Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_151. Lze je odvodit od příslušného uhlovodíku náhradou atomu vodíku hydroxyskupinou -OH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gil-navarro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám

Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_151


Hydroxyderiv ty

 • Lze je odvodit od příslušného uhlovodíku náhradou atomu vodíku hydroxyskupinou -OH.

 • Náhradou atomu vodíku přímo na aromatickém jádře vznikají fenoly, v ostatních případech hovoříme o alkoholech.

 • -OH skupina je vázaná na uhlíkový atom, z něhož vycházejí pouze jednoduché vazby, systém nesoucí násobnou vazbu se stabilizuje přesmykem.

Hydroxyderiváty

vinylalkohol

acetaldehyd

 • Nestálé jsou také systémy, ve kterých se nacházejí dvě nebo tři skupiny –OH vázané na jednom atomu uhlíku.

 • Na různých atomech uhlíku může být v molekule více –OH skupin, proto alkoholy a fenoly dělíme na jednosytné a vícesytné (dvojsytné, trojsytné..)


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

Příprava hydroxyderivátů atomu vodíku hydroxyskupinou -OH.

 • Alkoholy a fenoly se získávají rozdílnými způsoby.

Příprava alkoholů

1. Nejjednodušší alkoholy se získávají kvašením rostlinných šťáv obsahujících cukr.

glukóza

ethanol

2. Alkoholy můžeme připravit také adicí vody na nenasycené uhlovodíky. Reakce je katalyzovaná nejčastěji kyselinou sírovou.

H2SO4

H2O

Adice vody se řídí Zajcevovým pravidlem:

H2SO4


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

3. Dvojsytné alkoholy se připravují reakcí alkenů se zředěným roztokem KMnO4.

KMnO4, H2O

Příprava fenolů

 • Fenoly se mohou připravit přímo z aromatických uhlovodíků reakcí s kyselinou sírovou a následném alkalickém tavení vzniklé arylsulfokyseliny.

H2SO4

kys. benzensulfonová

NaOH

CO2, H2O

300 ˚C


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

Obecné vlastnosti hydroxyderivátů zředěným roztokem KMnO

 • Přítomnost –OH skupiny v molekule má vliv na rozpustnost hydroxyderivátů, nižší alkoholy jsou neomezeně mísitelné s vodou, vyšší jsou omezeně mísitelné a nejvyšší se s vodou nemísí.

 • Mohou tvořit vodíkové můstky, což je příčinou vyšších teplot varu než mají příslušné uhlovodíky.

 • Jsou to bezbarvé látky, čisté fenoly se na vzduchu barví do červena až hněda.

 • Nižší alkoholy mají narkotické účinky.

 • Alkoholy i fenoly jsou většinou jedovaté.

 • Vodík vázaný v hydroxylové skupině je kyselý. Více kyselé jsou fenoly, méně alkoholy.


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

Procvičování zředěným roztokem KMnO

Co je příčinou vyšších teplot varu hydroxyderivátů než mají příslušné uhlovodíky?

vodíkové můstky

Napište rovnicí adici vody na 2-methylpropen.

H2SO4

Jaké činidlo se používá při přípravě dvojsytných alkoholů?

zředěný roztok KMnO4


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

Jak se dělí hydroxyderiváty podle počtu –OH skupin? zředěným roztokem KMnO

na jednosytné a vícesytné

Napište rovnici přeměny glukózy na ethanol.

Jak se připravují fenoly?

Fenoly se mohou připravit přímo z aromatických uhlovodíků reakcí s kyselinou sírovou a následném alkalickém tavení vzniklé arylsulfokyseliny.

Které alkoholy nemohou trvale existovat, protože nejsou stálé?

Alkoholy s násobnou vazbou na uhlíku, na kterém je –OH skupina a s více –OH skupinami na jednom atomu uhlíku


Pou it literatura

 • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. zředěným roztokem KMnOChemie v kostce II.: Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997.

 • PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.

 • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.

Použitá literatura