slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT. nyckeltal. Dagens nivå. någon % per år tempo. så snabbt som möjligt tempo. Mål nivå. tid. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2040. 2020. ATT NYTTJA POTENTIALEN FÖR ATT LÖSA BEHOVEN & UTMANINGARNA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EPC - ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EPC -

ENERGI OCH MILJÖ PROFESSIONELLA PROJEKT

att nyttja potentialen f r att l sa behoven utmaningarna

nyckeltal

Dagens nivå

någon % per år tempo

så snabbtsom möjligt tempo

Mål nivå

tid

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2040

2020

ATT NYTTJA POTENTIALEN FÖR ATT LÖSA BEHOVEN & UTMANINGARNA
f budget i balans hur lyckas man
FÅ BUDGET I BALANS – HUR LYCKAS MAN?

Intäkter =

skatt

Energikostnader

plus

onödiga energi-kostnader

Första året

Det ekonomiska lagkravet för en kommun är att budgeten ska vara i balans.

budget i balans men p ett annat s tt
BUDGET I BALANS - MEN PÅ ETT ANNAT SÄTT

Intäkter =skatt

Kapitalkostnad

Onödiga

energikostnader

Energikostnader

Första året

Genom att byta energibesparingspotentialenmot kapitalkostnader hålls budgeten i balans.

Kapitalkostnad är summan av räntekostnad och avskrivningskostnad!

budget i balans och b ttre ekonomi
BUDGET I BALANS OCH BÄTTRE EKONOMI

Kostnader =kapitalkostnad

Intäkter =skatt

Kostnader =energi

andra året

Andra året sjunker kapitalkostnaden och besparingen blir mer värd.

Kommunen börjar se vinsten! Därefter ökar vinsten för varje år

(Kapitalkostnaden sjunker eftersom räntekostnaden sjunker när lånet amorteras)

budgetbilden ver livscykeln
BUDGETBILDEN ÖVER LIVSCYKELN
 • En budget över livscykeln för ett energi- och miljöprofessionelltprojekt som innehåller 75 Mkr i investering, 20 års avskrivningstid, 5% kalkylränta och 3 % energiprisuppgång.
 • Investeringen återbetalas sig på halva livscykeltiden och budgetförstärkningen är 100 Mkr under hela tiden.
 • Budgeten är i balans redan första året vilket är ett lagkrav.
 • Miljövinsterna är stora och fås så snart projektet startar.
de fyra faserna
DE FYRA FASERNA
 • Fas 0 – Projektuppstart: Handla först upp konsultstöd. Definiera mål och krav i ett förfrågningsunderlag och handla upp en entreprenör. Förankra projektet intern och med politiker!
 • Fas 1 – Projektutveckling: Inventering av byggnadernas besparingspotential, åtgärder, kostnader, utbildningsbehov mm. Framtagande av energideklarationer.
 • Fas 2 – Projektgenomförande: Entreprenadarbeten enligt de i Fas 1 överenskomna rapporterna.
 • Fas 3 – Projektuppföljning: Entreprenören garanterar de överenskomna energibesparingarna och inomhusklimatet under återbetalningstiden. Drift av fastigheterna.
upphandlingar i epc projekt
UPPHANDLINGAR I EPC-PROJEKT
 • Energitjänstedirektivet (2006/32/EG), artikel 5 och bilaga VI, framgår att Rådet och Kommissionen förordar tillämpning av upphandlingsmodell med garanterade energibesparingar såsom EPC-modellen.
 • Många beställare saknar tid, egna resurser och erfarenhet av att driva EPC-Projekt. De väljer därför att ta stöd av en konsult som har erfarenhet och kunnande av affärsmodellen.
  • Ramavtal eller någon av upphandlingsformerna kan användas.
  • Erfarenhet av LOU, ABT, ABFF, teknik, ekonomi, projektledning, affärsmodellen bör väga tungt vid utvärderingen
 • Beställaren tar sedan hjälp av den kontrakterade konsulten att genomföra en upphandling av den totalentreprenör som skall genomföra Fas 1, 2 och 3.
  • Urvalsupphandling eller förhandlad upphandling är att föredra.
att t nka p
Att tänka på…
 • Målet med en upphandling är att få till ett bra avtal som reglerar den affär som skall genomföras.
 • LOU är ett hjälpmedel för att nå målet inget hinder för att göra bra affärer.
  • Läs lagtexten noggrant
  • Ta hjälp vid behov
  • Gör en realistisk upphandlingsplan med aktiviteter och dagar
 • Valet av upphandlingsmodell görs utifrån den affär som ska göras inte tvärtom.
att beakta f r att komma i m l
Att beakta för att komma i mål
 • Likabehandlingsprincipen – ge alla anbudsgivare samma förutsättningar
 • Transperensprincipen – skriv alla villkor och ramar så att anbudsgivaren vet vad som gäller. Detta inkluderar:
  • Huvudavtalsmall
  • Mall för Avtal om projektutveckling
  • Mall för Avtal om projektgenomförande
  • Mall för Avtal om projektuppföljning
  • Administrativa föreskrifter (ABT06) och Särskilda föreskrifter (ABFF04) är ett måste
 • Som man frågar får man svar!
  • Tydlighet och klarhet ger bra anbud och bra projekt
  • Fråga efter det ni vill ha svar på. Vill ni veta 60 nyckeltal per byggnad så fråga efter det.
tillsammans kan vi p verka ekonomin till det b ttre och f en godare milj
Tillsammans kan vi påverka ekonomin till det bättre och få en godare miljö!
 • Kontaktpersoner
  • Daniel Svensson, 042-44 44 022, daniel.svensson@wspgroup.se
  • Petter Karle, 040-354 361, petter.karle@wspgroup.se
  • Ulf Viklund, 0911-18521, ulf.viklund@wspgroup.se
 • Mer att läsa
  • www.epec.se
 • Exempel på fastighetsägare som genomför projekt med WSP
  • Strängnäs kommun, Bostads och Fastighets AB
  • Östergötlands-, Kalmar- och Västerbottens landsting
  • Lycksele, Landskrona, Båstad, Klippan, Halmstads, Piteå, Karlstads och Lunds kommun
  • Lekebergsbostäder, Laxåhem, Norabostäder, Lidingöhem