Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

play fullscreen
1 / 3
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova
121 Views
Download Presentation
gin
Download Presentation

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova VY_52_INOVACE_158_rov a nerov. pohyb-otázky Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Tel: 487 829 220, fax 487 829 235

  2. XIV. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb – otázky a úkoly • Kdy můžeme říci, že těleso koná rovnoměrný pohyb? • Uveď alespoň tři příklady rovnoměrného pohybu tělesa. • Musí být rovnoměrný pohyb přímočarý? Řekni proč si to myslíš • Kdy těleso koná nerovnoměrný pohyb? • Uveď tři příklady nerovnoměrného pohybu.

  3. Odpovědi k otázkám a úkolům • Těleso koná rovnoměrný pohyb, když za stejné doby urazí stejné dráhy. • Eskalátor, pásový dopravník, otočný talíř v mikrovlnné troubě • Nemusí (např. talíř v mikrovlnné troubě) • Těleso koná nerovnoměrný pohyb, když za stejné doby urazí různé dráhy • Automobil, který brzdí, nebo se rozjíždí, hozený míč, kámen vystřelený z praku