kolon ve rektumun benign hastal klar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları - PowerPoint PPT Presentation


 • 973 Views
 • Uploaded on

Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları. Prof. Dr. Hedef ÖZGÜN. Divertiküler Hastalık. Kolonun Divertiküler Hastalığı. Kolon divertikülleri kolon duvarının dışa keseleşmeleridir. Genellikle muskuler duvardan mukozanın herniasyonu sonucu oluşur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolonun divertik ler hastal
Kolonun Divertiküler Hastalığı
 • Kolon divertikülleri kolon duvarının dışa keseleşmeleridir.
 • Genellikle muskuler duvardan mukozanın herniasyonu sonucu oluşur.
 • Mezenterik damarların barsak duvarını penetre ettiği yerlerde oluşur.
 • En sık sigmoid kolondadır.
etiyoloji
Etiyoloji
 • Yaşla prevalansı artar. 
 • 40 yaşta nüfusun %10’unda
 • 80 yaşta nüfusun %60’ında
 • Gelişmiş ülkelerde daha sık
 • Batı diyetlerinde lifli gıdanın eksikliğine bağlı
 • Düşük lifli diet gayta kitlesinde azalmaya neden olur.
 • Kolon kaslarında hipertrofi ile sonuçlanan segmentasyon artışı oluşturur.
 • Artan lümen içi basınç herniasyon ile sonuçlanır.
klinik
Klinik

Sol tarafta yerleşmiş apendisit gibi bulgu verir.

 • Divertikülitten şüphesi varsa endoskopi kontrendikedir
 • Tanı hikaye ve fizik muayene ile konulur.
 • Tanıda şüphe varsa CT çok yardımcıdır.
komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • Divertikülit
 • Perikolik abse
 • Pürülan peritonit – perikolik abse ruptürüne bağlı
 • Fekal peritonit – serbest perforasyona bağlı
 • Fistül - vagen, mesane, cilt
 • Kolonik striktür
nceleme
İnceleme
 • Direkt grafi pozitif bulgularla (örn. serbest hava, mesanede hava) yararlıdır.
 • Normal grafi divertiküler hastalığın komplikasyonlarını ekarte etmez.
 • Çift kontrast baryum enema – tanı koydurur, boyutlarını ve komplikasyonları belirler.
 • BT +/- intravenöz ve rektal kontrast - abse ve fistülün görüntülenmesinde yararlıdır.
slide17

Dar, irregüler kolon lümeni gösteren kontrast enema radyografisi. Divertikülite bağlı sigmoid kolon spazmı.

tedavi
Tedavi
 • Oral alımı kısıtlayarak barsak istirahati ve intravenöz sıvılar
 • İntravenöz antibiyotikler- 2. kuşak sefalosporin (örn. sefuroksim) ve metronidazol
 • Komplikasyonlar açısından aktif izlem
 • Abse oluşursa- radyoloji kılavuzluğunda perkutan drenaj sıklıkla mümkündür.
 • Elektif rezeksiyon ve primer anastomoz sıklıkla gerekir.
slide19

Oral alımı kesin

IV sıvı, antibiyotik

DÜZELME

DÜZELME YOK

Antibiyotik

spektrumunu

genişlet

Radyolojik

Görüntüleme

Abse

Abse yok

Diyet ve oral

Antibiyotiğe geçiş

Perkutan Drenaj

İYİLEŞME

NÜKS

İYİLEŞME YOK

CERRAHİ

Akut divertikülitin tedavi algoritması

slide20

Divertikülitte cerrahi endikasyonları

Diffüz peritonit

Açılmayan obstrüksiyon

Fistül

Semptomatik striktür

Tıbbi tedavi ile iyileşme olmaması

Tekrarlayan ataklar

40 yaşından gençler

Kanser ekarte edilememişse

İmmunsupresyon

slide21

CERRAHİ

ACİL

ELEKTİF

anstabil

stabil

REZEKSİYON

YAPILMAZ

REZEKSİYON

Evre III/IV

Evre I/II

PRİMER ANASTOMOZ

ANASTOMOZ

YAPILMAZ

malnutrisyon

immunsupresyon

sepsis

SAPTIRICI

OSTOMİ

SAPTIRICI

OSTOMİ

YAPILMAZ

Divertikülitte cerrahi karar algoritması

sigmoid ve ekal volvulus
Sigmoid ve Çekal Volvulus
 • Volvulus = barsağın kendi mezemterik aksı etrafında rotasyonu (dönmesi)
 • Kısmi veya tam intestinal obstrüksiyon oluşturur
 • Kanlanma bozularak intestinal iskemi ile sonuçlanır
 • İnfarktla sonlanan venöz konjesyon oluşabilir
 • Arteriyel beslenme nadiren bozulur
 • Uzun dar tabanlı mezenter volvulusa predispozisyon (yatkınlık) oluşturur
sigmoid volvulus
Sigmoid volvulus
 • Sigmoid kolonik volvulusun en sık rastlanan yeridir
 • Birleşik Krallık’ta kalın barsak tıkanıklığının %5’ini yapar
 • Yaşlılarda ve psikiatrik bozukluk olanlarda sık
 • Afrika / Asya’da en sık obstrüksiyon nedeni
 • İnsidansı Avrupa ve ABD’den 10 kat fazla
klinik25
Klinik
 • Kalın barsak obstrüksiyonu – ağrı, kabızlık ve kusma
 • Orantısız abdominal distansiyon
 • Hastaların %50’si önceden bir atak geçirmiştir
 • Şiddetli ağrı ve hassasiyet iskemiyi akla getirir
 • Düz abdominal grafi pelvisten yükselen geniş dev fasulye şeklinde kalın barsak ansını gösterir
tedavi27
Tedavi
 • IV sıvılarla resüsitasyon esastır
 • İskemi bulguları yoksa konservatif tedavi denenebilir
 • Sigmoidoskopi tanı ve tedavide yararlıdır
 • Tıkanma genellikle 15 cmdedir. İlerisine geçilebilirse gaz çıkışı sağlanır
 • Rektal tüp 2-3 gün bırakılabilir
 • Konservatif tedavi hastaların %80’inde sorunu çözer
 • Dekompresyon olursa acil tedavi gerekmez
 • 2 yıl içinde %50’sinde volvulus atağı görülür
slide28

Dekompresyon başarısız olursa veya peritonit gelişirse

 • Seçenekler :
  • Sigmoid kolon rezeksiyonu ve primer anastomoz
  • Hartmann ameliyatı
  • Paul Mickulicz kolostomisi
 • Sigmoidopeksiden kaçınılmalıdır
ekal volvulus
Çekal Volvulus
 • Sigmoid volvulustan daha az rastlanır
 • Kolon volvulusunun %25’ini oluşturur
 • Tam olmayan midgut rotasyonu predispozan bir faktördür
 • Çekumun arka duvara yetersiz fiksasyonundan kaynaklanır
 • Volvulus genelikle ileokolik damarların etrafında saat yönünde oluşur
 • Genellikle terminal ileum ve çıkan kolonu da tutar
klinik33
Klinik
 • Proksimal kalın barsak obstrüksiyonunun klinik belirtileri ile gelir
 • Kolik ağrı ve kusma sıktır
 • Abdominal distansiyon olabilir
 • Direkt karın grafisi orta bölgede virgül şeklinde çekum gölgesini gösterir
 • İnce barsak ansları çekumun sağında görülebilir
tedavi35
Tedavi
 • Hasta cerrahi için uygun değilse kolonoskopik dekompresyon uygun olabilir
 • Laparotomi normalde gereklidir
 • Kolon iskemikse sağ hemikolektomi yapılmalıdır
 • Primer anastomoz uygun olmayabilir
 • Barsağın her iki ucunun dışa alınması en güvenli seçenek olabilir
 • Çekum canlı ve volvulus düzeldi ise aşağıdaki seçenekler vardır
  • Sadece redüksiyon yüksek nüks oranına neden olur
  • Sağ hemikolektomi
  • Çekostomi
  • Çekopeksi
rektal prolapsus
Rektal Prolapsus
 • Sınıflama
  • Tam
  • Kısmi veya mukozal
  • Gizli
tam prolapsus
Tam prolapsus
 • Anusten tam kat rektum prolapsusu
 • Rektum duvarının iki tabakasını içerir
 • Peritoneal kesesi vardır
 • Yaşlılarda görülür
 • Kadın erkek oranı yaklaşık 6:1
 • Zayıf pelvik ve anal kas yapısı ile ilişkilidir
 • Sigmoid ve rektum sıklıkla gevşektir
k smi veya mukozal prolapsus
Kısmi veya Mukozal Prolapsus
 • Mukoza ile sınırlı prolapsus
 • Hem çocuklarda hem de erişkinlerde olabilir
 • Sıklıkla aşırı ıkınma, kabızlık ve hemoroidlerle ilişkilidir
 • Çocuklarda bazen kistik fibroziste görülür
gizli prolapsus
Gizli Prolapsus
 • Yukarı rektumun aşağı rektuma internal intussussepsiyonudur
 • Prolapsus anusten dışarı çıkmaz
klinik43
Klinik
 • Rektal prolapsus hayatın başı ve sonunda görülür
 • Çocuklarda prolapsus genellikle ana-babası tarafından farkedilir
 • Ayırıcı tanı
  • Kolonik intussussepsiyon
  • Juvenile rektal polip
 • Erişkinler genellikle prolabe anal kitle ile gelirler
klinik45
Klinik
 • Genelikle defekasyondan sonra olur
 • Spontan veya elle redükte olabilir
 • Kanama, mukus salgısı veya inkontinans sorun yaratır
 • Muayene genellikle zayıf anal tonusu gösterir
 • Prolapsus ıkınınca belirginleşir
 • 5 cm’den uzun olan prolapsusların çoğu tamdır
 • Erişkinde ayırıcı tanı
  • Dev hemoroidler
  • Prolabe rektal tümörler
  • Prolabe anal polip
 • Anormal perineal iniş
tam prolapsus tedavisi
Tam Prolapsus Tedavisi
 • Çoğu hasta cerrahiye uygun değildir
 • Laksatif verilmeli ve nasıl redükte edebilecekleri öğretilmelidir
 • Prolapsus redükte edilemez veya iskemik ise acil tedavi gerekir
 • Cerrahiye uygunsa perineal veya abdominal yaklaşımla uygulanabilir
 • Perineal seçenekler:
  • Perineal sütürler (Thiersh işlemi)
  • Delorme ameliyatı
  • Perineal rektopeksi
 • Abdominal veya sakral seçenekler:
  • Abdominal rektopeksi
  • Anterior rezeksiyon rektopeksi
 • Abdominal işlemler laparoskopik olarak uygulanabilir
k smi prolapsus
Kısmi Prolapsus
 • Çocuklarda diyet önerileri ve konstipasyon tedavisi ile sıklıkla düzelme görülür
 • Cerrahi nadiren gereklidir
 • Erişkinlerde tedavi hemoroidlerdeki gibidir
 • Skleroterapi enjeksiyonu, mukozal bandlama veya hemoroidektomi
 • Bazen anal sfinkter onarımı gerekir