slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Een ELO als rode draad voor het leren? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Een ELO als rode draad voor het leren?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Een ELO als rode draad voor het leren? - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Een ELO als rode draad voor het leren?. Het gebruik van N@tschool in de master Leren & Innoveren 10 maart 2014, Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff. Presentatie. Van een onderzoek naar de invoering van de elektronische leeromgeving in de educatieve master Leren & Innoveren:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Een ELO als rode draad voor het leren?' - henrik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Een ELO als rode draad voor het leren?

Het gebruik van N@tschool in de master Leren & Innoveren10 maart 2014, Erik Bolhuis & Aike van der Hoeff

presentatie
Presentatie
 • Van een onderzoek naar de invoering van de elektronische leeromgeving in de educatieve master Leren & Innoveren:
 • - Theoretisch kader
 • - Onderzoeksvragen en methode
 • - Resultaten
 • - Conclusies
 • - Discussie
huidige generatie elo s
Huidige generatie ELO’s
 • Huidige generatie ELO’s, ook wel ‘Digital teaching Platforms’ genoemd, zijn bedoeld om een sturend instrument te zijn in handen van de leraar, dus leraar gecentreerd
 • Bedoeld voor een constructivistische manier van leren
 • Bedoeld voor gepersonaliseerd leren
 • Bedoeld om altijd te gebruiken, dus ook tijdens contacttijd (face-to-face)
slide4

Dede, Christopher & Richards, John (2012),Digital Teaching Platforms, Teachers College Press,

New York ISBN 978-0-8077-5316-3

wat is een dtp precies
Wat is een DTP precies?
 • Een digitale omgeving voor docenten en studenten
 • Bevat het curriculum (wat moet er geleerd worden) en de toetsing (hoe wordt er beoordeeld)
 • Ondersteunt real-time leraar-gestuurde interactie
 • Veronderstelt on-to-one computing, d.w.z. elke student een laptop/tablet, en de leraar een laptop/tablet en een digibord

bron: Van der Hoeff (2013) De ELO als rode draad in het onderwijs.

In: Bolhuis & Van der Hoeff. (2013) Onderwijs met ICT: Leren lesgeven met technologie. Bussum: Coutinho.

9 sleutelfactoren bij invoering van technologie in het onderwijs de belangrijkste 4
9 sleutelfactoren bij invoering van technologie in het onderwijs (de belangrijkste 4)
 • Technologie integreren in alle delen van het schooljaar
 • schoolleiders beheersen change-management
 • Dagelijks online samenwerken door leerlingen/studenten
 • Technologie minstens wekelijks integreren in het kern-curriculum

Greaves, T.; Hayes, J.; Wilson, L.; Gielniak, M.; & Peterson, R., e Technology Factor: Nine Keys to Student Achievement and Cost-Effectiveness, MDR 2010. http://pearsonfoundation.org/downloads/ProjectRED_TheTechnolgyFactor.pdf

onderzoek
Onderzoek
 • Hoe wordt de ELO in de educatieve master gebruikt?
 • Met de deelvragen:
 • Wat is de visie op het gebruik van de elo?
 • Wat zijn de intenties m.b.t. de invoering van de ELO?
 • Hoe wordt de elo door docenten geïnterpreteerd?
 • Wat is van de intenties terug te zien in het onderwijs?
 • Hoe wordt dit door studenten ervaren en wat is het resultaat daarvan?

Van den Akker, J. (2005). Curriculum development re-invented: evolving challenges for SLO. In: Curriculum development re-invented. Letschert, J. (Ed). Enschede: SLO.

onderzoek1
Onderzoek
 • Mixed method (Digitale vragenlijst, Interview, log-files).
 • Ontwikkelaars: N = 6
 • Docenten: N = 11
 • Studenten: N = 117,
 • Vragenlijst 1: N = 5: Eigen vragenlijst naar gebruik ELO
 • Vragenlijst 2: N = 18: LICTO-vragenlijst
wat is de visie op gebruik elo
Wat is de Visie op gebruik ELO?
 • De ontmoeting staat bij de Master Leren en Innoveren centraal. Dit is de ontmoeting met docenten, lectoren en medestudenten.
 • Naast de ontmoeting is studeren belangrijk. Dit gebeurt individueel en groepsgewijs.
 • Zowel de ontmoeting als het studeren wordt digitaal ondersteund en/of uitgebreid.
 • Het digitale deel is op elk moment, vanaf elke plaats op elk device te ontsluiten.
gevolgen voor de elo
Gevolgen voor de ELO
 • Nadruk op naslagfunctie
 • Nadruk op eenvormigheid
 • BOYD
 • Andere functies mogen:
  • Groepsruimte, waarin documenten worden gedeeld
  • Discussie-fora
  • Diagnostische toetsen
intenties m b t de elo

2012: Blackboard 7 -> Blackboard ?

 • 2012: Europese aanbestedingstraject
 • April 2013: nieuwe ELO: N@tschool
 • Mei - September invoering ELO
  • Mei inrichting ELO
  • Juni scholing key-users
  • Juli - september scholing docenten
Intenties m.b.t. de ELO
invoering elo ii

Scholing MLI door key-user in de vorm van werksessies

 • Veel on-the-job ondersteuning door korte lijntjes
 • Video’s op YouTube, bijvoorbeeld: http://youtu.be/frOuLPlyTqQ
 • Afspraken over de opzet
 • Controle en rapportage over de opgezette onderwijseenheden.
Invoering ELO II
hoe wordt de elo door docenten ge nterpreteerd
Hoe wordt de ELO door docenten geïnterpreteerd?
 • - Bij aanvang was de opzet gelijk
 • - Na een half jaar, zijn er verschillen in opzet
 • - Maar niet alleen in opzet. Ook in gebruik
docenten direct na de invoering
Docenten, direct na de invoering:
 • ‚Ik voel me slecht thuis in de ELO. Ik kijk er zo min mogelijk in’
 • ‚Het kost me veel tijd om alles goed er in te krijgen’
 • ‚Ik krijg goede reacties van studenten’
 • ‚Prettige leeromgeving, studenten zijn blij met de opzet’
 • ‚Ik heb alles te snel in willen zetten. Niet alles werkt goed. De hele invoering is veel te gehaast gebeurd’
docenten na een half jaar
Docenten, na een half jaar:
 • ‚Ik gebruik de ELO alle lessen. Ik zou zo langzamerhand ook wel wat meer er mee willen doen’
 • ‚Ik gebruik de ELO niet veel. Maar waarom zou ik? De ELO is een hulpmiddel, geen doel?’
kort scholingsmoment
Kort scholingsmoment
 • Gebruik van Webtools in N@tschool: o.a. Answergarden, titan-pad, socrative.
 • Gebruik van log-files om zicht te krijgen op de mate waarin een student actief is in de onderwijseenheid
conclusies
Conclusies
 • Visie: fysieke omgeving is leidraad, digitale omgeving is daaraan ondergeschikt.
 • Intenties: Gericht op een geordende ELO, BOYD-ready
 • Docenten: op orde, maar gaan daarna ieder op zijn eigen wijze mee aan de gang. De één voelt zich er thuis, de ander niet.
 • Gebruik: heel verschillend
 • Studenten: maken er ook heel verschillende gebruik naar
vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek
 • Hoe waarderen studenten de ELO?
 • Diepte interview met een negental studenten die respectievelijk weinig gebruiken, middelmatig gebruiken en veel gebruiken.
vervolgstap
Vervolgstap
 • Herziening visie?
 • Integreren met didactiek bijeenkomsten?
 • Groepselementen gebruiken (Opslag documenten, discussie-fora)
 • Sociale aanwezigheid: afspraken maken
literatuur
Literatuur
 • Dede, C & Richards, J. (2012), Digital Teaching Platforms, New York, Teachers College Press
 • Droste, J. (2003). Het kiezen van een elektronische leeromgeving. Den Bosch: Cinop.
 • Higgins, S. (2003). Does ICT improve learning and teaching in schools? London: BERA.
 • Kennisnet (2013). Vier in balans. De laatste stand van zaken van ict in het onderwijs. Zoetermeer: Kennisnet.
 • Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M. & Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-based practicies in online learning: a meta-analysis and review of online learning studies. Washington: U.S. Department of Education.
 • Liao, Y.C. & Hao, Y. (2008). Large-scale studies and quantative methods. In: Voogt, J. & Knezek, G. International Handbook of information technology in primary and secundary education. p. 1019-1036.
 • Onderwijsraad (2011). Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs. Den Haag: SDU.
 • Strijker, I. & Van ‚t Riet, P. (2012). De LICTO-schaal voor ICT-gebruik docenten. Zwolle: Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie.
 • Van den Akker, J. (2005). Curriculum development re-invented: evolving challenges for SLO. In: Curriculum development re-invented. Letschert, J. (Ed). Enschede: SLO.
 • Van der Hoeff, A. (2013). De ELO als rode draad voor het leren. In: Bolhuis, E. & Van der Hoeff, A. (2013) Onderwijs met ICT: Leren lesgeven met technologie. Bussum: Coutinho.
 • Voogt, J. & Roblin, N.P. (2012). Effectiviteit van leermaterialen in het voortgezet onderwijs: een literatuurstudie. Enschede: Universiteit van Twente.