fiscale en sociaal rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling. Yves Coemans Attaché Studiedienst Gezinsbond. Studiedag “Bilocatie als kans? Verschillen in visie” Bemiddeling vzw. 29 november 2006. Enkele cijfers (NIS). Toenemend belang echtscheiding met onderlinge toestemming

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling' - geordi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fiscale en sociaal rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling

Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling

Yves Coemans

Attaché Studiedienst Gezinsbond

Studiedag “Bilocatie als kans? Verschillen in visie”

Bemiddeling vzw

29 november 2006

slide2

Enkele cijfers (NIS)

 • Toenemend belang echtscheiding met onderlinge toestemming
 • 3 op 4 echtscheidingen in België (2000-2002)
 • tot 81 % in Vlaanderen
 • Nieuwe trend: samenlevingscontracten
 • Periode 2000-2006: 50.000 wettelijke samenlevingen (30.000 in 2005)
 • Maar: 1 of 5 al opnieuw uit elkaar (onderschatting)
slide3
Toenemend aantal (echt)scheidingen
 • In driekwart van de scheidingen kinderen betrokken

 Almaar meer kinderen opgevoed op twee locaties

 Vele vragen van ouders

 Discussies tussen ex-partners

 • Wie betaalt welke opvoedingskosten?
 • Wie krijgt welke overheidsondersteuning?
 • Hoe onderhoudsgeld berekenen?
slide4

Minimumkost van een kind

Extra inkomen dat een gezin met een

basisinkomen per kind zou moeten krijgen

om dezelfde welvaart te behouden

als een kinderloos koppel met hetzelfde inkomen

inbegrepenalle basiskosten om een kind groot te brengen

behalvespecifieke kosten: Kinderopvang Onderwijs

Extra (medische) kosten

Minimumkost stijgt met de leeftijd

Minimumkost verdubbelt tussen 0 en 18 jaar

slide5

Werkelijke kost van een kind

Primaire kost (PWKx) berekenen volgens formule Renard

PWKx = TNG x [CFx/(1 + Σ CFi)]

x

Kind x

TNG

Totaal netto gezinsinkomen

CFx

Coëfficiënt kind x

Σ CFi

Som van de coëfficiënten van alle kinderen

Coëfficiënten volgens equivalentieschaal Gezinsbond

 0-25 jaar

 Exclusief kinderopvang/onderwijs

totale kost van een kind
Totale kost van een kind
 • Verblijfsgebonden kosten (verdeeld volgens verblijfsregeling) (51,739 %)
  • 22,681 % Wonen
  • 8,262 % Energie
  • 20,796 % Voeding, drank en lichaamsverzorging
 • Niet-verblijfsgebonden kosten (verdeeld volgens afspraken) (48,261 %)
  • 10,448 % Kleding en schoeisel
  • 3,617 % Gezondheidszorgen
  • 15,773 % Vervoer en communicatie
  • 8,376 % Cultuur en ontspanning
  • 10,047 % Sparen
 • Specifieke kosten
  • Kinderopvang
  • Studiekosten
  • Extra (medische) kosten
slide8

Kosten voor kinderopvang

Ouderbijdrage in gesubsidieerde kinderopvang volgens gezinsinkomen

Dagprijs = belastbaar jaarinkomen x tarief

Tarieven: 01-07-’06 tot 30-06-’07

Minimumbijdrage = 1,33 euro per dag

www.kindengezin.be

slide9

Kosten voor kinderopvang

Kortingen: 01-07-’06 tot 30-06-’07

1. Korting lage inkomens

2. Korting voor meerdere kinderen ten laste

2,68 euro per bijkomend kind ten laste (in opvang of niet)

slide10

Studiekosten basisonderwijs (1/9/’06)

Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

slide11

Studiekosten secundair onderwijs (1/9/’06)

Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

slide12

Studiekosten hoger onderwijs (1/9/’06)

Thuiswonende student

Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

slide13

Studiekosten hoger onderwijs (1/9/’06)

Kotstudent

Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

hoe verdeel je een kind financieel1
Hoe verdeel je een kind financieel?
 • Kosten verdelen
 • Overheidstegemoetkomingen verdelen
  • Kinderbijslagen
  • Fiscaal voordeel kind ten laste
  • Kinderopvang
   • Inkomensgerelateerde ouderbijdrage
   • Fiscale aftrek van opvangfactuur
  • Studietoelage

Zijn alle financiële tussenkomsten verdeeld?

→ Verrekenen via onderhoudsgeld

kinderbijslag basisprincipes
KinderbijslagBasisprincipes

Rechthebbende: opent recht op kinderbijslag

 • Basis = tewerkstelling:
  • werknemer-ambtenaar-zelfstandige
 • Voorrangrecht

1. Vader

2. Moeder

3. Stiefvader

4. Stiefmoeder

kinderbijslag basisprincipes1
KinderbijslagBasisprincipes

Bijslagtrekkende: ontvangt de kinderbijslag

 • In 1ste instantie: de moeder
 • Uitzonderlijk: de vader

Op zijn vraag

Voorwaarde: kind = gedomicilieerd bij vader

 • Op gemeenschappelijke kindrekening

Op verzoek van beide ouders

Voorwaarde: beide ouders hebben toegang tot rekening

 • Op geblokkeerde rekening op naam van kind

Tot meerderjarigheid van kind

Ouders onderling niet akkoord  Arbeidsrechtbank bevoegd

kinderbijslag bij echtscheiding
KinderbijslagBij echtscheiding

Ouders wonen niet meer samen

 • Kind < 18 jaar

Juridische fictie - ontbrekende ouder vervoegt “fictief” gezin

 • Kind ≥ 18 jaar

Feitelijke situatie telt

kinderbijslag afstand voorrangsrecht
KinderbijslagAfstand voorrangsrecht

Rechthebbende kan voorrangsrecht afstaan

 • Alleenin het belang van het kind
 • Optimalisatie bedrag kinderbijslag volgens beroepsstatuut

Werknemersstelsel i.p.v. zelfstandigen

 • Sociale toeslagen genieten via beroepsstatuut ex-partner
kinderbijslag groepering
KinderbijslagGroepering

= eigen kinderen en kinderen van partner samenvoegen

→ Kinderen krijgen hogere rang

 Niet tweemaal 1ste en 2de rang

Uitsluitend mogelijk rond bijslagtrekkende

slide21

KinderbijslagKraamgeld

 • Aanvraag vanaf de 6de maand zwangerschap
 • Eenmalig bedrag bij de geboorte

Bedrag (vanaf 01-10-’06)

kinderbijslag bedragen
KinderbijslagBedragen

(Bedragen geldig vanaf 1 oktober 2006)

+ Diverse overgangsmaatregelen (1996 besparingsplan)

totale kinderbijslag basisbijslag leeftijdstoeslag
Totale kinderbijslag=basisbijslag + leeftijdstoeslag

Rekenmodules:

Werknemersstelsel: www.kindergeld.be

Zelfstandigenstelsel: www.e-services.hdp.be/eTools/kinderbijslag/calcResult.do

kinderbijslag schoolpremie
KinderbijslagSchoolpremie

Bedrag voor 2006

KB: slechts geldig voor dit jaar

Intentie van de regering: koopkracht gezinnen verhogen

Secundair onderwijs (70 euro) structureel

Lager onderwijs (51 euro) ook nog 1 x in 2007

kinderbijslag sociale toeslagen
KinderbijslagSociale toeslagen
 • = Verhoogde kinderbijslag (supplement)
 • Bepaalde sociale categorieën:
 • Langdurig (> 6 maand) werkloze (uitsluitend werknemers)
 • Langdurig (> 6 maand) zieke
 • Gepensioneerde
 • Let op: Leefloners hebben geen recht op sociale toeslag
slide26

KinderbijslagSociale toeslagen

 • Voorwaarde: maximale inkomensgrens (per maand)
 • Kind woont bij rechthebbende ouder
 • 1.740,15 euro (alleenstaande ouder)
 • 2.008,39 euro gezamenlijk (samenwonende ouder + nieuwe partner)
 • Kind woont niet bij rechthebbende ouder
 • 1.740,15 euro
  • Voorwaarde: niet hertrouwd/geen gezin vormen per nieuwe partner
 • Inkomen rechthebbende ouder telt niet mee
fiscaliteit aanslagjaar 2007 inkomstenjaar 2006
FiscaliteitAanslagjaar 2007/Inkomstenjaar 2006
 • Progressief belastingstelsel
 • Netto belastbaar inkomen
 • = belastbaar inkomen - forfaitaire beroepskosten

 Basisbelasting berekenen per inkomensschijf

fiscaliteit
Fiscaliteit

Aanslagjaar 2007/inkomstenjaar 2006

 • 2. Elke belastingplichtige: belastingvrije som van 5.940 euro
 •  Basisbelasting vermindert met 1.490 euro
 • 3. Alleenstaande ouder met kinderlast:
 • bijkomende belastingvrije som van 1 260 euro
  • Niet voor hertrouwde of wettelijk samenwonende ouders
 • 4. Belasting verhogen met aanvullende gemeentebelasting (APB)
  • Tarief schommelt tussen 0 en 9 %
  • Gewogen gemiddelde (AJ2006/INK2005/ inwoners op 1 januari 2006)
    • 7,27 % (Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest)
fiscaal voordeel kinderlast aj2007 ink06
Fiscaal voordeel kinderlast(AJ2007/INK06)
 • BVS = Belastingvrije som
 • Kind met zware handicap (> 66 %) telt dubbel
 • Fiscaal voordeel berekend aan APB van 7,27 % (gemiddelde Vl + B)
fiscaal voordeel kinderlast wanneer voelbaar
Fiscaal voordeel kinderlastWanneer voelbaar?
 • Loonbrief: onmiddellijk
 •  Gezinskorting op bedrijfsvoorheffing (AJ2007/INK06)

Gescheiden ouders krijgen extra gezinskorting van 29 euro NIET

Niet hertrouwde weduwnaars/weduwen en vrijgezellen: WEL

2. Aanslagbiljet: na 1,5 à 2 jaar

 Saldo: belastingvoordeel - gezinskorting op bedrijfsvoorheffing

bijkomende forfaitaire belastingvrije som
Bijkomende forfaitaire belastingvrije som

470 euro extra belastingvrij (AJ2007/INK2006)

Voorwaarden:

Kind < 3 jaar (op 1 januari van aanslagjaar)

Geen fiscale aftrek van kinderopvangfactuur

Belangrijk: kind met handicap telt dubbel

belastingkrediet
Belastingkrediet
 • Inkomen te laag om belastingvrije sommen voor kinderlast uit te putten?
 • Terugbetaalbaar belastingkrediet max. 360 euro per kind
 • (AJ2007/INK2006)
 • Vervangt:
 • Belastingvrije som voor kinderen ten laste
 • Bijkomende belastingvrije som voor kinderen < 3 jaar (zonder aftrek kinderopvang)
 • Komen niet in aanmerking:
 • Belastingvrije som van ouder zelf
 • Bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouder
belastingkrediet1
Belastingkrediet
 • Let op:
 • Uitbetaald via aanslagbiljet, d.w.z. 1,5 à 2 jaar
 • Kind met handicap telt dubbel
 • Bij fiscaal co-ouderschap:
 • Berekend na verdeling van belastingvrije sommen
 • Uitsluitend voor ouder die kinderen effectief ten laste heeft
slide35

Kind fiscaal ten laste

 • Voorwaarden:
 • Op 1 januari aanslagjaar deel uitmaken van het gezin
 • Geen bezoldiging genieten die beroepskost is voor ouder
 • Netto bestaansmiddelen < plafond

Maximumbedrag om ten laste te blijven van de ouder(s)

(na aftrek 20 % forfaitaire kosten)

Zie: www.gezinsbond.be, brochure jobstudentenrubriek/dienstverlening/sociaal-juridisch dienstbetoon, tel. 02 507 88 66

slide36

Kind fiscaal ten lasteNetto bestaansmiddelen

= alle belastbare en niet belastbare inkomsten van het kind

 • Behalve:
 • Kinderbijslag, studiebeurzen en premies voorhuwelijkssparen
 • Eerste schijf van 2.610 euro van het onderhoudsgeld

(dankzij Gezinsbond)

  • saldo telt mee voor 80 %
 • Eerste schijf van 2 170 euro inkomen uit arbeidscontract voor studenten
 • saldo telt mee voor 80 %
slide37

Basisregel in de fiscaliteit

Kind slechts ten laste van 1 ouder

 • Alternatief: fiscaal co-ouderschap (Art 132bis WIB92)
 • Sinds inkomstenjaar 1999
 • Principe: Ouder met kind(eren) ten laste  staat helft belastingvrije som af

 andere ouder

 • Jaarlijks opnieuw aanvragen:

beide ouders akkoord

gezamenlijke schriftelijke aanvraag

slide38

Huidig fiscaal co-ouderschap= NOOIT voordelig

 • Extra belastingvrije som voor alleenstaande ouders
  • Slechts aan één ouder toegekend
  • Niet onderling verdeelbaar?
 • MAAR: Arrest van Arbitragehof 12-01-’05:discriminerend
 • Progressief belastingstelsel:
  • 2 x halve belastingvrije som minder voordeel dan 1 x volledige
  • alleen hetzelfde voordeel bij 2 hertrouwde ouders met 1 kind
 • Onderhoudsgeld NIET fiscaal aftrekbaar
fiscaal co ouderschap nieuwe regels
Fiscaal co-ouderschapNieuwe regels
 • Wetsontwerp goedgekeurd door de regering
 • Onderdeel van wetsontwerp houdende diverse bepalingen(Doc 51 Kamer 2760/001)
 • Parlement (Kamer + Senaat) moeten wetsontwerp nog goedkeuren
 • Voorziene ingangsdatum: 1 januari 2007
nieuw fiscaal co ouderschap nieuwe regels
Nieuw fiscaal co-ouderschapNieuwe regels
 • Elk 100 % van bijkomende belastingvrije som van 1.260 euro (Ink 2006)
  • Mits alleenstaande (niet hertrouwd/niet wettelijk samenwonend)
 • Elk 50 % van forfaitaire belastingvrije som voor kind jonger dan 3 jaar
  • Mits geen fiscale aftrek kinderopvangkosten
  • = nadelig als andere ouder kinderopvangkosten fiscaal aftrekt
 • Elk 100 % van kost voor kinderopvang aftrekken
  • Mits voldaan aan alle voorwaarden inzake fiscale aftrek kinderopvang

Ouder die kind niet ten laste heeft (krijgt halve belastingvrije sommen kinderlast)

 • Mag toch onderhoudsgeld fiscaal aftrekken mits:
  • Grote kloof tussen beide inkomens bij gelijkmatige verblijfsregeling
  • Uitspraak van rechter (vonnis) bij andere verblijfsregeling
nieuw fiscaal co ouderschap soepelere formaliteiten
Nieuw fiscaal co-ouderschapSoepelere formaliteiten
 • Vakje aankruisen op belastingaangifte i.p.v. jaarlijkse schriftelijke aanvraag
 • Verantwoordingsstukken niet bijvoegen maar voorleggen op vraag fiscus
 • . Bij vonnis: afschrift van vonnis door rechter
 • . Bij onderlinge overeenkomst:
   • Overeenkomst laten homologeren door rechter
 • OF
   • Overeenkomst gratis (?) laten registreren voor vaste datum
 • Noodzakelijke clausules in vonnis of overeenkomst
  • . Altijd clausule “gelijkmatige verdeelde huisvesting” opnemen
  • . Duidelijk opnemen:
  • “dat co-ouders akkoord gaan om belastingvrije sommen te verdelen”
slide43

Nieuw fiscaal co-ouderschapBestaande/lopende vonnissen en overeenkomsten

 • Oude terminologie aanvaard (NIET aanpassen):
  • (verblijfs)co-ouderschap
  • gedeeld hoederecht
  • bilocatie
 • WEL: overeenkomst laten homologeren of registreren
 • WEL: verplichte fiscale clausule bevatten
 • → vonnissen aanpassen
 •  overeenkomsten aanpassen
nieuw fiscaal co ouderschap evaluatie
Nieuw fiscaal co-ouderschapEvaluatie

Nieuwe regeling fiscaal co-ouderschap is NADELIG

nieuw fiscaal co ouderschap vergelijking
Nieuw fiscaal co-ouderschapVergelijking

Berekend op basis van bedragen AJ2007/INK2006 en gemiddelde APB = 7,27 %

overheidstussenkomst in kinderopvang
Overheidstussenkomst in kinderopvang

Inkomensgekoppelde ouderbijdragen(gesubsidieerde kinderopvang)

Lage inkomens betalen minder

Hoge inkomens betalen méér

Fiscale aftrek van kosten voor kinderopvang

Kinderen jongeren dan 12 jaar (ook buitenschoolse kinderopvang)

100 % van betaald bedrag (max. 11,20 euro per dag)

Let op:

Aftrek proportioneel bij elke ‘fiscaal gehuwde’ ouder

Belastingvoordeel aan marginaal tarief

Niet cumuleerbaar met bijkomende belastingvrije som kinderen < 3 jaar

kinderopvang
Kinderopvang

Voorwaarden voor fiscale aftrek

 • Kind volledig of hoofdzakelijk ten laste
  • Gescheiden ouders: slechts 1 van beide fiscaal aftrekbaar
 • Opvang buiten de normale lesuren (schoolplichtige kinderen)
 • Opvang betaald aan:
  • Instelling of opvangvoorzieningen erkend, gesubsidieerd

of gecontroleerd door:

     • Kind en Gezin
     • Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
     • Executieve van de Duitstalige Gemeenschap
     • Lokale openbare besturen
  • Kinderdagverblijven of zelfstandige onthaalouders onder

toezicht van bovenvermelde instellingen

  • Kleuter- of lagere scholen
 • Ouder met beroepsinkomsten (ook vervangingsinkomens)
 • Gestaafd door attest
hoger onderwijs studiefinanciering
Hoger onderwijsStudiefinanciering
 • Toekenning/bedrag afhankelijk van
  • Netto belastbaar inkomen (NBI) van ouder(s)
  • Samenstelling van leefeenheid waartoe student behoort
 • Geen studiefinanciering als NBI > maximuminkomensgrens
 • Minimum bedrag = 205,31 euro als NBI = maximuminkomensgrens
 • Maximumbedrag als NBI ≤ minimuminkomensgrens
  • 3.177,35 euro (kotstudent)
  • 1.907,03 euro (geen kotstudent)
 • Uitzonderlijk bedrag (zeer lage inkomens + bijkomende voorwaarden)
  • 4 277,88 euro (kotstudent)
  • 2.767,37 euro (geen kotstudent)
 • Pro rata bedrag als NBI tussen minimum- en maximuminkomensgrens
hoger onderwijs studiefinanciering1
Hoger onderwijsStudiefinanciering

Meer info: www.studietoelagen.be

secundair onderwijs studietoelage
Secundair onderwijsStudietoelage
 • Toekenning/bedrag afhankelijk van
  • Netto belastbaar inkomen van ouder(s)
  • Aantal personen ten laste van aanvrager
  • Intern of extern student
 • Vijf inkomensgrenzen: afhankelijk van aantal personen ten laste
  • Maximuminkomen
  • 80 % van maximuminkomen
  • 60 % van maximuminkomen
  • 40 % van maximuminkomen
  • 20 % van maximuminkomen

Meer info: www.studietoelagen.be

studietoelage bedrag
StudietoelageBedrag

Meer info:www.studietoelagen.be

ziekteverzekering
Ziekteverzekering
 • Kind inschrijven als persoon ten laste bij mutualiteit(Art.125 KB. 3 juli 1996)
 • Principe: bij gerechtigde die instaat voor het onderhoud van het kind
  • . 3 mogelijke elementen voor “instaan voor onderhoud”
 • Samenwonen met kind
 • Kinderbijslag ontvangen
 • Het kind toegewezen krijgen
 • Meerdere ouders staan in voor het onderhoud van het kind
  • . Bij ouder met meest uitgebreide ziekteverzekering
  • . Bij oudste gerechtigde
mutualiteit
Mutualiteit

Kind ingeschreven op ziekenboekje van 1 van beide ouders

 Slechts 1 unieke SIS-kaart (geen duplicaat mogelijk)

Eventueel bij zelfde apotheker gaan (1x per kwartaal SIS-kaart)

 Kleefbriefjes automatisch verstuurd naar adres van die ouder

Maar WEL persoonlijk afhalen (verplaatsing naar mutualiteit)

 Terugbetaling op 2de rekening WELmogelijk op aanvraag

= Problematisch bij vechtscheidingen

overheidstussenkomst in medische kosten
Overheidstussenkomst in medische kosten

Maximumfactuur (basis = feitelijke gezin)

Teller van betaald remgeld voor opgenomen honoraria/prestaties/medicamenten

Individueel plafond voor kinderen < 19 jaar: 650 euro

 • Bijzonder Solidariteitsfonds
  • Niet terugbetaalbare medische kosten
  • Zeldzame aandoeningen
offici le papieren
Officiële papieren
 • Identiteitskaart voor kinderen vanaf 12 jaar
  • Slechts één unieke identiteitskaart
  • Slechts één hoofdverblijfplaats zichtbaar (of opgeslagen)
 • Identiteitsbewijs/stuk voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • Bevat naam van beide ouders
  • Bevat telefoonnummer in geval van dringendheid
  • Gemeente kan op achterkant 1 naam en 2 telefoonnummers vermelden
  • Vanaf 18/11/06 pilootproject met elektronische versie
  • 1 uniek tel. nr. met cascadesysteem met 7 tel. nrs
sociale uitkeringen
Sociale uitkeringen
 • Gezinsmodulering?
 • Verhoging van bedrag bij gezinslast
 • Gezinslast?
 • Kind ten laste
 • OF
 • Onderhoudsgeld betalen
  • op basis van gerechtelijke beslissing
  • op basis van een notariële akte bij echtscheiding
  • vrijwillig via notariële akte voor minderjarig/
  • behoeftig meerderjarig kind
 • OF
 • Samenwonen met persoon zonder inkomsten
gezinsmodulering
Gezinsmodulering

Leefloon (01/10/06)

429,66 euro: samenwonende

644,48 euro: alleenstaande

859,31 euro: met gezinslast

Werkloosheidsuitkering (hoger minimumbedrag)

22,11 euro: samenwonende (categorie B)

29,49 euro: alleenstaande (categorie N)

35,10 euro: samenwonende met gezinslast (categorie A)

gezinsmodulering1
Gezinsmodulering

Ziekte-uitkering (hogere vervangingsratio van begrensd loon)

55 %: samenwonende

60 %: alleenstaande

60 %: gezinshoofd

Invaliditeit (hogere vervangingsratio van bruto loon)

40 %: samenwonende

50 %: alleenstaande

65 %: gezinshoofd

andere gezinsmoduleringen
Andere gezinsmoduleringen
 • Gratis water: 15 m3 per gezinslid (gedomicilieerd)
 • Gratis elektriciteit: 100 kWh + 100 kWh per gezinslid (gedomicilieerd)
 • Gratis rechtshulp (bedragen 01-09-’06) i.f.v. netto maandinkomen
  • Alleenstaand
   • Volledig kosteloos: maximaal 780 euro
   • Gedeeltelijk kosteloos: tussen 780 en 1.004 euro
  • Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met gezinslast
   • Volledig kosteloos: maximaal 1.004 euro
   • Gedeeltelijk kosteloos: tussen 1.004 en 1.224 euro
   • Plafond te verhogen met 125,90 euro per persoon ten laste
slide61
(ECHT)SCHEIDINGEN

Onderhoudsgelden

voor kinderen berekenen

(ECHT)SCHEIDINGEN

Onderhoudsgelden

voor kinderen berekenen

slide62

Wettelijk kader voor onderhoudsgeld

Burgerlijk Wetboek: artikel 203 § 1

De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen

voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding

en de opleiding van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is,

loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

 • Naar evenredigheid van hun middelen:
 • Materieel elke ouder volgens zijn inkomen en vermogen
 • Immaterieel effectief mee opvoeden, tijd maken voor
 • Tot kinderen diploma hebben dat toegang geeft tot arbeidsmarkt
 • Altijd

Los van samenlevingsvorm: huwelijk, wettelijk of feitelijk samenwonen

Los van relatie: binnen maar ook na elke relatie

hoeveel moet iedere ouder betalen
Hoeveel moet iedere ouder betalen ?

Naar evenredigheid

van zijn middelen

Volgens de inkomensverdeling

slide64

Onderhoudsgeld voor kinderen berekenen

Stapsgewijze

I Netto gezinsinkomen en inkomensverdeling bepalen

II Werkelijke kosten van kinderen berekenen

III Hoeveel betaalt iedere ouder nu?

IV Overheidsondersteuning voor iedere ouder

V Hoeveel zou iedere ouder moeten betalen?

VI Verrekening: RESULTAAT = onderhoudsgeld

of bijpassing kindrekening

slide65

Fiscale aftrek onderhoudsgeld

 •  80 % van betaald onderhoudsgeld fiscaal aftrekbaar
    • Bedrag vermindert netto belastbaar inkomen
    • Belastingvoordeel aan marginaal tarief
 •  Belastingvoordeel afhankelijk van:
    • Netto belastbaar inkomen
    • Aanvullende gemeentelijke personenbelasting (APB)
 • Voorwaarden:
 • Wettelijke basis: onderhoudsplicht
 • Effectief betaald
 • Regelmatig betaald
 • Kind maakt geen deel uit van gezin van onderhoudsplichtige
slide67

Betaald onderhoudsgeld voor 80 % aftrekbaar

 • bij onderhoudsplichtige ouder
 • Ontvangen onderhoudsgeld voor 80 % belastbaar

Niet bij ouder

     • Bij kind zelf (ongeacht zijn leeftijd)
     • Zelf aangifteformulier op naam van kind aanvragen
 • Mogelijke gevolgen

 Verlies status “kind ten laste”(Netto bestaansmiddelen > plafond)

 Kind moet belastingen betalen (> belastingvrije som van 5 940 euro)

 • Onderhoudsgeld voor kinderen verhoogt inkomen ouder bij aanvraag

studietoelage en -financiering  minder kans op tegemoetkoming

slide68

Onderhoudsgeld in natura

fiscaal aftrekbaar?

 • 1. Onderhoudsplichtige betaalt studiekosten kinderen
 • Fiscus: niet fiscaal aftrekbaar
 • Hof van Beroep (Antwerpen): wel fiscaal aftrekbaar
  • betaling ter uitvoering van wettelijk onderhoudsgeld
  • kinderen wonen niet bij de onderhoudsplichtige
  • onderhoudsplichtige kan bewijzen dat hij kosten effectief betaalde
 • 2. Onderhoudsplichtige betaalt woonkrediet voor gezinswoning
 • Fiscus: niet fiscaal aftrekbaar
 • Hof van Beroep (Gent): niet fiscaal aftrekbaar
  • ondanks vonnis van rechtbank
  • geen kosten maar verwerving patrimonium

Let op: zakgeld en vakantie-uitgaven NOOIT aftrekbaar!

fiscale optimalisatie
Fiscale optimalisatie?

Ouder 1: fiscaal voordeel van kind ten laste

 • Belast als alleenstaande = extra belastingvrije som van 1.260 euro
 • Extra belastingvoordeel van 400,65 tot 675,80 euro/jaar

Ouder 2: fiscale aftrek van onderhoudsgeld

 • Hoe hoger  hoe meer fiscaal voordeel

Kruiselings optimaliseren

cijfervoorbeeld
Cijfervoorbeeld
 • Moeder
 • werknemer
 • netto maandloon = 1.250 euro
 • belastbaar jaarinkomen = 18.226,16 euro
 • 2 kinderen ten laste (gelijkmatig verdeelde huisvesting)
  • zoon (03/12/87), niet kotstudent universitair, 107,92 euro (kinderbijslag)
  • dochter (02/09/91), 4de secundair, 187,15 euro (kinderbijslag)
 • Vader
 • werknemer
 • netto maandloon = 2.000 euro + 375,00 voordelen alle aard
 • belastbaar jaarinkomen = 40.259,57 euro
overheidstussenkomsten cijfervoorbeeld moeder met kinderlast
Overheidstussenkomsten Cijfervoorbeeld (moeder met kinderlast)

Volgens verdeling niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten

overheidstussenkomsten cijfervoorbeeld kruiselingse optimalisatie
Overheidstussenkomsten Cijfervoorbeeld (kruiselingse optimalisatie)

Volgens verdeling niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten

conclusie
Conclusie
 • Sociale en fiscale wetgeving onvoldoende afgestemd op bilocatie
 • Onderhoudsgeld blijft belangrijk instrument
 • Bij echtscheiding
 • Ook bij bilocatie
 • Zelfs bij gelijkmatig verdeeld verblijf
 • Wat hebben ouders en hun bemiddelaar nodig?
 • Basiskennis van fiscaliteit én sociale zekerheid (vooral kinderbijslagen)
 • Onmisbare tools:
  • Belastingberekeningsprogramma

Onderhoudsgeldcalculator van Gezinsbond

slide74

Graag meer info?

Cd-rom: 10 euro leden

20 euro niet-leden

Tijdschrift: 6 euro

Voordeelpakket:13 euro voor leden Gezinsbond vzw

publicatie + cd-rom 23 euro voor niet-leden Gezinsbond vzw