1 / 5

100 dnů záruka vrácení peněz

100 dnů záruka vrácení peněz. 100 dnů záruka vrácení peněz Na vybrané modely žehliček a vysavačů NÁKUP BEZ RIZIKA. 1.5.2014 – 30.6.2014. Přehled produktů. Označení akce - POS. Univerzální visačka zavěšená na produktu - označení výrobků na regále.

gay
Download Presentation

100 dnů záruka vrácení peněz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 100 dnů záruka vrácení peněz 100 dnů záruka vrácení peněz Na vybrané modely žehliček a vysavačů NÁKUP BEZ RIZIKA 1.5.2014 – 30.6.2014

  2. Přehled produktů

  3. Označení akce - POS Univerzální visačka zavěšená na produktu - označení výrobků na regále Plakát A1 Univerzální ikona k produktu - označení e-shopy, v propagačních materiálech

  4. Označení akce - POS Informační letáček – k dispozici 2 varianty, oboustranná grafika - základní informace o akci, seznam zařazených produktů Letáček na strunce – A6 – 50 ks v sadě Možnost závěsu na regálu u výrobku Dl formát ve stojánku

  5. Přesná pravidla • Pravidla vrácení produktu pro zákazníky • Zaregistrujte se na www.eta.cz/zarukavracenipenez nejpozději do 30 ti dní od koupě produktu. Na Váš kontaktní e-mail Vám bude zasláno potvrzení o registraci a přístupové údaje. • 2. Pokud jste se rozhodli využít akci 100 dní záruka vrácení peněz a produkt chcete vrátit • zkontrolujte výrobek, zda-li je v seznamu produktů zařazených do akce, viz. letáček • nebo na webových stránkách www.eta.cz /zarukavracenipenez • Přihlašte se na www.eta.cz/zarukavracenipenez a doplňte do formuláře důvod vrácení výrobku a číslo účtu, kam chcete zaslat peníze. Formulář vytiskněte. • zkontrolujte kompletnost balení: originál obal, produkt, příslušenství, • návod k obsluze, potvrzený prodejní doklad a vyplněný formulář • 100 dnů záruka vrácení peněz • 3. zabalený výrobek včetně všech dokladů pošlete poštou na adresu: • Centrální servis HPT, Areál Svit, Budova 113, 760 01 Zlín • 4. Do 30- ti dní Vám bude na Váš účet vrácena příslušná částka • Úplné znění pravidel najdete na www.eta.cz /zarukavracenipenez

More Related