individuali moni statymo pakeitimai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Individualių įmonių įstatymo pakeitimai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Individualių įmonių įstatymo pakeitimai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Individualių įmonių įstatymo pakeitimai - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Individualių įmonių įstatymo pakeitimai. Valentina Mozūrienė Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė. Problemos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Individualių įmonių įstatymo pakeitimai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
individuali moni statymo pakeitimai

Individualių įmonių įstatymo pakeitimai

Valentina Mozūrienė

Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė

problemos
Problemos
 • Civilinio kodekso nuostatos, kad juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams tvirtina notaras, individualioms įmonėms taikomos be išimčių
   • Tokia individualių įmonių steigimo dokumentų (nuostatų) atitikties įstatymų reikalavimams kontrolė laikytina neproporcingai griežta
individuali moni statymo nr xi 350 pakeitimo sigaliojo 2009 07 28 tikslai 1
Individualių įmonių įstatymo Nr. XI-350 pakeitimo (įsigaliojo 2009-07-28) tikslai (1)
 • Sumažinti su individualių įmonių steigimu ir jų registravimu Juridinių asmenų registre (JAR) susijusią administracinę naštą bei pagerinti verslo sąlygas
   • Steigiant įmonę patiriamos šios sąnaudos:
    • pavadinimo laikinas įtraukimas į JAR – 56 Lt
    • įregistravimas JAR – 107 Lt
    • notaro veiksmai – 80-200 Lt (notaras tvirtina ir JAR formas, todėl realiai paslauga kainuoja 250-300 Lt)
  • Viso: 357- 463 Lt
individuali moni statymo nr xi 350 pakeitimo sigaliojo 2009 07 28 tikslai 2
Individualių įmonių įstatymo Nr. XI-350 pakeitimo (įsigaliojo 2009-07-28) tikslai (2)
 • Įtvirtinti galimybę individualią įmonę steigti supaprastintu būdu – naudojant iš anksto patvirtintą nuostatų modelį – pavyzdinius nuostatus
  • Įstatymo 4 str. 5 d.: Individualios įmonės nuostatai gali būti sudaromi vadovaujantis individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais. Pavyzdinius nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija
individuali moni statymo nr xi 350 pakeitimo sigaliojo 2009 07 28 tikslai 3
Individualių įmonių įstatymo Nr. XI-350 pakeitimo (įsigaliojo 2009-07-28) tikslai (3)
 • Panaikinti įstatymo nuostatų dėl individualios įmonės pertvarkymo į AB ar UAB nesuderinamumą su Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis
  • Įstatymo 11 str. 5 d.: individualios įmonės pertvarkymas į AB ar UAB vykdomas vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis dėl kitos teisinės formos juridinio asmens pertvarkymo į bendrovę
tikslai
Tikslai
 • Ateities tikslas – atsisakyti privalomo individualios įmonės nuostatų notarinio tvirtinimo
  • Šiuo metu nuostatų nereikia notariškai tvirtinti tik tuomet, kai jie JAR-ui teikiami elektroniniu būdu
pavyzdiniai nuostatai 1
Pavyzdiniai nuostatai (1)
 • Pavyzdiniai nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos patvirtinti ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 4-44 (Žin., 2010, Nr. 9-436)
pavyzdiniai nuostatai 2
Pavyzdiniai nuostatai (2)
 • Pavyzdiniuose nuostatuose nurodytina
  • įmonės pavadinimas
  • veiklos laikotarpis
  • finansinių metų pradžia ir pabaiga
  • veiklos tikslai
  • vadovas (savininkas ar kitas asmuo)
  • dienraščio pavadinimas (kai pranešimai skelbtini viešai)
  • ar įmonė sudaro fin. ataskaitų rinkinį
pavyzdiniai nuostatai 3
Pavyzdiniai nuostatai (3)
 • Asmuo, norintis įmonės nuostatus teikti elektroniniu būdu, turi juos pasirašyti saugiu elektroniniu parašu

(šiai dienai tik Registrų centro išduotu sertifikatu)

pavyzdiniai nuostatai 4
Pavyzdiniai nuostatai (4)

Tokiu pat būdu turi būti pateiktas ir buveinės patalpų savininko arba bendraturčio elektroninis sutikimas suteikti patalpas buveinei registruoti, jeigu įmonės savininkas nėra buveinės patalpų savininkas ir nėra sudaryta ir Nekilnojamojo turto registre įregistruota buveinės patalpų nuomos sutartis arba patalpos steigėjui priklauso bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise (JAR nuostatų 36¹ p.)

mon s pertvarkymas ab ar uab 1
Įmonės pertvarkymas į AB ar UAB (1)
 • Įmonės turto vertinimas
  • nuo 2010-03-01: turto vertinimo nereikia, jeigu:
   • turtas atitinka AB įstatymo 45¹ str. 1 d. 1 ir 2 p. nurodytą turtą
   • turto vertė nustatyta iš praėjusių finansinių metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinių, laikantis AB įstatymo 45¹ str. procedūrų, nustatytų 45¹ str. 1 d. 2 p. nurodytam turtui
 • Turto vertinimo ataskaitos pateikimas JAR-ui
  • nuo 2010-03-01: kai turtas nevertinamas, pateikiama AB įstatymo 45¹ str. 5 d. nurodyta pažyma
mon s pertvarkymas ab ar uab 2
Įmonės pertvarkymas į AB ar UAB (2)
 • Sprendimo pertvarkyti įmonę priėmimas
  • kartu turi būti priimti AB ar UAB įstatai
  • statuso „pertvarkoma“ įgijimas
 • Viešas paskelbimas apie priimtą sprendimą
 • Priimto sprendimo pateikimas JAR-ui
 • UAB valdymo organų sudarymas
 • Įmonės balanso sudarymas
mon s pertvarkymas ab ar uab 3
Įmonės pertvarkymas į AB ar UAB (3)

Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas to pareikalavusiems kreditoriams

JAR-ui teikiamų dokumentų notarinis tvirtinimas

Dokumentų pateikimas JAR-ui

UAB įstatų įregistravimas (pertvarkymo pabaiga)

individuali moni statymo nr xi 614 pakeitim sigaliojo 2010 01 05 tikslai 1
Individualių įmonių įstatymo Nr. XI-614 pakeitimų (įsigaliojo 2010-01-05) tikslai (1)

Pasiruošti juridinių asmenų (šiuo atveju – individualių įmonių) registravimo, duomenų ir dokumentų keitimo procedūrų perkėlimui į elektroninę terpę

Suderinti Individualių įmonių įstatymo nuostatas su CK pakeitimais dėl steigimo dokumentų turinio ir juridinių asmenų duomenų keitimo procedūrų

individuali moni statymo nr xi 614 pakeitim sigaliojo 2010 01 05 tikslai 2
Individualių įmonių įstatymo Nr. XI-614 pakeitimų (įsigaliojo 2010-01-05) tikslai (2)
 • Įstatyme atsisakyta reikalavimų:
  • buveinę nurodyti nuostatuose (pagal CK – tai JAR duomuo)
  • nuostatuose nurodyti jų keitimo tvarką (jeigu ji nesiskiria nuo įstatyme nustatytos)
  • JAR duomenims įstatyme priskirti finansinius metus (tai JAR duomuo pagal CK)
slide16

Dėkojame už dėmesį

v.mozuriene@ukmin.lt

Aplankykite mus:

www.ukmin.lt

http://www.ukmin.lt/lt/veiklos_kryptys/imoniu_teise/

www.skatinimoplanas.lt