Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 47 Views
 • Uploaded on

Szászi Barnabás, BA hallgató BCE Alkalmazott közgazdaságtan PPKE Pszichológia szak. Projekciós torzítás empírikus vizsgálata. K özös munka Dezső L i ndával, SZTE-PhD Gazdaságpszichológai Doktori Iskola. Vázlat. Vázlat. Mi a projection bias (PB), azaz a projekciós torzítás? M indennapokban

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - garrison-meadows


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Szászi Barnabás, BA hallgatóBCE Alkalmazott közgazdaságtanPPKE Pszichológia szak

Projekciós torzítás empírikus vizsgálata

Közös munka Dezső Lindával, SZTE-PhD Gazdaságpszichológai Doktori Iskola


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Vázlat

Vázlat

 • Mi a projection bias (PB), azaz a projekciós torzítás?

  • Mindennapokban

  • Vizsgálatokban

  • PB közgazdasági modellje

 • Feltételezett pszichológiai háttérmechanizmus

 • Kutatási kérdés és hipotézisek

 • Módszertan és eljárás

 • Eredmények

 • Nyitott kérdések és a hátralévő lépések


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Mi a PB? Mindennapokban.

Az emberek túlbecsülik azt, hogy jövőbeli preferenciájuk mennyiben lesz hasonló a aktuális preferenciájukhoz. Miközben a preferenciáik változásának irányát eltalálják, pontatlanul jósolják meg ízlésük változásának mértékét.

 • Nyári vakáció tervezése

 • Bevásárlás éhesen

 • Házasság

 • Depresszió –lehangolt állapotban a jövőt is sötétebbnek látjuk

 • Élethelyzet megváltozása – nem is sejtjük, milyen jól tudunk alkalmazkodni


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Mi a PB? Kísérleti/Vizsgálati eredmények.

1. Kahneman et al1.:

Joghurt, jégkrém, és zene szeretésének aktuális, másnapi és utolsó napi értékelését vetették össze a jóslatokkal.

2. Read et al2.:

Jóllakott és éhes állapotban egészséges/nem egészségessnack választása.

3. Ubel et al3.:

Veseátültetés hatásának előrejelzése az életszínvonalra.

1Kahneman et al J BEHAV DECIS MAKING 1992, 2Read et al OHDB 1998, 3Ubel et al WP 2003


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Mi a PB? Formálisan

A fogyasztó egy T -periódusra vonatkozó hasznossága: u (ct ,st)

(t a periódus, ct a periódusbeli fogyasztás, st az ízlést paraméterező állapot)

 • Tekintsük a fogyasztót, aki a jelenlegi állapotából kiindulva a későbbi állapotának hasznosságát kívánja előre jelezni:

 • jelenlegi hasznossága: u(c,s’),ahol s’ – a jelenlegi állapot (ízlés)

 • jövőre vonatkozó előre jelzett hasznossága: ũ (c,s|s’)

 • jövőbeli tényleges hasznossága: u(c,s)

Ha pontosan becsül, akkoru(c,s) = ũ (c,s|s’)

Egyébként: ũ (c,s|s’) valaholu(c,s) és u(c,s’) között van


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Mi a PB? Formálisan

Definíció: ũ (c,s|s’) = (1-α) u(c,s) + α u (c,s’), ahol α Є[0,1]

Ha α = 0, akkor ũ (c,s|s’) = u (c,s), nincs PB, azaz pontos a

becslés. Az aktuális állapot nem befolyásolja a becslést.

Ha α = 1, akkor ũ (c,s|s’) = u (c,s’), tökéletes PB, azaz a fogyasztó a becsült hasznosságot a jelenlegi hasznosságával azonosnak véli. Úgy véli, hogy nem lesz változás az ízlésében.

Ha α>0, akkor van PB. Minél nagyobb az α, annál nagyobb a PB.

Azokra az esetekre alkalmas a PB formula, ahol a személy alulbecsüli ízlésének változását.

A PB miatt a fogyasztó letér a korábban optimalizált fogyasztási pályáról, ami inkonzisztenciához vezet.


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Pszichológiai háttérmechanizmus - kitekintés

 • Mikortól vagyunk képesek meta-kognícióra?

 • Azaz képesnek lenni arra, hogy gondolataink tartalmát monitorozzuk.

 • Absztrakt műveleti gondolkodás fejlődése

  • piageti szakaszai

  • munkamemória fejlődése

  • Emlékezet fejlődésével javul(nő a terjedelem, új stratégiák)

  • Tartalom specifikusság


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Kutatási kérdés és hipotézisek

Alapvető cél:

A PB empirikus vizsgálata.

Kutatási kérdések:

Életkoronként változik-e a PB mértéke?

Mi az összefüggés az izgulás és az izgulás hatásának bejóslásában?

Hipotézisek:

Minden korcsoportban jelen van a PB. PB eltérő mintázatú kicsiknél és nagyoknál.

A személyek képesek érzelmeik változásának irányát pontosan

bejósolni, de a pontos mértéket nem.


Vfolyamonk nt 2 4 8 10 12 k t oszt ly sszehasonl t sa between subject

REGGEL

Aktuális rezervációs ár(0): A dolgozat reggelén a dolgozat elhalasztásáért fölajánlott tanulás mennyisége percben.

Aktuális izgulás(0): Mennyire izgul a dolgozat miatt?

Előrejelzett rezervációs ár: Közvetlenül a dolgozat előtt mennyi tanulást leszel hajlandó felajánlani a dolgozat elhalasztásáért?

Előrejelzett izgulás

DOLGOZAT ELŐTT

Aktuális rezervációs ár (1):Közvetlenül a dolgozat előtt a dolgozat elhalasztásáért fölajánlott tanulás mennyisége percben.

Aktuális izgulás(1)Mennyire izgul a dolgozat miatt?

Módszertan

Évfolyamonként (2.,4.,8.,10.,12.,) két osztály összehasonlítása, Between-Subject

N=167

N=112


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Eredmények

 • Rezervációs árak szignifikánsan megnőnek az esemény előtt, jóllehet ezt nem voltak képesek előre jelezni.RA_0 = RA_0_A < RA_1 (p=0,03)

 • Az izgulás tekintetében azonban képesek előrejelezni azt, hogy a dolgozat előtt jobban fognak izgulni mint reggel.IZG_0 < IZG_0_A = IZG_1 (p=0,04)

 • (RA_0_A-R_0)és (IZG_0 – IZG_0_A) nem korrelálnak.

 • Nem izgulóknál nincs PB, míg az izgulóknál van.

 • Kicsik és nagyok PB mintázata különbözik.

IZG_0 – Reggeli izgulás

IZG_0_A – Reggeli anticipál izg.

IZG_1 – közvetlenül a dolgozat előtt. izg.

RA_0 – Reggeli rezervációs ár

RA_0_A – Reggeli előrejelzett rezerv. ár

RA_1 – Közvetlenül a dolgozat előtti rezerv. ár
Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Értelmezések és implikációk

 • Lehetséges empirikus vizsgálat a PB –re.

 • PB minden korcsoportban jelen van - alternatív magyarázatok.

 • Aki nem izgul képes előre jelezni a későbbi időpontra vonatkozó

 • hasznosságát

Közgazdaságtani és üzleti implikációk:

- érzések generálása a fogyasztókban

- alul és túlvásárlás

- termékkapcsolások

- szabályozások


Sz szi barnab s ba hallgat bce alkalmazott k zgazdas gtan ppke pszichol gia szak

Nyitott kérdések

 • Hogyan lehet közgazdasági adatokban megtalálni és azonosítani a PB-t?

 • Megszüntethető-e a PB?

 • Mennyire vannak az emberek a PB-nek tudatában?

KÖVETKEZ LÉPES:

Pontosítani, hogy mi a háttere a PB-beli különbségnek a

korcsoportok között.