slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bedrijfsschade , ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bedrijfsschade , ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Bedrijfsschade , ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering - PowerPoint PPT Presentation


 • 477 Views
 • Uploaded on

Bedrijfsschade , ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering. Door Drs.W ilco van Schijndel RA Troostwijk Expertises. SCHADE. NOG VEEL WAARDEVOLLE RESTANTEN......!. GROTENDEELS VERBRAND......!. De eerste geluiden …. ONDERNEMER. VERZEKERAAR. Hoeveel krijg ik?. enne……

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bedrijfsschade , ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

bedrijfsschade ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering

Bedrijfsschade, ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering

Door Drs.Wilco van Schijndel RA

Troostwijk Expertises

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide3

SCHADE

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide4
Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide5
Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide6
Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide7

NOG VEEL

WAARDEVOLLE

RESTANTEN......!

GROTENDEELS

VERBRAND......!

De eerste geluiden …

ONDERNEMER

VERZEKERAAR

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

hoeveel krijg ik
Hoeveel krijg ik?

enne……

Wanneer ?!

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide9

Gedupeerde verzekerde

Brandweer

Tegenpartij

Verzekeraar

Politie

Intermediair

accountant

Makelaar

Media

Recherche bureau

Politiek

Overheid

Expertisebureau waar de expert in dienst is

Wetgeving

VHDStichting Salvage

Vereniging van Eigenaren (flat)

Winkelcentrum (vereniging van winkeliers)

Reconditioneerders

Schoonmakers

Asbestsaneerders

Slopers

(Contra)-expert

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

bedrijfsschade
Bedrijfsschade:

Zwarte Magie

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

wat is verzekerd

Wat is verzekerd ?

Verzekerd belang & Verzekerde termijn

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

betekenis verzekerbaar belang

Betekenis verzekerbaar belang

(Oude) Polisdefinitie: vaste kosten + winst

Achterliggende gedachte: na een calamiteit moet een onderneming in staat zijn aan zijn doorlopende verplichtingen te voldoen en daarnaast de reguliere winst kunnen realiseren.

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

logische vragen
Logische vragen
 • Wat zijn vaste kosten ?
 • Winst voor of na belasting ?
 • En wat als er verlies geleden wordt?

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

nederlandse beurs bedrijfsschadepolis voor uitgebreide gevaren nbbu 2002
Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002)
 • Art. 1.1: Bedrijfsschade: De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedings-termijn, van het in het polisblad omschreven bedrijf van verzekerde.
 • Art. 1.2: Brutowinst: De opbrengst uit bedrijfs-activiteiten, verminderd met de variabele kosten.Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies.

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

nederlandse beurs bedrijfsschadepolis voor uitgebreide gevaren nbbu 200215
Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002)
 • Art 1.3: Effectief bedrag: De brutowinst overeen periode gelijk aan de overeengekomen schadevergoedingstermijn.
 • Art 1.5: Extra kosten: De kosten die worden gemaakt om de bedrijfsschade te beperken.
 • Art 1.9: Schadevergoedingstermijn: Vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat ……

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

nederlandse beurs bedrijfsschadepolis voor uitgebreide gevaren nbbu 200216
Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002)
 • Art. 2.5.6: Boeten: Van de verzekering is uitge-sloten bedrijfsschade als gevolg van boeten ten gevolge van contractbreuk, vertraagde uitvoering van, of het niet uitvoeren van opdrachten.
 • Art. 2.5.7: Afschrijving van debiteuren: Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van debiteuren.
 • Art 5.2: De extra kosten die met instemming van (de expert van) verzekeraars zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zonodig boven het verzekerd bedrag

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

boekhouden

Boekhouden

Ver van uw bed ??

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

ervaringen vanuit de praktijk

Ervaringen vanuit de praktijk

Onderverzekering als gevolg van:

onjuiste berekening van het verzekerbaar belang

belangberekening gebaseerd op verouderde gegevens

onjuist gebruik accres-decres clausule

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

accres decres clausule 1
Accres-decres clausule (1)
 • Basis voor primaire premiebetaling: verzekerde som
 • Na afloop polisjaar wordt door verzekerde of zijn accountant het werkelijk verzeker-bare belang op basis van de jaarrekening opgegeven aan tussenpersoon/verzekeraar

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

accres decres clausule 2
Accres-decres clausule (2)
 • Over het verschil tussen het werkelijk belang en de verzekerde som wordt premie naverrekend of gerestitueerd (in beide gevallen met een maximum van 30%)
 • In geval van schade is geen sprake van onderverzekering zolang het werkelijk belang niet groter is dan 130% van de verzekerde som

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

doel accres decres clausule

Doel accres-decres clausule

Een bedrijfsschadepolis dekt de toekomstige schade (gerekend vanaf schadedatum). Hiervoor dient de verzekerde som toereikend te zijn. Deze verzekerde som is echter veelal gebaseerd op historische cijfers. Om de groei van een bedrijf op te vangen is de 30% factor geintroduceerd.

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

voorbeeld
Voorbeeld

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

conclusie

Conclusie

Accres-decres is een nuttig onderdeel van de bedrijfsschadepolis, maar geen garantie tegen onderverzekering.

Het bedrijf uit het voorbeeld groeit met gemiddeld 15,5% per jaar en is bij onjuist gebruik van de clausule toch onderverzekerd

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

accres decres missers
Accres-decres missers
 • In de bepaling van de verzekerde som wordt al met de 30% overdekking rekening gehouden
 • Verzekerde som wordt gebaseerd op het vorig jaar, terwijl het budget van het volgend jaar voor de hand ligt
 • Verondersteld wordt dat indienen van de opgave werkelijk belang automatisch leidt tot aanpassing van de verzekerde som

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

advies

Advies ?

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

en hoeveel betaal je dan teveel
En hoeveel betaal je dan teveel?

De rente over teveel betaalde premie….

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

casus berekening bs belang

Casus berekening BS-belang

Hand-out

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

uitwerking
Uitwerking

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

voorbeeld b edrijfsschadeberekening
Voorbeeld bedrijfsschadeberekening

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

schadeberekening en relatie met opgave verzekerbaar belang

Schadeberekening en relatie met opgave verzekerbaar belang

?

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

relatie materi le en bs polis
Relatie materiële en BS-polis
 • Noodzakelijke termijn voor herbouw en herinvestering
 • Huurderving
 • Overige franjedekkingen
 • Niet mis te verstane toelichting NBBU

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

steeds terugkerende discussies 1
Steeds terugkerende discussies (1)
 • Normstelling
 • Niveau van extra kosten
 • Inverdien-effecten (binnen polis, termijn)
 • Benadering vanuit eigen kostprijs voorbeeld

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

voorbeeld33
Voorbeeld

Een bedrijf met 40 personeelsleden heeft een halve dag stilgelegen.

De bedrijfsschade wordt als volgt berekend:

40 fte * 4 uur * €25 = €4.000

Is dit correct, te hoog (waarom ?) of te laag (waarom ?)

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

steeds terugkerende discussies 2
Steeds terugkerende discussies (2)
 • Verkopen versus Facturering (meubels, keukens etc.)
 • Waarde van commerciele relatie met de klant; verwijzing naar eigen polis e.d.
 • Liquiditeitsproblemen/extra intrestlasten bij niet tijdige bevoorschotting

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

stelling

Stelling

52 weken dekkingsperiode is bijna nooit toereikend

ofwel:

Veel van uw klanten zijn voor BS onderverzekerd

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

milieu eisen en regelgeving

Milieu-eisen en -regelgeving

Meer dan eens veroorzaker van meer dan 50% van de bedrijfsschade !

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

u wist het al
U wist het al:

DE KOSTEN VAN DE

EIGEN EXPERT

ZIJN GEDEKT

IN DE POLIS!!

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

bedrijfsschade taxatie
Bedrijfsschade-taxatie
 • Vooraf wordt gecontroleerd of verzekerd bedrag en verzekerde termijn toereikend lijken, op basis van fictieve rampscenario’s
 • Eventueel in combinatie met risico-inspectie

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

later nog vragen of behoefte aan kopie presentatie

Later nog vragen of behoefte aan kopie presentatie ?

w.vanschijndel@troostwijk.com

Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel

slide40
Bedrijfsschade door

Wilco van Schijndel