m szeres analitikai k mia elv laszt stechnika vegy sz szak 2007 i f l v zsigrain dr vasanits anik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA Vegyész szak 2007. I. félév Zsigrainé dr. Vasa PowerPoint Presentation
Download Presentation
MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA Vegyész szak 2007. I. félév Zsigrainé dr. Vasa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA Vegyész szak 2007. I. félév Zsigrainé dr. Vasa - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA Vegyész szak 2007. I. félév Zsigrainé dr. Vasanits Anikó. Követelmények II. éves vegyész BSc és III. éves vegyész „Műszeres analitika” tantárgyból

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA Vegyész szak 2007. I. félév Zsigrainé dr. Vasa' - delano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m szeres analitikai k mia elv laszt stechnika vegy sz szak 2007 i f l v zsigrain dr vasanits anik
MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIA

ELVÁLASZTÁSTECHNIKA

Vegyész szak

2007. I. félév

Zsigrainé dr. Vasanits Anikó

slide2

Követelmények

II. éves vegyész BSc és III. éves vegyész „Műszeres analitika” tantárgyból

Előadás: a „Tanulmányi és vizsgaszabályzat” szerint az előadásokon való részvétel nem kötelező, de ajánlott, hiszen a vizsgaanyaga döntően az előadások anyaga.

Az első előadáson ismertetjük a féléves tematikát.

Vizsgafeltétel: az „Az analitikai kémia” (kv1n1an1) előzetes teljesítése!!!!

Vizsga: A hallgatók külön szóbeli vizsgát tesznek (egyazon vizsganapon) a „Spektroszkópia” és külön az „Elválasztástechnika” tananyagból, mely érdemjegyek átlagából kapják a végső jegyet. Valamelyik részvizsga elégtelenre való teljesítése esetén, a vizsgajegy elégtelennek számít. A sikertelen vizsga ismétlése a TVSZ előírásai szerint történik. Hármas, vagy annál jobb részvizsgát nem kell ismételni.

irodalom
Irodalom
 • Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis kiadó 1999, vagy ALLITER 2002. 489-511, 567-603.
 • Pokol György – Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I. 15 - 18. fejezet

Műegyetemi Kiadó, 1999

 • Dr. Mádi Istvánné: Elválasztástechnika (KLTE)

Nemzeti tankönyvkiadó, 1993

 • Kremmer Tíbor, Torkos Kornél

Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

Akadémiai Kiadó, 2010

 • Weboldalak http://www.chem.elte.hu/departments/anal/vasanits/
weboldalak
Weboldalak

Animációk:

http://www.instrumentalchemistry.com/theory/index.htm

http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/sound.html

http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical/

http://www.chromatography.amershambiosciences.com/aptrix/upp00919.nsf/Content/50C849D0D5B16BA0C1256E92003E865B?OpenDocument

http://www.chromatography.amershambiosciences.com/aptrix/upp00919.nsf/Content/AD018C9E293F99BEC1256E92003E865A?OpenDocument

http://www.chromatography.amershambiosciences.com/aptrix/upp00919.nsf/Content/4A555D526B88731AC1256E92003E865C?OpenDocument

http://www.chromatography.amershambiosciences.com/aptrix/upp00919.nsf/Content/281C4717F50A3605C1256E92003E865D?OpenDocument

IONKROMATOGRÁFIA:

http://epa.oszk.hu/00000/00025/00003/ionmeghat.html

AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA:

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/A/AffinityChrom.html

slide5
GÁZKROMATOGRÁFIA:

http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical/GC/

http://ull.chemistry.uakron.edu/chemsep/gc/

http://ull.chemistry.uakron.edu/chemsep/capillary/

HPLC:

http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical/LC/

http://hplc.chem.shu.edu/HPLC/index.html

http://ull.chemistry.uakron.edu/chemsep/lc_equip/

MS:

http://www.chm.bris.ac.uk/ms/theory/

http://www.chm.bris.ac.uk/ms/theory/apci-ionisation.html

http://www.chem.ox.ac.uk/spectroscopy/mass-spec/Lecture/oxlectureMALDI.html

http://www.newobjective.com/electrospray/

MINTAELŐKÉSZÍTÉS

http://epa.oszk.hu/00000/00025/00006/fekete.html

elv laszt stechnika
Elválasztástechnika

KROMATOGRÁFIA:

Speciális fizikai-kémiai, analitikai és preparatív elválasztási módszerek összessége, oldatban levő, vagy gázhalmazállapotú, sokkomponensű elegyek összetevőinek egymástól való elkülönítésére.

Általános alapelv:

Egy keverék komponenseinek két egymással nem elegyedő fázis (álló- és mozgófázis) közötti anyagátmenet, valamint az egyes alkotóknak az álló- és mozgófázissal való eltérő kölcsönhatása.

ll s mozg f zis
Álló- és mozgófázis
 • Állófázis:

- szilárd,

- folyékony, de mindenképpen helyhez kötött.

 • Mozgófázis:

- gáz  gázkromatográfia

- folyadék  folyadékkromatográfia

- szuperkritikus folyadék  szuperkritikus fluid

kromatográfia

A fázisok közötti anyagátmenet dinamikus jellegű.

Minta „útja”: mozgó fázis  állófázis  új mozgó fázis

új állófázis

slide10

Dinamikus egyensúly jön létre.Időegység alatt az állófázisba bejutott molekulák (atomok, ionok) száma = időegység alatt a mozgó-fázisba jutott részecskék száma (egy másik pontján a rendszernek).

Speciális kölcsönhatások a minta és az állófázis között:

a, Fizikai - adszorpció,

- abszorpció (megoszlás).

b, Kémiai - másodlagos kötőerők,

- sav-bázis kölcsönhatások.

c, Biológiai - enzim-szubsztrát kapcsolat

adszorpci
Adszorpció
 • Egy gáz, folyadék vagy szilárd réteg képződése egy szilárd anyag, vagy ritkábban egy folyadék felszínén. A létrehozó erők természetétől függően két típusát különböztetik meg. A kemiszorpció egyetlen réteget képez a molekulákból, atomokból vagy ionokból, amelyek az adszorbeáló felülethez kémiai kötéssel kapcsolódnak. A fiziszorpció esetén az adszorbeált molekulákat gyengébb, van der Waals erővel kötődnek.
adszorpci s kromatogr fia
ADSZORPCIÓS KROMATOGRÁFIA

Elválasztás alapja:

Egy bizonyos fázisban oldott keverék egyes összetevői a másik fázis határfelületén koncentráció különbségeket mutatnak.

Eltérő adszorpciós koefficiensek → koncentráció különbség a fázishatáron.

Elrendezés:

szilárd adszorbens  folyékony-, vagy gáz

mozgófázis

(oszlopban, síklapon)

Az összetevők eltérő adszorpciója az adszorbens részecskék felületén → a komponensek a mozgófázissal fokozatosan távoznak, eluálódnak.

adszorbe lt anyag s adszorbens k z tti k lcs nhat s
Adszorbeált anyag és adszorbens közötti kölcsönhatás
 • Koordinatív kötés
 • Másodlagos kötőerők (diszperziós, dipól-dipól és H-híd)
 • DE! Kemiszorpció- kovalens kötés kialakulása kerülendő
slide15
Adszorpciós egyensúly jellemzése az adszorpciós együtthatóval

KA~c2 állófázis

c1 mozgófázis

adszorbensek jellemz se
Adszorbensek jellemzése
 • Megfelelő szemcseméret.
 • Szilárdság.
 • Nagy felület (≥100 m2/g).
 • Egyenletes pórusméret.
 • Egyenletes szemcsealak, lehetőleg szabályos gömböcskék.
 • Oldhatatlan legyen a mozgófázisban.
 • Indifferens legyen a mozgófázissal és az elválasz-tandó vegyületekkel szemben.
slide17
Adszorbens kapacitása: egységnyi tömeg által adszorbeált anyagmennyiség.
 • Adszorbens aktivitása: kötőképesség erőssége.
 • Adszorbens szelektivitása: egységnyi adszorbenstömegen legnagyobb mértékben adszorbeált komponens mennyisége a többi összetevőhöz képest.
 • Szervetlen adszorbensek:

1, Szilikagél – legáltalánosabban használt, Si-OH felületi csoportokkal, H-híd képzése az elválasztandó anyagokkal.

Gyengén savas természetű – bázisos anyagok elválasztási nehézsége.

slide18

O

O

O

O

k t r teg old szer adszorpci minta hept n a 4m v etil acet t b benzil acet t solute
Két-rétegű oldószer adszorpció + mintaHeptán(A)+4m/V% etil-acetát(B)+benzil-acetát(solute)
slide23
2, Aluminium-oxid – bázisos jellegű

Felületi Al-OH- és Al-O- -hoz kapcsolódó H-híd képzése.

Szerves adszorbensek:

1, Aktívszén

Növényi és állati eredetű anyagok elszenesítési terméke (fa-, dióhéj-, csont-, vér- és cukorszén).

Apoláros adszorbens → nagy móltömegű, szerves vegyületek kötődnek nagyobb mértékben (aromás-, kén-, bróm-, és jódtartalmú molekulák) diszperziós kölcsönhatások révén.

a mozg f zis jellemez se
A mozgófázis jellemezése
 • A minta összetevőit eltérő mértékben oldja.
 • A minta összetevőivel és az állófázissal ne alakuljon ki irreverzibilis kölcsönhatás.
 • Viszkozitása csekély legyen.

ELUOTRÓP SOROK

A mozgófázis elúciós készségét jellemezzük az alkalmazott rendszer függvényében (adszorbens és adszorbeált anyag).

Az elúciós készség a dielektromos állandóval (ε) arányos.

Sorrend:

a, aluminium-oxidon (hidrofil adszorbens): hexán<<benzol<kloroform<<etil-acetát<acetonitril<etanol <metanol<víz<ecetsav

b, aktívszén (hidrofób): fordított sorrend

Oldószerelegyek használata. Tisztaság!

ioncser s kromatogr fia
IONCSERÉS KROMATOGRÁFIA

Az ioncserélők olyan szerves vagy szervetlen anyagok, amelyek poláris funkciós csoportjaik réven képesek kationjaikat vagy anionjaikat az oldatban lévőkkel kicse-rélni. Az ioncserélők általá-ban szilárd halmazállapotú anyagok, de lehetnek vízben nem oldódó folyadékok is. Az ioncserélők funkciós cso-portjai lehetnek savak (katex - kationcserélő) vagy bázisok (anex – anioncserélő).

ioncser l k t pusai
Ioncserélők típusai
 • Ioncserélő gyanta - sztirol és divinil-benzol kopolimere

Stabilak és nyomásállók.

Gömb alakú részecskék (emulziós poli-merizáció).

Aromás gyűrűre viszik fel kémiai reakcióval a megfelelő ioncserélő sajátságú funkcióscsoportokat.

slide29
Dextránalapú ioncserélők

DEAE-Sephadex (dextránra kötött dietil-amino-etil).

CM-Sephadex (karboxi-metil csoport).

Stabilak.

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlanok.

 • Szilikagél alapú ioncserélők
 • Módosított szilikagél, (3‹pH‹7).
 • Szerves polimerrel fedett szilikagél (üveggyöngy).

Az 1. és 3.b fázisok azok, amelyek nyomás alatt alkalmazhatók, így kis szemcseátmérőjű töltettel töltött kolonnákban használhatók, azaz nagy hatékonysággal üzemeltethetők.

slide31
4.Aluminium-oxid alapú ioncserélők

Amfoter jelleg!!!

A hidrált alumínium-oxid anion és kationcserélő formája

gyant hoz k t tt funkci s csoportok
Gyantához kötött funkciós csoportok

KATEX típusú:

 • Rgyanta-SO3H erősen savas
 • Rgyanta-COOH közepesen savas
 • Rgyanta-OH gyengén savas

ANEX típusú:

 • Rgyanta-NR3OH erősen bázisos
 • Rgyanta-NH3OH közepesen bázisos

Ioncserélő kapacitás: megkötött ellentétes töltésű ion mennyiség egységnyi tömegű tölteten (mmol/g vagy mekv./g).

slide33
Kationioncsere:

Rgyanta-SO3H + Na+ Rgyanta-SO3Na + H+

Az oldatban lévő Na+ ionok a ioncserélő gyantára kötődnek, miközben ekvivalens mennyiségű H+ ionok kerülnek az oldatba. Eluensként híg, erős savakat használnak.

Anioncsere:

Rgyanta-N(CH3)3OH +Cl- Rgyanta-N(CH3)3Cl + OH-

Vagyis a gyantára kötött OH- ionok szabadulnak fel. Eluensként bázisos oldatokat használnak.

slide34

Anioncserélők - jellemzőjük, hogy az állófázis felületén rögzített pozitív töltések találhatók az elválasztás körülményei között.Kationcserélők - jellemzőjük, hogy az állófázis felületén rögzített negatív töltések találhatók az elválasztás körülményei között. Erős anioncserélők azok, amelyek ioncserélő kapacitása független az eluens pH értékétől. Ilyenek a kvaterner-ammó-nium vegyületek (pl. trimetil-ammónium, Type I).

slide35

Gyenge anioncserélők, ezeknél a fázisoknál az ioncserélő kapacitása az eluens pH értékének függvénye. Ilyen csopor-tok a primer, a szekunder és tercier aminok.

gyenge kationcser l k ll f zis szerkezete s kapacit s f gg se a mozg f zis ph rt k t l
Gyenge kationcserélők állófázis szerkezete és kapacitás függése a mozgó fázis pH értékétől
slide37
Ionok kötödésének erőssége függ:
 • Ionméret és fajlagos töltés.
 • Eluens jellemzőitől (víz, só, szerves oldószer elegye):
 • puffer ion-koncentrációja,
 • puffer pH-ja,
 • alkalmazott szerves módosítok (metanol, etanol, glicerin, butanol, acetonitril),
 • ellenion, mely a meghatározandó összetevővel verseng és ennek a folyamatnak az eredménye megszabja a visszatartást és a szelektivitást.
slide38
Anionok meghatározásakor többértékű gyenge savakat (pl. benzoesav, o-ftálsav, citromsav, borkősav) teszünk a mozgó fázisba, ezek ionos formái szolgáltatják az ellenionokat.

, eluenserősség

Az o-ftálsav ionizációjának és eluenserősségének függése a mozgó fázis pH értékétől

slide39

Kationok elválasztásakor többértékű gyenge bázisokat (pl. etilén-diamin, 2-metil-piridin) teszünk a mozgó fázisba, ezek ionos formái szolgáltatják az ellenionokat.

A visszatartást megszabó folyamatok komplexképzőt és szervesbázist tartalmazó mozgó fázis alkalmazásakor

slide40
DETEKTÁLÁSI MÓDSZEREK
 • Az ionkromatográfiában fő detektálási módszer a mozgó fázis vezetésének figyelése, mérése. Az egykolonnás ionkro-matográfiában ez egy átfolyó mérőteres vezetőképességi cellát jelent. Meghatározások 95%-ában. 5 ppb – 5 ug/L kimutatási határ.
 • Ion folyadékkromatográfiában csak néhány ionnak van az UV, vagy a látható fénytartományban fényelnyelése. Ezek például a jodid, nitrit, nitrát, jodát, kromát, permanganát.
 • A kationok meghatározásánál használhatunk kolonna utáni (post column reaction) vagy kolonna előtti (precolumn reaction) származékképzést, s így színes komplexeket kapunk.
slide42

Ion elnyomás (supressed ion chromatography) ioncserés oszloppal – két kolonnás módszercél: a mozgófázis vezetőképességének csökkentése a detektálás előtt

Klorid ionmérése

Az ionelnyomóban (erős kation cserélő oszlop H formában)lejátszódó folyamatok, ha az eluens puffere NaHCO3, vagy Na2CO3:

Gyanta-SO3-H+ + Na+ → Gyanta SO3- -Na+ + H+

H++ HCO3- → H2CO3

H++  Cl- →HCl

A mozgófázis vezetőképessége csökken (Na+ → H2CO3).

Az elválasztott ion vezetőképessége megnő (NaCl → HCl).

slide43
Kationok elválasztása anioncserélő gyantaoszlopon (Varion AB)

Fémionok klorokomplexeinek elválasztása klorid-formájú anioncserélő oszlopon.

Ni2+ klorokomplexe [NiCl]+ → oszlopon nem kötődik

Co2+ [CoCl4]2- stabil-klorokomplex → oszlopon kötődik

Klorid koncentráció növelésével eluálható az oszlopról.

 • Vízanalitikában a főbb ionok, különösen az anionok klorid, szulfát, stb. mérésére.!!!!
 • Vízlágyítás: Ca2+ és Mg2+ ionok Na+-ra cserélése.

5. Hidrofil szerves anyagok elválasztása

slide44
Automatikus aminosav analizátor

Erősen savas kationcserélőgyantán történik az amino-savak elválasztása.

 • Az aminosavak kötődését nagyon sok tényező befolyásolja, alapvető szerepe a pH-nak és az ellenion koncentrációnak van. Alacsony pH-n az aminosavak kationként viselkednek. A pH növelésével egyre kevésbé, az izoelektromos pont elérésekor és magasabb pH-n egyáltalán nem kötődnek a gyantához.
slide45
Az aminosavakat erősen savas oldatban visszük fel az oszlopra, hogy a megkötődés azonnal bekövetkezzék. Az elúcióhoz pH 3-10 közötti pufferek széles skálája használa-tos. Az elúció leggyakrabban lépcsős gradiens elúció, azaz 3-4, fokozatosan növekvő pH-jú és ellenion koncentrációjú pufferrel történik az elválasztás.
 • Az oszlopról távozó eluátumban az aminosavak mennyiségét általában ninhidrines színreakcióval határoz-zák meg. A fotometrálás átfolyó küvettás detektorban tör-ténik. Az aminosavak többsége (a primer aminok) a ninhidrinnel liláskék színreakciót ad ami 570 nm-en fotometrálható. A szekunder aminok (prolin, hidroxi-prolin) a ninhidrinnel sárga színű terméket képeznek, ami 440 nm-en mérhető.
slide48
Gyanta: nagy ioncserélő kapacitású kationcserélő.
 • Elválasztás alapja: alkoholok, szénhidrátok és szerves savak disszociálatlan formában be diffundálnak a pórusokba – hidrofób kölcsönhatás, H-híd a protonált ioncserélő csoportokkal.
 • Mozgófázis: 0,01 – 0,001 M kénsav, vagy salétromsav, esetenként 10-20 v/v% acetonitril.
g lkromatogr fia
GÉLKROMATOGRÁFIA
 • Szinonim elnevezések:

gélszűrés, molekulaszűrés, méretkizárásos kromatog-ráfia, géláthatolási kroma-tográfia.

 • Egyike a legfontosabb biokémiai eljárásoknak.
 • Elsősorban biológiai mak-romolekulák tisztítására alkalmazzák. 30 éve alkal-mazott technika.
 • Fordított szűrő!
g lk pz anyagok
Gélképző anyagok
 • Természetes gélképző anyagok

Agaróz: D-galaktóz és 3,6-anhidro-L-galaktóz egységekből felépített lineáris poliszacharid. → Sepharose

 • Félszintetikus gélképző anyagok

Dextrán: glükózegységekből 1,6-α-glükozid kötésekkel felépített lineáris poliszacharid, kevés oldallánccal. → Sephadex

A nyers dextrán részleges hidrolizsével nyert dextránfrakciók lúgos oldatához epiklórhidrint (CH2-CH-CH2-Cl) adnak.

„Végtermék”: O

Dextrán-O-CH2-CHOH-CH2-O-dextrán

A keresztkötések számával csökken a gélek pórusmérete és annak a molekulaméretnek a határértéke, amely a gél szerkezetébe még éppen behatolhat.

slide51
Szintetikus gélképző anyagok

Akrilamid-akrilát kopolimerek: akrilamid és a N,N’-metilén-bisz-akrilamid kopolimerizációjával állítják elő.

A pórusméretet elsősorban az akrilamid koncentrációja, másodsorban a keresztkötéseket létrehozó N,N’-metilén-bisz-akrilamid aránya határozza meg.

Kereskedelmi forgalomban a Bio-Gel P típusok vannak.

Előnyük, hogy a szemcsék ridegebbek, mechanikai hatá-soknak ellenállóbbak, valamint a bakteriális hatások iránt közömbösek.

a g lkromatogr fia alkalmaz si ter letei
A GÉLKROMATOGRÁFIA ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
 • Makromolekulák sómenetesítése
 • Puffercsere

Minta előkészítése pufferváltással ioncseréhez, vagy affinitás kromatográfiához.

 • Reakciók lezárása makromolekulák és alacsony molekulatömegű reagensek között.
 • Frakcionálás

Hasonló molekulaméretű anyagok elválasztása → gél (megfelelő frakcionálási tartomány) helyes megválasztása elsődleges.

 • Polimerek móltömeg eloszlása
 • Molekulatömeg meghatározás – ismert tömegű fehérje standard oldatokkal kalibráció.
makromolekul k s menetes t se
Makromolekulák sómenetesítése

Vezetőképesség (μS)

A 570 nm

slide55

V0 = szemcsék közötti térfogat

Vi = pórustérfogat

teljes kizárásiM

mérési tömeg

Lg M

Lg M

teljes áteresztésiM

V (ml)

affinit s kromatogr fia
AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA
 • Az affinitás kromatográfia olyan típusú adszorpciós kromatográfiás eljárás, amelyben a tisztítandó anyag specifikusan és reverzibilisen adszorbeálódik a ligandhoz, amely egy oldhatatlan anyagon (mátrix) van rögzítve.
 • 20 éve alkalmazott technika.
 • Koncentráló hatású.
 • Nagyfokú szelektivitás jellemzi.
alkalmaz sa
ALKALMAZÁSA
 • Anyagok tisztítására (enzim, antitest) komplex biológiai elegyekből.
 • Ugyanazon anyag natív formájának elválasztására a denaturált anyagtól.
 • Receptorok, enzimek, DNS fragmensek izolálása.
 • Az ipari biotechnológiai alkalmazásokban monoklonális antitestek gyártása.
slide59
Mátrix tulajdonságai:
 • Oldhatatlan az alkalmazandó pufferekben és oldószerekben.
 • Mechanikailag és kémiailag stabil, jó átfolyási tulajdonságokkal.
 • Könnyen kapcsolható a ligandhoz.

Ligand tulajdonságai:

 • Specifikus és reverzibilis kötődési affinitással kell rendelkeznie a tisztítandó anyaghoz.
 • Megfelelő kémiai csoportokkal kell rendelkeznie a mátrixhoz való kötödés érdekében.
m trix fajt k
Mátrix fajták
 • Agaróz

D-galaktóz és 3,6-anhidro-L-galaktóz egységekből felépített lineáris poliszacharid. → Sepharose (lsd. gélkromatográfia)

slide61
Poliakrilamid (lsd. gélkromatográfia)

A poliakrilamid-gyöngyök szintetikus akrilamid poli-merek, melyeket bisz-akrilamidos keresztkötésekkel megfelelően szilárd mátrixanyaggá alakítanak.

Hátránya:

- mechanikailag kevésbé stabil;

- erősen tapad az üvegfelületekhez.

 • Szabályozott pórusú üveg

Legáltalánosabban alkalmazott szervetlen mátrix.

Előnye: nagy mechanikai stabilitása.

Használat: enzimek immobilizálása, melyeket biokatalizátorként alkalmaznak a biotechnológiai folyamatokban.

slide63
Az affinitáskromatográfiás elválasztás lépései:

1, A tisztítandó anyag megkötése.

Kialakuló kölcsönhatások:

- elektrosztatikus;

- hidrofób;

- hidrogénhídkötések.

Minta oldása megfelelő felvivő pufferben.

2, A nem kötődött anyagok kimosása (10 oszloptérfogat pufferrel).

3, Elució – kölcsönhatások megszüntetése

1, Szelektív elució: biospecifikus elució, melyben az eluálószer

a, vetélkedik a liganddal a szelektíven kötött anyagért (leoldás)

b, vetélkedik a megkötött anyaggal a ligandért (leszorítás)

slide64

a, Elution of NADP dependent enzymes from Blue Sepharose by adding NADPH

b, Elution of HIS tagged proteins fromHiTrap Chelating by adding imidazole.

slide65
2, Nem szelektív elució, sokszor denaturálódást jelent:

a, pH változtatása megvál-toztatja a töltéssel rendelkező csoportok ionizáltsági fokát a kötő helyeken → deszorpció

b, ionerősség változtatása növekvő ionerősségű puffer használatával → ( pl. NaCl, 1 mólos végkoncentrációban).

alkalmaz s
Alkalmazás

Fenil boronát affinitás kromatográfia - 1,2 és 1,3 cisz-diol csoportot tartalmazó cukrok kőtödnek hozzá – borsav-komplexek

Lúgos közegben stabil – savval, szorbittal megbontható