slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EERSTE ADAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
EERSTE ADAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

EERSTE ADAM - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Genesis 3: 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EERSTE ADAM' - gayora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Genesis 3:6En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

slide2
1 Timotheüs 2:14En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;
slide4
Galaten 4:6En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
slide6
Jesaja 44:24 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb;
slide7

1 Timoteus 2: 11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;

slide8
Efeze 5: 24Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
slide9

1 Corinthiërs 15:40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans.42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

slide10

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

slide11

48Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.49En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet.

slide12

GOD'S.GIFTS.ALWAYS.FIND.THEIR.PLACES 63-1222The whole work of redemption come by a man! Hallelujah! Death come by the first man, Life come by the second Adam. GODS GAVE VINDT ALTIJD ZIJN PLAATS.Het hele werk van verlossing is gekomen door een man. Halleluja! Dood kwam door de eerste man, leven kwam door de tweede Adam.

slide13

CHRIST.IS.THE.MYSTERY.OF.GOD.REVEALED 63-0728 When Eve went away from the Word, she went away from her mate. And when the church goes away from the Word, to a denomination, she rejects and commits fornications with the world of man's wisdom, rejecting the authority of God's Word. That sound clear?CHRISTUS IS HET GEHEIMENIS VAN GOD GEOPENBAARDToen Eva bij het Woord weg ging, ging zij weg bij haar partner. En als de kerk weggaat bij het Woord, naar een denominatie, verwerpt zij en pleegt overspel met de wereld van de wijsheid van de mens, de autoriteit van Gods Woord verwerpen. Klinkt dat logisch?