Yazılım Proje Yönetimi - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yazılım Proje Yönetimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yazılım Proje Yönetimi

play fullscreen
1 / 30
Yazılım Proje Yönetimi
249 Views
Download Presentation
garin
Download Presentation

Yazılım Proje Yönetimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yazılım Proje Yönetimi Chapter 3 Program Yönetimi & Proje Değerlendirmesi

 2. Genel Bakış • Giriş • Program Yönetimi • Kar yönetimi • Proje Değerlendirmesi • Maliyet-Kar analizi • Nakit akışı tahmin, • Proje Risk Değerlendirmesi • Referanslar

 3. Giriş • Başarılı program yönetmek sadece birbirine bağlı birden çok program yönetmek midir yoksa fazlası mı? Başarılı bir program yönetmek birbirinden bağımsız işleyen projelerden fazlasıdır.[1]

 4. Programı nasıl yönetiriz? • Program alt başlıklara ayrılır ya da basamaklar halinde işlenirse yönetilebilir.[2]

 5. Programme Yönetimi • “Project management is the planning, organizing, directing, and controlling of company resources... for a relatively short-term objective.”[3] (Nispeten kısa vadeli işler için proje yönetimi; planlama, organizasyon, yönlendirme ve kaynakların kontrolüdür.)

 6. Program nedir? • Kesin bir hedefi olan organizasyon kaynaklarının koleksiyonudur. • Program yönetimi , proje yönetiminden farklıdır.

 7. Proje Yönetiminden Farkları • Proje özeldir ve belirli bir zamanı vardır.Program ise süreklidir ve sürekli gelişir. • Proje, doğru fiyat doğru zamanda doğru çıkış teslim açısından olacak bir çıkış veya teslim ve başarı sağlamak için tasarlanmıştır.

 8. Farklar devamı… • Program yönetimi proje yönetimini kapsar birlikte organizasyonun performansını arttırırlar. Programın başarısı karları ile ölçülür. • Karlar organizasyon gelişiminin veartan gelir,azalmış maliyetler, fire veya azaltılmış çevresel hasar, daha memnun müşteriler içerebilir.

 9. Farklar devamı… • Gerekli sonuçları elde derste, iş programları normalde ilgili iş kısıtlamaları anlayacak ve sonuçları kaynakları tahsis dayalı ulaşmak için gerekli süreçleri belirler.

 10. Farklar devamı… • Normalde bir süreç bir projenin önceden belirlenmiş kapsam değişikliği olacaktır.Programlar nadir olarak strateji değişiklerine ve organizasyondaki değişikliklere tepki verir.

 11. Program yöneticisiveProje yöneticisi Program yöneticisi • Birçok proje aynı anda • Nitelikli kaynaklarla kişisel ilişki • Kaynak kullanımının optimizasyonu • Projeler benzer olabilir • [4] Proje yöneticisi • Bir seferde tek proje • Kaynaklarla şahsi ilgilenmez • Kaynaklarin minimizasyonu talebinde bulunur • Projeler eşsiz olmalı • [5]

 12. Kar Yönetimi • Kar yönetimiprogram yönetiminde sık sık daha az ilişkilidir. • Kar yönetimiprojenin başında ve sonunda her projeyi kapsar.

 13. Kar Yönetimi • Kar yönetimi en uygun yerlere odak koyar ve sorular sorar: ‘Bu projeleri neden yapıyoruz?' ve ‘ Neden hala bu projeleri yapıyoruz??'

 14. Kar Yönetimi

 15. Karları Ölçmek Karlar: • Ölçülebilir ve değer verilmiş X azalma ve personel tasarrufu Y • Ölçülmüş ama değer verilmemiş. Müşteri şikayetlerindeki azalmax% • Tanımlanmış ancak kolaylıkla ölçülememiş – Bu temel yöredeki organizasyon için kamu onayı

 16. Maliyet Tahmini • Proje kapsamı açıkça belirlenmeli • Görev ve/ya da fonksiyonel • Ayrışma gereklidir • Tarihsel ölçüler (metrics) çok yararlıdır • En az iki farklı teknik kullanılmalıdır • Belirsizlik doğasında vardır

 17. Kaynaklar

 18. Tahmin Teknikleri • Bizim işimiz riskleri çapraz kontrollerle ve sistematik yaklaşımlarla minimize etmek ... Geleneksel Yöntemler Görgül modeller

 19. Geleneksel metotlar ...Fonksiyon tablosu oluşturmak ve eforu ya da büyüklüğü tahmin etmek… Function-Task approach :

 20. Net Kazanç ‘Yıl 0’ sistem yürürlüğe girmeden önceki maliyeti belirtir ‘Nakit akışı’ gelir gideri belirtir Net kazanç uygulamanın ömrü boyunca tüm nakit akışıverisidir.

 21. Geri ödeme Periyodu Bu da giderler üzerinde bir gelir fazlası üreten başlamak için gereken zamandır.

 22. Yatırımın Geri Dönüşü (ROI) Yıllık ortalama kar Toplam yatırım X 100 ROI = • Önceki örnekte • Yıllık ortalama kar = 50,000/5 = 10,000 • ROI = 10,000/100,000 X 100 = 10%

 23. Net Bugünkü Değer Bugün 100$ alsanız ya da 12 ay içinde 100$ alsanız değeri aynı olur mu? Eğer şimdi 100$ alsanız bu parayı faizle işletebilirsiniz. Eğer faiz oranı %10 ise bir yılda 100$ nekadar kazandırır?

 24. İndirim faktörü İndirim faktörü = 1/(1+r)t rfaiz oranı(e.g. 10% is 0.10) tyıl sayısı Yılda %10 faiz verme durumunda İndirim faktörü = 1/(1+0.10) = 0.9091 İki yılda %10 faiz verme durumunda Discount factor = 1/(1.10 x 1.10) =0.8294

 25. İndirim Faktörü Uygulaması

 26. İç Verim Oranı • Farklı yatırım fırsatlarını karşılaştırmak için kullanılır. • Microsoft Exel’in hesaplama için bir fonksiyonu bulunur.

 27. Belirsizlik ile Başa Çıkmak: Risk Değerlendirmesi • Projede A belki de B’den daha iyi bir geri dönüş verecektir ancak daha risklidir. • Her proje risk değerlendirmek için bir risk matrisi • Riskli projeler için daha yüksek indirim oranları kullanılmalı

 28. Proje Risk Matrisi Örneği

 29. Karar Ağacı

 30. Referanslar: 1. www.teamtechnology.co.ukProgramme Management,Peter Carter, nov 2005 2. www.teamtechnology.co.ukProgramme Management, Peter Carter, Nov 2005 3. Project Management, A System approach to planning,scheduling and contolling, Ph. Dr. Harold Kerzner, 2008 4. Software Project Management Coure Notes, Asst. Prof. Dr. Adem Karahoca(Bahçeşehir University) 5. Software Project Management Coure Notes , Asst. Prof. Dr Adem Karahoca