het leerkansenprofiel in den haag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het leerkansenprofiel in Den Haag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het leerkansenprofiel in Den Haag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Het leerkansenprofiel in Den Haag - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Het leerkansenprofiel in Den Haag. Presentatie landelijke LEA conferentie 12 januari 2010 deelsessie 2, experimenten onderwijstijdverlenging Joke ten Berge gemeente Den Haag. Inhoud presentatie. Wat is het leerkansenprofiel? Doelstellingen Selectie scholen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het leerkansenprofiel in Den Haag' - matty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het leerkansenprofiel in den haag

Het leerkansenprofiel in Den Haag

Presentatie landelijke LEA conferentie 12 januari 2010

deelsessie 2, experimenten onderwijstijdverlenging

Joke ten Berge

gemeente Den Haag

inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Wat is het leerkansenprofiel?
 • Doelstellingen
 • Selectie scholen
 • Leerkansenprofiel is onderwijstijd
 • Subsidiekader
 • Invoering
 • Opbrengsten
 • Knelpunten
 • Nieuwe ontwikkelingen
drie brede school profielen in den haag
Drie brede school profielen in Den Haag

In Den Haag drie brede school profielen:

 • opvangprofiel
 • ontwikkelingsprofiel
 • leerkansenprofiel
 • Doelstellingen en doelgroepen profielen overlappen elkaar gedeeltelijk
 • Profielen kunnen gestapeld worden
wat is het leerkansenprofiel
Wat is het leerkansenprofiel?
 • Op brede scholen met het leerkansenprofiel wordt de onderwijstijd met minimaal zes uur per week verlengd
 • De extra leertijd is onderwijstijd
doelstellingen leerkansenprofiel
Doelstellingen leerkansenprofiel
 • Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden
 • Verbeteren leerprestaties in basisvaardigheden taal, rekenen en wereldoriëntatie
 • Versterken sociale competenties
 • Stimuleren talentontwikkeling
leerkansenprofiel verplicht
Leerkansenprofiel verplicht
 • Het leerkansenprofiel is verplicht voor de groepen leerlingen waarvoor de school het profiel invoert
 • Groeimodel is mogelijk
 • School bepaalt inhoud aanbod verlenging onderwijstijd
hoe werkt het leerkansenprofiel
Hoe werkt het leerkansenprofiel?
 • Scholen worden geselecteerd door gemeente
 • Scholen met minimaal meer dan 80% leerlingen met een leerlinggewicht
 • Selectiecriteria worden vastgesteld in overleg met schoolbesturen
selectieproces
Selectieproces
 • Selectie wordt uitgevoerd door externe procesbegeleider
 • Aanmelding geïnteresseerde scholen
 • Informatiebijeenkomst
 • Gesprek met team, directie en schoolbestuur
selectiecriteria
Selectiecriteria
 • Krachtige schoolleiding
 • Draagvlak team
 • Draagvlak ouders
 • Innovatief vermogen van de school
 • Geen andere ingrijpende veranderingen binnen de school, bijvoorbeeld nieuwbouw
voorbereiding
Voorbereiding
 • Scholen worden bij invoering intensief begeleid door externe procesbegeleider
 • Scholen krijgen voorbereidingstijd:

inhoudelijke voorbereiding

leerkansenprofiel is onderwijs, scholen moeten voldoen aan vijf wettelijke voorwaarden

vijf voorwaarden
Vijf voorwaarden
 • MR stemt in met verlenging onderwijstijd
 • Ouders zijn geraadpleegd
 • Inspectie van het Onderwijs is geïnformeerd
 • Schoolplan bijgesteld
 • Schoolgids vermeld invoering leerkansenprofiel
aantal scholen met leerkansenprofiel
Aantal scholen met leerkansenprofiel
 • 4 scholen in 1e tranche
 • Start schooljaar 2007 – 2008
 • 6 scholen in 2e tranche
 • Start schooljaar 2008 – 2009
 • 5 scholen in krachtwijken
 • Start in 2010
 • 5 scholen in 3e tranche
 • Start in 2011
subsidiekader leerkansenprofiel gemeente den haag
Subsidiekader leerkansenprofiel gemeente Den Haag

Drie subsidiecomponenten:

 • coördinatie (minimaal 0.5 fte), loopt op als school meer groepen start
 • startsubsidie (€2000,-- per groep)
 • vast bedrag per groep van 15 leerlingen (€12.000,--)
 • 0.25 fte ouderparticipatie
aanvullend op subsidiekader
Aanvullend op subsidiekader
 • Subsidie is lumpsum, scholen mogen schuiven tussen verschillende componenten
 • Scholen krijgen procesbegeleiding bij implementatie en uitvoering profiel
 • Scholen worden gefaciliteerd voor de invoering van het leerkansenprofiel
leerkansenprofiel in de praktijk
Leerkansenprofiel in de praktijk
 • School heeft regie
 • Bundeling middelen
 • Samenwerking (inhuur) externe partners; vakdocenten
 • Schoolsportcoördinatoren (Impulsregeling brede school)
 • Inzet eigen personeel
verschillende modellen
Verschillende modellen
 • Uitvoering leerkansenprofiel van 15:00 uur – 16:30 uur
 • Uitvoering leerkansenprofiel verspreid over hele schooldag;

integratie met regulier curriculum

 • Mengvormen
ontwikkeling leerkansenprofiel
Ontwikkeling leerkansenprofiel
 • Bij start profiel (2007) focus op ontwikkelen aanbod
 • Scholen maken ontwikkeling door
 • Visie school
 • Integratie met regulier curriculum
 • Taligheid aanbod sterk ontwikkeld
opbrengsten monitoring en evaluatie leerkansenprofiel
Opbrengsten: monitoring en evaluatie leerkansenprofiel
 • Effecten leerprestaties: nulmeting schooljaar 2008 – 2009
 • Snelle ontwikkeling scholen
 • Enthousiasme en grote betrokkenheid scholen
 • Knelpunt: kwaliteit vakdocenten (opleiding HCO)
knelpunten ontwikkeling leerkansenprofiel
Knelpunten ontwikkeling leerkansenprofiel
 • Bij integratie met regulier curriculum hebben scholen meer onderwijsruimte nodig
 • Pedagogisch-didactische kwaliteit vakdocenten
 • Scholen maken zich zorgen over continuïteit;

leerkansenprofiel vastgelegd in HEA tot 2014

 • Afstemming met buitenschoolse opvang
nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
 • Integratie regulier curriculum
 • Ontwikkelen doorlopende leerlijnen:

leerlijnen kunst en cultuur in voorbereiding

 • Verhoging kwaliteit vakdocenten:

opleiding

coaching door de scholen

nieuwe ontwikkelingen1
Nieuwe ontwikkelingen
 • Afspraak in HEA: uitbreiding aantal scholen tot 25 in 2012
 • Afstemming met BSO
afsluiting
Afsluiting
 • Vragen?
 • Contact?

gemeente Den Haag

Joke ten Berge

T: 070 – 353 36 57

 • Een bezoek brengen aan een leerkansenprofielschool?

Paul Kooiman, coördinator project leerkansenprofielscholen Den Haag, Sardes.

T: 030 - 2326200

bijlage 1 overzicht opvangprofiel
Bijlage 1: overzicht opvangprofiel
 • Doelstelling:

Dagarrangement voor kinderen,

combineren werk- en zorgtaken ouders

 • Doelgroep:

Kinderen van alle basisscholen

 • Vorm:

Uitvoering instellingen voor kinderopvang

 • Rol gemeente:

stimulerend en ondersteunend

bijlage 2 overzicht ontwikkelingsprofiel
Bijlage 2: overzicht ontwikkelingsprofiel
 • Doelstelling:

Vergroten ontwikkelingskansen kinderen

Versterken sociale competenties

Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Doelgroep:

Kinderen op achterstandsscholen

 • Vorm:

school werkt samen met welzijn en andere partners

 • Rol gemeente:

Stimulerend, ondersteunend, faciliterend

bijlage 3 overzicht leerkansenprofiel
Bijlage 3: overzicht leerkansenprofiel
 • Doelstelling:

Maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen

Intensief versterken van sociale competenties

Versterken betrokkenheid ouders bij school en samenleving

 • Doelgroep:

Kinderen op zware achterstandsscholen

 • Vorm:

Verlenging van onderwijstijd voor alle leerlingen van de school

School werkt samen met welzijn en andere partners

Tussen school en partners vindt organisatorische en inhoudelijke afstemming plaats

 • Rol gemeente:

Subsidiering verlenging onderwijstijd