Het Zorgbedrijf Roeselare als toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgverlening
Download
1 / 17

Het Zorgbedrijf Roeselare als toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgverlening - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Het Zorgbedrijf Roeselare als toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgverlening. Externe verzelfstandiging van de marktgerichte activiteiten van het OCMW Roeselare. Steven Verdoolaege – directeur Zorg. Lokale context = uitgangspunt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Het Zorgbedrijf Roeselare als toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgverlening' - garima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Het Zorgbedrijf Roeselare als toekomstgarantie voor een verantwoorde openbare zorgverlening

Externe verzelfstandiging van de marktgerichte

activiteiten van het OCMW Roeselare

Steven Verdoolaege – directeur Zorg


Lokale context uitgangspunt
Lokale context = uitgangspunt verantwoorde openbare zorgverlening

 • Context OCMW Roeselare: lokale beleidskeuzes leidden tot historische opbouw van ruim zorgaanbod  4 WZCa, DVC, kortverblijf, 3 LDCa, dienst Thuiszorg (o.a. maaltijden aan huis, poetsdienst, klusjesdienst, …), serviceflats, kinderdagverblijven, dienst voor onthaalouders, centrum voor ambulante revalidatie, psychologische adviesdienst.

 • OCMW: 910 medewerkers / € 62.000.000 omzet (€ 11,3 ST / 18%)

 • Excl. SD: 800 medewerkers / € 45.000.000 omzet (€ 5,5 ST / 12%)

 • Disproportionele verhouding t.a.v. de meeste OCMW’s

 • Laatste jaren: lokale initiatieven door private sector

 • Vaststelling: vzw’s en nv’s zijn rendabel  vzw = uitgangspunt

 • Dilemma: druk op lokale financiën stelt toelage aan marktgerichte OCMW-activiteiten in vraag  onmisbaar aanbod OCMW gezien omvang (vb. 64% van alle RoeselaarseWZC-bedden)


Lokale context
Lokale context verantwoorde openbare zorgverlening

 • Actueel: pensioenbom en vergrijzingskost

 • Expliciete druk CBS  € 700.000 / jaar downsize MJP

 • Quid kwetsbare doelgroepen?

 • Quid kwaliteitsnorm OCMW-zorgaanbod?

 • Quid werkgeversverantwoordelijkheid (82% v/h personeel)?

   Nood aan een toekomstscenario voor openbare zorg


Uitgangspunten vraagstelling
Uitgangspunten vraagstelling verantwoorde openbare zorgverlening

 • Vanuit de besteding van de publieke middelen wordt aanvaard dat de marktgerichte activiteiten de vergelijking met de private sector (vzw) moeten doorstaan  maatschappelijke kostprijs / kerntakendebat

 • Afwijkingen m.b.t. rendabiliteit worden enkel aanvaard indien dit een expliciete beleidskeuze tengevolge de inbedding van een sociale opdracht (factor maatschappelijke verantwoordelijkheid)

 • Zorg is betaalbaar en toegankelijk.

 • Klassieke OCMW-context (RPR, overregulering, …) biedt geen optimale voorwaarden voor modernisering, efficiëntiewinst, kwaliteitsbehoud en rendabiliteitsverhoging.

 • Vraagstuk: transitie naar marktconform, performant, sociaal overheidsbedrijf

 • Decretale organisatiemogelijkheden voor een lokaal bestuur om bepaalde activiteiten en dienstverlening te laten beheren buiten de kernadministratie.


Gevolg
Gevolg verantwoorde openbare zorgverlening

 • Beleidsnota OCMW Roeselare 2011:

  ‘Onderzoeken van de opportuniteitsvraag en de juridische mogelijkheden teneinde eventueel op termijn een aantal uitvoerende OCMW-activiteiten te verzelfstandigen’

   Achterliggende filosofie:

  Het doel is het behoud van een maatschappelijk verantwoorde, kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke openbare zorgverlening binnen het sociaal-economische kader van een lokale overheid. Het middel kan verzelfstandiging zijn.

   privatisering (strikte marktlogica)


Waarom verzelfstandigen
Waarom verzelfstandigen? verantwoorde openbare zorgverlening

 • Huidige OCMW-context bood reeds aantal opportuniteiten tot optimalisatie: RPR, budgethouderschap, opnamebeleid, private partnerships, regionale opdrachtencentrale, marktconformiteit prijsbeleid, fusie WZC, hervormingen medicatiebelevering, digitalisering, automatisatie facturatie …

 • Sommige aspecten zijn niet / moeilijk beïnvloedbaar in OCMW-setting:

 • Beeldvorming stadstoelage: vergroten transparantie m.b.t. de kosten die niet tot de kernopdracht van het OCMW behoren (i.c. sociale dienst)

 • Lichter administratief regelgevend kader (i.c. OCMW-decreet)

 • Soepeler houding ABB (‘Toezicht’): meer autonomie

 • Cultuuromslag: “dit is een bedrijf”

 • Identiteit: eigen rechtspersoon

 • Referentiekader = private sector (zelfredzaamheid)

 • Afwijken minimale voorwaarden RPR (eigen RPR)


Mogelijkheden ocmw decreet
Mogelijkheden verantwoorde openbare zorgverleningOCMW-decreet

 • Decretale organisatiemogelijkheden, zowel in gemeente als OCMW, geven een bestuur de kans om bepaalde activiteiten en dienstverlening te beheren buiten de kernadministratie

 • Interne verzelfstandiging (budgethouderschap, IVA) versus externe verzelfstandiging

 • Publiekrechtelijke vereniging (EVA of Extern Verzelfstandigd Agentschap) titel VIII, HI

  • Eén of meerdere openbare partners

  • Openbaar statuut (uitgezonderd fiscaal statuut)

  • Akkoord RMW / GR / VR: ‘met redenen omklede besluit’

 • Privaatrechtelijke vereniging voor exploitatie ziekenhuis titel VIII, HII (AV of Autonome Verzorginginstelling)


Mogelijkheden ocmw decreet1
Mogelijkheden verantwoorde openbare zorgverleningOCMW-decreet

 • Privaatrechtelijke vereniging of vennootschap met het oog op vervullen sociale doeleinden titel VIII, HIII (VZW)

  • Nieuwe VZW met een private vzw

  • Tenzij BVR of decreet als voorwaarde voor erkenning  privaat niet verplicht

  • BVR of decreet vraagt regionale schaal voor erkenning

  • ‘Nieuwe’ dienst: nog geen aanbod en erkenning / vergunning (akkoord VR)

 • Privaatrechtelijke vereniging voor exploitatie woonzorgcentrum titel VIII, HIV (VZW) (01/01/2013)

  • Nieuwe vzw met een private vzw

  • Motiveringsnota m.b.t. noodzaak private partner en meerwaarde vzw

  • Bestuurplan en financieel plan (6 jaar)  waarborgen continuïteit, prijszetting, opnamebeleid, democratische controle

  • Opnamebeleid en ligdagprijs: 2/3 deelgenoten waaronder alle OCMW’s

  • Buitengerechtelijke ontbinding ten vroegste na 6 jaar


Publiekrechtelijke verzelfstandiging
Publiekrechtelijke verzelfstandiging verantwoorde openbare zorgverlening

 • Argumentatie:

 • Overtuiging: publieke sector is even efficiënt als private sector (als je de extra handicaps wegwerkt!)

 • Overheid zet de lokale kwaliteitsnorm

 • Maatschappelijke opdracht in dienstverlening naar de ‘zwakkeren’

 • Transitiecontext: democratische controle schept vertrouwen

 • Tijdsperspectief: privaat vraagt meer tijd (no time to waste)

 • Privaat: intern onvoldoende knowhow (vb. personeelsmaterie)

 • Privaat: wetgeving volgt traag  onzekerheid en risico’s

 •  Zorgbedrijf Roeselare


Uiteraard ook nadelen
Uiteraard ook nadelen verantwoorde openbare zorgverlening

 • Er blijft een administratief toezicht.

 • Afhankelijkheid van een politieke context.

 • Toepassing Wet op de Overheidsopdrachten.

 • Openbaarheid van bestuur (= tijd en energie).

 • Risicoloze overheidscontext  procedures, controles, verzekeringen, …

 • Basiswetgeving m.b.t. dienstverlening volgt niet / onvoldoende / traag (vb. RIZIV-financiering gedetacheerde statutairen)

 • Perceptie van zorg als product / vrees voor kwaliteitsdaling


Strategische uitgangspunten
Strategische uitgangspunten verantwoorde openbare zorgverlening

 • Missie / Visie / Waarden OCMW = MVW Zorgbedrijf

 • Marktgerichte diensten = zorgdiensten + alle ondersteunende diensten (consistentie met RPR OCMW Roeselare)

 • Continuïteit huidig zorgaanbod

 • Corporategovernance: autonomie management én democratische controle

 • Beheersovereenkomst met Stad: evolutie toelage en kostprijs sociale opdracht (lange termijn als vertreksbasis)

 • Stad wordt deelgenoot en brengt buitenschoolse kinderopvang in

 • Zorgbedrijf is een bedrijf


Strategische uitgangspunten1
Strategische uitgangspunten verantwoorde openbare zorgverlening

 • Eigen identiteit en employer branding

 • Marktpositie = prijs / kwaliteit

 • Commercialisering van rendabele activiteiten als hefboom

 • Schaalvergroting met toegevoegde waarde is welkom

 • Beginscenario: OCMW is interne klant

 • Beginscenario: geen outsourcingi.f.v. continuïteit

 • Tewerkstellingsprojecten blijven behouden


Zorgbedrijf roeselare
Zorgbedrijf Roeselare verantwoorde openbare zorgverlening


Besluitvormingsproces
Besluitvormingsproces verantwoorde openbare zorgverlening

 • Afweging op bestuursniveau verzelfstandiging moet een resultante zijn van een weldoordacht bestuursmatig en organisatorisch proces.

 • 2011: bestuderen van EVA-pistes als formele beleidsdoelstelling RMW

 • 2012: situering beleidsdoelstelling aan CBS

 • 2012: voorstudie m.b.t. integratie kinderopvang Stad en OCMW in één Zorgbedrijf

 • 2012: studiedraaiboek m.b.t. vergelijkende onderdelen van EVA-pistes

 • 10/2012: goedkeuring visienota Zorgbedrijf door RMW

 • 10/2012: aanstelling juridisch kantoor m.b.t. verzelfstandiging

 • 01/2013: Zorgbedrijf in nieuw bestuursakkoord

 • 05/2013: goedkeuring RMW

 • 06/2013: goedkeuring Gemeenteraad

 • 10/2013: weigering Vlaamse Regering (G. Bourgeois)


Besluitvormingsproces1
Besluitvormingsproces verantwoorde openbare zorgverlening

 • 11/2013: Afstemming Kabinet Bourgeois en ABB

 • 01/2014: operationele overname BKO Stad Roeselare

 • 01/2014: goedkeuring RMW

 • 01/2014: goedkeuring Gemeenteraad

 • 05/2014: Vlaamse Regering ?

 • 01/01/201…: start Zorgbedrijf Roeselare


Toekomst
Toekomst ? verantwoorde openbare zorgverlening

 • Overtuiging dat Zorgbedrijf Roeselare een regionaal beginpunt is  schaalvergroting als hefboom leidt tot een regionaal zorgbedrijf.

 • Quid transitie naar een privaatrechtelijk zorgbedrijf?

 • Quid positie als deelgenoot in een privaatrechtelijke koepel?

  CONCLUSIE

  Huidig model is niet vol te houden. Tijd voor de sprong vooruit.


ad