Download
lagdelt modell n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lagdelt modell PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lagdelt modell

Lagdelt modell

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Lagdelt modell

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lagdelt modell A B Tema Tema Språk Språk Telefon Telefon Telefonnett

 2. PC og skriver Kontrollsignal ”Skriver klar” Data PC Skriver

 3. Applikasjon Applikasjon Presentasjon Presentasjon Sesjon Sesjon Transport Transport Nettverk Nettverk Link/Linje Link/Linje Fysisk Fysisk OSI modellen Protokoller Medium

 4. Nettverk Ruter B PC Nasjonale linjer LAN Ruter A Inter-nasjonale linjer Web-tjener Ruter D Nasjonale linjer Ruter C

 5. TCP/IP-suiten Applikasjon Applikasjon Transport Transport Protokoller Nettverk Nettverk Link/Linje Link/Linje Medium

 6. Klient/tjener med TCP/IP-protokoller Tjener Terminal Klient applikasjon applikasjon Tjener Klient appl.protokoll appl.protokoll Port Port TCP/IP TCP/IP

 7. TCP/IP protokollstakk Klient Tjener applikasjon applikasjon SMTP protokoll SMTP Klient SMTP Tjener Transport Protocol Data Unit TCP protokoll TCP TCP TCP segment IP protokoll IP IP IP Datagram Ethernett protokoll Device driver Device driver (Ethernett) frame / ramme Ethernett eller annet nettverk

 8. Tjeneste PDU Klient Tjener applikasjon applikasjon PDU – Protocol Data Unit SMTP Klient SMTP Tjener protokoll

 9. Innkapsling av PDU’er user data Tjeneste Application A-PDU user data header TCP T-PDU TCP-segment TCP header application data IP N-PDU IP datagram IP header IP data Ethernett driver Ethernett Ethernett Frame/ramme L-PDU Ethernett data trailer header Ethernett 46 - 1500 bytes

 10. Punkt-til-punkt eller stjernetopologi F G A B E A B D C

 11. Buss eller tretopologi A B C D E F Tre G H

 12. Ring topologi B C A D D Detalj F E

 13. HUB HUB

 14. Svitsj Svitsj

 15. Modemforbindelse DTE DTE DCE DCE Analoge data Analoge data Digitale data Digitale data Telenett Modem Modem

 16. Modem i kommandofase atz Modem Ekko Telenett Kommando atz Analog forbindelse

 17. Modem i datafase abcd Modem ekko demodulering Telenett modulering abcd digitale data Analoge data

 18. Flytkontroll Hastighet f.eks. 57600 bps Hastighet f.eks. 9600 bps DTE DTE DCE DCE Data Telenett Modem Flytkontroll

 19. Semipermanent hukommelse Semipermanenthukommelse Aktuelle innstillinger oppstart lagre hent fabrikk-innstillinger Fabrikk innstillinger

 20. Pluggtyper 25 pins 9 pins TxD TxD 2 3 RxD RxD 3 2 DSR DSR 6 6 DTR DTR 20 4 RI RI 22 9 RTS RTS 4 7 CTS CTS 5 8 CD CD 8 1 GND GND 7 5 Nullmodem DTE - A DTE - B Hunplugg Hunplugg

 21. ISDN tilkobling TE1 Telenett NT1 Passiv S-bus T- eller S-punkt

 22. Passiv S-bus TE1 NT1 B1 – datakanal 1 Logiskfremstilling B2 – datakanal 2 D - signaleringskanal Motta B1 B2 D B1 B2 D ”Elektrisk”fremstilling Send B1 B2 D B1 B2 D

 23. ADSL Høghastighets-kanal for nedlasting ADSL Medium hastighetdupleks ADSL Telenett ISDN eller analog telefoni Trådpar

 24. ADSL teknisk løsning ADSL modem Filter ADSL modem Telenett Ethernet ISDN

 25. CSMA/CD

 26. Lokalnettstandarder IEEE 802 Logical 802.2 – LLC – Loogical Link Control Link Link Control Medium Token Bus Token Ring FDDI CSMA/CD Access 802.4 802.5 (Token Ring) 802.3 Control Fysisk lag Baseband coax 10/100Mbps Twisted pair 1, 10, 100 Mbps Broadband coax 10 Mbps Optical fiber 100/1000 Mbps Broadband coax 1, 5, 10 Mbps Carrier Band 1, 5, 10 Mbps Optical fibre 5, 10, 20 Mbps Twisted pair 4, 16 Mbps Unshielded twisted pair 4 Mbps Optical fiber 100 Mbps

 27. IEEE 802.3 Ethernet rammeformat

 28. IEEE 802.2 LLC PDU

 29. Buss topologi for Ethernet Coax segment Bru Coax segment R Repeater

 30. Nettverksdesign med svitsj Filtjener 10 Mbps 10 Mbps 100 Mbps Svitsj

 31. Gigabit Ethernet 10 Mbps 100 Mbps Fast Ethernet hub Fast Ethernet svitsj 100 Mbps Gigabit Ethernet svitsj 1000 Mbps Filtjenere

 32. Bredbånds Ethernet

 33. Token Ring prinsipp

 34. Token Ring rammeformat

 35. FDDI arkitektur IEEE 802.2 LLC MAC - Medium Access Control SMT – Station PHY – Physical Management PMD – Physical medium dependant

 36. FDDI Dobbel ring Primærring Kortslutninger Sekundærring Brudd Tilkobling Tilkobling Ring før bruddet Ring etter bruddet

 37. IP - Ruter B Ethernet C A Token Ring FDDI IP Ruter

 38. Internettverk Tjener B applikasjon FTP Tjener TCP A C Klient Tjener applikasjon applikasjon IP FTP protokoll FTP Klient FTP Tjener Device driver IP protokoll TCP protokoll TCP TCP Ethernet RUTER IP protokoll IP protokoll IP IP IP FDDI protokoll Token ring protokoll FDDI Ethernet Token ring Device driver Device driver driver driver driver

 39. Innkapsling av IP-datagram Tjeneste Ethernet- adresser på lag 2 IP adresser på lag 3 TCP IP IP datagram IP header IP data Ethernet driver Ethernet Ethernet Frame/ramme Ethernet data trailer header Ethernet 46 - 1500 bytes

 40. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IP-adresser - format 158.38.60.240

 41. IP adresser - klasser Class A 0 7 bits netid 24 bits hostid Class B 1 0 14 bits netid 16 bits hostid Class C 1 1 0 21 bits netid 8 bits hostid Class D 1 1 1 0 28 bits multicast group Class E 1 1 1 1 0 27 bits reservert for fremtidig bruk 0 Class A Høgeste og laveste verdi på første tall i adressen 127 128 Class B 191 192 Class C 223 224 Class D 239 240 Class E 247

 42. IP datagram - format

 43. IPv6 Rammeformat 4 bytes - 32 bits Version Priority Flow label Payload length Next header Hop limit Source address16 bytes Destination address16 bytes

 44. IP rutingtabell Destinasjon Gateway Flagg Link Adresse til enten:– mottaksmaskineller– nettverk Her angisIP-adressen datagrammet skal sendes til Fysisk link datagrammet skal sendes på

 45. IP ruting PC ”alfa” Ethernet Ruter ”ether-a” ”gw-a” Modem Telelinje Unix ”beta” Modem ”gw-b” Ruter Ethernet ”ether-b”

 46. Transportlaget Program A Program B Åpne Vent Send Motta IP TCP Nettverk TCP IP Motta Send Lukk Lukk Klient Tjener Transportforbindelse

 47. Bruk av transportlaget Applikasjon Applikasjons-protokoll Applikasjons -protokoll Port TCP/UDP TCP/UDP -protokoll IP IP-protokoll Nettverksmedium

 48. Innkapsling av data Applikasjonsprotokoll data enhet UDP/TCPhode Transport data IPhode IP-data Linkhode Link data Linkhale

 49. TCP streams og segmenter A B Stream Stream Segmenter TCP TCP

 50. TCP protokoll dataenhet 16 bits IP-header Source port Destination port IP Sequence No packet Ack No TCP header TCP segment Length Res. Code Window Checksum Urgent pointer Options Padding TCP body data