slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landelijke oefening “Waterproef” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landelijke oefening “Waterproef”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Landelijke oefening “Waterproef” - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Landelijke oefening “Waterproef”. Programmamanager TMO Ruurd Reitsma. Hurrican Gustav 270808. Hurricane Gustav. "We are going to hope for the best, but we're preparing for the worst," Bobby Jindal said Wednesday (270808). Governor Louisiana. Hurrican Gustav 270808.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Landelijke oefening “Waterproef”' - gilead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Landelijke oefening “Waterproef”

Programmamanager TMO

Ruurd Reitsma

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

hurrican gustav 270808
Hurrican Gustav 270808

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

hurricane gustav
Hurricane Gustav
 • "We are going to hope for the best, but we're preparing for the worst," Bobby Jindal said Wednesday (270808).
 • Governor Louisiana

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

hurrican gustav 2708081
Hurrican Gustav 270808
 • Mayor C. Ray Nagin issued the city's first mandatory evacuation order since Hurricane Katrina and said Hurricane Gustav was larger and more dangerous.
 • ¨You have to be scared!¨

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

31 august 2008
31 august 2008
 • Mandatory Hurricane Evacuation Is Ordered in New Orleans
 • City officials ordered everyone to leave New Orleans beginning Sunday morning - the first mandatory evacuation since Hurricane Katrina flooded the city three years ago - as Hurricane Gustav grew into what the city's mayor called "the storm of the century" and moved toward the Louisiana coast.

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

slide6

Taskforce management Overstromingen

 • de taskforce Management overstromingen is eind 2006 door het kabinet ingesteld
 • de reden was de veronderstelde onvoldoende organisatorische voorbereiding op (dreigende) overstromingen
 • de opdracht voor TMO is voor eind 2008 de organisatorische voorbereiding ‘op peil’ te krijgen

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

opdracht tmo
Opdracht TMO
 • Doen opstellen van realistische scenario’s
 • Bevorderen van de planvorming
 • Bevorderen van oefeningen + landelijke oefening
 • Opstellen risicocommunicatiestrategie
 • Invullen rol van waterbeheerders in veiligheidsregio’s
 • Doen samenstellen landelijk team van deskundigen
 • Doen opstellen van crisiscommunicatiestrategie
 • Doen opstellen van een nazorgstrategie
 • Bevorderen van oefeningen + landelijke oefening waterproef
 • Delen zijn bekend.
 • In relatie tot overstromingen is aanvullende actie nodig.

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

ergst denkbare overstromingsscenario s edo s
Ergst Denkbare Overstromingsscenario’s (EDO’s)
 • Legenda
 • Zone I Storm (>= windkracht 12) in Zuid Westelijke delta en Zuid Hollandse Kust
 • Zone II Storm langs de Hollandse Kust (>= windkracht 12)
 • Zone III Storm (> windkracht 10/11) in het IJsselmeergebied, de Vecht- en IJsseldelta
 • Zone IV Storm (> windkracht 12)in het Waddengebied
 • Zone V Afvoer en storm (>windkracht 6 tot 7) op de rivieren
 • Zone VI Storm (> windkracht 10/11) en relatief hoge afvoer (>10 000 m3/s te Lobith) in het overgangsgebied

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

ergst denkbare overstromingsscenario s
Ergst Denkbare Overstromingsscenario’s

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

slide10

Opdracht TMO en hoofddoelstelling WATERPROEF

 • Aantonen dat de betrokken bestuurders en professionals in staat zijn om slagvaardig en efficiënt met elkaar samen te werken en de negatieve gevolgen van een overstroming maximaal te beperken.
 • Zij moeten bovendien in staat zijn condities te creëren om zo snel mogelijk de normale woon-, werk- en levenssituatie van de burgers te herstellen.

Overstroming is een ander soort ramptype!!

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

het bijzondere van het ramptype overstroming
Het bijzondere van het ramptype overstroming
 • Het ramptype overstromingen onderscheid zich van andere ramptypen door:
  • Omvang & effect (getroffenen, schade)
  • Opschaling Algemene bestuurlijke kolom is ‘Top down’ in plaats van ‘Bottomup’
  • Opschaling Waterkolom blijft ‘Bottomup’
  • Noodzaak voor boven- en interregionale coördinatie
   • De organisatie wordt bepaalt door het effect
   • Bovenregionale coördinatie is meer maatwerk dan een wettelijk kader

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

doel eind 2008 op peil
Doel: eind 2008 ‘Op Peil’

Dat betekent:

 • Vereiste kennis beschikbaar
 • Bestuurlijke & Professionele structuur (effectgebied) ingericht
 • Regionaal plan gemaakt
 • Afstemming landelijke en (boven)regionaal zekergesteld
 • Leiding & Coördinatie in eigen regio op orde
 • Informatiemanagement effectief

Kortom:

 • We weten wat er gedaan moet worden en wanneer
 • We weten wie wat moet doen (en hoe er wordt samengewerkt)
 • Het is transparant en we hebben het geoefend

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

het bijzondere in de planvorming bij overstromingen
Het bijzondere in de planvorming bij overstromingen
 • Waarschuwingstijd en reactietijd in balans brengen
 • Omslag van reactieve naar pro-actieve opschaling
 • Het te verwachten effect zichtbaar maken in het waterbeeld (zonering)
 • Contingency planning vertalen naar de werkelijke situatie
 • Het doen met de middelen die voorhanden zijn en tijdig kunnen worden verkregen
 • Maatregelen nauwgezet in de tijd plannen; de toets blijft het veiligheid brengen van mensen

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

verwachtingen aan voorbereiding regio s
Verwachtingen aan voorbereiding regio’s
 • Regio’s bereiden zich voor in de eigen regio op meerdere situaties
 • Regio kan omgaan met schaarste en vraagt om benodigde middelen
 • Regio’s informeren het Rijk en vice versa
 • Regio’s blijven verantwoordelijk binnen de regio
 • Rijk coördineert de bovenregionale behoeftes en prioriteert bij schaarste, het Rijk stelt kaders
 • Alleen Minister van BZK neemt evacuatiebesluit
 • Dominante rol waterbeheerders!!

provincie

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

samenwerking tussen waterbeheerder en veiligheidsregio

Dijkring X

VR II

VR I

Waterschap 1

Prov B

Waterschap 2

Prov A

VR III

Doc

Doc

Samenwerkingtussen waterbeheerder en veiligheidsregio

Bovenregionale afspraken met alle spelers: bindend voor allen!

Regionale afspraken: bindend voor gemeenten!

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

slide16

Dijkring 100 (regio Waterland)

“een notie van IEDEREEN”

Museum

Industriegebied

Energiecentrale

Militair complex

Tussenstation

Aardgas

3

Hoofdvaarweg

Gemeente-huis

Onderdoorgang

A27

2

Elektriciteits-station

Drinkwater-zuiverings-installatie

5

6

Verpleegtehuis

Jachthaven

4

Rechtbank

7

Kerk

Markt

Winkelcentrum

1

Ziekenhuis

Gemeentearchief

Kinderopvang

Regionale omroep

School

8

HBO- scholencomplex

Gevangenis

RCC

9

Glastuinbouw

Verdeelstation

Elektriciteit

 • Gebied ID
 • > 1m NAP; droog
 • -0,5tot +1 m boven NAP
 • -1m Onder NAP
 • Markant Verkeerskenmerk

Dierentuin

Spoorlijn

Telecom zendmast

zonering haaglanden
Zonering Haaglanden

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

effecten en bestuurbaarheid in crisis
Effecten en bestuurbaarheid in crisis…

Ministeries en ambassades staan onder water

Electriciteit valt uit; communicatie??

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

strategie neeltje jans werkt

Onveilig

Maatregelen

keteneffecten

Strategie: Neeltje Jans werkt!

Niet bereikbaar

Evac binnen 12 en 13

PCC operationeel??

Evac binnen 11

Niet bereikbaar

Noodopvang en vee

Evac via Schelde tunnel

Evac via A58

Sloegebied specifieke maatregelen

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

het kerndilemma ja nee evacueren
Het kerndilemma: ja/nee evacueren?
 • Eerste moment beslissen: T-96 plm 25% zekerheid
  • Ja= veel tijd scenario: vrijwillig en niet zelfredzamen
  • Niet zelfredzamen moeten nu in gang gezet worden
  • Nee= T-72 opnieuw beslissen ja/nee
 • Tweede beslismoment T-72 plm 40% zekerheid
  • Ja = 6 uur voor in gang zetten 30 uur voor de uitvoering
  • Niet zelfredzamen zijn probleem
  • Nee= responsfase redden/opvangen en bergen slachtoffers
   • Grote capaciteit respons noodzakelijk
   • Relatief veel slachtoffers accepteren….

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid

tenslotte
Tenslotte:

Vragen en/of suggesties?

Mini-Masterclass Nationale Veiligheid