skattlegging av aksjeselskaper og aksjon rer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer. H10 Frederik Zimmer. Aksjonærmodellen 1. Kjøpt aksje for 2000 i år 0. Skjermingsrente 3 %. År 1 Utbytte 100 Skjerming 2000 x 3/100 60 Skattepliktig inntekt 40 Alt 1: Aksjen arvet i år 0, arvelaters kostpris 150

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer' - ganya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aksjon rmodellen 1

Aksjonærmodellen 1

Kjøpt aksje for 2000 i år 0. Skjermingsrente 3 %.

År 1

Utbytte 100

Skjerming 2000 x 3/100 60

Skattepliktig inntekt 40

Alt 1: Aksjen arvet i år 0, arvelaters kostpris 150

Utbytte 100

Skjerming 150 x 3/100 4,5

Skattepliktig inntekt 95,5

aksjon rmodellen 2
Aksjonærmodellen 2

År 2

Utbytte 20

Skjerming 2000 x 3/100 60

Skattepliktig inntekt 0

Ubenyttet skjerming 40

aksjon rmodellen 3
Aksjonærmodellen 3

År 3

Utbytte 10

Ubenyttet skjerming 10

Skattepliktig inntekt utbytte 0

Aksjen selges for 2 100, gevinst 100

Ubenyttet skjerming 30

Skattepliktig gevinst 70

aksjon rmodellen 4
Aksjonærmodellen 4

Alt 2: Aksjen selges for 2 020, gevinst 20

Ubenyttet skjerming 20

Skattpliktig gevinst 0

Ubenyttet skjerming, bortfaller 10

Alt 3: Aksjen selges for 1 980, tap 20

Ubenyttet skjerming, bortfaller 30

aksjon rmodellen utland
Aksjonærmodellen - utland

Norge Utland

EØS Annet

X

Corp

Y

AS

Z

PE

oppgave aksjon rmodellen lovlighetsvilk ret
Oppgave: Aksjonærmodellen - lovlighetsvilkåret

AS balanse

Eiendeler 25 000 000 Aksjekapital 1 000 000

Overkursfond 500 000

Annen egenkap 1 200 000

Gjeld 22 300 000

Sum 25 000 000 25 000 000

Hvor mye kan deles ut i utbytte?

(Fra Skaar/Kildal: Bedriftsskatterett s. 175)

kontinuitetsprinsippet ved arv og gave
Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave

Gavemottakers

inngangsverdi

Gavemottaker

arveavgiftsgrunnlag

Givers erverv Gave

kontinuitetsprinsippet tap
Kontinuitetsprinsippet - tap

Gavemottakers

Inngangsverdi? Eller § 9-7?

Gavemottakers

arveavgiftsgrunnlag

Givers erverv Gave

skattelov aksjelov regnskapslov
Skattelov, aksjelov, regnskapslov

Sktl Asl/asal rskl.

§ 10-12,1,2 § 8-1

”lovlig utdelt” ”årsresultat” § 6-1, 1 nr 24

”annen EK” § 6-2, 1, C II nr 2 - udekket underskudd

osv.

- 2. ledd

= fri EK (3. ledd)

4. ledd

kap neds, likv, fusjon/fisjon

ek begreper i sktl asl asal rskl
EK – begreper i sktl, asl/asal, rskl

Sktl Asl/asal rskl

Innbetalt Bundet Innskutt

Ikke innbetalt Fri Opptjent

utv 2009 s 693 lrd
Utv. 2009 s. 693 LRD

Bg AS |---- ØN AS

X, Y Nilsen

Regnskapsført Aksjekap. 100 000

”Annen EK” 13 mill

Skulle vært ført: Aksjekap. 100 000

Overkurs 13 mill

9 %

100 %

kapitalnedsettelse ulik overkurs
Kapitalnedsettelse – ulik overkurs

A stifter AS, aksjekapital 100 000

Senere rettet emisjon mot B,

50 % av aksjene, betale 900 000, hvorav aksjekapital 100 000, overkurs 800 000

Kapitalnedsettelse med 400 000,

aksjekapital 80 000, overkursfond 320 000

A: 40 000 tilbakebet as-kap, 160 000 utbytte

B: Alt skattefritt (innbet. as-kap el. overkurs)

(Fra AT Tjølsen i RR 2006)

slide14

Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap

Norge Utland

EØSLavskattland

GmbH

10%-krav

AS

Ltd

Ltd.

NOKUS;

unntatt uansett

fritaksmetoden utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap
Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap

Norge Utland

EØS

Utenfor EØS

AS

GmbH

kildeskatt

Ltd

PE

portef ljeaksjer i selskap utenfor e s to rskravet
Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet

Gevinst:

To år

Minst 10% hele tiden

salg

Tap:

To år

Aldri 10% eller mer salg

Utbytte:

To år

utbytteutd

Minst 10% hele tiden

aksjetap n rst ende
Aksjetap - nærstående

Mor

10%

AS

7%

Samb

A

Ltd

10%

3%

AS

fritaksmetoden fisjon
Fritaksmetoden - fisjon

Kjøper

D1 D2

Aksjesalg D2

AS mor

fritaksmodell produksjon i datterselskap
Fritaksmodell – produksjon i datterselskap?

M

D

Skip, bygg e l produseres i D

Hvis gevinst, selges aksjene i D skattefritt

Hvis tap, selger D innmaten med tapsfradrag

slide20

Fritaksmetoden - tilpasning

AS2

60

100

X

AS1

3

ASA

Hvis gevinst, AS1 selger aksjer i fx AS2

Hvis tap, X s selger aksjer i AS1

marks spencer
Marks & Spencer

UK Utland

MS

Datter

-

MS mor

+

MS

Datter

--

sirkelkonsernbidrag bfu 22 05
”Sirkelkonsernbidrag” – BFU 22/05

Inntekt 100’

M

Kb M – dd med fradragsrett,

Kb dd – M uten fradragsrett?

SKD: ja

90,1

D

90,1

underskudd

dd

rt 2004 s 1331 aker maritime
Rt. 2004 s. 1331 Aker Maritime

100

63

Aker RGI

Aker Maritime

Aker

Finnyards

Holding

51

49

60

Aker yards

100

Aker Finnyards

Trinn 1: Stiftelse av Aker FHolding, overdragelse av aksjer i AF

Trinn 2: Fusjon Aker Finnyards Holding og Aker Yards----

endret foretaksform omdannelse
Endret foretaksform - omdannelse

Sktl. § 11-20:

EF -> AS/ASA

ANS/KS -> AS/ASA

Kommunalt kraftforetak -> AS/ASA

Ulovfestet:

ANS/KS -> KS/ANS

AS/ASA -> ASA/AS

Men ikke:

AS/ASA -> EF/ANS/KS

ANS/KS -> EF

omdannelse
Omdannelse
 • Eks (tall i 1000)
 • EK eier skattem bokført virkelig
 • Forr.eiendom 3000 3500 4500
 • Maskiner 500 800 800
 • Varelager 150 150 100
 • Aksjer 150 150 350
 • Gjeld 1500 1500 1500
 • Sum 2300 3100 4250
 • Bolig 2000 2000 2500
 • Underskudd til fremføring 500.
omdannelse pningsbalanse
Omdannelse - åpningsbalanse

Eiend 4600 Aksjekap. 2300

Overkurs 800

Gjeld 1500

4600 4600

fusjon ved opptak
Fusjon ved opptak

AS XAS Y

Fast eiendom Skip

Skattem 100 skattem 40

Virkelig 250 virkelig 125

Eies av A Eies av C

As inngangsverdi på aksjene i AS X er 100

Fusjoneres, med AS Y som overtakende

aksjebytte
Aksjebytte

AS Y

AS X

A, B C, D

Før

Etter

trekantfusjon
Trekantfusjon

A. B

aksjer

M

fusjonsfordring

D

fusjon

X

Skattem v 50

Reel v 150

Tilføres verdi

150 minus utsatt skatt = 122

drop down
”Drop-down”

A

AS A utfisjonerer-> AS E

AS D

Vederlags-

aksjer

trekantfusjon

grenseoverskridende fusjoner 1
Grenseoverskridende fusjoner 1

Norge Utland

B

Ltd

AS

A

D1

D2

grenseoverskridende fusjoner 2
Grenseoverskridende fusjoner 2

Norge Utland

AB 1

PE

AB 2

A

fisjon fordeling av verdier og aksjekapital 1
Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1

AS X :

Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200

Skip, skattem v. 50, reell verdi 100

Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90

Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

fisjon fordeling av verdier og aksjekapital 2
Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2

Etter fisjon:

AS X AS Y

Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100

som før

Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30

og innbetalt: 60