slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jou eerste reaksie ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jou eerste reaksie ?

play fullscreen
1 / 13

Jou eerste reaksie ?

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Jou eerste reaksie ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Joueerstereaksie? “Nieeen van die mensewatgenooi is, salsymondaan my kos sit nie.” (Lk 14:24). Dit het die dissipelsverontrus en die mensewatagternagekom het, laat bang word. (Mk 10:32).

  2. Sabbatswette (mensgemaak) afgewys Pasopvireie-eersoek! God sienjou as jywaarlikgasvry is. Gelykenis (Storie met boodskap)

  3. Klemweg van aardse dinge nahemelse… Stuureersteuitnodiging… Stuurtweedeuitnodiging…

  4. Grondkoop Sorge van die lewe • Osseprobeer  rykdom • Vrougetrou  plesiere! Maaltyd is verwysingnaKoninkryk van God

  5. Nooi die sondaars, tollenaars, egbrekers in strate en stegies • EN sommerook die heidene, die kreupeles en blindes

  6. 6Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige ’n feesmaal gereed maak vir al die volke, ’n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wyn. 7Op hierdie berg sal Hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. 8Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig, en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal Hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê.

  7. Houjoueie-ek dinge jouweg as die Gasheerroep? • Of vierjy fees saam met Hom? • Dit is God se feesmaal Hynooi, Hyvernietig die dood! • Baiehou van die konsep • Maar is daarverskonings as ditregtig begin eisestel? • JESUS CHRISTUS IS KONING!