f sika areng f sikalise maailmapildi kujunemine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Füüsika areng. Füüsikalise maailmapildi kujunemine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Füüsika areng. Füüsikalise maailmapildi kujunemine

play fullscreen
1 / 30

Füüsika areng. Füüsikalise maailmapildi kujunemine

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Füüsika areng. Füüsikalise maailmapildi kujunemine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Füüsika areng. Füüsikalise maailmapildi kujunemine Rapla Täiskavanute Gümnaasium 2011 matefus.rtg 2011

 2. Tänapäeva füüsika Jaht uutele tehnoloogiatele. Jaht tõele. matefus.rtg 2011

 3. Tänapäeva füüsika matefus.rtg 2011

 4. Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN) matefus.rtg 2011

 5. Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN) matefus.rtg 2011

 6. Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN) matefus.rtg 2011

 7. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 8. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 9. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 10. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 11. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 12. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 13. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 14. Füüsika areng matefus.rtg 2011

 15. Keeruline maailmapilt matefus.rtg 2011

 16. Keeruline maailmapilt matefus.rtg 2011

 17. Keeruline maailmapilt matefus.rtg 2011

 18. Nähtamatu tegelikkus • Maailmapilt, milleni füüsikud on jõudnud, tugineb viimase 2500 aasta jooksul vormunud ideele. Inimesed kes istuvad Platoni koopas ei näe tegelikkust, vaid üksnes selle varjusid. Platoni koobas matefus.rtg 2011

 19. Nähtamatu tegelikkus • Klassikalise füüsika algusaaastatel mõõdeti asju mida me reaalselt nägime või tunnetasime. • Kvantfüüsika kasutuselevõtu tagajärjel on füüsika taas platonlik – me mõõdame ja arvutame, kuid jällegi puudub meil arvutuste taga olevatest kvantmehaanilisest tegelikkusest. • Teooria toimib iga kord, kui me sellega katsetame ja katse õnnestub, kuid sellega see justkui kinnitab meile, et tegelikult näeme me sügavama reaalsuse varjusid. matefus.rtg 2011

 20. Ebatõene tegelikkus • Füüsika suutmatusest selgitada meid ümbritsevat maailma on mitmeid lugusid. • Kimalase lennu kirjeldamine matemaatiliste mudelitega näitas, et kimalane ei saagi lennata. • Põhjuseks oli vale mudeli valik – kimalase tiibu võrreldi lennuki tiibadega. • Kimalase lennu kirjeldamiseks on vajalik keerukat mudelit ja suurt arvutivõimsust. • Kimalase lennu võimalikkus tõestati füüsikas veidi rohkem kui 20 aastat tagasi. matefus.rtg 2011

 21. Moonutatud tegelikkus • Kera kujutis tasapinnal, millel kõik vahekaugused oleks täpselt edasi antud, ei ole matemaatiliselt võimalik. • Sellepärast on kõikidel taspinnalistel kaartidel pooluste ümber olevad alad tugevasti moonutatud. matefus.rtg 2011

 22. Moonutatud tegelikkus • Ei ole sellist mudelit, mis kirjeldaks korralikult meid ümbritsevat hiiglaslikku Universumit. • Tänapäeval on palju häid mudeleid meid ümbritseva maailma väikeste osade jaoks. • Praeguseni pole õnnestunud luua universaalset mudelit kogu hiiglasliku Universumi jaoks . • TOE (theori of everythig) matefus.rtg 2011

 23. Mudelid. Mis ja milleks? Tundmatut uurides peame kasutama juba tuntud ettekujutusi ja tõdesid. Mudel on lähend tegelikkusele. Mida lähem, seda parem mudel. Milline on elevant?

 24. Nagu madu – nii ütleb see, kes londist kinni hoiab

 25. Nagu puu – nii ütleb see, kes jalast kinni hoiab

 26. Nagu mägi – nii ütleb see, kes elevandi seljas istub

 27. Milline on elevant? Nagu kõver oda – nii ütleb see, kes kihvast kinni hoiab Nagu hiigelsuur lehvik – nii ütleb see, kes kõrvast kinni hoiab Nagu köis – nii ütleb see, kes sabast kinni hoiab

 28. Mis on mudel? • Mudel on teaduslikus uurimistöös kasutatav objekti lihtsustatud konstruktsioon,kus ei arvestata uuritava objekti kõiki omadusi, vaid ainult osa neist • Mudel on lähend tegelikkusele. Mida lähem, seda parem mudel. • Mudel peab olema parasjagu nii keerukas kui uuritava selgitamiseks vaja on • Mudel peab olema paindlik

 29. Mudelite kasutamine • Mudel on mingi keeruka seadme või nähtuse lihtsustatud jäljendus. • Mudelid luuakse kui reaalse objekti või probleemi uurimine on kas • võimatu • keerukas • kulukas