Bakteriella infektioner hos
Download
1 / 26

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade. Vanda Friman Infektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006. Organtransplantationer i Sverige. Organtransplantation - Sverige. Kidney Transplantation 10213 Liver Transplantation 1499

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakteriella infektioner hos organtransplanterade' - kira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Bakteriella infektioner hos

organtransplanterade

Vanda Friman Infektionskliniken

Sahlgrenska US/Östra

Göteborg

23/1 2006Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Organtransplantation - Sverige

 • Kidney Transplantation 10213

 • Liver Transplantation 1499

 • Pancreas Transplantation 414

 • Heart Transplantation 516

 • Lung Transplantation 346

 • Heart-Lung Transplantation 41

 • Small Bowel 14


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Bakteriella infektioner hos

organtransplanterade

Vilket organ?

Infektion hos donator?

Infektion hos recipient före Tx?

Vilken ab-profylax?

Suppression?


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Bakteriella inf.- donator

Sepsis, meningit, osv - ingen kontraindikation för donation om patogen och resistensmönster är kända och rätt ab-behandling har givits.

Aktiv Tbc, t. ex Tb-meningit är kontraindiserad

Multiresistenta bakterie - kontraindiserad


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

cyclosporine

tacrolimus

rapamycin

Steroider

Azatioprin, Mykofenalatmofetil

Basiliximab

ATG, OKT3, Rituximab


Infektioner efter organtransplantation
Infektioner efter organtransplantation

Bakt. inf.: sårinf.-sepsis-pneumoni-UVI-cholangit

Candida Aspergillus Pneumocystis

HSV

CMV

EBV, VZV, Adenovirus, Hepatit

Listeria, Toxoplasma

0

1

3

2

5

4

6

24

månader


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Bakteriella infektioner hos

organtransplanterade - IVA

 • Sepsis

 • Pneumoni (VAP)

 • UVI

 • SårinfektionBakteriella infektioner hos organtransplanterade

Levertransplantation - första veckorna

 • gall-läckage

 • rejection

 • sepsis

 • pneumoni

 • sårinfektion

 • UVI


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Pneumoni efter levertransplantation

 • Retrospektiv studie

 • 401 kons. pat 1998 -2001

 • 0-1 år efter Tx

 • 20 pat fick pneumoni

Aduen JF et al Mayo Clin Proc 2005;80:1303-6


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Gallvägsproblem - stenoser , sluge

Cholangit


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Levertransplantation

Empirisk antibiotika-behandling

Sepsis/cholangit

meropenem

imipenem

piperacillin/tazobaktam


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Artärtrombos 3-5%- gallsjöar/abscesser


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Njurtransplantation

urinläckage

avflödeshinder

lymfocele

nativa njurar

KAD


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Urinodling - njurtransplanterade

500 patienter 1996 - 2002

6-78 mån, mean 42

213 (42%) fick minst en UVI

E.coli 29%

Enterococcus 24

Staphylococcus 12

Klebsiella 10

Fungal 5

Pseudomonas 4

Chuang P et al Clin Transplant 2005;19:230


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Njurtransplantation

Empirisk antibiotika-behandling

Pyelonefrit/urosepsis

cefotaxim

ceftazidim

ciprifloxacin

(+ ev aminoglykosid)

Vid misstanke på Enterococcus spp

Ampicillin


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Lungtransplantation

- Nedsatt clearens av patogener pga nedsatt hostreflex

 • Nedsatt lymfdränage

 • Nedsatt mucociliär clearens

 • Förträngning vid anastomosen

 • Kontinuerlig exponering av graft för patogener

 • Överföring av patogener med donatorlungan

 • Recipient koloniserad med bakt

 • Kvarvarande nativ lunga -infektion, bronchiectasier

 • Immunsupression

 • Bronchiolitis obliterans


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Hjärt-lung och lungtransplantation Göteborg 900101-041231

Diagnoser transplanterade patienter n=247

CHD (Eisenmenger)n=26

Primär Pulmonell Hypertension (PPH) n=21

Cystisk Fibros (CF) n=19

Emfysem-KOLn=69

Idiopatisk lungfibros n=26

Sarcoidos n=6

Övrigt n=15

Retransplantation n=8

Emfysem-A1ATn=57

SU/SS, UL,UN


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

BAL

Pseudomonas aerugoinosa 22

Mögelsvamp 18

Jästsvamp 16

KNS 15

E. Faecalis 11

Enterobacter 11

S.aureus 10

Stenotrophomonas maltophilia 7

H. Influezae 6

H. Parainfluenzae 5

Klebsiella 4

Serratia 4

Acinetobactaer 2

SU, bakt lab/2004


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Lungtransplantation

>50% av inf. är bakteriella

 • - Pneumoni

 • - Pleurit

 • - Mediastinit

 • - Sepsis - från lungan, CVK


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Lungtransplantation

Blododlingar

176 pat - 1681 blododlingar

1992 - 1998

10,5% positiva

S. aureus

pseudomonas

candida

Palmer SM et al , Transplantation 2000;69:2360-6


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Lungtransplantation

Empirisk antibiotika-behandling

Pneumoni/sepsis

ceftazidim/meropenem/

piperacillin/tazobaktam/ciprofloxacin

+ ev aminoglykosidBakteriella infektioner hos organtransplanterade

Hjärttransplantation Göteborg 880101-041231

Diagnoser transplanterade patienter n=346

Ischemisk kardiomyopati (IHD) n=105

Kongenital (CHD) n=23

Hypertrof kardiom. (HCM )n=8

Myokardit n=9

Retx n=8

Klaffsjukdom (VHD) n=5

Övrigt n=10

Dilaterad kardiomyopati (DCM) n=178


Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

Hjärttransplantation -barn

332 pat från 22 centra mellan 1993 -1994

276 inf. episoder

60% bakteriella inf. -ffa. 1: månaden post Tx

74% av dessa - sepsis, pneumoni

Schowengerdt KO et al J Heart Transplant1997;16:1207-16