Download
na lavici sed la do dlan si plivala n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
na lavici seděla do dlaní si plivala PowerPoint Presentation
Download Presentation
na lavici seděla do dlaní si plivala

na lavici seděla do dlaní si plivala

75 Views Download Presentation
Download Presentation

na lavici seděla do dlaní si plivala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. na lavici sedělado dlaní si plivala plivala si do dlaní měla plno bublání

  2. Zabublej si, pleskni si, než ti ruka zcepení

  3. Spočítej si klapky před spaním

  4. Ta cesta může být prokletá spousta kroků, spousta pitomostí

  5. Neřeš co nemusíš, na lavici věčně sedět nebude jednou si zase plivne do dlaní…

  6. Zabublej si do noty dokud bubliny cinkají