sexuellt verf rbara infektioner sti l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sexuellt överförbara infektioner –STI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sexuellt överförbara infektioner –STI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

Sexuellt överförbara infektioner –STI - PowerPoint PPT Presentation


 • 750 Views
 • Uploaded on

Sexuellt överförbara infektioner –STI. Berit Hammas ST-läkare Klinisk Mikrobiologi Universitetssjukhuset MAS Teleborg 2005-09-01. STI = sexuellt överförbara infektioner. Värdens försvar mot STI/mikrobens strategi Allmänt om spridning av STI Anatomi Agens Patogenes Klinik Epidemiologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sexuellt överförbara infektioner –STI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sexuellt verf rbara infektioner sti

Sexuellt överförbara infektioner –STI

Berit Hammas

ST-läkare Klinisk Mikrobiologi

Universitetssjukhuset MAS

Teleborg 2005-09-01

sti sexuellt verf rbara infektioner
STI = sexuellt överförbara infektioner
 • Värdens försvar mot STI/mikrobens strategi
 • Allmänt om spridning av STI
 • Anatomi
 • Agens
 • Patogenes
 • Klinik
 • Epidemiologi
 • Diagnostik och behandling
normalflora vagina
Normalflora vagina

Anaerober ;

 • Laktobaciller
 • Bakteroides

Gram (-) stavar;

 • Klebsiella
 • Proteus
 • Pseudomonas

Gram (+) kocker;

 • Streptokocker
 • Stafylokocker
 • Corynebakterier
 • Actinomyces
 • Mycoplasma
normalflora
Normalflora
 • Framgångsrik kolonisatör hindrar ny.
 • Laktobaciller upprätthåller lågt pH
 • Antibiotikaterapi kan sänka nivån av laktobaciller vilket ger högt pH
 • Överväxt av Candida albicans (jästsvamp)
mikrobens strategi f r att undvika v rdens f rsvar 1
Värdens försvar

-slemhinna

-urinflöde

-fagocytos

-komplement

Mikrobens strategi

-specifik vidhäftning

-inducera eget upptag och transport

-ge obetydlig inflammation

-C3d receptor på mikroben binder C3b/d och reducerar fagocytos

Mikrobens strategi för att undvika värdens försvar (1)
mikrobens strategi f r att undvika v rdens f rsvar 2
Värdens försvar

-Antikroppar ffa IgA

-Cell-medierat immunförsvar

Mikrobens strategi

-Producera IgA proteas

-Antigen variation, reinfektion med ny typ

-Antigen variation inom individen

-Faktorer som ger ineffektivt cell-medierat svar

Mikrobens strategi för att undvika värdens försvar (2)
spridning av sti 1
Spridning av STI (1)
 • R= reproduktionstal = antal personer som en smittad smittar
 • R>1 = ökning= epidemi
 • R=1 = stabilt= endemi
 • R<1 = försvinner
spridning av sti 2
Spridning av STI (2)
 • R=b x c x d
 • b=sannolikhet för smitta vid kontakt
 • c=antal partners över tiden, ”contact rate”
 • d=duration av smittsamhet
hur kan man f rhindra spridning av sti
Hur kan man förhindra spridning av STI?
 • Ökad kondomanvändning
 • Lagstiftning. Smittskyddslag. Prostitutionslag.
 • Smittspårning eller screening med efterföljande behandling
 • Vaccination
terminologi
Terminologi
 • Incidens – andelen nya fall som uppträder i en sjukdomsfri population under en specificerad tidsperiod
 • Prevalens – andelen personer i en definierad population som vid en specifik tidpunkt har det utfall som studeras
terminologi exempel
Terminologi - exempel

Idag finns 3000 HIV-smittade i Sverige

Svar: prevalens

10 nya fall av hepatit B i Helsingborg

Svar: incidens

sexuellt verf rbara infektioner
Bakterier

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum

Trichomonas vaginalis

Hemophilus ducreyi

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma genitalium

Chlamydia trachomatis

Virus

Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV)

Humant papillomvirus (HPV)

HIV

Hepatit B (HBV)

Hepatit C (HCV)

HTLV-1

Humant herpesvirus 8 (HHV8) Kaposi´s sarkom

Sexuellt överförbara infektioner
sti incidens 2004 oavsett smittv g
STI - incidens 2004 oavsett smittväg

Chlamydia trachomatis

Humant papillomvirus (HPV)?

Hepatit C virus (HCV)

Hepatit B virus (HBV)

HIV

Neisseria gonorrhoeae

Treponema pallidum - lues

HTLV-1/2 - < 10 fall / år sedan 1996

Trichomonas vaginalis

Hemophilus ducreyi - mjuk schanker

Ureaplasma urealyticum ?

Mycoplasma genitalium?

Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV)?

Humant herpesvirus 8 (HHV8) Kaposi´s sarkom

sti incidens 2004 sexuellt verf rt
STI - incidens 2004 sexuellt överfört

Chlamydia trachomatis

Humant papillomvirus (HPV) – kondylom

Neisseria gonorrhoeae

HIV

Treponema pallidum - lues

Hepatit B virus (HBV)

Hepatit C virus (HCV)

HTLV-1/2 - < 10 fall / år sedan 1996

Trichomonas vaginalis

Hemophilus ducreyi - mjuk schanker

Ureaplasma urealyticum ?

Mycoplasma genitalium ?

Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV) ?

Humant herpesvirus 8 (HHV8) Kaposi´s sarkom ?

neisseriae gonorrhoeae gonorr agens patogenes
Neisseriae gonorrhoeae;Gonorré- agens, patogenes
 • Neisseriae gonorrhoeae (gonococcus) ger gonorré
 • Gram-negativ, pyogen diplokock
 • Ej kapslade, har pili och är icke-mobila
 • Pili=hårliknande utskott samt membranproteiner, outer membrane protein (OMP II) förmedlar vidhäftning till epiteliala och mukösa ytor.
 • >20 gener kodar för pili.
 • Antigen variation. Shuffling. Rekombinationer.
 • Återkommande infektioner i samma individ.
gonorr patogenes
Gonorré - patogenes
 • Pili och OMP II underlättar vidhäftning av gonokocker till epitelceller i uretra, rectum, cervix, farynx eller konjunktiva
 • Pili förhindrar fagocytos
 • Produktion av IgA proteas som klyver IgA
 • Rikligt med pus vid lokal infektion
 • Kronisk inflammation och fibros
 • Känsliga för upphettning och uttorkning
gonorr klinik
Gonorré - klinik
 • Kort inkubationstid (2-6 dagar)
 • Kvinnor oftare asymptomatiska
 • Purulent exudat och smärtsam miktion lättast att diagnostisera hos män; uretrit
 • Infektion i cervix,uretra och vagina
 • Salpingit, PID och fibros
 • 20% infertilitet efter gc-salpingit
 • Rektala infektioner, faryngit
 • Konjunktivit hos nyfödda
 • Septisk artrit
gonorr epidemiologi
Gonorré - epidemiologi
 • Ökning under 2003
 • 596 fall 2003. Ökning med 18% jfr 2002.
 • Högsta årssiffran på 10 år.
 • Ökning av heterosexuellt överförd infektion
 • Minst 3 olika ciproxinresistenta stammar cirkulerar i landet
 • 2004I: Ökningen bruten- ner 24%
 • Ej ovanligt med samtidig infektion med Chlamydia
gonorr incidens 1997 2005
Gonorré -incidens 1997-2005

Källa:Smittskyddsinstitutet

gonorr sexuell smitta 1997 2005
Gonorré –sexuell smitta 1997-2005

Källa:Smittskyddsinstitutet

gonorr diagnostik
Gonorré - diagnostik
 • Fynd av diplokocker i neutrofiler från uretraexudat
 • Odling
gonokocker resistensproblematik
Gonokocker - resistensproblematik
 • 15-20% betalaktamasproduktion
 • Ökande flourokinolonresistens ffa. i Sydostasien
 • Makrolidresistens
patientfall gonorr

Patientfall - gonorré

27-årig kvinna söker på STD-mottagning. Anamnes saknas på remissen. Chlamydia-PCR negativt. Gonokockodling positivt.

Resistensbestämning visar:

Påvisad betalaktamasproduktion

Resistens mot kinoloner

Resistensmekanism mot makrolider

Känslig för spektinomycin

Känslig för ceftriaxon

gonorr behandling
Gonorré - behandling

Behandling styrs av resistensbestämningen!

Inhemsk smitta: fluorokinolon (ciprofloxacin)

eller ceftriaxon.

Utlandssmitta: makrolid (azithromycin) eller aminoglykosid (spectinomycin)

chlamydia arter
Chlamydia arter
 • Chlamydia trachomatis
  • Serotyper
   • A-C; trachom, conjunktivit
   • D-K; STDs
   • L1-L3; Lymphogranuloma venerum
 • Chlamydia psittaci
 • Chlamydia pneumoniae (TWAR)
chlamydia agens patogenes
Chlamydia - agens, patogenes
 • Chlamydia organismer är intracellulära parasiter.
 • Förökar sig efter det att en elementarkropp (EB) tagits upp i en värdcell.
 • EB återfinns efter 9 -10 timmar i en cytoplasmatisk vakuol där den bildar retikulär kroppar (RB).
 • RB differentieras till nya infektiösa EB.
 • EB frigörs med cytolys och värdcellen går under.
chlamydia trachomatis klinik
Chlamydia trachomatis - klinik
 • Ofta asymptomatisk
 • Asymptomatiska infektioner kan senare aktiveras och bli symptomgivande
 • Uretrit, epididymit, proktit, konjunktivit hos män
 • Uretrit/cervicit, endometrit, salpingit, konjunktivit hos kvinnor
 • Reaktiv artrit
 • Konjunktivit, pneumonit hos nyfödda
chlamydia incidens 1997 2005
Chlamydia -incidens 1997-2005

Källa: Smittskyddsinstitutet

chlamydia trachomatis epidemiologi
Chlamydia trachomatis -epidemiologi
 • 2003: 26 802 personer smittade. Ökning med 9% jfr 2002.
 • 2004 I: Ökar 28% jfr 2003.
 • 1/3 av fallen upptäcks pga. akut sjukdom, resten diagnostiserade via partnerspårning.
 • Påtaglig ökande klamydiaspridning i Sverige sedan >5 år tillbaka
chlamydia trachomatis diagnostik och behandling
Chlamydia trachomatisdiagnostik och behandling
 • Urin
 • PCR. 10 ml prov av första portionen efter 2 timmars blåsinkubation
 • Uretra/cervix pinnprov till PCR och/eller odling
 • Behandling: tetracyklin eller azitromycin
patientfall 1

61-årig man söker på vårdcentral pga. värk i pungen. Vid undersökning noteras rodnad samt ömhet över vänster bitestikel. Klinisk epididymit. Ingen STI-anamnes. Planerad antibiotika Ciproxin.

Differentialdiagnoser?

Urinvägsinfektion? Chlamydia? Mycoplasma?

Urinodling negativ.

Chlamydia trachomatis PCR positiv

Mycoplasma genitalium inte testat

Patienten svara bra på behandlingen och uppföljningsprov negativt för Chlamydia trachomatis

Patientfall 1
patientfall 2

Patientfall 2

18-årig kvinna söker på ögonklinikens akutmottagning. Symptom sedan 1 vecka; röd, svullen samt var- och tårflöde höger öga. Diagnos ensidig konjunktivit.

Aktuella agens?

Adenovirus. Chlamydia. Gonokocker (ffa barn)

Chlamydia trachomatis PCR positiv

Adenoviros PCR negativ

bakteriell konjunktivit
Bakteriell konjunktivit
 • Rodnad bindehinna (conjuktiva), dvs hornhinnan (cornea) ej affekterad
 • Varig sekretion
 • Oftast ensidig
patientfall 2 forts

Patientfall 2 forts.

Behandling: levofloxacin (Oftaquix ®) ögondroppar lokalt.

Ytterligare åtgärder?

Smittspårning. Provtagning på kvinnan

1 vecka senare testas uretra/cervixsekret för chlamydia och gonokocker:

Chlamydia trachomatis PCR positiv

Neisseria gonorrheae odling negativ

mycoplasma genitalium
Mycoplasma genitalium
 • Isolerades första gången 1980 från 2 av 13 män med uretrit
 • Tillhör familjen Mycoplasmataceae:
 • Familjen har två genus: Mycoplasma

Ureaplasma

 • Små bakterier, 0.1 - 0.3 µm
 • Saknar cellvägg => pleomorft utseende
mycoplasma genitalium45
Mycoplasma genitalium
 • Cellmembranet innehåller sterol
 • Kan passera membran 0,45 µm
 • Fakultativt anaeroba
 • Rörliga
 • Kemotaktiska
 • Cytoskelett
 • Saknar flageller
 • Litet genom – 580 kb, 470 gener
mycoplasma genitalium symtom
Mycoplasma genitalium-symtom
 • Sveda vid miktion
 • Flytning från uretra/vagina
 • Asymptomatisk

Komplikationer

 • Äggledarinflammation? (=salpingit) Bitestikelinflammation? (=epididymit)
 • Båda tillstånden kan leda till sterilitet
patientfall 3

Patientfall 3

23-årig man söker STI-mottagning med uretritbesvär. Urinprov.

Agens?

C.trachomatis PCR negativ

M.genitalium PCR positiv

Söker 6 månader senare med samma symptom. Uretrasekret.

Agens?

C.trachomatis PCR positiv

M.genitalium PCR negativ

mycoplasma genitalium f rekomst
Mycoplasma genitalium- förekomst
 • Malmö – diagnostik sedan början av 2005.
 • 3-4% positiva bland chlamydiatestade kvinnor => hälften så vanligt som chlamydia
 • Andra studier talar för 6% hos personer med uretrit/cervicit
 • Okänt antal asymptomatiska fall
sammanfattning statistik malm m genitalium och c trachomatis
Sammanfattning statistik Malmö M. genitalium och C.trachomatis
 • Provtagning, kvinnor > män
 • Urinprov vanligast oavsett kön/agens
 • Frågeställning Chlamydia vanligare än M. genitalium
 • Procentuellt fler positiva män än kvinnor
 • Högt positivt utfall vid specifik förfrågan M. genitalium
 • Chlamydia vanligare än Mycoplasma
 • Ingen ökning som ses i resten av landet avseende Chlamydia
mycoplasma genitalium provtagning
Mycoplasma genitaliumProvtagning
 • Urin-första portion
 • Cervixsekret
 • (Uretrasekret)
mycoplasma genitalium diagnostik
Mycoplasma genitaliumDiagnostik
 • PCR – genen för vidhäftningsproteinet (MgPa)
 • Odling kräver specialmedium; långsamväxande
 • Serologi – korsreaktion med M. pneumoniae
mycoplasma genitalium54
Mycoplasma genitalium
 • Första portionen urin bättre än uretrasekret
 • Stor studie, jämförde provtagningslokal
 • STI-klinik; 1856 män; 753 kvinnor
 • Jensen et al., Sexually Transmitted Disease, 2004
patientfall 4

Patientfall 4

18-årig man söker på ungdoms-mottagningen för klåda i uretra. Inga miktionsträngningar.

Kompletterande anamnes?

Agens?

C.trachomatis PCR positiv

M.genitalium inte testat

patientfall 5

Patientfall 5

19-årig kvinna söker på vårdcentral pga. intermittenta UVI-symptom sedan några månader. Pojkvännen har fått M. genitalium - diagnos

Differentialdiagnoser? Provtagning?

UVI. Uretrit.

Urinodling visar grampositivt blandflora.

M.genitalium PCR positiv

mycoplasma genitalium behandling
Mycoplasma genitalium, behandling
 • Azitromycin – 500 mg första dagen, därefter 250 mg/ dag i 4 dagar
 • 70% läkte inte ut infektionen på tetracyklinbehandling (Falk et al, 2003)
c trachomatis ct j mf relse med m genitalium mg
Likheter

Sexuellt överförbar

Uretrit/Cervicit

Asymptomatisk infektion vanlig

Skillnader

Mg lyder inte under smittskyddslagen

Uppåtstigande infektioner med Ct

Mg läker inte ut på tetracyklin

Mg lyder inte under smittskyddslagen

Möjligen kortare inkubationstid för chlamydia

C.trachomatis (Ct) jämförelse med M.genitalium (Mg)
treponema pallidum syfilis agens patogenes
Treponema pallidum: Syfilis: agens,patogenes
 • Treponema pallidum = spirochet
 • Spirocheter är långa, mobila, gramnegativa bakterier med karakteristisk korkskruvsliknande eller helikal form
 • Kan röra sig genom ytor med hög viskositet
 • Sprids via sex. Kommer in i kroppen via sår eller skada i hud eller slemhinnor. (kan ge kongenital infektion)
 • Överlever ej utanför kroppen, mkt känslig för uttorkning, värme och desinfektion
 • Flera stadier. Förökar sig mycket långsamt.
syfilis patogenes klinik
Infektion

2-10 veckor

Primär chanker

Primär syfilis

Förstorade lymfkörtlar (lgl), spontan utläkning

Lokal Treponema pallidum förökning

Proliferation av Treponema pallidum i regionala lgl

Syfilis: patogenes, klinik
syfilis patogenes klinik61
Sekundär syfilis

Influensaliknande symtom, muskelvärk, huvudvärk, utslag, feber

Latent syfilis

3-30år senare

Tertiär syfilis

Neurosyfilis, cardiovaskulär syfilis

Förökning. Lesioner i lgl, lever, leder, muskler, hud och mukosa

Treponema pallidum sovande i lever (?), mjälte

Reaktivering (40%)

Fortsatt spridning och invasion

Gummas i huden,ben,testiklar

Syfilis:patogenes,klinik
syfilis incidens 1997 2005
Syfilis- incidens 1997-2005

Källa: Smittskyddsinstitutet

syfilis smittsamhet
Syfilis - smittsamhet
 • Sexuell smitta vid ”tidig syfilis”, dvs. inom 2 år efter smittotillfället
 • Vid ”sen syfilis” sällan kontaktsmitta
 • Vertikal smitta:
  • Via placenta
   • Primär/sekundärstadiet: 75-100% överföring
   • Sen latent och tertiärstadiet: 10% överföring
  • Vid förlossning
treponema pallidum syfilis
Treponema pallidum - syfilis

Källa: Smittskyddsinstitutet (SMI)

t pallidum
T.pallidum
 • Nästan alla fallen bland kvinnor och män med okänd smittväg var diagnostiserade inom flyktinghälsovården. Flera av dessa hade sen latent (icke smittsam) syfilis och bland dem kan även ingå fall av närbesläktade icke-veneriska treponematoser som inte går att skilja serologiskt från sen syfilis och som förekommer endemiskt i tropikerna.
syfilis diagnostik och behandling
Syfilis - diagnostik och behandling
 • Mikroskopi – stadium 1 och 2
 • PCR – stadium 1 och 2
 • Serologi
  • Ospecifika tester
   • WR – Wassermans Reaktion
   • VDRL – Venereal Disease Research Laboratory
   • RPR – Rapid Plasma Reagin
  • Specifika Treponema pallidum-tester
   • TPPA/TPHA – Treponema Pallidum Particle/Hem Agglutination
   • ELISA – IgM respektive IgG

Behandling: Procainpenicillin i.m. 10/15 dagar

patientfall syfilis 1

Patientfall –syfilis (1)

44-årig man söker på VC för utslag och sår i munhåla och på penis samt heshet.

Syfilisserologi visar:

WR 480

VDRL 2

TPPA positivt

ELISA IgM och IgG positivt

Talar för aktiv syfilis.

patientfall syfilis 2

Patientfall –syfilis (2)

Penicillinbehandling påbörjas. Provtagning 1 månad senare visar samma resultat. Ytterligare 2 månader senare ny serologi:

WR 120

VDRL 4

TPPA positivt.

Ett halvår efter påbörjad behandling:

WR 30

VDRL 4

humant papillomvirus hpv
Humant Papillomvirus (HPV)
 • Vanlig infektion hos den unga kvinnan. De flesta infektioner läker ut spontant.
 • Kronisk infektion med onkogena typer ger ökad risk för bestående cellförändringar/ förstadier till cervixcancer
 • HPV-positiva kvinnor har 100-1000 gångers ökad risk att ha cervixcancer
 • Orsak även till andra sexuellt överförda cancerformer (vulva, vagina, penis, anus, och tonsillcancer)
cervixcancer livmodershalscancer
Cervixcancer (livmodershalscancer)
 • Vanligaste cancerformen hos unga kvinnor
 • I hela världen dör 190 000 kvinnor varje år; nästan 500 000 får sjukdomen
 • 500 nya fall av invasiv cervixcancer/år i Sverige
 • Gynekologisk hälsokontroll syftar till att förebygga cervixcancer genom att spåra och behandla dess förstadier
humant papillomvirus
Humant papillomvirus
 • Litet DNA-virus, saknar hölje, E1-7, L1,L2
 • 96 karakteriserade och numrerade typer samt ca 200 delvis karakteriserade typer som ej fått nummer ännu
 • > 40 olika typer infekterar anogenitalia
 • Spridning: Indirekt kontaktsmitta, sexuell smitta
 • Infekterar och replikerar i epiteliala celler

- epidermis: huden

- slemhinnan: genitalt och oralt

 • Inducerar epitelial proliferation = vårta, kondylom eller cellförändring
 • Virus livscykel är knuten till epitelial differentiering
gynekologisk h lsokontroll
Gynekologisk hälsokontroll
 • Cytologprov; smear
 • 800.000 prov/år
 • 23-50 år vart 3:e år, 50-60 år vart femte år
 • 5% atypiska celler
vaginalcytologisk provtagning
Vaginalcytologisk provtagning
 • Bakre fornix
 • Portio – transformationszonen
 • Endocervix – inne i cervixkanalen

Proven läggs alltid på objektglaset i ovan nämnda ordning. Nederst födelsedata och initialer.

hpv smittsamhet och spridning
HPV- smittsamhet och spridning
 • 2/3 som exponeras blir smittade
 • 10% symptomgivande
 • 1% av befolkningen 15-45 år har exofytiska kondylom
 • 10-15% subklinisk infektion
 • Smittspridning via sexuell kontakt
sexuellt verf rda hpv
Sexuellt överförda HPV

Tydlig uppdelning i

Benigna typer: HPV 6,11 m fl : orsakar kondylom

Onkogena typer: HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 m fl: orsakar cellförändringar-förstadier till cancer som upptäcks vid gynekologisk hälsokontroll

hpv klinisk bild
HPV – klinisk bild
 • Exofytiska genitala vårtor (kondylom)
  • Spetskondylom, papulösa, maculösa
 • Platta kondylom /subklinisk HPV
  • 3-5% HAc + förstoringsglas
 • Kosmetiskt störande
 • Klåda, sprickor, dyspareuni
 • Predisponerande faktorer
jfr onkogena och benigna hpv
Typ 16,18,31,33,45,52,58

I ca 95% av cancrar

E6 binder p53 och katalyserar dess degradering

E7 binder Rb och inaktiverar Rb

Liten lytisk virusproduktion

Transformation

Typ 6,11,42

I <0.1% av cancrar

E6 binder endast svagt till p53

E7 binder inte Rb

Påtaglig lytisk virusproduktion

Jfr onkogena och benigna HPV
humant papillomvirus hpv83
Humant Papillomvirus (HPV)
 • Kvinnor som ej har HPV påvisbart i livmoderhalsslemhinnan har mycket liten risk att utveckla livmodershalscancer, även om cellförändringar påvisats vid den gynekologiska cellprovtagningen
hpv diagnostik och behandling
HPV - diagnostik och behandling

Diagnostik

 • PCR på borstprov eller biopsi
 • Okulärbesiktning

Behandling

 • Behandla annan genital infektion
 • Mot genitala vårtor: Podofyllotoxin, kryokirurgi, laser, triklorättikssyra, sax
 • Mot cellförändringar: Konisering, laser, kryo
ureaplasma urealyticum
Ureaplasma urealyticum
 • Upptäcktes redan 1954, men blev först 1974 angivet som ett nytt genus och species U.urealyticum
 • Tillhör familjen Mycoplasmataceae liksom M.genitalium
 • Vanlig i sexuellt aktiv population
 • Icke-gonokock uretrit hos män
 • Post partum-feber och chorioamnionit
 • Orsak till infektionssten, liksom andra ureasproducerande bakterier proteus,klebsiella, pseudomonas, stafylokocker.
ureaplasma urealyticum forts
Ureaplasma urealyticum -forts
 • Polymerase Chain Reaction-Based Subtyping of Ureaplasma Parvum and Ureaplasma Urealyticum in First-Pass Urine Samples from Men With or Without Urethritis.Takashi Yoshida et al. Sexually Transmitted Diseases. July 2005.
 • Subtyper av U. urealyticum studerades hos 136 män. Alla var U.urealyticum positiva, 106 med uretrit och 30 män utan uretrit.
 • Resultat: Endast U. urealyticum subtyp1 påvisades oftare hos män med än utan uretrit.
 • Konklusion: U. urealyticum subtyp 1 (serovars 2, 5, 8, and 9) är associerat med NGU oberoende av C. trachomatis or M. genitalium.
trichomonas vaginalis
Trichomonas vaginalis

Tillhör protozoer.

Päronformad flagellat

Ovanlig i Sverige

Urogenital infektion av slemhinnan i vagina, vulva, uretra

Symptomgivande infektion hos män vanligt

Bidrar till alkalisering av vaginalfloran och man får också en blandkultur av anaerober som resultat. (Optimalt pH för växt = 6.0)

Djupt röda inflammerade slemhinnor och riklig skummande gulgrön, illaluktande flytning

trichomonas vaginalis wet smear
Trichomonas vaginalis – wet- smear
 • Diagnostik: direktmikroskopi (sensitivitet 75%)
 • Behandling: metronidazol 2 g x 1 (även partner)
 • Epidemiologi: screening för andra STI, 10-25% av kvinnorna dubbelinfekterade med chlamydia eller gonorré
haemophilus ducreyi
Haemophilus ducreyi
 • Orsakar chancroid (mjuk schanker)
 • Ulcus molle = mjukt sår
 • Stort problem i utvecklingsländer
 • Smärtande genitala sår, svullna lymfkörtlar som rupturerar => patognomont för chancroid
 • Epidemiologi:

- Stort problem i utvecklingsländer

- Vanligt hos AIDS-patienter

- Ovanligt i Europa.

- Enstaka importfall till Sverige, senast 2002.

 • Inte längre reglerad utifrån smittskyddslagen.
haemophilus ducreyi forts
Haemophilus ducreyi – forts.
 • Differentialdiagnoser:

- Lues

- Herpes simplex genitalis

- Lymfogranuloma venereum

 • Diagnostik:

- ofta klinisk diagnos

- i direktutstryk ses korta g- stavar i kedjor (streptobaciller)

 • Behandling:

- Azitromycin 1 g engångsdos.

- Erytromycin 500 mg x 4 x 7

- Ciprofloxacin 500 mg x 2 x 3