorálási, támogatási politikát, a helyi közösségi értékek támogatását.
 • A környezettel szemben felelős magatartást.
az etikai k dex kidolgoz sa
Az Etikai Kódex kidolgozása

A kódex hatékonyságához 3 alapelvet kell figyelembe venni a kidolgozás során:

 • A részvétel elve
 • Az érvényesség elve
 • Hitelesség elve
az etikai k dex feladata
Az Etikai Kódex feladata
 • A szervezet belső értékrendszerének erősítése, a kötelező, de legalább elvárt magatartás megfogalmazása.
 • A küldetéstudat, a vevő szolgálatának megfogalmazása.
az etikai k dex feladata1
Az Etikai Kódex feladata
 • A belső és külső kapcsolatokban az egységes és kiszámítható magatartás kialakítása.
 • Vezetői döntésekben az etika hatásának érvényesítése.
 • Légkör alakítása, munkafeltételek, munkabiztonság megteremtése.
 • Image növelése.
etikai int zm nyek
Etikai Intézmények

Egy vállalati etikai program egymásra épülő építőkockái.

Típusai:

 • etikai kódex
 • etikai bizottság
 • vállalati krédó
 • etikai igazgató
 • etikai „forródrót”
 • etikai képzési programok
 • etikai v. társadalmi audit
etikai bizotts g
Etikai Bizottság

Feladatai:

 • A normabetartás folyamatos nyomon követése (monitoring funkció)
 • A normasértő alkalmazott elleni fellépés (szankcionális funkció)

Az ideális az lenne, ha a vállalat minden

szintjéről lennének benne képviselők.

az zleti etikai d jra m lt szervezet
Az Üzleti Etikai Díjraméltó szervezet:

az alkalmazottak számára biztonságos, emberi munkahelyi környezetet és munkafeltételeket teremt,

nem él vissza kiszolgáltatottságukkal, érdekképviseleteik véleményét figyelembe veszi, és tiszteletben tartja,

A munkavállalókat is etikus gondolkodásmódra ösztönzi, emberi értékek mentén motiválja őket.

leggyakoribb el fordul sai magyarorsz gon
Leggyakoribb előfordulásai Magyarországon:
 • nagy árbevétel, nyugati piaci értékesítés,
 • 500 főnél több foglalkoztatott,
 • a külföldi tulajdonrésszel rendelkező vállalatok,
 • Budapest,
 • Észak-Dunántúl.
 • Az Üzleti Etikai Díj korábbi nyertesei: Alcoa-Köfém Kft., a Styl Ruhagyár Rt., és a Westel Mobil Távközlési Rt.