Download
osi modell n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSI Modell PowerPoint Presentation

OSI Modell

100 Views Download Presentation
Download Presentation

OSI Modell

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OSI Modell

 2. Az OSI (Open Systems Interconnection) modellje a különböző protokollok által nyújtott funkciókat egymásra épülő rétegekbe sorolja. • Minden réteg csak és kizárólag az alsóbb rétegek által nyújtott funkciókra támaszkodhat, és az általa megvalósított funkciókat pedig csak felette lévő réteg számára nyújthatja.

 3. Réteges felépítés szempontjai •  ellenállomások azonos rétegei között folyik a kommunikáció; • szomszédos rétegek között kapcsolódási pontok vannak definiálva, amelyeken keresztül az adatok az egyik rétegből a másikba kerülnek

 4. Kialakítás szempontjai • ne legyen sok, de ne legyen kevés réteg sem • hasonló jellegű feladatokat azonos réteg végezze • határaik könnyen definiálhatóak és határozottak legyenek • egy szint belső változása ne érintse a többit

 5. Protokoll rétegek • 7. Réteg: felhasználói réteg (applicationlayer) • 6. Réteg: megjelenési réteg (presentationlayer) • 5. Réteg: kapcsolattartásiréteg (session layer) • 4. Réteg: szállítási réteg (transportlayer) • 3. Réteg: hálózati réteg (networklayer) • 2. Réteg: adatkapcsolati réteg (data link layer) • 1. Réteg: fizikai réteg (physicallayer) adatküldés adatfogadás

 6. 1. Réteg: fizikai réteg (physicallayer) A fizikai réteg határozza meg, az eszközökkel kapcsolatos fizikai és elektromos specifikációt. Ebbe beleértjük az érintkezők kiosztása, és a kábel specifikációkat. Ezen a szinten a kezelt berendezések közé tartoznak a Hubok, hálózati adapterek. A fizikai réteg fő-funkciói: • felépíteni és lezárni egy csatlakozást egy kommunikációs médiummal. • részt venni egy folyamatban, amelyben a kommunikációs erőforrások több felhasználó közötti hatékony megosztása történik (pl.: kapcsolat szétosztás és adatáramlás vezérlés) • digitális adatok olyan jelátalakítása, ami biztosítja, hogy a felhasználó adatait a megfelelő kommunikációs csatorna továbbítani tudja. A jeleket vagy fizikai kábelen (pl.: réz vagy optikai szál) vagy rádiós kapcsolaton keresztül kell továbbítani.

 7. Adatkapcsolati réteg – Data-LinkLayer a 2. szint • A adatkapcsolati réteg biztosítja azokat a funkciókat és eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az adatok átvitelét két hálózati elem között. • Jelzi, illetve lehetőség szerint korrigálja a fizikai szinten történt hibákat is. • A használt egyszerű címzési séma fizikai szintű, azaz a használt címek fizikai címek (MAC= Media Access Control címek) amelyeket a gyártó fixen állított be hálózati kártya szinten.

 8. Hálózati réteg – Network layer a 3. szint • A hálózati réteg a kommunikációs alhálózatok működését vezérli. Megtervezi a forrás- és célállomás közti útvonalat. Az útvonal meghatározása történhet statikus, ritkán változtatható táblák segítségével, illetve a kommunikáció kezdetén is. • Felügyeli a csomagok forgalmát, hogy ne legyen torlódás, és tartalmazza az erre vonatkozó számlázást is. Több alhálózat összekapcsolását is a hálózati réteg végzi, ezért gondoskodnia kell az eltérő címzés, csomaghossz, átviteli sebesség különbségéből adódó problémák megoldásáról is. A hálózati rétegnek el kell rejtenie a szállítási réteg elől az alhálózat típusát és topológiáját. • Két alapvető alhálózat-szervezési filozófia van: az egyik az összeköttetés alapú és az összeköttetés mentes.

 9. Szállítási réteg – Transportlayer a 4. szint • A szállítási réteg biztosítja, hogy a felhasználók közötti adatátvitel transzparens legyen. A réteg biztosítja, és ellenőrzi egy adott kapcsolat megbízhatóságát. • Ez azt jelenti, hogy a réteg nyomon követi az adatcsomagokat, és hiba esetén gondoskodik a csomag vagy csomagok újraküldéséről.

 10. Viszonylati réteg – Session layer az 5. szint • A viszonylati réteg a végfelhasználói alkalmazások közötti kapcsolatot vezérli. • A megvalósított mechanizmus lehet egy- vagy kétirányú. • A mai OSI modellben a Viszonylati réteg a Szállítási rétegbe lett integrálva.

 11. Megjelenési réteg – Presentation layer a 6. szint • A megjelenítési réteg biztosítja az alkalmazási réteg számára, hogy az adatok a végfelhasználó rendszerének megfelelő formában álljon rendelkezésre. • A mai OSI modellben az Adatmegjelenítési réteg az Alkalmazási rétegbe lett integrálva. (A mai OSI ezért valójában 5 rétegű mivel a régi 7 rétegű modell 5. rétege a 4. illetve a 6. rétege a 7. rétegbe integrálódott.)

 12. Megjelenési réteg – Presentation layer a 6. szint • Feladata: • két számítógép között logikai kapcsolat létesítése • párbeszéd szervezése • vezérjel kezelés • szinkronizálás

 13. Alkalmazási réteg – Application layer a 7. szint • Lehetővé teszi hogy az alkalmazások elérhessék, használni tudják a hálózatok(at). • Széles körben igényelt protokollokat tartalmaz.

 14. Hálózati protokoll rétegek működése

 15. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 16. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 17. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 18. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 19. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 20. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 21. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben

 22. Hálózati eszközök működése az OSI rétegmodell-ben