slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOLON REZEKSİYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOLON REZEKSİYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

KOLON REZEKSİYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1337 Views
 • Uploaded on

KOLON REZEKSİYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI. Buket Çakır/ Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Pınar Görnaz/ Ekip Lideri Acıbadem Maslak Hastanesi Hazırlanma Tarihi: 26.12.2011. İÇERİK PLANI. Sindirim Sistemi Kolon hastalıkları belirtileri Kolon Rezeksiyonu Nedir? Açık ve Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOLON REZEKSİYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI' - geoffrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KOLON REZEKSİYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Buket Çakır/ Eğitim ve Gelişim Hemşiresi

Pınar Görnaz/ Ekip Lideri

Acıbadem Maslak Hastanesi

Hazırlanma Tarihi: 26.12.2011

slide2

İÇERİK PLANI

 • Sindirim Sistemi
 • Kolon hastalıkları belirtileri
 • Kolon Rezeksiyonu Nedir?
 • Açık ve Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu
 • Laparoskopik Kolon Rezeksiyonun Avantajları
 • Ameliyat Öncesi Hazırlıklar
 • Ameliyat Sonrası Hemşirelik Yaklaşımları
 • Hasta ve Yakınlarına Verilecek Eğitim Başlıkları
 • Hemşirelik Bakım Planı
slide3

Sindirim Sistemi

1. Ağız

2. Yutak (farinks)

3. Yemek borusu (özefagus)

4. Mide

5. İnce barsaklar

- Duodenum

- Jejenum

- İleum

6. Kalın barsak (kolon-rektum)

- Çıkan (assendan) kolon

- Yatay (transvers) kolon

- İnen (dessendan) kolon

- Sigmoid kolon

- Rektum ve anüs

Sindirim sistemi, ağızdan başlayıp anüse kadar devam eden boru şeklinde ve yer yer genişlemeler

gösteren bir sistemdir. Sindirim sisteminin temel görevi, vücudun sıvı-elektrolit ve besin gereksinimini

karşılamak ve besin artıklarını  dışarı atmaktır.

Sindirim sisteminin görevini yerine getirmede rol oynayan başlıca organlar şunlardır:

slide4

Kolon Hastalığı Belirtileri

 • Karın ağrısı ya da anorektal ağrı
 • Dışkılama alışkanlığında değişiklikler
 • Makattan kan gelmesi
 • Akıntı
 • Perianal şişlik
 • Aşırı perianal kaşıntı
 • Prolabe kitle
 • İnkontinans
slide5

Kolon Rezeksiyonu Nedir?

 • Kolon rezeksiyonu genel olarak kolorektal kanserlerde uygulanır.
 • Yapılan cerrahi tümörün yerine, metastaz olup olmadığına, tümörün evresine ve hastanın genel durumuna göre değişiklik gösterir.
 • Medikal tedavinin uygun olmadığı durumlarda da (İleus..) cerrahi tedaviye gidilir.
 • Kolonun sağlıksız olan kısmının çıkarılması ve anastamozu

işlemine KOLON REZEKSİYONU denir.

slide6

Kolon Rezeksiyonu Nedir?

 • Çekum, çıkan kolon, ve transfers konun sağ kısmındaki tümörlere “Sağ Hemikolektomi” işlemi yapılır.
 • Transvers kolonunun sol yanındaki tümörler ile inen kolon tümörlerinde “ Sol Hemikolektomi” uygulanır.
slide7

Kolon Rezeksiyonu Nedir?

Açık Kolon Rezeksiyonu:

Batın orta hattan yaklaşık 15-20 cm

insizyon yeri açılarak kolonun rezeke

edilmesidir.

Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu:

Özel bir cerrahi robot ile kolonu çıplak

gözden yaklaşık 20 kat net

görerek batında 1-5 cm’lik

insizyon yerleri açılarak kolonun

rezeke edilmesi işlemidir.

slide8

Laparoskopik Kolon Rezeksiyonun Avantajları

 • Ameliyat sonrasında ağrı daha azdır.
 • Hastanede yatış süresini azaltabilir.
 • Katı-gıda diyetine geçişi hızlandırabilir.
 • Barsak fonksiyonlarına geri dönüşü hızlandırabilir.
 • Normal faaliyetlere dönüşü çabuklaştırır.
 • Kozmetik açıdan daha iyi sonuç verir.
slide10

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar

 • Ameliyat kararı ardından, anestezi konsültasyonu önemlidir.
 • Kronik hastalık süreci ve gerekli konsültasyonlar planlanmalıdır.(DM, HT, Kalp Yetmezliği..)
 • Anestezi ve primer hekimin istemi ile radyolojik ve laboratuvar tetkikleri istenir ve anestezi hekimin istemine göre kan ve kan ürünlerinin hazırlığı yapılır.
slide11

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar

 • Hastalar ameliyattan bir gün veya birkaç gün önce hastaneye yatışları planlanır.
 • Hastaların ameliyata ve sonrası döneme ait çok fazla endişeleri ya da kaygıları olabilir.
 • Stoma varlığı bu endişeleri daha da arttırabilir.
 • Bu nedenle hastaya yapılacak her türlü girişimde hastaya anlaşılabilir basit açıklamalar yapılmalıdır.
slide12

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar

 • Hasta/yakınlarına verilecek eğitimler hastanın yatışı ile başlanarak taburculuğuna dek devam etmelidir
 • Ameliyat sonrası süreç ile ilgili eğitim ameliyat öncesinde hasta/yakınlarına verilerek soru sormaları sağlanmalı, endişe duydukları noktalar tespit edilmelidir
 • İyi planlanmış hasta eğitimi sayesinde ameliyat öncesi ve sonrası süreçte hasta/yakınlarının uyumu çok kolay olacaktır
slide13

Bağırsak Temizliği

 • Ameliyat öncesinde hastanın bağırsak temizliği planlanır. Bağırsakların tamamen temizlenmesi enfeksiyon açısından çok önemlidir.
 • Bağırsak temizliği aşamasında hasta ve yakınlarının eğitimi önemlidir.
 • Hastanın yapılan tedaviye ve diyete uymaması bağırsak temizliğinin etkin olmamasına neden olacaktır.
slide14

Bağırsak Temizliği

 • Bağırsak temizliği için öncelikle katı gıdalar tamamen kesilir
 • Hasta sıvı berrak gıdalarla beslenir ve IV hidrasyon başlanır
 • İstem yapılan saatlere uygun oral laksatifler verilir, lavman uygulanır
 • Hastanın gaita çıkışı gözlenerek bağırsak temizliğinin etkinliği gözlenir
 • Bağırsak temizliğini tamamlamak için hastaya isteme uygun oral antibiyotikleri uygulanır.
slide15

Ameliyat Öncesi Hazırlıklar

 • Ameliyat öncesi antiembolik çorap giydirilmeli ve kullanımı öğretilmelidir
 • Konsültasyon sonuçlarına göre tedavi planlaması yapılır
 • Anestezi hekimi istemine göre premedikasyon uygulaması özellikle bir gece öncesinden planlanır
 • Stoma açılma ihtimali olan hasta/yakınlarına stoma torbası ve adaptörü ve kullanımı ile ilgili basit anlaşılır eğitim ameliyat öncesinde verilmelidir.
slide17

Ameliyat Sonrası Aldığı-Çıkardığı Sıvı Takibi

 • Ameliyat sonrası hastalarda nazogastrik sonda, foley sonda ve batın bölgesinde dreni bulunmaktadır, bunlardan gelen miktar ve niteliği dikkatli takip edilmelidir
 • Aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı takip edilerek kayıt altına alınmalıdır
 • Postoperatif dönemde ödem olacaktır, ödem takibi yapılmalıdır
 • İdrar miktarında azalma, kan basıncının düşmesi gibi durumlarda hekime haber verilerek uygun sıvı desteği sağlanmalıdır
 • Hasta oral almaya başladığı zaman aldığı tüm sıvılar ölçülerek kayıt edilmelidir.
slide18

Ameliyat Sonrası Beslenme

 • Ameliyat sonrası 2-3.günden itibaren barsak seslerine göre kısıtlı oral sıvı alımı başlatılır.
 • Tolerasyonuna göre oral alımı artırılır. Bulantı kusma olabilir, alabileceği gıdalar 24 saate bölünerek verilmelidir.
 • Sıvı gıdalar tolere ediliyorsa isteme göre yumuşak gıdalara geçilir .
 • Beslenme eğitimi verilerek hastanın uygun olmayan sıvı yada besin alımı engellenmelidir.
slide19

Ameliyat sonrası mobilizasyon ve solunum egzersizleri

 • Hastanın genel durumuna göre değişmekle beraber 6-8 sonra mobilizasyonu sağlanabilir
 • Mobilizasyon bağırsak hareketlerinin başlatılması, gaz çıkışının sağlanması ve akciğer komplikasyonlarının azaltılması açısından çok önemlidir.
 • Hastaya solunum egzersizleri yaptırılmalı gerekirse spirometre ile çalıştırılmalıdır
slide20

Ameliyat Sonrası Özbakım İhtiyacının Karşılanması

 • Hasta oral gıda alamayacağı için günlük ağız içi kontol edilmeli ve ağız bakımı eğitimi verilmelidir
 • Hastanın hijyen ihtiyacı yatak banyosu şeklinde gerçekleştirilir
 • Stoması bulunan hastalar kötü koktuklarını düşünebilirler, torba mekanizması anlatılarak kokunun engellendiği anlatılmalıdır
 • İlk gaita çıkışı koyu renkte, sıvı ve kanlı olabilir. Hastaya bilgisi verilmelidir.
slide21

Ameliyat Sonrası Ağrı Kontrolünün Sağlanması

 • Hastanın ağrısı hastaya uygun skala kullanılarak değerlendirilmelidir
 • Hasta kontrollü analjezi kullanan hastalara cihazın kullanım eğitimi verilmeli ve cihazın doz takibi yapılmalıdır.
 • Mobilizasyon esnasında ameliyat bölgesinin desteklenmesi dren ve sondaların uygun şekilde tespiti ağrı kontrolüne yardımcı olacaktır.
 • Bağırsakların hareketi ile beraber gaza bağlı ağrı yaşanabilir, mobilizasyon ile gaz çıkışı sağlanmalıdır.
slide22

Hasta ve Yakınlarına Verilecek Eğitim Başlıkları

 • Beslenme
 • Fiziksel Aktivite
 • Ağrı Yönetimi
 • Öz Bakım İhtiyaçlarının Karşılanması
 • Enfeksiyon Belirti ve Bulguları
 • Yara Bakımı ve Pansuman
 • Solunum Egzersizleri
 • İlaçlar ve İlaç Etkileşimleri
 • Stoma Bakımı
 • Ağız Bakımı
 • Dren ve foley sonda kullanımı
cerrahi i lem ve ameliyat ncesi haz rl k hakk nda bilgi eksikli i
Cerrahi işlem ve ameliyat öncesi hazırlık hakkında bilgi eksikliği

Hedef: Hasta tedavi sürecine katılacak,

Hastaya daha önceki ameliyat deneyimleri sorularak olumlu ve olumsuz izlenimleri araştırılacak

Hasta ve yakınlarına ameliyat öncesi barsak boşaltımı ile ilgili eğitim verilecek

Hastanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesi sağlanacak

Hastalığı ile ilgili hekim ile işbirliği halinde bilgilendirme yapılacak

Pre-op ve post-op hazırlık süreci hakkında bilgilendirme yapılacak ve soruları yanıtlanacak

serebrovask ler sistem etkili ila kullan m na ba l d me riski
Serebrovasküler sistem etkili ilaç kullanımına bağlı düşme riski

Hedef: Hasta Düşmeyecek

Hasta ve yakınlarına premedikasyonda uygulanan ilacın serebrovasküler sisteme etkisi hakkında bilgi verilecek

Yanında hemşiresi olmadan mobilize olmaması konusunda eğitim verilecek

Hastanın düşmesine neden olabilecek faktörler belirlenip ortadan kaldırılacak

Premedikasyon uygulaması sonrası belirli aralıklarla düşme riski değerlendirilecek

Hastanın yataktan kalkmadan hemşireye ulaşımı sağlanacak

bat n operasyonu ge irmesi ile ilgili bulant kusma
Batın operasyonu geçirmesi ile ilgili bulantı-kusma

Hedef:Kusma olmayacak, sıvı elektrolit dengesi bozulmayacak

Geçmeyen kusma durumunda hekim bilgilendirilecek

Odanın havalandırılması sağlanacak

Ağız bakımı verilerek ağız içindeki kötü tat ve koku giderilecek

Hekim istemine uygun antiemetik ilaç uygulanacak

cerrahi insizyon nedeni ile ameliyat yerinde a r
Cerrahi insizyon nedeni ile ameliyat yerinde ağrı

Hedef: Ağrı skoru hastanın tolere edebileceği düzeyde olacak

Hastanın ağrı skoru uygun skala ile değerlendirilecek

Ağrıyı arttıran ve azaltan faktörler belirlenecek

Sakin bir ortam oluşturulacak

Hastanın ağrı ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesi sağlanacak

Mobilizasyonda ameliyat yeri desteklenecek ve drenler sabitlenecek

Hasta kontrollü analjezi cihazı var ise mutlaka kullanımı anlatılacak

Hastanın rahat hissettiği uygun pozisyon verilecek

Hekim istemine uygun aneljezik uygulanacak

cerrahi giri ime dren ve kataterlerin varl na ba l enfeksiyon geli me riski
Cerrahi girişime, dren ve kataterlerin varlığına bağlı enfeksiyon gelişme riski

Hedef: Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon gelişmeyecek

Her türlü işlem öncesi aseptik kurallara uygun davranılacak.

İnsizyon bölgesi kızarıklık, ısı artışı, akıntı, koku açısından takip edilecek

Sistemik enfeksiyon belirti ve bulguları takip ( Ateş, taşikardi, solunum sayısında artış, patolojik akciğer seslerinin varlığı…) edilecek

Hasta ve yakınlarına enfeksiyon belirti ve bulguları , ziyaretçi kısıtlaması hakkında bilgilendirme yapılacak

Katater bakımları ve sonlandırılması prosedüre uygun yapılacak

g s b t nl n n bozulmas nedeni ile yetersiz oral al m
GİS bütünlüğünün bozulması nedeni ile yetersiz oral alım

Hedef: Hastanın kilo kaybı olmayacak

Hastanın tolerasyonu doğrultusunda oral gıdaya geçilecek ve bağırsak sesleri dinlenecek

Gaz çıkışı takip edilecek

Hastayı diyetisyenin değerlendirmesi sağlanacak

Bulantı ve kusma değerlendirilecek ve uygun girişimler yapılacak

Kilo takibi yapılacak

Yetersiz beslenme durumunda hekim istemi ile parenteral beslenme ile desteklenecek

Elektrolit değerleri takip edilecek

cerrahi giri im nedeni ile bo alt m al kanl nda de i iklik
Cerrahi girişim nedeni ile boşaltım alışkanlığında değişiklik

Hedef: Hasta ameliyat sonrası beklenen sürede normal bağırsak alışkanlığını kazanacak

Hastanın barsak sesleri dinlenecek, batın distansiyon açısından değerlendirilecek

Gaz çıkışı takibi yapılacak

Gaz çıkışını kolaylaştırmak için mobilizasyonu sağlanacak

Defekasyon çıkışı takip edilecek

Uygun zamanda oral beslenmeye geçilecek

Hasta anastomoz kaçağı belirti ve bulguları (karın ağrısı, bulanı, kusma, batında distansiyonu) yönünden takip edilecek

cerrahi insizyon a r katerizasyon nedeni ile solunum r nt s nde de i me
Cerrahi insizyon, ağrı, katerizasyon nedeni ile solunum örüntüsünde değişme

Hedef:Hastanın solunum sayısı 12-20 arasında, SPO2değeri 95-100, PO2 değeri 80-100 arasında olacak

Ameliyat öncesi solunum ve öksürük egzersizleri öğretilecek

Spirometre kullanımı anlatılacak ve uygulaması sağlanacak

Oksijen satürasyonu takibi yapılır , gerekse oksijen desteğine başlanacak

Hastanın rahat ettiği (yarı oturur pozisyon) pozisyonda olması sağlanacak

Akciğer sesleri dinlenecek ve değerlendirilecek

Cilt , tırnak ve mukoz membranlar solukluk ve siyanoz yönünden değerlendirilecek

kolonun cerrahi olarak kar lmas na ba l s v elektrolit dengesizli i
Kolonun cerrahi olarak çıkarılmasına bağlı sıvı elektrolit dengesizliği

Hedef:Sıvı elektrolit değerleri normal aralıkta olacak, elektrolit kaybına bağlı komplikasyonlar olmayacak

Sıvı elektrolit dengesizliği belirtileri izlenecek

İlk beslenme zamanı takip edilecek

Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılacak, kilo takibi yapılacak

Laboratuvar değerleri takip edilecek

Deri ödem ve dehidratasyon yönünden takip edilecek

Dolaşım yüklenme bulguları takip edilecek ( taşikardi, solunum sıkıntısı,…)

Hekim istemine göre CVP ölçümü yapılacak

gaz k n n yetersiz olmas na ba l bat n distansiyonu
Gaz çıkışının yetersiz olmasına bağlı batın distansiyonu
 • Hedef: Batın distansiyonu gelişmeyecek
 • Batın distansiyonu takip edilecek
 • Bağırsak sesleri dinlenecek
 • Gaz çıkışı takip edilecek
 • Hastanın mobilizasyonu sağlanacak
 • Distansiyona bağlı gelişebilecek solunum sıkıntısı takip edilecek
slide34

KAYNAKLAR

 • Alemdaroğlu K., Akçal T., Dursun B. “Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları” 2004, sayfa 39,51,65.
 • Akbayrak N. “Hemşirelik Bakım Planları” 2007, sayfa 838-845.
 • Güner H.,Yılmaz M. “Fırat Tıp Dergisi” 2011, cilt 16, sayı 3, sayfa 141-146.
 • Aslan F., Karadakovan A. “Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım” 2011,2. Baskı, sayfa 736