Za pred kolski odgoj i obrazovanje te op e obvezno i srednjo kolsko obrazovanje
Download
1 / 23

za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Nacionalni okvirni kurikulum. za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. OŠ Julija Benešića Učiteljica Kata Bagara -Radić. Nacionalni okvirni kurikulum. http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=16824 na stranicama MZOŠ Stranice 5.-28. općenito…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje' - kermit-maddox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Za pred kolski odgoj i obrazovanje te op e obvezno i srednjo kolsko obrazovanje

Nacionalni okvirni kurikulum

za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje

OŠ Julija Benešića

Učiteljica Kata Bagara-Radić


Nacionalni okvirni kurikulum
Nacionalni okvirni kurikulum

 • http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=16824

  • na stranicama MZOŠ

   Stranice

 • 5.-28. općenito…

 • 119.-131. Tehničko i Informatičko područje

 • 201.-210. učenici s posebnim potrebama, vrednovanje, ocjenjivanje…


 • Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

 • Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument u kojemu su prikazane sastavnice kurikulumskoga sustava: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.


Od samog prijenosa znanja

Razvoj kompetencija


Temeljne kompetencije za cjelo ivotno obrazovanje lisabonska deklaracija
Temeljne kompetencijeza cjeloživotno obrazovanje (Lisabonska deklaracija)

 • Komunikacija na materinskomu jeziku

 • Komunikacija na stranim jezicima

 • Matematička kompetencija i kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji

 • Digitalna kompetencija

 • Učiti kako učiti

 • Socijalna i građanska kompetencija

 • Inicijativnost i poduzetnost

 • Kulturna svijest i izražavanje


Dru tveno kulturne i odgojno obrazovne vrijednosti
Društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti

 • Znanje

 • Solidarnost

 • Identitet

 • Odgovornost


Odgojno obrazovni ciljevi l
Odgojno-obrazovni ciljevi (l)

 • Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

 • Razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta


Odgojno obrazovni ciljevi ll
Odgojno-obrazovni ciljevi (ll)

 • Promicati i razvijati svijest o hrvatskomu jezikukao bitnomu čimbeniku hrvatskoga identiteta, sustavno njegovati hrvatski standardni (književni) jezik u svim područjima, ciklusima i svim razinama odgojno-obrazovnoga sustava

 • Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim ljudskim pravima te pravima i obvezama multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i sudjelovanje u demokratskomu razvoju društva


Odgojno obrazovni ciljevi lll
Odgojno-obrazovni ciljevi (lll)

 • Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija

 • Osposobiti ih za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstuprema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća


Odgojno obrazovni ciljevi lv

_______ _ _________ ____________ _____________ ___________ _ ____________ _______

_________ _______ __ __________________

Odgojno-obrazovni ciljevi (lV)

 • Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnostu učenika

 • Osposobiti učenike za cjeloživotnoučenje


Struktura nok a razine
Struktura NOK-a: razine

 • Odgojno-obrazovne razine

  1. Predškolski odgoj i obrazovanje

  Ciklusi: 6.mj – 1.god; 1.god – 3.god; 3.god – 6,5.god

  2. Opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj

  školi

  Opći odgoj i obrazovanje odnose se na osnovnoškolsku razinu u cijelosti te na srednjoškolsku razinu u omjeru koji ovisi o vrsti škole. Opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi čine jednu cjelinu.


Struktura nok a ciklusi

______ _________ _______

___ ______ _ ______ _______ _____

____ ______ _ ______ _______ _____

____ ______ _ ______ _______ _____

______ ______ _ ______ ________ __________ _ ___________ _____ ___ _ ___________ ________ ___ ______ _______

Struktura NOK-a: ciklusi

 • Odgojno-obrazovni ciklusi

 • Prvi ciklus - I., II., III. i IV. razred osnovne škole.

 • Drugi ciklus - V. i VI. razred osnovne škole.

 • Treći ciklus - VII. i VIII. razred osnovne škole.

 • Četvrti ciklus - I. i II. razred srednjih strukovnih i umjetničkih škola, dok u gimnazijama obuhvaća sva četiri razreda.


Me upredmetne teme
Međupredmetne teme

1. Osobni i socijalni razvoj

2. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

3. Učiti kako učiti

4. Poduzetništvo

5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

6. Građanski odgoj i obrazovanje


Me upredmetne teme1
MEĐUPREDMETNE TEME

 • pridonosemeđusobnomu povezivanju odgojno-obrazovnih područja i nastavnih predmeta u skladnu cjelinu

 • razvijaju različite temeljne kompetencije učenika

 • obvezne u svim nastavnim predmetima i svi nositelji odgojnoobrazovne djelatnosti u školi obvezni su ih ostvarivati

 • važno je voditi računa o njima tijekom kurikulumskoga programiranja u jezgrovnome i diferenciranome dijelu

 • Škole imaju mogućnost razrađivati predložene međupredmetne teme i osmisliti načine nakoje će ih ostvariti.


Odgojno obrazovna podru ja op ega obveznoga i srednje kolskog obrazovanja
Odgojno-obrazovna područja općega obveznoga i srednješkolskog obrazovanja

 • jezično-komunikacijsko područje

 • matematičko područje

 • prirodoslovno područje

 • tehničko i informatičko područje

 • društveno-humanističko područje

 • umjetničko područje

 • tjelesno i zdravstveno područje


Djeca i u enici s posebnim odg obr potrebama
Djeca i učenici s posebnim odg.-obr. potrebama srednješkolskog obrazovanja

 • Djeca i učenici s teškoćama

  UKLJUČIVANJE

  Posebni, prilagođeni, individualizirani programi, itd.

 • Talentirana i darovita djeca i učenici

  PROGRAMI

  Akceleracija, obogaćivanje, mentorstvo, natjecanja, itd.


Ocjenjivanje i vrjednovanje u eni kih postignu a
Ocjenjivanje i vrjednovanje učeničkih postignuća srednješkolskog obrazovanja

 • Samovrjednovanje

  Razvijanje svijesti o vlastitim znanjima i kompetencijama

  Školske ocjene

  Razlikovanje (dijagnoza)

  Predviđanje (prognoza)

  Motivacija


Ocjenjivanje vrjednovanje
Ocjenjivanje, vrjednovanje… srednješkolskog obrazovanja

 • U 2., 3. i 4. ciklusu sve naglašenije brojčano ocjenjivanje, premda će usmeno praćenje i ocjenjivanje, kao svojevrsno tumačenje ocjene, i dalje imati važnost u razumijevanju ocjene, odnosno, vrjednovanju učenika.

 • (dovoljno – 2, dobro – 3, vrlo dobro – 4, izvrsno – 5).

 • Dovoljan- toliko da zadovoljava minimum

 • Dobar- ocjenjivač zadovoljan učenikovim postignućem,

 • Vrlo dobar - ispitivač zadovoljan iznad svojih očekivanja, odnosno da učenikovo postignuće zahtijeva isticanje kvalitete rada i uložena napora.

 • Izvrstan (odličan) - posebno istaknu originalnošću i kvalitetom svojega rada, uloženim naporom i čime sličnim što se ističe u odnosu na ostale

 • treba izbjegavati prečesto dodjeljivanje najviših ocjena jer se gubi pedagoški i dokimološki smisao i uloga školskih ocjena


Pra enje i vrjednovanje ostvarenja nok a
Praćenje i vrjednovanje ostvarenja NOK-a srednješkolskog obrazovanja

 • Vanjsko vrednovanje – državna matura i nacionalni ispiti

 • Samovrjednovanje odgojno-obrazovnoga rada


Kolski kurikulum
ŠKOLSKI KURIKULUM srednješkolskog obrazovanja

Zadaća mu je:

 • vidljiva konkretna povezanost zajednice učenika i nastavnika

 • polaziti od interesa učenika a ne se usmjeriti na pojedine predmete

 • izgradnja jedinstvenog profila škole

  = osobna iskaznica Škole


Informacijska i komunikacijska tehnologija ikt 1 i 2 ciklus 1 4 r i 5 6 r
Informacijska i komunikacijska tehnologija - IKT srednješkolskog obrazovanja1. i 2. ciklus (1.- 4.r i 5.- 6.r)

 • 1. Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

 • 2. Strojna i programska oprema računala

 • 3. Internet i mrežne usluge

 • 4. Obradba zvuka, crteža i slika

 • 5. Obradba teksta

  RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU RAČUNALA

 • 1. Osnove programiranja


Ikt 3 ciklus 7 i 8 r
IKT srednješkolskog obrazovanja3. ciklus (7. i 8. r)

 • 1. Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

 • 2. Strojna i programska oprema računala

 • 3. Internet i mrežne usluge

 • 4. Izradba računalnih prezentacija

 • 5. Izradba mrežnih stranica

 • IV. RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU RAČUNALA

 • 1. Osnove programiranja

 • 2. Proračunske tablice i baze podataka

 • 3. Interdisciplinarne primjene


Nacionalni okvirni kurikulum1
Nacionalni okvirni kurikulum srednješkolskog obrazovanja

 • http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=16824 na stranicama MZOŠ


ad