Eerste Wereldoorlog - PowerPoint PPT Presentation

george
eerste wereldoorlog n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eerste Wereldoorlog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eerste Wereldoorlog

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Eerste Wereldoorlog
140 Views
Download Presentation

Eerste Wereldoorlog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eerste Wereldoorlog 6.1 & 6.2, Op weg naar de Grote Confrontatie

  2. Engeland Was de baas op zee en wilde dit blijven Sloot verdragen met Frankrijk, Rusland en België om haar machtspositie in Europa te verstevigen In 1904 al met Frankrijk:Entente Cordiale 1907 opnieuw samen met Frankrijk: Triple Entente Ging verder gewoon haar eigen gang! Frankrijk Wilde wraak voor de oorlog van 1870-71 Sloot verbonden met Engeland en Rusland Triple Entente De rol van …

  3. Bondgenootschappen

  4. Duitsland Wilhelm II wil wereldmacht Versterkte haar positie in Europa door een verbond met Oostenrijk-Hongarije (de dubbelmonarchie) aan te gaan Tweebond (1882) Driebond – Triple Alliance (1887) Rusland Een leeuw zonder nagels en tanden Groot land, grote bevolking, rijk aan grondstoffen, maar arm en weinig industrie Wilde een wereldmacht zijn, maar verloor zelfs in 1904 een oorlog met Japan 1892-94 bondgenootschap 1907 opnieuw samen met Engeland: Triple Entente De rol van …

  5. Voorbereiding tot oorlog • Economisch • De landen bouwen aan een moderne economie (massaproductie), waarin de zware industrie en spoorwegen centraal staan • Industrie als nationale trots (Engeland verliest haar voorsprong) • Nieuwe wapens worden uitgevonden die snel geproduceerd konden worden • Bestuurlijk • Instelling van de dienstplicht; behalve Engeland hadden de landen eind 19e eeuw een enorm groot en getraind leger dienstplichtigen • Sluiten van verbonden

  6. De Wapenwedloop • Engeland versusDuitsland. • Wie heeft de grootste vloot? • Frankrijk versusDuitsland • Na 1871 breidde Frankrijk haar leger snel uit; de Duitse reactie bleef niet uit • Oostenrijk-Hongarijeversus Rusland • Eind 19e eeuw was het Russische leger enorm in omvang gegroeid • O-H moest wel reageren om de Russische stoomwals tegen te kunnen houden (Balkan!)

  7. Huiswerk • Lees § 6.1 & 6.2 • Maak 3, 11, 13, 21, 33, 38 & 39