Ministarstvo civilnih poslova bih sektor za obrazovanje
Download
1 / 16

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Updated On :

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje. PROJEKT “Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja”. Bolonjski proces. Jedinstven prostor visokog obrazovanja – 2010.godine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje' - gibson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministarstvo civilnih poslova bih sektor za obrazovanje l.jpg

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje

PROJEKT“Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja”


Bolonjski proces l.jpg
Bolonjski proces

 • Jedinstven prostor visokog obrazovanja – 2010.godine

 • Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u evropskoj regiji

  – tzv.Lisabonska konvencija 11.04.1997.godine

 • Bosna i Hercegovina je potpisala Lisabonsku konvenciju u julu

  2003.godine,a ratifikovala u januaru 2004.godine.

 • Obaveza država potpisnica Lisabonske konvencije je uspostavljanje

  i održavanje ENIC / NARIC centra


Enic naric centar l.jpg
ENIC – NARIC CENTAR

 • NARIC – Državni informativni centar za priznavanje

  (National Academic Recognition Information Centre), kao dio evropske

  mreže državnih informativnih centara za priznavanje ENIC

  (European National Information Centre);

 • Djelokrug svakog Državnog ENIC/NARIC centra su poslovi pružanja informacija o :

 • Priznavanju diploma, zvanja i drugih kvalifikacija stečenih u inostranstvu;

 • Obrazovnim sistemima država članica ENIC mreže, kao i

  obrazovnom sistemu države u kojoj se ENIC/NARIC centar nalazi;

 • Mogućnostima za studiranje u inostranstvu, kao i praktičnim pitanjima vezanim za akademsku mobilnost i ekvivalenciju kvalifikacija.


Enic centar bosne i hercegovine l.jpg
ENIC centar Bosne i Hercegovine

 • Osnivanje ENIC centra Bosne i Hercegovine je predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju, koji je u parlamentarnoj proceduri, pod nazivom –

  Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.


Projekat ja anje kapaciteta ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja l.jpg
Projekat “Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja”

 • Projekat je potpisan između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Austrijske razvojne agencije

  (Austrian Development Agency - ADA) 31.12.2004.godine.

 • Angažovanje tri saradnice za realizaciju definisanih ciljeva Projekta;


Glavni zadaci definisani projektom l.jpg
Glavni zadaci definisani Projektom

 • Jačanje saradnje Ministarstva civilnih poslova BiH sa univerzitetima i svim ministarstvima obrazovanjima u BiH

 • Saradnja sa Rektorskom konferencijom

 • Priprema za uspostavljanje Državnog informativnog centra i njegovom integrisanju u evropske mreže

 • Priprema učešća Bosne i Hercegovine na godišnjim ENIC/NARIC konferencijama

 • Priprema učešća Bosne i Hercegovine u Evropskom forumu visokom obrazovanju

 • Priprema za provođenje Lisabonske konvencije posebno u pogledu zaživljavanja evropskog sistema prenosa kredita (ECTS) i sistema ekvivalentnosti akademskih zvanja.Temeljni podaci o visokom obrazovanju u bosni i hercegovini l.jpg
Temeljni podaci o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

 • Upitnik o strukturi i organizaciji studija

 • Definisanje specifikacija za izradu softvera

 • Izrada softvera za buduću bazu podataka


Zahtjevi za provjeru vjerodostojnosti diploma l.jpg
Zahtjevi za provjeru vjerodostojnosti diploma

 • Zahtjevi za provjeru vjerodostojnosti diploma različitog nivoa obrazovanja

 • Svrha podnošenja zahtjeva

  - nastavak školovanja

  - zasnivanje radnog odnosa

 • Uspostavljanje saradnje sa ENIC centrima Srbije,Hrvatske,Švajcarske,

  SR Njemačke,Turske, Finske i Norveške


Upiti o visokom obrazovanju l.jpg
Upiti o visokom obrazovanju

 • Upiti o provjeri statusa visokoškolskih ustanova i stečenih kvalifikacija – nivo studija, dužina trajanja i prava koja daje stečeni nivo obrazovanja

 • Upiti o uslovima upisa i studiranja stranih studenata na univerzitetima u BiH

 • Koordinaciona uloga Ministarstva civilnih poslova BiH


Upiti me unarodnih organizacija l.jpg
Upiti međunarodnih organizacija

 • Upiti Savjeta Evrope,UNESCO-a,Međunarodne asocijacije studenta i dr.;

 • Upiti o strukturi obrazovanja u BIH,kretanju studenta u toku određenih akademskih godina po naučnim oblastima, statističkim podacima o broju studenata, nastavnika i saradnika po visokoškolskoj ustanovi, kao i o broju priznatih javnih i privatnih visokoškolskih ustanova


Registar normativnih akata u kontekstu priznavanja diploma l.jpg
Registar normativnih akata u kontekstu priznavanja diploma

 • Prikupljanje informacija o procesu priznavanja diploma uključujući relevantna zakonska akta

 • Istraživanje sporazuma relevantnih za priznavanje diploma


Slide13 l.jpg
Prezentovanje informacija o aktivnostima Projekta na zvaničnoj web adresi Ministarstva civilnih poslova BiH – www.mcp.gov.ba

 • Upoznavanje šire javnosti o radu i aktivnostima Projekta, kao i neophodnosti reforme visokog obrazovanja

  Ministarstvo civilnih poslova BiH

  Vilsonovo šetalište 10

  71 000 Sarajevo

  Tel. 033 655 339

  Fax 033 713 956

  Kontakt osoba – Svjetlana Biloš (svjetlana.bilos@mcp.gov.ba)


Uspostava internet linka sa enic naric mre om www enic naric net l.jpg
Uspostava internet linka sa ENIC – NARIC MRE zvaničnoj web adresi Ministarstva civilnih poslova BiH – ŽOM (www.enic – naric.net)

 • Uključivanje ENIC centra BiH u postojeću ENIC – NARIC mrežu, koja predstavlja sveobuhvatnu bazu o sistemu visokog obrazovanja u državama potpisnicama Lisabosnke konvencije


Studijske posjete i seminari l.jpg
Studijske posjete i seminari zvaničnoj web adresi Ministarstva civilnih poslova BiH –

 • Studijska posjeta ENIC centru Estonije i Finske u organizaciji Savjeta Evrope i Evropske komisije – avgust 2005.godine

 • Prvi i drugi regionalni ENIC trening u okviru zajedničkog Projekta Savjeta Evrope i Evropske komisije “Modernizacija menadžmenta i upravljanje kapacitetima Univerziteta u BiH” – avgust 2005.godine

 • Seminari i forumi koji tretiraju problematiku visokog obrazovanja

  (WUS Austria, Savjet Evropa i Evropska komisija, Univerzitet u Sarajevu)

 • Sastanci Radne grupe za visoko obrazovanje

 • Učešće u projektu Evropske komisije i Savjeta Evrope “Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini” i projektu Evropske unije

  “Razvoj institucija i kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini”


Hvala l.jpg
HVALA! zvaničnoj web adresi Ministarstva civilnih poslova BiH –